• Sonuç bulunamadı

TÜYAP 9. İstanbul kitap fuarı:Vera, Nazım Hikmet'i anlattı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜYAP 9. İstanbul kitap fuarı:Vera, Nazım Hikmet'i anlattı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T ü Y Â P 9. İSTANBUL KİTAP FUARI

lUlUUlUlUJ UVHIVlUı

Vera,NâzımHikmet’i anlattı

Kültür Servisi — 9. İstanbul

Kitap Fuarı etkinlikleri kapsa­ mında dün şair Nâzım Hikmet’- in son eşi Vera Tulyakova Hik­

met ilk kez geldiği İstanbul’da

gazetecilere Nâzım’ı ve Nâzım’- la anılarını anlattı. Cem Yayı- nevi’nde düzenlenen basın top­ lantısında Vera Tulyakova, Nâ- zım’ın “ partilerin önünde ve

dışında’’ bir insan olduğunu

söyledi. Nâzım’m gelecekte ya­ şayan biri olduğunu anlatan Tulyakova, eşinin özgürlüğe na­ sıl “taptığını” dile getirdi.

Nâzım’ın eşi Moskova Sinema Enstitüsü’nde senaryo öğretmeni.

M oskova Sinema

Enstitüsü’iıde senaryo öğret- mutlu bir yaşam sürmelerine runda kalmasıydı” dedi. Şairi menliği yapan Vera Tulyakova, karşılık Nâzım’ın “ trajik” bir kafasına koyduğunu yapan ya- Nâzım Hikmet’in politikanın yaşantısı olduğunu söyleyen ramaz bir çocuğa benzeten Ve- getirdiği entrikalardan nefret et- Tulyakova, “ Bunun nedeni de ra, “ Bugün ülkemde yaşanan- tiğini vurguladı. Sovyetler’de sevdiği ülkesinden kaçmak zo- lar, yani açıklık politikasının ge­

tirdiği yenilikler, onun yıllar ön­ ce herkese anlatmaya çalıştıkla­ rıydı zaten” dedi.

Nâzımla birlikte “ İki İnatçı” adlı oyuna imza atan Vera Tul­ yakova, şairle olan anılarını da yazdı. Anılarından oluşan bir kitap “Nâzım’la Söyleşi” adıyla Cem Yayınevi’nce yayınlanmış­ tı.

Sözen’le görüştü_____

Vera Tulyakova İstanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanı Nu­ rettin Sözen’le dün saat 14.00’- te görüştü.

Tulyakova, dün görüşme sı­ rasında Sözen’e İstanbul’un çok büyük ve güzel bir şehir olduğu­ nu, buraya gelmekten memnun­ luk duyduğunu söyledi.

a

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği T ah a Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Kassing ve Avtgis [11], içsel kontrol odağına sahip çalışanların orta derece ya da dışsal kontrol odağına sahip çalışanlardan daha fazla açık muhalefet

İnsanlığın başlangıcından bugüne değişime uğrayan doğada görülen farklılıklar, değişen toplumsal değerler ve doğa insan ilişkisi ve sanat- sal

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Uluslararası Terör ve Gençlik" adlı yayınında, Agop Di- laçar, adı anılmadan "Özel olarak

Nine apansızın ölüp varı yo ğu ka­ panım elinde kalınca baskısız kalan Sadi, K avuklu H am dinin orta oyun­ larında, Şevkinin tiyatrosunda aktör lüğe

A number of independent practice tasks can be suggested for the client following the first consultation, for example, collection of stuttering severity scores during everyday talking

BEN DE FOTOĞRAFINI ÇEKİYORUM — Sami Güner’e göre Yunus Emre’den Tlırgut Uyar’a şairler, insanın ve doğanın şiirini yazıyor, kendisi de fotoğrafını

SEVSAY: Türkiye’de, merhum Cemal Reşit Rey ile 9-10 yıl süren çalışmala­ rımdan sonra uzun bir süre Viyana Mü­ zik Akademisi’nde Kompozisyon ve Or­ kestra

sürekli olarak Köln de oturuyor Iş için Münih'e geldiğinde acı kahvemi içmesinde garipsenecek bir taraf görmüyorum" diyor MEHMET AKTAN.. M ÜNIH’ten