Olasılık Özel Ders Notu indir

Tam metin

(1)

edilen bütün çıktıların kümesine örnek uzay denir.

Olay : Örnek uzayın her alt kümesine olay denir. Örnek uzayın alt kümelerinden boş kümeye imkansız olay, örnek uzayın kendisine kesin olay denir

İki madeni para birlikte rastgele atıldığında,

a) Örnek uzayın eleman sayısı kaçtır?

b) Birinin yazı, diğerinin tura gelme olayının elemanları nelerdir?

Örneğin; bir zar atılması deneyinde olası durumları herbirinin

olasılığı eşittir. Bu yüzden zarın örnek uzayı eş olası örnek

uzay olur.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :