• Sonuç bulunamadı

Cosmeceuticals and Active Cosmetics

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cosmeceuticals and Active Cosmetics"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yeni Yayınlar / New Books

48 Turk J Dermatol 2016;10:48

Hazırlayan:

Tamer İrfan Kaya

Cosmeceuticals and Active Cosmetics

EDİTÖR YORUMU

Günümüzde piyasada çok sayıda kozmetik ve kozmesötik bulunmaktadır. Bu ajanlardan bazılarının dermatolojik kullanımını çeşitli bilimsel veriler desteklerken, bazıları ise ampirik olarak önerilmektedir. Kitabın baş editörülüğünü kutanöz topikal tedaviler konusunda dünyada akla ilk gelen isim olan Howard I. Maibach yapmıştır. Kitapta başlıca topikal peptid, protein, aminoasit ve deriveleri; kafein, curcumin, yeşil çay, Rhodiola rosea, milk thistle gibi botanik ekstreler; niasinamid, vitamin C ve vitamin E gibi antioksidanlar, retinoller, hidroksiasitler gibi ajanlara değinilmiştir. Ayrı bölümlerde saç kozmetikleri, tırnak kozmetikleri, nemlendiriciler, dekoratif kozmetikler, güneşten koruyucular ele alınmıştır. Yine kuru deri, yağlı deri, rozasea, alopesi gibi kozmetiklerin çok kullanıldığı dermatolojik tablolar da farklı bölümlerde değerlendirilmiştir. Kitapta 85 adet resim kullanılmıştır. Bu kitap özellikle hastalarına kozmetik ürün öneren dermatologlara daha bilimsel bir bakış açısı sunmak konusunda faydalı olabilecek bir eserdir.

Raja K Sivamani, Jared R. Jagdeo, Peter Elsner, Howard I. Maibach (Editörler) Yayınevi: CRC Press ISBN: 9781482214161 Yayın yılı: 2015 Sayfa sayısı: 458 Fiyat: 107.95 Sterlin

@Telif Hakkı 2016 Türk Dermatoloji Derneği Makale metnine www. turkdermatolojidergisi.com web sayfasından ulaşılabilir. @Copyright 2016 by Turkish Society of Dermatology - Available on-line at www.turkdermatolojidergisi.com

Tamer İrfan Kaya, Mersin Üniversitesi Tıp

Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı,

Mersin, Türkiye Tel: +90 324 241 00 00/1845 E-posta: tamerirfankaya@hotmail.com Yazışma Adresi/ Correspondence:

Referanslar

Benzer Belgeler

olgularında, şarbon sepsisi oluşur, deri şarbonunda daha nadirdir... • Basiller kan dolaşımında ölüme yakın

Deri ve dericilik, elde ediliş kaynaklarına göre deriler, deri kalitesini etkileyen faktörler, deri işlenti aşamaları, deri çeşit ve özellikleri, deride kalite

Salgılar sıvı yada katı halde olabilir ve bu salgıları bitkiye değişik şekillerde fayda sağlar: örneğin tanen, reçine bitkiyi çürümekten koruyan antiseptik

Klinik ve histopatolojik bulgular ışığında olguya malin ekrin poroma ve ekrin duktal adenokarsinom morfolojisi gösteren malin deri eki tümörü tanısı

DERİ EKLERİ BEZLER Ter Bezleri Yağ Bezleri Meme Bezleri KILLAR.. 3-MEMELER VE SÜT BEZLERİ 2-YAĞ BEZLERİ.. 3-MEMELER VE SÜT BEZLERİ.. a) Vücut kılı:. b) Cinsiyet kılı (axillar

Sonuç olarak olgumuz sarkoidozun klinik tutulumunun genifl bir spektrum gösterebildi¤ini (burada deri, periferik sinir sistemi ve böbrekler), nörolojik tutulumun da olgumuzda

Daha çok insülin direnci, hiperandrojenizm, deri kalınlığı ve mekanik sorunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan bu dermatolojik hastalıkları ve belirtileri tanımak obeziteye

çok kuru, yavan ve duygusallıktan uzak bir deyişle karşılaşıyoruz: Homeostazisin zamana bağlı bir şekil- de kaybı” veya “organizmanın çevresel değişiklikle- re