Kutup Kırlangıçları Etkinliği Problem Kurma Çalışma Kâğıdı

Belgede MATEMATİKSEL PROBLEM KURMA STRATEJİLERİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM KURMA BAŞARILARINA ETKİSİ. Ayşe İslamiye YALÇIN (sayfa 111-0)

KUTUP KIRLANGIÇLARI PROBLEM KURMA ETKİNLİĞİ

Yukarıda sinema film afişleri, film bilgileri ve sinema ücretleri verilmiştir. Verilen bilgileri kullanarak 2 tane problem yazınız.

FİLM ADI SALON TÜR SEANSLAR

ÖRÜMCEK ADAM 3 Salon 2 Aksiyon 12:00 – 14:20 -18:00

GORA Salon 4 Komedi 10:00 – 15:30 –

20:00 SON DURAK

DENİZLİ

Salon 5

Dram-Komedi 11:20 – 16:05 – 19:30

95 Ek 8. Seyahat Seçenekleri Etkinliği

96

97

Ek 9. Seyahat Seçenekleri Etkinliği Problem Kurma Çalışma Kâğıdı

SEYAHAT SEÇENEKLERİ PROBLEM KURMA ETKİNLİĞİ

Yanda saatte ortalama 200 km hız yapan hızlı trenin Avrupadaki bazı büyük kentlere gidiş zamanları saat ve dakika olarak verilmiştir.

Yukarıda verilen bilgileri kullanarak iki tane problem kurunuz.

98 Ek 10. Bardak Dizme Etkinliği

99

Ek 11. Bardak Dizme Etkinliği Problem Kurma Çalışma Kâğıdı

BARDAK DİZME PROBLEM KURMA ETKİNLİĞİ

İstediğiniz konuda bir problem kurunuz.

100 Ek 12. Kuledeki Askerler Etkinliği

101

Ek 13. Kuledeki Askerler Etkinliği Problem Kurma Çalışma Kâğıdı

KULEDEKİ ASKERLER PROBLEM KURMA ETKİNLİĞİ

İstediğiniz konuda bir problem kurunuz.

102

Ek 14. Öğrencilerin Çalışma Kâğıtlarında Kurdukları Problemlerden Örnekler

103

104

105

106

107

108

109

Ek 15. Öğrencilerin Problem Kurma Testinde Kurdukları Problemlerden Örnekler

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 Ek 16. Problem Kurma Başarı Testi

PROBLEM KURMA BAŞARI TESTİ

Sevgili Öğrenciler,

Aşağıda matematik öğretim programınızda yer alan bazı konularla ilgili problem durumları yer almaktadır. Sizden maddelerde belirtildiği şekilde problem kurmanız beklenmektedir.

Oluşturacağınız problemler sadece bilimsel bir araştırmada veri olarak kullanılacak ve tamamen gizli tutulacaktır. Yapacağınız çalışma kesinlikle bir sınav değildir, not ile değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle problemleri kaygılanmadan ve samimiyetle oluşturmanız yapılan çalışmanın doğru bir şekilde değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Şimdiden hepinize teşekkür ederim.

Ayşe İslamiye YALÇIN Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Öğretmenliği A.B. D.

Yüksek Lisans Öğrencisi e-posta-a.islamiye@gmail.com

1. Aşağıdaki tabloda günlük yaptığımız bazı etkinliklerin süreleri ve yaklaşık olarak harcadığımız kalori miktarları verilmiştir. Bu verileri kullanarak bir problem kurunuz.

Yapılan İş Süre

123

2. Derya anneler gününde annesine bir kolye tasarlayarak hediye etmek istiyor. Bunun için de çeşitli taşların satıldığı bir mağazaya giderek üç çeşit kolye taşı beğeniyor

50 kuruş 25 kuruş 10 kuruş

Derya’nın 4 lirası vardır ve bütün parasını kolye taşı alarak harcamak istemektedir.

Annesine yapacağı kolyede yukarıdaki taşların hepsini kullanacaktır.

Siz de yukarıda verilen bilgileri kullanarak bu şartları sağlayacak şekilde bir matematik problemi oluşturunuz.

3. Aşağıdaki grafikte Ahmet, Mehmet ve Ayşe’nin ocak, şubat, mart ve nisan aylarında

okudukları kitapların sayfa sayıları verilmiştir. Bu verileri kullanarak üçünün de yer aldığı bir problem kurunuz.

Grafik 1. Öğrencilerin aylara göre okuduğu kitap sayfa sayıları

Ahmet Mehmet Ayşe

124 4.

Eda, Elif ve Mahmut öğle yemeği için bir restorana giderler. Verilen menüye göre Eda beyti ve limonata, Elif tavuk döner ve ayran, Mahmut ise et döner, ayran ve künefe istemiştir. Eda, Elif ve Mahmut’un ödemeleri gereken toplam hesap ne kadardır?

Yukarıdaki problemi ve tabloyu kullanarak verilen probleme benzer bir problem de siz kurunuz.

5. Mehmet okula gitmek için sabah saat 7.20’de evinden çıktı. 7 dk yürüyerek otobüs durağına gitti. Otobüs durağında 13 dk otobüsün gelmesini bekledi ve otobüse bindikten 27 dk sonra okula vardı………..

Yukarıda verilen durumu uygun şekilde tamamlayarak bir problem oluşturunuz.

Ana yemekler İskender: 15,50 Beyti: 12

Tavuk döner: 5,50 Et döner: 10,50

İçecekler Ayran: 0,50 Meyve suyu: 1,50 Limonata:1 Su: 0,50

Tatlılar Künefe: 8 Sütlaç: 5,50 Kazandibi: 6,50

125 6.

Yukarıda verilen resimlerin hepsini kullanarak bir problem oluşturunuz.

7. İstediğiniz konuda zor bir problem yazınız.

126 Ek 17. 5. Sınıf Matematik Dersi Kazanımları

Öğrenme

Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar

Sayılar ve İşlemler

Doğal Sayılar

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerini belirtir.

Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçer.

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder

En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.

En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.

Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır.

Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.

Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen öğeleri bulur.

Dört işlem içeren problemleri çözer.

Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur.

En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

Kesirler

Birim kesirleri sıralar.

Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir.

Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.

Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.

Sadeleştirme veya genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar.

127

Birçokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

Kesirlerle İşlemler:

Toplama ve Çıkarma

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.

Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.

Ondalık Gösterim

Ondalık gösterimlerin kesirlerin farklı bir ifadesi olduğunu fark eder ve paydası 10, 100, 1000 olacak şekilde genişletilebilen, sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.

Ondalık gösterimde virgülün işlevini, virgülden önceki ve sonraki rakamların konumlarının basamak değeriyle ilişkisini anlar; ondalık gösterimdeki basamak adlarını belirtir.

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralar.

Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir.

Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

Yüzdeler

Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.

Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir; bu gösterimleri birbirine dönüştürür.

Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukları karşılaştırır.

Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.

Geometri ve Ölçme

Temel Geometrik Kavramlar ve

Çizimler

Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir.

Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.

Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer.

Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa

eder; çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur;

oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.

Sayılar ve İşlemler

128

Üçgen ve Dörtgenler Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve köşegeni tanır.

Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına göre ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır

Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlar

Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu kareli veya noktalı kâğıt üzerinde çizer;

oluşturulanların hangi şekil olduğunu belirler.

Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.

Uzunluk ve Zaman Ölçme

Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

Çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar; verilen çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur.

Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

Alan Ölçme

Dikdörtgenin alanını hesaplar; santimetrekare ve metrekareyi kullanır.

Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.

Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.

Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer

Geometrik Cisimler

Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel özelliklerini belirler.

Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler

prizmasına ait olup olmadığına karar verir.

Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplar.

Veri İşleme

Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme

ve Gösterme

Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur

Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar veya ilgili verileri seçer; veriyi uygunluğuna göre sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.

Ağaç şeması yaparak verileri düzenler.

Veri Analizi ve Yorumlama

Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve yorumlar.

Geometri ve Ölçme

129

GAZİLİ OLMAK AYRICALIKTIR…

Belgede MATEMATİKSEL PROBLEM KURMA STRATEJİLERİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM KURMA BAŞARILARINA ETKİSİ. Ayşe İslamiye YALÇIN (sayfa 111-0)