• Sonuç bulunamadı

1.1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE TANIMI

1.1.11. Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları

Kişinin kendi işini kurmasının ya da yönetmesinin çeşitli avantaj ve dezavantajları vardır. Ve girişimci işe başlamadan önce bu avantaj ve dezavantajların farkında olmalıdır. Girişimciliğin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibi açıklanabilir:

1.1.11.1 Girişimciliğin Avantajları

Özerklik: Bağımsızlık ihtiyacı ve karar verme özgürlüğü girişimlerin temel amaçlarındandır. Kişinin kendisinin patronu olması pek çok girişimci için tatmin edici bir duygudur.

Başarma Hissi: Girişimcilerin pek çoğu için yeni bir başlangıç oldukça anlamlıdır. Bir şey oluşturma fikrini kârlılığa dönüştürmek başarı hissi verir ve girişimciler fikrin başarıya dönüşmesinin tek sorumlusunun kendileri olduğunun bilincindedir.

Finansal Kontrol: Girişimcilerin finansal anlamda bağımsızlıklarının olması genelde çok varlıklı oldukları hissi doğursa da girişimcilerin çoğu aslında büyük bir servet peşinde koşmazlar. Onların asıl istediği, finansal kararla üzerinde kontrol sahibi olmaktır. Kontrol boyutunun bir başka yönü ise girişimcinin çalışma saatleri üzerinde kontrol uygulayabilmesidir. Örneğin daha az yada daha fazla saat çalışmak gibi. Girişimcinin yeni bir iş kurarak elde edeceği bir diğer avantaj ise toplumda saygı görmek ve aile, arkadaş ve sosyal çevre tarafından takdir edilmek şeklinde ifade edilebilir.

1.1.11.2 Girişimciliğin Dezavantajları

Kişinin kendi işini kurması çok kolay olsaydı şüphesiz ki çok daha fazla sayıda girişimci olurdu. Girişimcilik, aslında, bir kişinin seçebileceği en zor mesleklerden birisidir. Girişimciliğin temel dezavantajları şu şekilde ifade edilebilir:

Kişisel Özveriler: Özellikle işletmenin ilk kurulduğu yıllarda girişimci, haftada 6 hatta 7 gün boyunca yüksek tempoda çalışır. Uzun süren bu çalışma saatleri nedeniyle girişimciler, aileleri, kişisel uğraşıları ve hobileri için fazla zaman bulamaz hale gelirler. Bu anlamda, yeni kurulan işletme, girişimcinin özel yaşamından kişisel özverilerde bulunmasına neden olur. Bunun sonucunda aile ilişkilerinde gerilimler ve yüksek

düzeyde stres ortaya çıkar. Bu nedenle işletme kurulurken girişimci işletmesini kurmak için ne ölçüde fedakârlıkta bulunmaya kararlı olduğunu kendisine sormalıdır.

Sorumluluk Yükü: şirket çalışanlarının aksine girişimcinin sorumlulukları vardır. Şirketlerde iş görenler kendileri ile aynı pozisyonda olan ve aynı işi yapan kişilerle birliktedir. Öğle yemeğinde yada işten sonra kendi aralarında bazı bilgileri paylaşırlar ve arkadaşlık duygusuna sahiptirler.girişimciler ise “tepedeki yalnız” kişilerdir. Şirkette girişimciden başka birikimlerini harcayan, evi şirketin borçlarına teminat olarak gösteren ve aybaşında ödenecek paraları bulmak zorunda olan başka birisi yoktur. Bunun yanı sıra, şirket çalışanları pazarlama, finansman yada personel gibi spesifik bir alanda uzmanlaşırken girişimciler, tüm fonksiyonları yönetmek zorundadır.

Zarara Fazla Tolerans göstermemek: Büyük şirketlerin bazı kararları, kâr elde etmeyi olumsuz yönde etkiler. Örneğin fazla kabul görmeyen ürünler üretir ya da kâr marjı çok düşük olacak yerleşim alanlarında işyeri açarlar. Örneğin Fransa’da Walt Disney şirketi tarafından açılan ve büyük kârlar sağlayacağı öngörülen Euro Disney kuruluşunun ilk birkaç yılında büyük zarara uğramıştır. Disney gibi şirketlerin genelde uzun bir süre yaşamasının nedeni zararlarını karşılayacak yeterli finansal kaynaklara sahip olmasıdır. Bununla birlikte küçük işletmelerde finansal kaynağa sahip tek kişi girişimci olduğundan her an finansal sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Uzun yıllar başarılı bir biçimde yaşayan işletmeler yanlış bir karar yada yönetimdeki bir zafiyet nedeni ile kapanmak zorunda kalabilirler.

Yeni bir iş açmanın dezavantajlarından bir diğeri ise yeni bir iş yeri açmak için girişimcinin bir çok kuruma belge sunmak zorunda olmasıdır. Bürokratik zorluklar hem zaman hem de enerji kaybına neden olur. Son bir dezavantaj ise özellikle küçük girişimcilerin, büyük reklam harcamaları yapabilen ve geniş dağıtım ağına sahip birçok firmanın yanında ürünleri için talep yaratamama sorunu ile karşılaşmasıdır.

Girişimciliğin tek uygulaması bir işletme kurmak değildir. Bunun yanı sıra halihazırda kurulmuş bulunan bir işletmeyi devralma yada franchising uygulamaları da diğer girişimcilik şekilleridir. Kurulmuş bulunan bir işletmeyi devralmak her şeyden önce girişimciye zaman kazandırır. Bunun yanı sıra, girişimci bu yolla yetişmiş iş gücü, ekipman vb. gibi kendisinde olmayan kaynaklara sahip olma şansı yakalar. Kurulmuş ve piyasada belli bir yer ve imaj kazanmış olan işyerinin müşteri kitlesi de hazırdır. Girişimci devraldığı işin daha önceden kurulmuş olan bağlantılarını örneğin tedarikçi, dağıtım kanalları vb. kullanma imkanı bulur.

Bir işi devralmanın çeşitli avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajları da mevcuttur. Her şeyden önce girişimci devraldığı firmanın tüm problemlerini devralmış demektir. Bunun yanı sıra, devralınan firmanın piyasada kötü bir imajı yada ürününde/hizmetinde bir sorun varsa girişimcinin bu durumu düzeltmek için çaba sarf etmesi gerekir. Girişimci bunu bazen isim değiştirerek bazen ürün kalitesini yükselterek yada reklam yolu ile düzeltmeye çalışabilir. Ancak kötü bir imajı silmek için yapılan çabalar, bir işi baştan iyi başlatmaktan zordur.

Franchising alma ise çeşitli avantajları olan bir diğer uygulamadır. Girişimci isim yapmış, ürünü kanıtlanmış bir firmayı temsil ederek, bu firmaya ait avantajları kullanır. Girişimci bayilik aldığı firmadan eğitim ve maddi yardım alabilir.girişimci ana firmanın tüm reklamlarından faydalanabilir.

Franchising almanın da olumsuz yönleri mevcuttur. Her şeyden önce girişimci ana firmaya yüklü miktar para öder. Bunun yanı sıra girişimci ana firmaya hemen hemen bütün kararlarında bağımlı olmak zorunda kalır. Tek başına karar verme ve uygulama yetkisine sahip değildir. Girişimci kazancının bir bölümünü ana firmaya vermekle yükümlüdür. Son olarak girişimci sık sık ana firmanın teftişine maruz kalır. Yani kontrol kendisinde değildir.83