• Sonuç bulunamadı

Başlık: Prof. Dr. Ahmet Demir Hocamızın Ardından....Yazar(lar):GÖLE, CelalCilt: 52 Sayı: 3 DOI: 10.1501/SBFder_0000001764 Yayın Tarihi: 2002 PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Başlık: Prof. Dr. Ahmet Demir Hocamızın Ardından....Yazar(lar):GÖLE, CelalCilt: 52 Sayı: 3 DOI: 10.1501/SBFder_0000001764 Yayın Tarihi: 2002 PDF"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Prof. Dr. Ahmet Demir Hocamızm Ardmdan ...

Prof. Dr. Celal Göle

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

• •

Fakültemiz Dergisinin bu sayısının 5Mayıs 2002 tarihinde aramızdıın ayrılan Hocamız Prof. Dr. Ahmet Demir'e armağan edilmesi bizleri hüzünlendiriyor, ister istemez çok üzüyor ...

10 Nisan 1930 tarihinde Izmit'te doğan Hocamız, 1950 yılında Ankara Gazi Lisesi Fen Kolu'nu bitirmiş; Fakültemizden mezun olduktan sonra da Maliye Bakanlığı'na stajyer memur olarak girmiştir. Maliye Bakanlığı'nda stajını tamamladıktan sonra, 1956 yılında silah altına alınmış; terhisinden sonra ise bir Hollanda şirketinde iki ay için teknik ressam olarak çalışmış, 1957 yılında da tekrar Maliye Bakanlığı 'ndaki görevine dönmüştür.

Hocamız 1958 yılında Fakültemizin Iktisadi Coğrafya Kürsüsü Asistanlığı'na atanarak akademik kariyere atılmıştır.

1962 yılında, Fakültemizde, "Türkiye Iç Sulanndan Faydalanma" başlıklı tezini başarı ile savunarak "Maliye ve Iktisat Bölümü Doktoru" ünvanını almıştır. Bu arada ikinci bir lisans eğitimi için Üniversitemizin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde öğrenci olmuş, 1964 yılında da bu Fakülte'nin Iktisadi Coğrafya Bölümü'nden mezun olmuştur.

1960 yılında, "Su Kııynaklannın Geliştirilmesi" sorununu incelemek üzere Fransa'ya; 1965 yılında da "Iktisadi Kıılkınma ve Sanayileşme" konusunu araştırmak; aynca Iktisadi Coğrafya ile ilgili derslere devam etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri 'ne gitmiştir.

Hocamız, 1966 yılında Fakültemizde Iktisadi Coğrafya Doçenti; 1977 yılında da profesör olmuş; daha sonra da 1997 yılında 67 yaş sınmnı doldurduğundan Fakültemizden emekliye aynImıştır. Hemen belirtmek isterim ki, merhum Hocamız, emekliye aynlmış olmasına rağmen, her gün Fakültemize, mesleğe yeni başlamışçasına, aynı heyecanla geliyor ve derslerine devam ediyordu. Fransızca ve Ingilizce bilen Hocamız, Sanayi Iktisadı, Temel Kııynaklar Ekonomisi, Iktisadi Coğrafya konulannda ders veriyordu. Bu konularda yayınlanmış makaleleri ve kitap/an vardı. Yaşantısında en önem verdik/erinin başında öğrencileri gelen, binlerce öğrenciyi yetiştiren Hocamızın önem/i bir özelliği ders/erine muntazaman devam eden hiçbir öğrencisine seksenin altında not vermemesiydi.

(2)

2 •

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 57-3

Kııraoğlan köyünü bizlere çeşitli yönleriyle tanıtan Hocam gerçekten çok renkli bir simaydı. Her şeyden önce Ülkemizin coğrafyası, enerji kaynaklan üzerinde çalıştığı için enerji tasarrufuna inanılmaz bir önem verir, herkesi bu konuda bilinçlendirmeye çalışırdı. Fakülte'nin herhangi bir yerinde, bir odanın elektriklerinin sönUk olması oradan Prof. Demir'in geçtiğinin göstergesiydi. Zaten, hareketliliği ve canlılığı ile Fakültemizin her köşesindeydi; her an karşımıza çıkardı. Kendisi ile ilgili diğer önemli bir husus da özel uğraşlanydı. Gemi modelleri, tablolan ve maketleri onun yaşantısının önemli bir parçasıydı. Yaptığı maketlerle iki defa Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde sergi açmıştı. Ankara Gemi Modelleri ve Maketçiler Derneği'nin kurucu üyeleri arasındaydı.

Prof. Demir Hocam da, daha önce aramızdan aynlan hocalanmız gibi, akademik çalışmalan, eserleri ve renkli kişiliği ile Mülkiye Tarihi'nde yerini almıştır. Kendisini çok arayacağız, çok özleyeceğiz.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu bağlamda GazaIf ile ilgili olarak bu tür görüş ve hikayelerden mi doğruyu bulacağız, yoksa tamamen bunlarla çelişen görüş ve yargılarda bulunan İslam alimlerinden başka

Bir Dehrf olan ve evrenin sonsuz Süresi olduğunu kabul eden büyük doktor Razı, zevk (fezzet) gibi psişik fenomenler için herhangi bir süreyi reddetmiştir; özel bir eserinde

Juliana van Stolberg ilkokulu, geliştirdiği üç yıllık seri şeklindeki dinler arası eğitim programı ile yerli ve yabancı kökenli öğrencilerinin dini gelişimi ve

Daha önce İslam mantıkçıları ve Türk mantıkçıları da mantığı bir bütün olarak görmüşler; birbirine karşıymış gibi görülen farklı mantık anlayışlarını tek

Ancak Gazlili, bu tür hadislerde geçen varlıkları hakiki varlık olarak telakki etmenin doğru olduğunu kabul etmediği gibi bu tür hadislerin tamamını mecaz, teşbih veya

Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, müellifiıniz hakikaten ortaya koyduğu bu usulünü tefsirinde uygulamıştır. Tefsir tetkik edildiğinde ibarelerde lüzumsuz uzatmalar

Çeşitli tarifleri bulunmakla birlikte, bir hal ilmi olarak da ifade edilen tasavvufun, hem ilim hem de hal olara~ İslam düşüncesinde mevcut olmadığı, sonradan idhal edilen

Based on our preliminary observa- tions and available comparative mate- rial from the eastern Aegean, we pro- pose that site 35 was a short-term, Late or Final Pleistocene,