• Sonuç bulunamadı

Türkiye'de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türkiye'de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme"

Copied!
48
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 17, Sayı 33, 2019, 205-252

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi

Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

Hasan ÖZDEMİR*

(2)

-TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

206

3

Bak

ış açısı

Konum

Me

kân

Ölçe

k

Bili

şse

l

CB

S

Mat/

İstatistik modelle

r

Ta

nımlamalar

Görsel sunum

Fizik

i Coğrafy

a

Fizik

i-Be

şeri etk

ileşimi

Beşeri C

oğrafy

a

Sent

ez

5

(3)

-207

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(4)

-TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

208

(5)

-209

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(6)

-TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

210

(7)

211

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(8)

-TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

212

(9)

-213

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(10)

TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

214

(11)

215

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(12)

-Türü -+ + -+ + + + -+ + + + + + + + -+ + + + + + + + + + -+ + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + +

(13)

No Türü -+ -+ + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + +

(14)

Türü + + + + -+ + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

(15)

No Türü -+ + + + + + + -+ + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + -+ + + + + 33 + + + + -+ + 35 -+ +

(16)

Türü -+ + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + +

(17)

No Türü -+ + + + + + + -+ + -+ + + + + + + + + + + + + -+ + + + + -+ + + + + + + -+ + + + + + + +

(18)

Türü -+ + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + +

(19)

No Türü + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + -+ + -+ +

(20)

Türü -+ + -+ + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + +

(21)

No Türü + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + -+ + + + + + + + + + -+ + + + +

(22)

Türü + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + -+ + + + +

(23)

No Türü - -+ + + + + + + + + + + -+ + + + + - -+ + + + + -+ + + + + + + -+ + + + -+ + + + + +

(24)

Türü -+ + + + + + + - -+ + + + + + -+ + + + -+ + + + + + + + -+ + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

(25)

No Türü -+ + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + -+ + -+ + + + +

(26)

Türü -+ + + + + + -+ + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

(27)

No Türü -+ + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + +

(28)

Türü + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + -+ + + + + -+ + -+ + + + + -+ + + + + + -+ + + + + +

(29)

No Türü -+ + + + + + + + + + + + -+ + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + +

(30)

Türü -+ + + + + + + + + + + -+ + -+ + + + + -+ + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

(31)

No Türü -+ + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + +

(32)

Türü -+ + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + -+ + + + + + + -+ + + + + -+ + + + + + + -+ + + + + + +

(33)

No Türü -+ + + + + + + + + + -+ + + + -+ + + + + + + + + + + + -+ + + + + + + + + + + + + + + + -+ + + + + + -+ + + + + +

(34)

TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

238

Türk

(35)

-239

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(36)

-TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

240

-Türk

(37)

-241

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(38)

TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

242

(39)

-243

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(40)

-TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

244

(41)

-245

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(42)

-TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

246

(43)

-247

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(44)

-TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

248

(45)

249

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(46)

-TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

250

(47)

-251

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye’de Coğrafya Alanındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri

Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

(48)

TALİD, 17(33), 2019, H. Özdemir

252

An Evaluation on the Geographical Information Systems in

the Geography Field in Turkey

Referanslar

Benzer Belgeler

sosyal yönden, daha fazla korundukları bir gerçektir”. Eğitim düzeyinin, iş gücünün niteliği açısından bir gösterge oluşturduğu açıktır.. işletilmesi 36 , alt

CBS’nin en önemli bileşeni veridir. Veri bilginin ham maddesidir ve CBS için vazgeçilmezdir. Tüm coğrafi veriler grafik veriler ve tanımlayıcı nitelik- teki öznitelik veya

 This article is an updated the part of doctoral thesis of the author. Prof.; Faculty of Education, University of Pamukkale, Denizli, Turkey, e mail: fisunbozkurt [at]

• TUCBS kavramsal veri modeli bileşenlerinin ulusal düzeyde mekânsal veri yönetimine yönelik ilkeleri, kullanılacak esasları, referans modeli, uygulamaya

Bu sorgu- lamada, kullanıcı tarafından nüfus ölçütü ve yıl belir- lendikten sonra yine kullanıcı tarafından belirlenen suç türünün en fazla hangi ilde ve en az hangi

Tahtalı Barajı Koruma Havzası topraklarının arazi yetenek sınıflarına göre dağılımı.. Tahtalı Barajı Koruma Havzası arazi yetenek

Gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için PowerPoint bu resmin otomatik olarak indirilmesini engelledi.

Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi: Pasinler-Köprüköy (Erzurum) İlçeleri Örneği... Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi: Pasinler-Köprüköy (Erzurum)