• Sonuç bulunamadı

Nazım geçmedi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nazım geçmedi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T T

-COK SATA

o

£*H -t *"4

a

u

NAZIM"GEÇMEDI

B

ir tanem / Son mektubunda: / "Başım

sızlıyor / yüreğim sersem !" / diyorsun. / "Seni asarlarsa / seni kaybedersem;" / diyorsun; / "yaşayam am !" / Yaşarsın

karıcığım, / kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgârda: / yaşarsın, kalbimin kızıl saçlı bacısı / en fazla bir yıl sürer / yirminci asırlarda / ölüm acısı. / Ölüm / bir ipte sallanan bir ölü. / Bu ölüme bir türlü / razı olmuyor gönlüm. / Fakat / emin ol ki sevgili; / zavallı bir çingenenin / kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli / geçirecekse eğer / ipi boğazıma, / mavi gözlerimde korkuyu görmek için / boşuna bakacaklar / Nazım'a! / Ben, / alaca karanlıkta son baharımın / dostlarımı ve seni göreceğim, / ve yalnız / yarı kalmış bir şarkının acısını / toprağa gömeceğim... / Karım benim! / iyi yürekli, / altın renkli, / gözleri baldan t; karım benim: / Ne diye yazdım sana /

istendiğini idâmımın, / daha dava ilk adımında / ve bir şalgam gibi koparmıyorlar / kellesini adamın. / Haydi bunlara boş ver. / Bunlar uzak ihtimal. / Paran varsa eğer / bana fanila bir don al, / tuttu bacağımın siyatik ağrısı, / Ve unutma ki / daima iyi şeyler düşünmeli / bir mahpusun karısı.

Bir tahta bavulda toplamıştı

Piraye hanım

Nazım'ın mektuplarını.

Küçük bir tahta

bavulda..

"Ben öldükten sonra ne

isterseniz yapın"

demiş.

Nazım Hikmet'in 1933'ten 1950'ye kadar, çeşitli cezaevlerinden eşi Piraye'ye yazdığı mektupları titiz bir çalışmayla yayımlamış

Mehmet Fuat,

iki insan arasındaki bu ilginç serüveni okurken, aldım başımı gittim

bizim

kuşağa ; 68'lere...

Dün koca Nazım'ın dünyadan göçünün 35.

yılıydı.

O, vatandan... Vatan'ından hiç

göç etmedi...

YİNE HATALI

M

îna Urgan hocamın

"onsuz

yapamam"

dediği gazetesi

"Kitap

eki"nde

yine yanlışa düşmüş. Başlık doğru. En kocaman punto ile vermişler,

"MîNA"

"biz doğrusunu da yaparız"

der gibi. Yazıyı okudum

"Minâ"

gel de gülme bakalım.

Orhan

(Erinç) abi,

İbrahim

(Yıldız) kardeş, arkadaşlarınızı dikkate davette yarar var gibi...

KENAN SÖ N M EZLER

L

Mjibcı «r^ıvıerue ısıanD uı Beııegı Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

İoanna Kuçuradi: Çağın Olayları Arasında, Editörler: B. Şimga, Tarihçi Kitabevi,

ağustosta yüzüm tamamlanacak diye bir işaret bırakmışsın çocuklara ama ben bir yağmur tüneliyim ıslanırsın diye çok korkuyorum.. sokağın başında beklerim beklerim

Horizontal göz hareketlerinin düzenlendiği inferior pons tegmentumundaki paramedyan pontin retiküler formasyon, mediyal longitidunal fasikül ve altıncı kraniyal sinir nükleusu

En az yüz yıllık perspektifi olan; Bir Kuşak - Bir Yol Projesinin, Asya, Afrika ve Avrupa’yı kara deniz ve demiryolları ile entegre edeceği, projenin hat üzerinde bulunan

Bilgisayar ve çevre birimleri aras›ndaki ba¤lant›lar› kolaylaflt›rarak belli bir standarda oturtmay› hedefleyen USB yuvalar›, ayn› zamanda ba¤land›klar› cihazlara

Tez çalışmasında dünyada ve Türkiye‟de film gösterimi yapılan mekânların tarihi gelişimi, kent kültürü içinde sinema olgusu, seyircinin filmi sinemada

Ö küz arabaları ne kadar süslü olursa olsun bir nakil vasıtası sayılmaz; nihayet bu arabalar yük taşırlar.. Şehir içiııdp nakil vasıtası küçük dolaba

2006'da SGK'lı hasta kabulüne başlayan özel hastanelerin, 2003'de yüzde 8 olan toplam sağlık hizmetlerindeki payının şimdi yüzde 30 seviyelerinde olduğu belirtilen