• Sonuç bulunamadı

Hafız Burhan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hafız Burhan"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HAFIZ BURHAN.

1343'TE, TÜRK MÜZİğ/NİN EN Gü ç l ü s e s s a n a t ç/l a r/n d a n

HAFIZ BURHAN, AN KARA 'DA K A LP KRİZİNDEN ÖLDÜ. İLK G EN Ç LİK Y/LLAR/NDA İSM AİL h a k k iiyez a tİ b e y l e r d e n M ÜZİK D ER S LE R İ A LA N HASIZ Bu r h a n, m e v u'to k u r,m ü e z. Z İN LİK YAPARDI. DOLDURDU- Ğ U ÇARK! İYE 6AZEL PLAKLAR/{ İL E BÜ YÜ K Ü N YAPAN SANAT- Ç İNİN "M A K8ER ", ''NİNNİ " İYE

"HER YER K A R A N LIK "G İB İ

B E S T E LE R İ D E VARDI. B U N ­ LAR IN PLÂ K LA R I İSE SATIŞ R E K O R LA R I K IR M IŞ TI.

î r - & » / b U

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu doğrultuda bireylerin örgütlerdeki etkililiklerinin belirleyici bir unsuru olarak farklı değişkenlerin yalnızlıkla olan ilişkisinin ortaya çıkarılması için yapılan

ılındı d e lild ir.’ Teslimat ancak bt^ resmi alındı mukabili yapılır, ık alındı veya veıgi cüzdanı ile ispat edileceğinden alındınm sakla1 müze. 2 —

Birbirine ya- k›n konumda, benzer parlakl›kta çok say›da y›ld›z içeren aç›k y›ld›z kümeleri, bu bölgede çok yo- ¤un.. Bunlar›n bir bölümünün çevresinde

Halbuki, oldukça belirli bir hayat görüşüne sahip olan baba Gio Fran­ çois için ressamlık, bir nev'i boyacılıktan ibaret olan bir çeşit tabiat

Misis daima kalmakta olduğu veya Cadillac marka otomobile (453) numaralı daireden: «Ben malik olmasına müsavi addet- bir elbise, bir şapka, bir çanta

Semavi Eyice, yıllar sonra 1994'te Tarih Vakfı'nın yayımladığı İstanbul Ansiklopedisi'ne yazdığı Reşat Ekrem Koçu maddesinde, "Burada, bilhassa

Üstad, liseler ve sultanîler için d e : Liselerin ilk açılışı 1867 olduğu­ nu sonra buna “Mektebi sultani« de denildiğini, dört buçuk sahifelik kıymetli

26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan sempozyumda Piri Reis’in kişiliği, hayatı, eserleri, Türk denizcilik ve haritacılık tarihi