Güncelleme ayarları

Belgede ESET INTERNET SECURITY 10 (sayfa 86-89)

4.2.3.4.1.1 Şifrelenmiş ağ trafiği

5. ESET Internet Security ana program penceresinden Ayarlar > Güvenlik araçları > Ebeveyn kontrolü'nü tekrar tıklatarak Ebeveyn kontrolü bölmesini yeniden açın

4.5 Programı güncelleme

4.5.1 Güncelleme ayarları

Güncelleme ayarları seçenekleri Güncelle > Temel alanında Gelişmiş ayarlar ağacında (F5) bulunur. Bu bölüm, kullanılan güncelleme sunucuları gibi güncelleme kaynağı bilgilerini ve bu sunucular için kimlik doğrulama verilerini belirtir.

Genel

Kullanılmakta olan güncelleme profili Seçili profil açılır menüsünde görüntülenir. Yeni profil oluşturmak için, Profil listesi öğesinin yanındaki Düzenle seçeneğini tıklatıp kendi Profil adınızı girdikten sonra Ekle öğesini tıklatın.

Virüs imza veri tabanı güncellemelerini indirmek istediğinizde sorun yaşıyorsanız geçici güncelleme dosyalarını/ön belleği silmek için Temizle öğesini tıklatın.

Geri al

Virüs veri tabanının ve/veya program modüllerinin yeni güncellemesinin kararsız veya bozuk olduğundan şüpheleniyorsanız önceki sürüme geri alabilir ve belirlediğiniz bir süre boyunca güncellemeleri devre dışı bırakabilirsiniz. Alternatif olarak, süresiz bir şekilde ertelediyseniz önceden devre dışı bıraktığınız güncellemeleri etkinleştirebilirsiniz.

ESET Internet Security, geri al özelliğiyle kullanmak için virüs imza veri tabanının ve program modüllerinin sistem görüntülerini kaydeder. Virüs veri tabanı sistem görüntüleri oluşturmak için Güncelleme dosyalarının sistem görüntülerini oluştur anahtarını etkin durumda bırakın. Yerel olarak kaydedilen sistem görüntülerinin sayısı alanı, daha önce kaydedilen virüs veri tabanı sistem görüntüleri sayısını tanımlar.

Geri al (Gelişmiş ayarlar (F5) > Güncelle > Genel) seçeneğini tıklatırsanız virüs imza veri tabanı ve program modülü güncellemelerinin duraklatılacağı süreyi temsil eden açılır menüden bir zaman aralığı seçmeniz gerekir.

Güncellemelerin karşıdan düzgün bir şekilde yüklenmesi için tüm güncelleme parametrelerini doğru doldurmanız önemlidir. Güvenlik duvarı kullanıyorsanız ESET programınızın İnternet iletişimi (örneğin, HTTP iletişimi) kurmasına izin verildiğinden emin olun.

Temel

Varsayılan olarak, güncelleme dosyalarının en az ağ trafiğine sahip ESET sunucusundan otomatik olarak yüklenmesini sağlamak için Güncelleme türü Düzenli güncelle olarak ayarlanır. Sınama modu güncellemeleri (Sınama modu güncellemesi seçeneği), dahili sınamadan geçen ve kısa bir süre sonra genel olarak kullanılabilir duruma gelecek güncellemelerdir. En son algılama yöntemlerine ve düzeltmelere erişim elde ederek sınama modu güncellemelerini etkinleştirme avantajından faydalanabilirsiniz. Ancak, sınama modu güncellemeleri her zaman yeterince kararlı olmayabilir ve maksimum kullanılabilirlik ve kararlılık gerektiren üretim sunucularında ve iş istasyonlarında KULLANILMAMALIDIR.

Başarılı güncelleme hakkında ekran bildirimini devre dışı bırak - Ekranın sağ alt köşesindeki sistem tepsisi bildirimini kapatır. Tam ekran bir uygulama veya oyun çalıştırılıyorsa bu seçeneğin belirlenmesi yararlı olacaktır. Oyun modunun tüm bildirimleri kapatacağını lütfen unutmayın.

4.5.1.1 Güncelleme profilleri

Çeşitli güncelleme yapılandırmaları ve görevleri için güncelleme profilleri oluşturulabilir. Güncelleme profilleri oluşturmak, özellikle düzenli olarak değişen Internet bağlantısı özellikleri için alternatif bir profile ihtiyaç duyan mobil kullanıcılar için kullanışlıdır.

Seçili profil açılır menüsü, o anda seçili olan profili görüntüler ve varsayılan olarak Profilim'e ayarlıdır. Yeni profil oluşturmak için, Profil listesi öğesinin yanındaki Düzenle seçeneğini tıklatıp kendi Profil adınızı girdikten sonra Ekle öğesini tıklatın.

4.5.1.2 Gelişmiş güncelleme ayarları

Gelişmiş güncelleme ayarları seçenekleri, Güncelleme modu, HTTP Proxy yapılandırmasını içerir.

4.5.1.2.1 Güncelleme modu

Güncelleme modu sekmesi düzenli program güncellemeleriyle ilgili seçenekler içerir. Bu ayarlar, yeni virüs imza veri tabanı veya program bileşeni güncellemeleri olduğunda program davranışını önceden tanımlamanıza olanak sağlar.

Program bileşeni güncellemeleri, yeni özellikler içerir veya eski sürümlere ait özelliklerde değişiklikler yapar ve düzenli (virüs imza veri tabanı) güncellemelerinin bölümlerini oluşturur. Program bileşeni güncellemesi

yüklendikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmak gerekebilir.

Şu ayarlar kullanılabilir:

Uygulama güncellemesi - Bu seçenek etkinleştirildiğinde her program bileşeni yükseltmesi, tam ürün yükseltmesi yapılmaksızın otomatik olarak ve sessizce gerçekleştirilir.

Güncellemeyi indirmeden önce sor - Bu seçenek etkinleştirildiğinde bir bildirim görüntülenir ve yükleme işleminden önce tüm kullanılabilir güncellemelerin yüklenmesi için onay vermeniz istenir.

Bir güncelleme dosyası (kB) boyutunda büyükse sor - Güncelleme dosyası burada belirtilen boyuttan büyükse bir bildirim görüntülenir ve yükleme işleminden önce tüm kullanılabilir güncellemelerin yüklenmesi için onay vermeniz istenir.

4.5.1.2.2 HTTP Proxy'si

Belirlenen bir güncelleme profili için proxy sunucusu ayarlama seçeneklerine erişmek üzere Gelişmiş ayarlar ağacından (F5) Güncelle seçeneğini, ardından HTTP Proxy'si öğesini tıklatın. Proxy modu açılır menüsünü tıklatın ve aşağıdaki üç seçenekten birini belirleyin:

· Proxy sunucu kullanma

· Proxy sunucuyla bağlan

· Genel proxy sunucu ayarlarını kullan

Gelişmiş ayarlar ağacının Araçlar > Proxy sunucu dalı altında halihazırda belirtilmiş olan proxy sunucu yapılandırması seçeneklerini kullanmak için Genel proxy sunucu ayarlarını kullan seçeneğini belirleyin.

ESET Internet Security uygulamasını güncellemek için proxy sunucusu kullanılmayacağını belirtmek üzere Proxy sunucu kullanma seçeneğini belirleyin.

Şu durumlarda Proxy sunucu üzerinden bağlan seçeneği belirlenmelidir:

· Araçlar > Proxy sunucu konumunda tanımlanandan farklı bir proxy sunucu kullanılarak ESET Internet Security ürünü güncellenir. Bu yapılandırmada, yeni proxy için bilgiler Proxy sunucu adresi, iletişim Bağlantı Noktası (varsayılan olarak 3128) ve gerekirse proxy sunucusu için Kullanıcı adı ile Parola altında belirtilmelidir.

· Proxy sunucusu ayarları genel olarak belirlenmedi, ancak ESET Internet Security güncellemeler için bir proxy sunucusuna bağlanacak.

· Bilgisayarınız İnternet'e bir proxy sunucu üzerinden bağlanıyor. Ayarlar program yüklemesi sırasında Internet Explorer'dan alınır, ancak değiştirilmeleri durumunda (örneğin ISP'nizi değiştirirseniz) lütfen bu pencerede listelenen HTTP proxy ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Aksi takdirde, program güncelleme

sunucularına bağlanamaz.

Proxy sunucu için varsayılan ayar Genel proxy sunucu ayarlarını kullan'dır.

Proxy kullanılamıyorsa doğrudan bağlantıyı kullan - Proxy'e ulaşılamıyorsa güncelleme sırasında atlanır.

Bu bölümdeki Kullanıcı adı ve Parola alanları proxy sunucusuna özeldir. Bu alanları yalnızca, proxy sunucusuna erişmek için kullanıcı adı ve parola gerekliyse doldurun. Bu alanlar ESET Internet Security Kullanıcı adınız ve parolanız için değildir ve yalnızca İnternet'e proxy sunucusu aracılığıyla erişmek için parolaya gereksinim duyduğunuzu biliyorsanız doldurulmalıdır.

Belgede ESET INTERNET SECURITY 10 (sayfa 86-89)