• Sonuç bulunamadı

Davet Mektubu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Davet Mektubu"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

17 Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, sevgili nöroşirürji uzmanlık öğrencileri, nöroşirürji

hemşireleri, tıbbi firma çalışanları ve değerli misafirlerimiz,

Verimli geçtiğini umduğum bir yıl sonunda, yeni bir kongrede yine birlikte olmanın heyecanını taşıyorum. Hepimiz için uzun ve yoğun bir yıldı ve henüz bu yoğunluk ülkemiz açısından devam ediyor. Herşeye rağmen güzel, omuz omuza ve verimli bir kongreyi yine hep birlikte gerçekleştirmeyi umut ediyorum.

Kongremize katılan tüm hocalarımı, meslektaşlarımı, asistanlarımızı, firma emekçilerini ve ailelerimizi selamlıyor ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına hepinize hoşgeldiniz diyorum.

Bu yıl hazırladığımız kongre programı, güncel nöroşirürji tartışmalarımıza paralel olarak belirlendi. Çok değerli hocalarımız, bilgi ve tecrübelerini yoğun bir kongre programı süresince bizlere aktaracaklar. Her yıl düzenlediğimiz ve sonuçları açısından son derece yapıcı olan Nöroşirürji asistanları oturumunu

bizler de sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Ayrıca orada alınacak kararların hayata geçirilmesi için de her zamanki gibi takipçi olacağız. Bu yıl kongremize rekor sayıda bildiri gönderimi oldu. Bilimsel çalışmalarımıza verdiğimiz önemin göstergesi olması açısından son derece olumlu olan bu durumdan dolayı, tüm araştırmacıları yürekten kutluyorum.

Nöroşirürji Hemşireliği Derneği’nin bu yılki kongresi, her zamanki gibi yoğun ilgi ile izlenecek bir programa sahip. Ayrıca Nöroşirürji Hemşireliği Derneğimizin bu kongresine ev sahipliği yapacak olan yeni dönem başkanı sayın Prof. Dr. Neriman Akyolcu ve ekibini kutluyor ve yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Tüm ailemizi birarada görmenin mutluluğu ile, 28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi’nin hazırlık aşamasında ya da kongre sırasında bilimsel ve sosyal programlarında yönetici, konuşmacı, sunumcu, tartışmacı, katılımcı, gözlemci, sanatçı, destekçi ya da temsilci olarak emek ve destek veren tüm katılımcılara ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür eder, hepimize başarılı bir kongre dilerim.

Saygılarımla Prof. Dr. Uğur Türe

Referanslar

Benzer Belgeler

Şimdi önümde duran bir üsteye bakıyorum, Fransada T am vilâ­ yetinin Mazamet kasabacığma kadar bir (sanat ve edebiyat) ku­ rum u ve onun eski şair François

Ömer Taşkın Yücel Dr.. Özcan

Orta konkanın yüksekliği ile kribriform plate derinliği karşılaştırıldığında çalışmamızda olfaktor fossanın daha az derin olduğu Keros Tip 1 olgularda

Primer Laringeal Amiloidoz: Olgu Sunumu Primary Laryngeal Amyloidosis: A Case

Ancak bu sanat ha­ reketleri olurken fotoğraf­ çılık kendini gösterememiş» İslâm Dininin yasakları fo­ toğrafçılığı bir sır gibi giz­ lem iştir.. Zamanın

Radyolojik olarak patoloji tespit edilen 5 hastada (2/5'i etmo- id ve 3/5'i frontal sinüs patolojisi) ise klinik semptomlarýnda düzelme

ÖZET: Larenks yassı hücreli kanseri tanısıyla total larenjektomi ve boyun diseksiyonu yapılan ve posto-peratif dönemde farengo-kutanöz fistüle bağlı olarak geniş boyun cildi

Çoğu kere bilateral nodul olarak değerlendirilen lezyonların aslında karşı vokal foldda reaktif kitle ile birlikte seyreden vokal fold kistleri olduğu tespit edildi.. VLS