Olay iletilerinin biçimi – Uzak bilgisayarlarda görüntülenen olay iletilerinin biçimidir.

Tehdit uyarı iletilerinin biçimi – Tehdit uyarısı ve bildirim iletileri önceden tanımlı varsayılan bir biçime sahiptir. Bu biçimi değiştirmemenizi öneririz. Ancak bazı durumlarda (örneğin, otomatik e-posta işleme sisteminiz varsa) ileti biçimini değiştirmeniz gerekebilir.

Karakter kümesi – Bir e-posta iletisini Windows Bölgesel ayarları (örneğin, windows-1250), Unicode (UTF-8), ACSII 7-bit (örneğin "á", "a" ve "?" şeklindeki bilinmeyen sembole dönüştürülür) veya Japonca (ISO-2022-JP) temelinde ANSI karakter kodlamasına dönüştürür.

Tırnaklı basılabilir kodlamayı kullan – E-posta iletisi kaynağı, ASCII karakterlerini kullanan ve özel ulusal

karakterleri e-posta yoluyla 8 bit biçiminde (áéíóú) düzgün bir şekilde iletebilen Tırnaklı basılabilir (QP) biçimde kodlanır.

4.4.1.12.1 İleti biçimi

Burada uzak bilgisayarlarda görüntülenen olay iletilerinin biçimini ayarlayabilirsiniz.

Tehdit uyarısı ve bildirim iletilerinin önceden tanımlı varsayılan bir biçimi vardır. Bu biçimi değiştirmemenizi öneririz. Ancak bazı durumlarda (örneğin, otomatik e-posta işleme sisteminiz varsa), ileti biçimini değiştirmeniz gerekebilir.

İletideki anahtar sözcüklerin (% işaretiyle ayrılan dizeler) yerine, uyarıya özel gerçek bilgiler koyulur. Kullanılabilen anahtar sözcükler şunlardır:

· %TimeStamp% – Olayın tarihi ve saati

· %Scanner% – İlgili modül

· %ComputerName% – Uyarının oluştuğu bilgisayarın adı

· %ProgramName% – Uyarıyı oluşturan program

· %InfectedObject% – Etkilenen dosyanın, iletinin vs. adı

· %VirusName% – Etkilenmenin tanımı

· %Action% – Sızıntı üzerine yapılan işlem

· %ErrorDescription% – Virüs olmayan olayın açıklaması

%InfectedObject% ve %VirusName% anahtar sözcükleri yalnızca tehdit uyarısı iletilerinde kullanılır ve % ErrorDescription% yalnızca olay iletilerinde kullanılır.

Yerel alfabetik karakterleri kullan – Bir e-posta iletisini Windows Bölgesel ayarlarına (ör. windows-1250) dayalı olarak ANSI karakter kodlamasına dönüştürür. Bu seçeneği işaretlemezseniz bir ACSII 7-bit ileti dönüştürülür ve kodlanır (örneğin, "á", "a" karakterine dönüştürülür ve bilinmeyen sembol "?" karakterine dönüştürülür).

Yerel karakter kodlamasını kullan - E-posta iletisi kaynağı, ASCII karakterlerini kullanan ve özel ulusal karakterleri e-posta yoluyla 8 bit biçiminde (áéíóú) düzgün bir şekilde iletebilen Sınırlandırılmış Yazdırılabilir (QP) biçiminde

4.4.1.13 Analiz için örnek seçin

Dosya gönderim iletişim penceresi, bir dosyayı veya siteyi analiz için ESET'e gönderebilmenizi sağlar ve Araçlar >

Analiz için örnek gönder öğesinde bulunur. Bilgisayarınızda şüpheli davranışları olan bir dosya veya Internet'te şüpheli bir site bulursanız söz konusu dosya veya siteyi analiz için ESET Araştırma Laboratuvarı'na gönderebilirsiniz.

Dosyanın kötü amaçlı bir uygulama veya web sitesi olduğu belirlenirse, bu dosyanın algılanması yaklaşan bir güncellemeye eklenir.

Alternatif olarak dosyayı e-posta ile de gönderebilirsiniz. Bu seçeneği tercih ederseniz, dosyaları WinRAR/ZIP kullanarak paketleyin, arşivi "etkilenmiş" parolasıyla korumaya alın ve samples@eset.com adresine gönderin.

Lütfen açıklayıcı bir konu kullanmayı ve dosyayla ilgili olabildiğince çok bilgi (örneğin, dosyayı indirdiğiniz web sitesi) eklemeyi unutmayın.

NOT

Bir dosyayı ESET'e göndermeden önce aşağıdaki ölçütlerden birine veya birden fazlasına uyduğundan emin olun:

· dosya algılanmamış

· dosya tehdit olarak yanlış algılanmış

Analiz için başka bilgi gerekmedikçe bir yanıt almazsınız.

İletiniz için en uygun olan açıklamayı Dosyayı gönderme nedeni açılır menüsünden seçin:

· Şüpheli dosya

· Şüpheli site (herhangi bir kötü amaçlı yazılımdan etkilenen web sitesi),

· Hatalı pozitif dosya (etkilenmiş olarak algılanan ancak etkilenmemiş olan dosya),

· Hatalı pozitif site

· Diğer

Dosya/Site – Göndermek istediğiniz dosyanın veya web sitesinin yolu.

İletişim e-postası – Şüpheli dosyalarla birlikte iletişim e-postası da ESET'e gönderilir ve analiz için ek bilgiler gerekirse sizinle iletişim kurmak için kullanılabilir. İletişim e-posta adresi girmek isteğe bağlıdır. Örnek anonim olarak gönderilebilir. Sunucularımıza her gün on binlerce dosya geldiğinden tüm bu gönderimleri yanıtlamamız olanaksız olduğu için, daha fazla bilgi gerekmedikçe ESET'ten yanıt almazsınız.

4.4.1.14 Microsoft Windows® güncellemesi

Windows update özelliği, kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yönelik önemli bir bileşendir. Bu nedenle, Microsoft Windows güncellemelerini kullanılabilir olduklarında hemen yüklemeniz büyük önem taşır. ESET NOD32 Antivirus, belirttiğiniz düzeye göre eksik güncellemeleri size bildirir. Şu düzeyler kullanılabilir:

· Güncelleme yok – İndirme için sistem güncellemesi sunulmaz.

· İsteğe bağlı güncellemeler – Düşük ve üzeri önceliğe sahip olarak işaretlenen güncellemeler, indirilmek üzere sunulur.

· Önerilen güncellemeler – Genel ve üzeri önceliğe sahip olarak işaretlenen güncellemeler indirilmek üzere sunulur.

· Önemli güncellemeler – Önemli ve daha üzeri önceliğe sahip olarak işaretlenen güncellemeler, indirilmek üzere sunulur.

· Kritik güncellemeler - Yalnızca kritik güncellemeler indirilmek üzere sunulur.

Değişiklikleri kaydetmek için Tamam'ı tıklatın. Güncelleme sunucusuyla durum doğrulamasının ardından Sistem güncellemeleri penceresi görüntülenir. Bundan dolayı, sistem güncelleme bilgileri değişiklikler kaydedildikten hemen sonra kullanılamayabilir.

4.4.1.15 ESET CMD

Bu, gelişmiş ecmd komutlarını etkinleştiren bir özelliktir. Komut dosyasını kullanarak (ecmd.exe) ayarları dışa ve içe aktarmanıza olanak sağlar. Şimdiye kadar, GUI kullanılarak ayarları yalnızca dışarı aktarmak mümkündü. ESET NOD32 Antivirus yapılandırması bir .xml dosyasına aktarılabilir.

ESET CMD özelliğini etkinleştirdiğinizde, iki yetkilendirme yöntemi kullanılabilir:

· Yok – Yetkilendirme yoktur. Bu yöntem imzalanmamış tüm yapılandırmaların içe aktarılmasına izin vereceğinden ve bu durum potansiyel risk taşıyacağından, bu yöntemi kullanmanızı önermeyiz.

· Gelişmiş ayarlar parolası – Bir yapılandırmayı .xml dosyasından içe aktarmak için parola gereklidir. Bu dosya imzalanmış olmalıdır (aşağıda .xml yapılandırma dosyasının imzalanması bölümüne bakın). Erişim Ayarları'nda belirtilen parola, yeni yapılandırma içe aktarılmadan önce sağlanmalıdır. Erişim ayarlarınız etkin değilse, parolanız eşleşmez veya .xml yapılandırma dosyası imzalanmaz, bu durumda yapılandırma içe aktarılmayacaktır.

ESET CMD etkinleştirildikten sonra, ESET NOD32 Antivirus yapılandırmalarını içe veya dışa aktarmak için komut satırını kullanabilirsiniz. Bunu manuel olarak yapabilir veya otomasyon amacıyla bir betik oluşturabilirsiniz.

ÖNEMLİ

Gelişmiş ecmd komutlarını kullanmak için bu komutları yönetici haklarıyla çalıştırmanız veya Yönetici olarak çalıştır seçeneğini kullanarak Windows Komut İstemi'ni (cmd) açmanız gerekir. Aksi halde, Error executing command. mesajı alırsınız. Ayrıca yapılandırmayı dışa aktarmak için hedef klasör mevcut olmalıdır. Dışa aktarma komutu, ESET CMD ayarı kapatıldığında da çalışmaya devam eder.

ÖRNEK

Dışa aktarma ayarları komutu:

ecmd /getcfg c:\config\settings.xml İçe aktarma ayarları komutu:

ecmd /setcfg c:\config\settings.xml

NOT

Gelişmiş ecmd komutları yalnızca yerel olarak çalıştırılabilir.

.xml yapılandırma dosyasını imzalama:

1. XmlSignTool yürütülebilir dosyasını indirin.

2. Windows Komut İstemi'ni (cmd) Yönetici olarak çalıştır seçeneğini kullanarak açın.

3. Şu dosyanın kayıt konumuna gidin: xmlsigntool.exe

4. .xml yapılandırma dosyasını imzalamak için bir komut yürütün. Kullanım: xmlsigntool /version 1|2

<xml_file_path>

ÖNEMLİ

Dışa aktarılan yapılandırma dosyası imzalama komutu:

xmlsigntool /version 1 c:\config\settings.xml

NOT

Erişim Ayarı parolası değiştirilirse ve önceden eski bir parolayla imzalanmış bir yapılandırmayı içe aktarmak istiyorsanız .xml yapılandırma dosyasını geçerli parolanızı kullanarak yeniden imzalayabilirsiniz. Bu, içe aktarma işleminden önce ESET NOD32 Antivirus aracını çalıştırarak dosyayı başka bir makineye aktarmanıza gerek kalmadan, eski yapılandırma dosyasını kullanmanıza olanak sağlar.

4.5 Kullanıcı arabirimi

Kullanıcı arabirimi bölümü, programın Grafik kullanıcı arabirimi (GUI) davranışını yapılandırabilmenizi sağlar.

Grafikler aracını kullanarak, programın görsel görünümünü ve kullanılan efektleri ayarlayabilirsiniz.

Uyarılar ve bildirimler'i yapılandırarak, algılanan tehdit uyarılarının ve sistem bildirimlerinin davranışını değiştirebilirsiniz. Bu öğeler, ihtiyaçlarınıza uygun şekilde özelleştirilebilir.

Güvenlik yazılımınızın maksimum güvenliğini temin etmek için, Erişim ayarları aracını kullanarak bir parolayla ayarları koruyabilir ve yetkisiz değişiklikleri önleyebilirsiniz.

4.5.1 Kullanıcı arabirimi öğeleri

ESET NOD32 Antivirus kullanıcı arabirimi yapılandırma seçenekleri, çalışma ortamını ihtiyaçlarınıza göre

ayarlayabilmenizi sağlar. Bu yapılandırma seçeneklerine Gelişmiş ayarlar > Kullanıcı arabirimi > Kullanıcı arayüzü öğeleri'nden erişilebilir.

ESET NOD32 Antivirus açılış ekranını devre dışı bırakmak istiyorsanız, Açılış ekranını başlangıçta göster seçeneğinin işaretini kaldırın.

Bir tarama sırasında önemli olaylar gerçekleştiğinde (örneğin, bir tehdit algılandığında veya tarama sona erdiğinde) ESET NOD32 Antivirus programının sesli uyarı vermesini istiyorsanız Ses sinyali kullan seçeneğini belirleyin.

İçerik menüsüne entegre et - ESET NOD32 Antivirus denetim öğelerini içerik menüsüne dahil eder.

Durumlar

Uygulama durumları – Ana menüdeki birinci bölmede gösterilen durumları yönetmek (devre dışı bırakmak) için Düzenle düğmesini tıklayın.

4.5.2 Uyarılar ve bildirimler

Kullanıcı arabirimi altındaki Uyarılar ve bildirimler bölümü, tehdit uyarılarının ve sistem bildirimlerinin (örn. başarılı güncelleme iletileri) ESET NOD32 Antivirus tarafından nasıl işleneceğini yapılandırmanıza olanak tanır. Ayrıca sistem tepsisi bildirimlerinin görüntüleme zamanını ve saydamlığını ayarlayabilirsiniz (bu, yalnızca sistem tepsisi

bildirimlerini destekleyen sistemlerde geçerlidir).

Belgede KULLANICI KILAVUZU. (12.0 ve üstü ürün sürümlerine yöneliktir) Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 (sayfa 79-84)