• Sonuç bulunamadı

A–160 NOLU MEGRİ(FETHİYE) ŞER’İYE SİCİLİ İÇİNDEKİ BELGELERİN ÖZETLERİ

B.No:1

Megri Kazası’nın Hıristiyan Mahallesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından iken ölen Rodoslu Yorga kızı Engiligi’nin küçük kızı Heralembos kızı Diyonisiya’nın işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:2

Aslen Sivas Vilayeti’nin Divriği Kazası halkından hâlâ Aydın Vilayetine bağlı Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası mahkeme başkâtibi Mustafa Efendi’nin oğlu Hafız Yusuf Ziya Efendi’nin davası.

B.No:3

Aslen Isparta Sancağı’nın Temel Mahallesi halkından olan hâlâ Aydın Vilayeti’nin Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’nın Ket üyesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından ve tüccardan Filosil oğlu Ologosil İstavri’nin çocuğu Kaza’nın Başlangıç mahkemesinde kayıtlı dava hakkında.

B.No:4

Megri Kazası’na bağlı Zorlar karyesi halkından iken ölen maden çavuşu oğlu Hasan oğlu İbrahim oğlu Abdullah’ın küçük oğlu Murat’ın işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:5

Megri Kazası’na bağlı Zorlar karyesi halkından iken ölen maden çavuşu oğlu Hasan oğlu İbrahim oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında.

B.No:6

Aydın Vilayeti dâhilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasının Hıristiyan Mahallesi halkından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından Keryaku Likör adlı çocuğun davası.

B.No:7

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi’nin Orta Mahallesi halkından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından ve Kunduracı esnafından Kara Vasil oğlu Vasil Nikola adlı çocuğun davası.

B.No:8

Megri Kazası’nın Aldırın karyesi halkından Hacı Mehmet oğlu Koyuncuzade Ali Efendi namına toplanan Megri kasaba’nın Hıristiyan Mahallesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından iken ölen Lâzeri’nin kızı Hur sine’nin küçük oğlu Bandelli oğlu Heralembos’un işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:9

Megri Kasaba’sının Hıristiyan Mahallesi halkından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından ve tüccardan Danus veled Hacı Menul Pavlidi namına toplanan Megri’nin Kırın cağlı karyesi halkından iken ölen Kemik oğlu Osman’ın küçük oğulları Ali ve Osman ve kızı Ümmühan’ın işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:10

Megri Kasaba’sının Hıristiyan Mahallesi halkından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından ve tüccardan Danos veled Hacı Menol Pavlidi namına toplanan Megri’nin Balak karyesi halkından iken ölen Filli oğlu Mehmet’in kızları Firdevs ve Zehra’nın işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:11

Megri Kazası telgraf ve posta memuru Salim Efendi zade Salim Efendi oğlu Osman Hayri Efendi tarafından toplanan adı geçen kaza oturanlarından iken ölen Latife Hanım’ın oğlu Salim Efendi’nin küçük kızı Zehra’nın işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:12

Megri Kasabası’na bağlı Balak karyesi halkından ve reçberlerlerden Selim oğlu Mehmet oğlu İbrahim namında toplanan Megri’nin Patlangıç karyesi halkından iken ölen Köseoğlu Ahmet oğlu Osman’ın küçük oğlu Hayrullah’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:13

Hicri sene’nin bin üç yüz on sekizinde Zilhicce ayının Cuma günü olduğuna dair merkez mahkemesi kaydı hakkında.

B.No:14

Megri Kazası’na bağlı Kancılar karyesi oturanlarından iken ölen Hacı Karali Aşiretinden Abdullah’ın oğlu Mustafa oğlu Mehmet Çavuş’un büyük kızı Ayşe ve erkek kardeşi Nurullah’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:15

Megri Kazası’na bağlı Kancılar karyesi oturanlarından iken ölen Hacı Kareli Aşiretinden Abdullah’ın oğlu Mustafa oğlu Mehmet Çavuş’un veraseti hakkında.

B.No:16

Megri Kazası’na bağlı Kum karyesi halkından iken vefat eden Ambarcı oğlu İbrahim bin Abdullah’ın amca çocuğu hakkında.

B.No:17

Megri Kazası’na bağlı Kum karyesi halkından iken vefat eden Ambarcı oğlu Abdullah oğlu İbrahim’in veraseti hakkında.

B.No:18

Megri Kazası’na bağlı Kum karyesi oturanlarından iken vefat eden Abdullah oğlu Halil’in kızı İsmihan’ın küçük oğlu Ömer oğlu Salih’in önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:19

Megri Kazası’na bağlı Kum karyesi oturanlarından iken vefat eden Abdullah oğlu Halil kızı İsmihan’ın veraseti hakkında.

B.No:20

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Kara dere karyesi halkından iken askerliği esnasında Antalya merkez hastanesinde vefat eden Hamire oğlu İsmail oğlu Mahmut oğlu Ali’nin veraseti hakkında.

B.No:21

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Balak karyesinde otururken vefat eden Mehmet oğlu küçük Ahmet’in borcu Megri Kasabası oturanlarından ve Rum milletinden Yani’nin kefâletiyle ölen Ahmet’in bankadan aldığı para ile ilgili dava hakkında.

B.No:22

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesi’nin Münasetler Mahallesi oturanlarından Paprici kızı Ömer kızı Fatma toplanan adı geçen karye’nin Kızıldere Mahallesi halkından ve reçberlerden Kanber oğlu Salih bin Mehmet gözetiminde Öneri beyan edip, hazır toplanan adı geçen Salih’in küçük kızları iki yaşındaki Fatma ve on yaşındaki Ümmühan’ın nafaka ve diğer lazım ihtiyaçları hakkında.

B.No:23

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Esen Nahiyesi’nin Yakabağ karyesi halkından asker iken vefat eden Arifli oğlu Abdullah oğlu Mehmet’in veraseti hakkında.

B.No:24

Megri Kazası’na bağlı Keteb karyesi halkından iken vefat eden Molla Hüseyin oğlu Ahmet’in küçük oğlu Ahmet ve küçük kızları Zehra ve Teslime ve Keziban’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:25

Megri Kazası’nın Çamur karyesi halkından iken vefat eden Fahri oğlu Hasan oğlu Hüseyin Ağa oğlu Abdullah’ın küçük oğulları Mehmet ve Hasan ve küçük kızı Ümmühan’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:26

Megri Kazası’na bağlı Çamur karyesi halkından iken vefat eden Fahri oğlu Hasan oğlu Hasan Ağa oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında.

B.No:27

Megri Kazası’na bağlı Gölmet karyesi oturanlarından iken vefat eden Çoban oğlu Molla Bekir oğlu Osman oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında.

B.No:28

Megri Kazası’na bağlı Buhsullu karyesi halkından iken vefat eden Irkıncı oğlu Ramazan oğlu Hasan oğlu Abdullah’ın küçük oğlu Nasuh ve küçük kızı Hatice’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:29

Megri Kazası’na bağlı Buhsullu karyesi halkından iken vefat eden Irkıncı oğlu Ramazan oğlu Hasan oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında.

B.No:30

Megri Kazası’na bağlı Kara dere karyesi oturanlarından iken vefat eden Veli’nin kızı Ümmügülsün oğlu Abdullah’ın küçük oğulları İsmail ve Arif ve küçük kızları Zeyneb ve Zeliha ve Kamer’in önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:31

Megri Kazası’na bağlı Esen Nahiyesi’nin Kara dere karyesi oturanlarından iken vefat eden Veli’nin kızı Ümmügülsün oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında.

B.No:32

Megri Kazası’na bağlı Ceylan karyesi oturanlarından iken vefat eden Kara Hacılı Aşiretinden Osman oğlu Recep oğlu Abdullah’ın küçük oğulları Süleyman ve Recep ve Mehmet ve Ali ve küçük kızı Ümmühan’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:33

Megri Kazası’na bağlı Ceylan karyesi oturanlarından iken vefat eden Kara Hacılı Aşiretinden Osman oğlu Recep oğlu Abdullah’ın veraseti hakkında.

B.No:34

Megri Kazası’na bağlı Keçiler karyesi halkından Emiroğlu Mustafa oğlu Ömer toplanılan Megri’nin Çayırdan karyesi halkından iken vefat eden Karamıklıoğlu Molla Bekir’in Hacı Nasuh’un küçük oğlu Salih’in önemli işinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:35

Megri Kazası’na bağlı Patlangıç karyesi halkından ve reçberlerden Kulak oğlu Molla Hüseyin bin Abdullah toplanılan adı geçen karye halkından iken vefat eden Sarı İlyas oğlu Mustafa’nın küçük oğulları Recep Ali ve Mustafa’nın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:36

Megri Kazası’na bağlı İbecek karyesi halkından ve reçberlerden Hacı Muhtar oğlu Molla Osman oğlu Hacı Mehmet toplanılan adı geçen karye halkından iken vefat eden Evrek Mustafa oğlu Halil Ağa’nın küçük oğulları Mustafa ve Halil ve küçük kızı Ümmühan’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:37

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasının Hıristiyan Mahallesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından ölen Mecandi eşi ve îtamı’nın malını idare eden İstilyanus kızı Mariye’nin icra davası hakkında.

B.No:38

Megri Kazası’na bağlı Patlangıç karyesi halkından ve reçberlerden İlyas oğlu Mehmet Osman oğlu Ali Çavuş’un toplanılan adı geçen karye halkından iken vefat eden Mustafa oğlu Sarı İlyas’ın küçük oğulları Recep Ali ve Mustafa’nın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No.39

Megri Kazası’na bağlı Manastır karyesi halkından ve Ali Hoca’nın oğlu Hacegândan Mehmet Efendi toplanılan Patlangıç karyesi halkından iken vefat eden Mustafa oğlu Sarı İlyas’ın küçük oğulları Recep Ali ve Mustafa’nın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:40

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Yaka karyesi halkından iken askerlik esnasında Antalya Sancağı Merkez Hastanesinde vefat eden Mahmut oğlu Yakup oğlu Mehmet’in veraseti hakkında.

B.No:41

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabası’nda oturan Jandarma askerleri fertlerinden Seydiler karyeli Abdullah oğlu Ali şeriata uygun olarak toplanılan Megri Kazası Orhan Korucamış Mustafa oğlu Arif gözetiminde adı geçen Mustafa’nın bir refika öküzünü makbuz karşılığı vermesi ile başlayan dava hakkında.

B.No:42

Megri Kasabasının Hıristiyan Mahallesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından iken vefat eden Duma kızı Mariye’nin Veled-i Kostanti’nin küçük oğlu Mihal ve küçük kızı Keryaku’nun kızı Desine’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:43

Megri Kasabasının Hıristiyan Mahallesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından iken vefat eden Duma kızı Mariye’nin Kostanti adlı çocuğun veraseti hakkında.

B.No:44

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’nın Yakabağ karyesi halkından ve şahane askerlerin İkinci Orduyu Hümayuna mensup Onaltıncı Alayı’nın İkinci Taburu’nun Dördüncü Bölüğü’nün fertlerinden iken vefat eden Arifli oğlu Yusuf oğlu Mehmet’in veraseti hakkında.

B.No:45

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasında oturan tüccardan Halil oğlu Rodoslu Mehmet Efendi toplanılan Megri Kasabası oturanlarından ve Osmanlı Devleti tebaasından ve dava vekillerinden Yorgi Lâzaridi

Efendi gözetiminde adı geçenler tarafından asil olarak ve bin üçyüz onsekiz senesi Rebi’ul evvel ayının yirmi İkinci günü meydana gelen dava hakkında.

B.No:46

Megri Kazası’na bağlı Kargı karyesi oturanlarından iken vefat eden Hacı Ali oğlu Süleyman oğlu Ali Kâhya’nın küçük oğlu Şükrü ve küçük kızı Dudu’nun önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:47

Megri Kazası’na bağlı Kargı karyesi halkından iken vefat eden Hacı Ali oğlu Süleyman oğlu Ali Kâhya’nın veraseti hakkında.

B.No:48

Megri Kazası’na bağlı Timurlar karyesi oturanlarından iken vefat eden Molla Ali oğlu Mustafa oğlu Abdullah’ın küçük kızı Dursun’un işinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:49

Megri Kazası’na bağlı Timur karyesi oturanlarından iken vefat eden Molla Ali oğlu Yusuf oğlu Mustafa ve Abdullah’ın veraseti hakkında.

B.No:50

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’nın Balak karyesi oturanlarından ölen Ahmetli eşi Durmuş kızı Ayşe şeriata uygun olarak toplanılan Megri Kasabası oturanlarından adı geçenin akrabasından Ziraat Odası kâtibi Hacı Salih’in oğlu Hasan Efendi ve çocukları hakkında dava.

B.No:51

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazasının Çayan karyesi halkından ve İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden Ali oğlu Mehmet oğlu Ramazan’ın veraseti hakkında.

B.No:52

Megri Kazasının Megri Kasabası Hıristiyan Mahallesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından bilinen İlya kızı Duma’nın eşi Desine şeriata uygun toplanılan beş buçuk yaşında Mihal ile ve sekiz yaşındaki Desine’ye nafaka verilmemesi hakkında.

B.No:53

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesinin Orta mahalle mazbutlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından Keryaku veled-i Dufan adlı çocuk Keryaku adlı

çocuk ve Megri’nin Çatallar karyesi halkından iken vefat eden Çavuş oğlu Abdullah oğlu Hasan’ın küçük oğlu Mustafa ve küçük kızı Keldali’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:54

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesinin Orta Mahallesi oturanlarından ve Osmanlı Devleti’nin Rum milleti tebaasından Keryaku adlı çocuk Dufan adlı çocuk ve Megri’nin Aldırın karyesi halkından iken vefat eden Megri müftüsü Hacı Mehmet oğlu Mustafa Efendi’nin küçük oğlu Mehmet Sadık ve küçük kızları Hatice ve Ayşe’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:55

Megri Kazasının Kesik kapı Mahallesi halkından Molla Hüseyin bin Musa Çavuş şeriata uygun olarak toplanan Megri’nin Ebecik karyesi halkından iken vefat eden Mustafa oğlu Ürkek Halil Ağa’nın küçük oğulları Mustafa ve Halil ve küçük kızı Ümmühan’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:56

Megri Kazasının Çatallar karyesi halkından ve reçberlerden Arap Ali oğlu Mehmet oğlu Ali şeriata uygun olarak toplanan adı geçen karye halkından iken vefat eden Kaşlı oğlu Osman eşi Mehmet kızı Hediye’nin küçük oğlu Süleyman ve küçük kızı Osman kızı Medine’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:57

Megri Kazasının Ören karyesi halkından ve Tabak esnafından Frenk oğlu İsmail bin Mehmet şeriata uygun olarak toplanan Megri’nin Patlangıç karyesi oturanlarından iken vefat eden Ali kızı Fatma’nın küçük oğulları Mehmet ve Ali ve küçük kızları Ayşe ve Emine’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:58

Megri Kazası’na bağlı Ceylan karyesi halkından ve reçberlerden Karamıklıoğlu Molla Bekir oğlu Molla Emin şeriata uygun olarak toplanan adı geçen karye halkından iken vefat eden Karamıklıoğlu Molla Bekir bin Nasuh’un küçük oğlu Salih’in önemli işinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:59

Megri Kazası’na bağlı Ebecik dere karyesi halkından iken vefat eden Münih oğlu Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah’ın küçük oğlu Rüştü’nün önemli işinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:60

Megri Kazası’na bağlı Ebecik dere karyesi halkından iken vefat eden Münih oğlu Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah’ın veraseti hakkında.

B.No:61

Megri Kazasının Megri Kasabası oturanlarından iken vefat eden Osmanlı Devleti tebaasından ve Rum milletinden Zaral-mebus veled Akköpülüs veled-i etamın küçük oğlu Alaku ve nikâhlı eşi Talamani Kostanti kızı Çanbika’nın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:62

Megri Kazasının Megri Kasabası oturanlarından iken vefat edenOsmanlı devleti tebaasından ve Rum milletinden Zaral-mebus veled Alküsüpolus veled Hamik’in veraseti hakkında.

B.No:63

Megri Kazası’na bağlı Kargı karyesi halkından iken vefat eden Hasan Ali oğlu Abdullah oğlu Hasan Ali oğlu Kara Osman’ın küçük kızı Durkide’nin işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:64

Megri Kazası’na bağlı Kargı karyesi oturanlarından iken vefat eden Hasan Ali oğlu Kara Osman bin Hasan Ali bin Abdullah oğlu Hasan Ali oğlu Kara Osman’ın veraseti hakkında.

B.No:65

Megri Kazası’na bağlı Çaltılar karyesi halkından iken vefat eden Sıhhatli oğlu Abdullah oğlu Mehmet oğlu Osman’ın veraseti hakkında.

B.No:66

Aslen Rodos halkından olup Megride tüccarlık yapan Mustafa Efendi oğlu Hacı Mehmet şeriata uygun olarak toplanan ve burada vefat eden Rodoslu Hacı Murat Ağa zade Hacı İbrahim Ağa bin Hacı Murat Ağa malını sarf etmek için vasî tayin etmesine dâir.

B.No:67

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlılığından Megri Kazası’na bağlı Fralya karyesi halkından ve İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden Karagül oğlu Osman oğlu Mehmet Ali’nin terekesine dâir.

B.No:68

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kasabasına bağlı Ceylan karyesi halkından ve İkinci Orduyu Hümayuna mensup iken vefat eden İnce Ali oğlu İsmail oğlu Ali’nin veraseti hakkında.

B.No:69

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazasının Megri Kasabası halkından Teke Şeyhi Yusuf Efendi oğlu Hacı İsmail Efendi Megride oturan oğlu Hacı İsmail Efendi oğlu Hıdır Efendi’nin zahire sıkıntısı hususunda.

B.No:70

Aslen Rodoslu olup Megri’nin İslam Mahallesinde Mehmet kızı Emine Hatun’un oturduğuna dair.

B.No:70

Megri Kazası’na bağlı Çamur karyesi civarında Kabıtyan Aşiretinden olup vefat eden Ali oğlu Ali oğlu Ahmet’in veraseti hakkında.

B.No:71

Megri Kazası’na bağlı Ebecik karyesinde otururken vefat eden Abdullah oğlu Mehmet oğlu Deli Yusuf’un veraseti hakkında.

B.No:72

Megri Kazası’na bağlı Çobanısa karyesi halkından iken vefat eden Dumba oğlu Abdullah oğlu Süleyman oğlu Baki’nin veraseti hakkında.

B.No:73

Megri Kazası’na bağlı Ovacık Yaka köyü karyesinde oturan bilinen Molla Mustafa kerimesi Memiş kızı Şahmenem‘in nafakası hakkında.

B.No:74

Aydın Vilayeti dahilinde Menteşe Sancağı’na bağlı Megri Kazası’na bağlı Yaka karyesi halkından Camız oğlu Hacı Ali şeriat tarafından özellikle tercih edilen beytü’l-mal memuru Mal müdürü İbrahim Ethem Efendi gözetiminde dava ve edilen birisi kır ve diğeri duru tonlu sekizer yaşında kısrakların kaybolması hakkında.

B.No:75

Megri Kazası’na bağlı Bayır karyesinden olup vefat eden Abdurrahman oğlu İsmail oğlu Ahmet’in veraseti hakkında.

B.No:76

Megri Kazası’na bağlı Lolis karyesi halkından Emeli oğlu Vasil Nikola ‘nın davası hakkında.

B.No:77

Megri Kazası’na bağlı Çamur karyesinde otururken vefat eden Çatal oğlu Abdullah oğlu Osman’ın veraseti hakkında.

B.No:78

Çamur karyesi oturanlarından iken vefat eden Çatal oğlu Abdullah oğlu Osman’ın küçük kızları Fatma ve Emine ve Zahide’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:79

Megri Kazası’na bağlı Dodurga karyesinde otururken vefat eden Mahmut oğlu Abdullah oğlu Molla Hüseyin’in veraseti hakkında.

B.No:80

Megri Kazası’na bağlı Kara dere karyesi halkından iken vefat eden Abacı oğlu Abdullah oğlu Ali oğlu Ahmet’in veraseti hakkında.

B.No:81

Megri Kazası’na bağlı Yakabağ karyesinden iken vefat eden Çayan oğlu Halil oğlu İbrahim’in veraseti hakkında.

B.No:82

Megri Kazası’na bağlı Megri Kasabasında otururken vefat eden Kavara oğlu Mihal veled-i Nikola’nın küçük oğulları Penabuta ve Kostanti ile küçük kızı Kadriye’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

Megri Kazasında oturan Rum kadınından Penabuta kızı Fezine şeriata uygun olarak toplanan Megri Rüsumat müdüriyetine bağlı Esen Nahiyesi Rüsumat memuru Abdullah oğlu İbrahim Efendi gözetiminde müstakil bir kapı hane’nin kiralanması ve kira bedelinin ödenmemesi ile ilgili dava hakkında.

B.No:84

Megri Kazası’na bağlı Kaba ağaç karyesi oturanlarından iken vefat eden Muhsin Hoca oğlu Abdullah’ın küçük oğlu Şaban’ın işinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:85

Megri Kazası’na bağlı Kaba ağaç karyesi oturanlarından Molla Ömer eşi Ömer kızı Medine’nin nafaka davası hakkında.

B.No:86

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesi Yenice Mahallesinde otururken vefat eden Hacı oğlu Abdullah oğlu Hüseyin’in veraseti hakkında.

B.No:87

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesinin Yenice Mahallesi halkından iken vefat eden Hacı oğlu Abdullah bin Hüseyin’in küçük oğulları Hilmi ve Yusuf ve küçük kızları Ümmühan ve Dudu ve Ayşe’nin önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:88

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesinin Yenice Mahallesi halkından iken vefat eden Hacı oğlu Hüseyin oğlu Abdullah’ın küçük oğlu Salih ve Hamel-i mevkufa oğlu Abdullah’ın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No.89

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesinin Kızıl dere Mahallesi halkından iken vefat eden Gazi oğlu Ali oğlu Osman’ın veraseti hakkında.

B.No:90

Megri Kazası’na bağlı Seydiler karyesinin Kızıl dere Mahallesi halkından iken vefat eden Gazi oğlu Osman oğlu Osman’ın küçük oğlu İbrahim Efendi ile küçük kızı Zühre’nin önemli işlerinin hakkında.

B.No:91

Megri Kazasının Megri Kasabasında otururken vefat eden Kara Mihal oğlu kerimesi Heralembos kızı İrini’nin küçük oğlu Erkiros oğlu Urfalı’nın önemli işlerinin düzenlenmesi hakkında.

B.No:92

Benzer Belgeler