• Sonuç bulunamadı

Yargıç Sefa Mutlu'nun iki kardeşi şimdi açıklıyor:'Yılmaz Güney'i öldürecektik'

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yargıç Sefa Mutlu'nun iki kardeşi şimdi açıklıyor:'Yılmaz Güney'i öldürecektik'"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yİ UMA. GÜNEY

O cinayet gecesinin

tanıklanı anlatıyor

Yılmaz Güney’in yargıç Sefa Mutlu’yu öldürdüğü anı, tam 20 yıl sonra yeniden yaşadılar

çe’

fili

Murad DOĞUKANLI - ADANA

Y

ÎRM Tyü önce 14 Eylül günü gazetelerin birinci sayfasını “Ç irkin Kral” Yılmaz G üney dolduruyordu, ancak bu kez haberler

“Endişe” Yılmaz G üney’in endişeli fotoğraflarıyla birlikte, bir gün önceki haberi veriyordu: “Yılmaz Güney bir yargıcı öldürdü”...

K endi yönettiği “Endişe” filminin kim leri için Adana’ya gelen ve "ılm setini Yumurtalık ilçesinde kuran Yılm az Güney, tanıkların ifadesine göre ayakta güçlükle durabilen ilçe Yargıcı Sefa M u tlu ’yu öldürmüştü...

BEN TUTUKLATTIM’

Yılm az G üney’i olay gecesi tutuklayan Savcı Yalçın Ö ğütcan, şimdi DYP Adana Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili. Bugün olayı

anlatırken, “Başkomiserlikten gelme olan hakim biraz fevriydi. Olay gecesi çok sarhoşmuş. Yılmaz’m ilk ifadesini ben aldım, ancak

soruşturmayı başka savcı yürüttü” diyor.

Y um urtalık Savcısı Cengiz T un cer’in izne ayrılması nedeniyle vekaleten ilçeye atandığını belirten Öğütcan, aradan geçen 20 yıla karşın olayları dün olmuş gibi anımsıyor. Şunları anlatıyor:

“Silah sesini duyar duymaz hemen lokantaya gittim. Hakim yerde kanlar içinde yatıyordu. Bir otomobile bindirip hastaneye götürdüm. Kurtaramadılar. Yumurtalık’a döndüğümde Yılmaz G üney hala olay yerinde

bekliyordu. Kendisine Hakim Sefa M u tlu ’yu öldürme suçundan tutukladığımı bildirdim. Çok saygılı şekilde Peki' dedi. Bana verdiği ifadesinde kendisinin yapmadığını iddia etti.”

KİMSE BÎRŞEY SORM ADI’

Yılmaz G üney’in sofrası için A ntepli S ait’in lokantasına 30 şişe rakı götürdüğünü belirten M ehm et U yar da (48) cinayetten hemen sonra lokantadan ayrılmış. Yani tanıklık yapmamış. Üzüntüsünü, “Keşke şimdiki gibi

düşünebilseydim. Belki bu kadar ceza almazdı, ama bana da kimse hiçbir şey sormadı” diye dile getirdi. 20 yıl öncesine dönerken U yar’ın, biraz hüzünlü, ama heyecanlı olduğu, olayı yeniden yaşadığı yüz ifadelerinden kolaylıkla okunuyor. B ugüne kadar ifadesi tutanaklara yansımayan U yar o geceyi şöyle anlattı:

“O tel ve lokanta herkese açıktı ve tüm hesapları Yılmaz Güney ödüyordu. Yılm az ve Fatoş G üney’le masasında davetliler vardı. Bir masada da memurlar oturuyordu. Ben de Gaziantepli

Olayı gören Mehmet Uyar, tanıklık

yapmadığına şimdi çok pişman. _______tanıklık yapan tek kişi.İsmail Gökçe, Yılmaz Güney aleyhine Mithat Yıldırım: "Bir tarafta hakim bir tarafta kirvem”

S ait’in yanında oturdum, onları seyrediyordum. Film çalışmalarını annlatıyordu. Pamuk tarlasında havaya ateş açmış, teypteki kaydı beğenmemiş. 'Kaporta sesi gibi çıkmış. Şurada ateş edip teybe kaydedelim’ dedi. Ege B agatur da vazgeçirmeye çalışıp, 'Y ılm az burası küçük yer, buradaki m em urlarla bizi m uhatap etme. Adana’ya gel, havan topu patlatalım’ diye konuştu.”

“Savcının kardeşi hemen hakim in yanma gidip, Çirkin Kral havaya ateş açacakmış’ deyince zaten çok sarhoş olan hakim, 'O çirkin kralsa, ben de buranın kralıyım. Ateş açsın hemen tutuklarım ’ diye bağırdı. Yılmaz tam bir Adana

delikanlısıydı. Umman’mı (14’lü tabanca) çıkarıp 3 el havaya ateş etti. Hakim, Yılm az’m iki katı gibi iri cüsseliydi. Tamam şimdi Yılmaz’ı ezer’ diye düşündüğüm sırada kalkıp üzerine yürüdü, ama Yılmaz bir karate hareketiyle hakimi yere devirdi. Antepli S ait’le garsonlar araya girdi.”

“Hakim , küfürler yağdırıyordu. Hakimi, karışım ve savcmm kardeşini plaj boyunca 300 - 400 metre götürüp sakinleştirmeye çalıştılar, ama bir baktık ki biraz sonra hakim koşarak tekrar lokantaya girdi. Demir bir sandalyeyi kaldırıp Yılm az’a savurdu. Yılmaz eliyle sandalyeyi engelleyip, tam çatallarının arasından ateş etti.”

İKİ TUVALETTE 26 KİŞİ

’’Bana gelinceye kadar savcı 26 kişinin ifadesini aldı. Ben olayı anlatmaya başlayınca savcı, 'Yahu senden öncekilerin hepsi

tuvaletteymiş. Bir sen mi gördün? Bu kadar kişi iki tuvalete nasıl sığmış?’ diye hayretle sordu” biçiminde konuşan İsmail Gökçe (47) o dönemde MHP’li olduğunu belirtti.

Olayın bir numaralı tanığı, kendisinin Yılmaz Güney aleyhinde ifade veren tek kişi olduğunu üstü kapalı anlatmaya çakşırken, şimdi daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

Yılmaz Güney’in avukatlarının ifadesini değiştirmesi için çok çaba harcadığını anlatan Gökçe, “Benim ifadem doğru, ancak mahkemelere gitmedim. Aydınlık ve Vatandaş

Gazetesi benim faşist olduğumu yazıp hedef göstermişti. Can güvenliğim yoktu” diye konuştu.

KISKANÇLIK KRİZİ’

Yılmaz Güney’in oğlu Yılmaz’a kirve han ettiği Adanalı fotoğrafçı M ithat Yıldırım da (52) cinayet gecesinin tanıklarından. Yıldırım da “Bir tarafta hakim, bir tarafta kirvem” diyerek cinayetin işlendiği lokantadan tanıklık

Yargıç Sefa Mutlu’nun iki kardeşi şimdi açıklıyor

Utku Mutlu: “Bırakalım, yara kapansın” Oktay Mutlu: “Diğer ağabeyim engelledi"

‘Yılmaz Güney’i

öldürecektik’

Murad DOĞUKANU Hüseyin GÖKALP / NİĞDE

Y

ILMAZ Y u m u rtalık Y argıcı S efa Güney’in öldürdüğü M u tlu ’n u n iki k a rd e şi, o günleri yeniden hatırlamak istemi­ yorlar.

48 yaşındaki kardeş U tku M ut­ lu, Niğde Üniversitesi Eğitim Fa- kiütesi’nde Öğretim Görevlisi. “Bu olay yeniden gündeme getirilm e­ meli. B ırakılsın, yara kapansın. Biz müsterihiz. Biz Allah’m adale­ tine inanıyoruz. Bu konuda da öyle yaptık. O da gitti...”

42 yaşmdaki diğer kardeş Oktay M utlu da Niğde’de oturuyor ve bir kafeterya işletiyor. Şunları anlatı­ yor:

“A ğabeyim in ölüm haberini a- lınca tüm kardeşler toplandık. Yıl­ maz Güney’i öldürme kararı alındı. Ama o dönem Binbaşı olan ağabe­ yim İbrahim Mutlu 'o zatan hasta. En fazla 11 yıl ömrü var. Kesinlikle böyle birşey istemiyorum’ diyerek engelledi. Bunun için cezaevinden kaçtığma hiç üzülmedik. Sefa Ağa­ beyimin tek kötü yanı alkole düş­ künlüğüydü.’’ *T T - S t f V \ î 1...

KARISI

KONUŞMUYOR

Yılmaz Guney’in öldürdüğü yargıç Sefa Mutlu’nun (yanda) karısı ilkokul öğretmeni Nuran Hanım, şimdi Oktay Denli adlı sıhhi tesisat ustasıyla evli ve Niğde Sakarya llkokulu’nda görev yapıyor. Eşi Oktay Denli, “biz bu olayı artık kapattık, bir daha açılmasını istemiyoruz” diyerek, eşiyle görüşme isteğimizi kabul etmedi. Üstteki fotoğraf, Sefa Mutlu’yla Nuran Hanım’ın evlendiği gün V tfH ıtrffıftT rrV f jH ifıH nM M na iı â —■ M «« w m mIUm iM İ M

mutijcs

H » ’# W ’Cr 8 V .-JW3RS

rılmaz Güney,

Adana'da btr

yargıcı öldürdü

14 Eylül 1974 tarihli Milliyet gazetesinin birinci sayfası...

yapmadan ayrılanlar arasında. Olaydan bir gün önce Yılmaz Güney’in kendisini pamuk tarlasındaki çalışmanın fotoğrafını çekmek için çağırdığını belirten Yıldırım, belki de Fatoş - Yılmaz

Güney çiftinin yaşamını değiştiren geceyi şöyle anlattı:

“Ben Yıhnaz’m oğlunun kirvesiyim, ancak kısmet olup da küçük Yılmaz’a kirvelik yapamadım. Ben Yılmaz’m 2 metre uzağında oturuyordum. O sırada hakim, eşi ve yanındaki 2 - 3 kişiyle lokantaya geldi. Eşiyle tartışıyorlardı. Kadın sürekli plaja gelip Yılmaz Güney’i izlermiş. O sırada Yılmaz

gündüz tarlada silahının tutukluk yaptığını söyleyip havaya ateş etti. Tabanca ateş alınca da 'Ne silah yahu. Ateş etmesi için karanlık olması mı lazım’ dedi. Bu sırada Fatoş Yenge elinde kahve tepsisi masaya geliyordu. Hakim masaya gelip Yılmaz’a, 'Kalk ulan ayağa’ diye bağırdı. Yılmaz hiç umursamadan, 'Bunun için bir fırın ekmek yemen lazım’ diye yanıt verdi. Hakim kaptığı sandalyeyi havaya kaldırıp masaya indirdi. Tabaklar havada uçuştu. Sandalye Yılmaz’m eline gelmişti. İşte o an silah sesini duydum. Hakim yere devrildi. Bence olav bir kıskançlık krizivdi.”

V

. ..

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Accurate solutions of the porous media equation that usually occurs in nonlinear problems of heat and mass transfer and in biological systems are obtained using a compact

Çünkü, araflt›rmac›lara göre gaga rengi, bir erke¤in sa¤l›¤›n› karotenoid salg›lama- yan ve ancak tüy dökme mevsiminde renk de¤ifl- tirebilen tüylere k›yasla, daha

belirtmiştir. Böylelikle hukuki mekanizmaları işlevsiz ve güvensiz kılan toplumsal sistem içerisinde, önemli olan kişinin bir yere ait olması gerektiği olarak

NECAR 4, Daimler-Benz şirketi- nin 1994 yılında ürettiği ilk yakıt pil- li otomobil olan NECAR 1’e göre çok gelişmiş bir araç.. NECAR 1’de kulla- nılan 800 kg’lık

Yapılan anal zler sonucunda Türk ye'de reel kes m ç nde nşaat sektörünün dünyada olduğu g b kr zden en çok etk lenen alan olduğu ortaya çıkmıştır.. K -kare anal z

Abdülhamide, daha efendiliği zama­ nında hulül ederek dairei samimiyetine girmiş, ve tahta çıktıktan sonra, bu ra­ bıta günden güne daha ziyade artarak,

Magazin basınının, gazino aleminin ya da Yeşilçam’ın dışında bir birikimi, donanımı gerektirir, kumarhane, gazino yerine televizyon kanalı açıyor.. Türk