İnternet koruması

Belgede ESET INTERNET SECURITY 10 (sayfa 50-53)

E- posta dosyaları - Program aşağıdaki uzantıları destekler: DBX (Outlook Express) ve EML

6. Yeni kuralı kaydetmek için Bitir'ı tıklatın

4.2 İnternet koruması

Web ve e-posta yapılandırması İnternet koruması tıklatılarak Ayarlar bölmesinde bulunabilir. Buradan daha ayrıntılı program ayarlarına erişebilirsiniz.

Internet'e bağlanabilirlik kişisel bilgisayarlardaki standart özelliktir. Ne yazık ki Internet, kötü amaçlı kodun dağıtımının gerçekleştirildiği başlıca ortam haline gelmiştir. Bu nedenle, Web erişimi koruması ayarlarınızı ciddiye almanız büyük önem taşır.

simgesini tıklatarak web/e-posta/kimlik avı/antispam koruma ayarlarını Gelişmiş ayarlar'da açın.

E-posta istemci koruması POP3 ve IMAP protokolleri üzerinden alınan e-posta iletişimlerinin denetimini sağlar. ESET Internet Security, e-posta istemcinize yönelik olan eklenti programını kullanarak e-posta istemcisinden yapılan ve bu istemciye gelen tüm iletişimi denetler (POP3, MAPI, IMAP, HTTP).

Antispam koruması, istenmeyen e-posta iletilerini filtreler.

Dişli çarkı tıklattığınızda(Antispam koruması seçeneğinin yanında yer alır) aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Yapılandır... - E-posta istemci antispam koruması için gelişmiş ayarları açar.

Kullanıcının Beyaz Listesi/Kara Listesi/Özel Durum listesi - Güvenli veya tehlikeli olduğu düşünülen e-posta adreslerini ekleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz veya silebileceğiniz bir iletişim penceresi açar. Burada tanımlanan kurallara göre bu adreslerden gelen e-postalar taranmaz ve istenmeyen posta olarak kabul edilir.

düzenlemek veya silmek için Kullanıcının Özel Durumlar listesine tıklatın. Özel Durum listesinde listelenen adreslerden gelen e-posta iletileri her zaman spam için taranır.

Kimlik avı koruması, kimlik avı amaçlı içeriği yaydığı bilinen web sayfalarını engellemenizi sağlar. Kesinlikle Kimlik Avı Koruması'nı etkin şekilde bırakmanızı öneririz.

Web/e-posta/kimlik avı/antispam koruması modülü seçeneği tıklatılarak geçici olarak devre dışı bırakılabilir.

4.2.1 Web erişimi koruması

Internet'e bağlanabilirlik bir kişisel bilgisayardaki standart özelliktir. Ne yazık ki aynı zamanda kötü amaçlı kod aktarımının gerçekleştirildiği ana ortam haline gelmiştir. Web erişimi koruması, web tarayıcıları ile uzak sunucular arasındaki iletişimi izleyerek çalışır ve HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü) ve HTTPS (şifreli iletişim) kurallarına uyar.

Kötü amaçlı içeriğe sahip olduğu bilinen web sayfalarına erişim, içerik indirilmeden önce engellenir. Tüm diğer web sayfaları; yüklendiklerinde ve kötü amaçlı içerik algılanması durumunda engellendiklerinde ThreatSense tarama altyapısı ile taranır. Web erişimi koruması iki koruma düzeyi sunar: kara listeye göre engelleme ve içeriğe göre engelleme.

Web erişiminin etkinleştirilmesini önemle öneririz. Bu seçeneğe, Ayarlar > İnternet koruması > Web erişimi koruması seçeneğine gidilerek ESET Internet Security ana penceresinden erişilebilir.

Aşağıdaki seçenekler Gelişmiş ayarlar (F5) > Web ve e-posta > Web erişim koruması içinde bulunabilir:

· Web protokolleri - Birçok İnternet tarayıcısı tarafından kullanılan bu standart protokolleri izlemeyi yapılandırmanızı sağlar.

· URL adres yönetimi- Engellenecek, izin verilecek veya denetim dışında bırakılacak HTTP adreslerini belirtmenizi sağlar.

· ThreatSense parametreleri - Gelişmiş virüs tarayıcısı ayarları, taranacak nesne türleri (e-postalar, arşivler vb.), Web erişim koruması için algılama yöntemleri gibi ayarları yapılandırmanıza olanak tanır.

4.2.1.1 Temel

Web erişimi korumasını etkinleştir - Bu seçenek devre dışı bırakıldığında Web erişimi koruması ve Kimlik avı koruması çalışmaz.

Tarayıcı komut dosyaları için gelişmiş taramayı etkinleştir - Bu seçenek etkinleştirildiğinde, İnternet tarayıcıları tarafından yürütülen tüm JavaScript programları antivirus tarayıcısı tarafından denetlenir.

NOT

Web erişimi korumasını etkin durumda bırakmanızı kesinlikle öneririz.

4.2.1.2 Web protokolleri

Varsayılan olarak ESET Internet Security birçok İnternet tarayıcısı tarafından kullanılan HTTP protokolünü izlemek için yapılandırılmıştır.

HTTP Tarayıcı ayarları

Windows Vista ve sonraki sürümlerde, HTTP trafiği tüm uygulamaların bağlantı noktalarının tamamında her zaman izlenir. Windows XP'de, Gelişmiş ayarlar (F5) > Web ve e-posta > Web erişimi koruması > Web

protokolleri içinde HTTP protokolü tarafından kullanılan bağlantı noktaları seçeneğini değiştirebilirsiniz. HTTP trafiği, tüm uygulamaların belirli bağlantı noktalarında ve Web ve e-posta istemcileri olarak işaretlenen uygulamalar için tüm bağlantı noktalarında izlenir.

HTTPS Tarayıcı ayarları

ESET Internet Security HTTPS protokol denetimini de destekler. HTTPS iletişimi, sunucu ile istemci arasında bilgi aktarmak için şifreli bir kanal kullanır. ESET Internet Security, SSL (Güvenli Yuva Katmanı) ve TLS (Aktarım Katmanı Güvenliği) protokollerini kullanarak iletişimleri denetler. Program, işletim sistemi sürümü fark etmeksizin yalnızca HTTPS protokolü tarafından kullanılan bağlantı noktaları içinde tanımlı bağlantı noktalarında trafiği tarar.

Şifreli iletişim taranmaz. Şifreli iletişim taramasını etkinleştirmek ve tarayıcı ayarlarını görüntülemek için Gelişmiş ayarlar bölümünde SSL/TLS öğesine gidin, Web ve e-posta > SSL/TLS öğesini tıklatın ve SSL/TLS protokol

filtrelemesini etkinleştir seçeneğini etkinleştirin.

4.2.1.3 URL adresi yönetimi

URL adresi yönetimi bölümü engellenecek, izin verilecek veya denetleme dışında bırakılacak HTTP adreslerini belirtmenize olanak sağlar.

Engellenen adresler listesi içinde yer alan web siteleri İzin verilen adresler listesi kapsamına dahil edilmedikçe bunlara erişilemez. Denetim dışında bırakılan adresler listesi içindeki web sitelerine erişildiğinde bunlara kötü amaçlı kod taraması yapılmaz.

HTTP web sayfalarına ek olarak HTTPS adreslerini filtrelemek isterseniz SSL/TLS protokol filtrelemesini etkinleştir seçeneğini belirlemeniz gerekir. Aksi takdirde yalnızca ziyaret ettiğiniz HTTPS sitelerinin etki alanları eklenir, tam URL eklenmez.

Filtreleme dışında bırakılan adresler listesi'ne URL adresi eklerseniz adres tarama dışında bırakılır. Ayrıca kimi adreslerine İzin verilen adresler listesi veya Engellenen adresler listesi'ne ekleyerek izin verebilir veya bunları engelleyebilirsiniz.

Etkin İzin verilen adresler listesi içindeki adresler hariç tüm HTTP adreslerini engellemek isterseniz etkin Engellenen adresler listesi'ne * simgesini ekleyin.

* (yıldız işareti) ve ? (soru işareti) özel simgeleri listelerde kullanılabilir. Yıldız işareti herhangi bir karakter dizesinin, soru işaretiyse herhangi bir simgenin yerine geçer. Dışarıda bırakılan adresler listesinin yalnızca güvenilir ve güvenli adresleri içermesi gerektiğinden, buradaki adresleri belirlerken çok dikkatli olmak gerekir. Aynı şekilde * ve ? simgelerinin de bu listede doğru kullanıldığından emin olunmalıdır. Tüm alt etki alanlarını içeren bir etki alanının

listeyi etkinleştirmek için Liste etkin öğesini seçin. Geçerli listedeki bir adrese girilirken bildirim almak istiyorsanız Uygulanırken bildir seçeneğini etkinleştirin.

NOT

Ayrıca URL adresi yönetimi, İnternet taraması sırasında belirli dosya türlerinin açılmasına engel olmanıza veya izin vermenize olanak sağlar. Örneğin yürütülebilir dosyaların açılmasını istemiyorsanız bu dosyaları engellemek istediğiniz listeyi aşağı açılır menüden seçtikten sonra "**.exe" maskesini girin.

Denetim öğeleri

Ekle - Önceden tanımlı olanlara ek olarak yeni bir liste oluşturur. Adresleri mantıksal olarak farklı gruplara ayırmak isterseniz bu yararlıdır. Örneğin, engellenen adresler listelerinden biri harici bir genel kara listeden adresler içerirken diğeri kendi kara listenizden adresler içerebilir; böylece kendi kara listenizi bozulmadan korurken harici listeyi kolayca güncelleyebilirsiniz.

Düzenle - Mevcut listeleri değiştirir. Adresleri eklemek veya kaldırmak için bunu kullanın.

Kaldır - Mevcut listeleri siler. Yalnızca Ekle ile oluşturulan listeler için mümkündür, varsayılanlar listeler için geçerli değildir.

4.2.2 E-posta istemci koruması 4.2.2.1 E-posta istemcileri

ESET Internet Security uygulamasının e-posta istemcilerinizle entegre edilmesi, e-posta iletilerindeki kötü amaçlı kodlara karşı gerçekleştirilen etkin koruma düzeyini artırır. E-posta istemciniz destekleniyorsa tümleştirme ESET Internet Security içinden etkinleştirilebilir. E-posta istemcinizle entegre edildiğinde, ESET Internet Security araç çubuğu, daha etkili e-posta koruması için doğrudan e-posta istemcisine eklenir (Windows Live Mail'in yeni sürümleri için araç çubuğu eklenmez). Tümleştirme ayarları Gelişmiş ayarlar (F5) > Web ve e-posta > E-posta istemci koruması

> E-posta istemcileri altında bulunur.

Belgede ESET INTERNET SECURITY 10 (sayfa 50-53)