Metallere Plastik Şekil Verme-3

Tam metin

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Kristal yapılarda plastik şekil değişimini meydana getiren 2 mekanizma vardır:

1) kayma 2) ikizlenme

12 kayma sistemi

3 kayma sistemi

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Kaymada, atomlarası mesafenin tam katı kadar

ötelenir.

Kayma için gerekli kayma gerilmesi (τ) –kusursuz

kristal

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Kenar Dislokasyonu

Dislokasyonlar

(16)
(17)

Kenar Dislokasyonu

Kenar Dislokasyonu, burgers vektörüne

diktir fakat aynı yönde hareket eder.

(18)

Vida Dislokasyonu

Vida Dislokasyonu, burgers vektörüne paraleldir fakat dik yönde hareket eder.

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Tane; kafes doğrultusu aynı ve tek olan kristal

Çekirdek; sıvı metal içerisinde var olabilecek en küçük atom topluluğu

Amorf

Tek kristal metaller anizotrop

Polikristal metaller izotrop Kristal Hataları;

Ergime sıcaklığı, özgül ısı etkilenmez. Akma sınırı, elektrik iletkenliği etkilenir.

(24)
(25)
(26)

Soğuk şekil değişimi ile; Elektrik iletkenliği

Korozyon direnci Yoğunluk

(27)
(28)
(29)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :