Değişkenler: Gerçek Zamanlı Koruma ve Sistem Tarayıcı istisnaları

Belgede Professional Security. Kullanıcı Kılavuzu (sayfa 175-181)

6. Sistem Tarayıcı

8.4 Değişkenler: Gerçek Zamanlı Koruma ve Sistem Tarayıcı istisnaları

Avira ürününüz AMC ile yönetiliyorsa, Gerçek Zamanlı Koruma ve Sistem Tarayıcı istisnalarını yapılandırmak için değişkenler kullanabilirsiniz. Yönetilen sistemde

yapılandırmayı kaydederken, değişkenler otomatik olarak işletim sistemi ve diline karşılık gelen gerçek değerlerle değiştirilir.

Aşağıdaki değişkenler kullanılabilir:

8.4.1 Windows XP 32 Bit (**İngilizce) için değişkenler

Değişken Windows XP 32 Bit (**İngilizce)

%WINDIR% C:\Windows

%SYSDIR% C:\Windows\System32

%ALLUSERSPROFILE% C:\Documents and Settings\All Users **

%PROGRAMFILES% C:\Program Files **

%PROGRAMFILES(x86)% C:\Program Files (x86) **

%SYSTEMROOT% C:\Windows

%INSTALLDIR% C:\Program Files\Avira\Antivir Desktop **

%AVAPPDATA% C:\Documents and Settings\All Users\Avira\AntiVir Desktop **

** ile işaretli yollar dile bağımlıdır. Yukarıda verilen örnekler İngilizce bir işletim sistemindeki ilgili yolları gösterir.

8.4.2 Windows 7 32-Bit/ 64-Bit (**İngilizce) için değişkenler

Değişken Windows 7 32-Bit (**İngilizce) Windows 7 64-Bit (**İngilizce)

%WINDIR% C:\Windows C:\Windows

%SYSDIR% C:\Windows\System32 C:\Windows\System32

%ALLUSERSPROFILE% C:\ProgramData C:\ProgramData

%PROGRAMFILES% C:\Program Files ** C:\Program Files **

%PROGRAMFILES(x86)% C:\Program Files (x86) ** C:\Program Files (x86) **

%SYSTEMROOT% C:\Windows C:\Windows

%INSTALLDIR% C:\Program

Files\Avira\Antivir Desktop **

C:\Program Files

(x86)\Avira\Antivir Desktop **

%AVAPPDATA% C:\ProgramData\Avira\AntiVir Desktop

C:\ProgramData\Avira\AntiVir Desktop

** ile işaretli yollar dile bağımlıdır. Yukarıda verilen örnekler İngilizce bir işletim sistemindeki ilgili yolları gösterir.

8.5 Güncelle

Güncelle bölümünde, güncellemelerin otomatik alınmasını ve karşıdan yükleme

sunucularıyla bağlantıyı yapılandırabilirsiniz. Çeşitli güncelleme aralıklarını belirtebilir ve otomatik güncellemeyi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Not

Avira Güvenlik Konsolu'nda Avira ürününüzü yapılandırırsanız, otomatik güncellemeler kullanılamaz.

Otomatik güncelle Etkinleştir

Bu seçenek etkinleştirilirse, etkinleştirilen olaylar için belirtilen aralıkta otomatik güncellemeler gerçekleştirilir.

Tüm n Gün / Saat / Dakika

Bu kutuda, otomatik güncellemenin gerçekleştirilme aralığını belirtebilirsiniz.

Güncelleme aralığını değiştirmek için, kutudaki zaman seçeneklerinden birini vurgulayın ve giriş kutusunun sağındaki ok tuşlarını kullanarak değiştirin.

Ayrica Internet baglantisi kuruldugunda is baslat

Bu seçenek etkinleştirilirse, belirtilen güncelleme aralığına ek olarak, her Internet bağlantısı kurulduğunda güncelleme işi gerçekleştirilir.

Süre önceden dolduysa işi yinele

Bu seçenek etkinleştirilirse, örneğin, bilgisayar kapatıldığı için belirtilen zamanda gerçekleştirilemeyen geçmiş güncelleme işleri gerçekleştirilir.

Bir web sunucusu aracılığıyla güncelleme için daha fazla ayara şuradan erişebilirsiniz: .

Bu seçenek etkinleştirilirse, Web sunucusunu ve gerekirse proxy sunucuyu yapılandırabilirsiniz.

dosya sunucusu / paylaşılan klasörler aracılığıyla

Güncelleme, Internet'teki özel bir karşıdan yükleme sunucusundan güncelleme dosyalarını alan, Intranet'te bir dosya sunucusu aracılığıyla gerçekleştirilir.

Not

Not Bir web sunucusu aracılığıyla güncelleme için daha fazla ayara şuradan erişebilirsiniz: Yapılandırma > PC Korumasi > Güncelle > Web sunucusu.

Bu seçenek etkinleştirilirse, kullandığınız dosya sunucusunu yapılandırabilirsiniz.

8.5.1 Dosya sunucusu

Bir ağda birden çok iş istasyonu olması durumunda, Intranet'te bir dosya sunucusundan güncellemeyi karşıdan yükleyebilir ve bunun sonucunda Avira ürününüz Internet'teki özel bir karşıdan yükleme sunucusundan güncelleme dosyalarını alır. Böylece, Avira

ürününüzün tüm iş istasyonlarında güncel olması sağlanır.

Not

Yapılandırma başlığı yalnızca Yapılandırma > PC Koruma > Güncelle altında Dosya Sunucusu / Paylaşılan klasörler aracılığıyla seçeneği belirlendiyse etkinleştirilir.

Karşıdan yükle

Avira ürününüzün güncelleme dosyalarının ve '/release/update/' gerekli dizinlerinin bulunduğu dosya sunucusunun adını girin. Şu belirtilmelidir: file:// <dosya

sunucusunun IP adresi>/release/update/. 'release' dizini, tüm kullanıcılar tarafından erişilebilen bir dizin olmalıdır.

Düğme, gerekli karşıdan yükleme dizinini seçebileceğiniz bir pencereyi açar.

Sunucu oturumu açma Oturum açma adı

Sunucuda oturum açmak için bir kullanıcı adı girin. Sunucuda kullanılan paylaşılan klasörlere erişim hakları olan bir kullanıcı hesabı kullanın.

Oturum açma parolası

Kullanıcı hesabının parolasını girin. Girilen karakterler * ile maskelenir.

Not

Sunucu oturum açma bölümünde herhangi bir veri belirtmezseniz, dosya sunucusuna erişilirken kimlik doğrulaması gerçekleştirilmez. Bu durumda kullanıcının dosya sunucusuna ilişkin yeterli haklara sahip olması gerekir.

8.5.2 Web sunucusu

Web sunucusu

Güncelleme, doğrudan Internet'te veya Intranet'te bir web sunucusu aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Web sunucusu bağlantısı Varolan bağlantıyı kullan (ağ)

Bağlantınız bir ağ aracılığıyla kullanılıyorsa bu ayar görüntülenir.

Aşağıdaki bağlantıyı kullan

Bağlantınızı bireysel olarak tanımlarsanız bu ayar görüntülenir.

Güncelleyici, hangi bağlantı seçeneklerinin kullanılabilir olduğunu otomatik olarak algılar. Kullanılabilir olmayan bağlantı seçenekleri grileşir ve etkinleştirilemez. Örneğin, Windows'da bir telefon rehberi girdisi aracılığıyla el ile bir çevirmeli bağlantı kurulabilir.

Kullanıcı

Seçilen hesabın kullanıcı adını girin.

Parola

Bu hesabın parolasını girin. Güvenlik nedenleriyle, bu alana yazdığınız gerçek karakterlerin yerini yıldız işaretleri (*) alır.

Not

Varolan bir Internet hesap adını veya parolasını unuttuysanız, Internet Hizmet Sağlayıcınız ile görüşün.

Not

Çevirmeli araçlar (örn. SmartSurfer, Oleco, vb.) aracılığıyla güncelleyicinin otomatik çevirme işlevi şu anda kullanılamaz.

Güncelleme için ayarlanmış bir çevirmeli bağlantıyı sonlandır

Bu seçenek etkinleştirilirse, karşıdan yükleme başarıyla gerçekleştirildiğinde hemen güncelleme için yapılan çevirmeli bağlantı otomatik olarak yeniden kesintiye uğrar.

Not

Bu seçenek yalnızca Windows XP'de kullanılabilir. Daha güncel işletim sistemlerinde güncelleme için açılan çevirmeli bağlantı her zaman karşıdan yükleme gerçekleştirildiği anda sonlandırılır.

Karşıdan yükle Öncelikli sunucu

Bu alana, güncelleme sağlamak için ilk istenecek web sunucusunun güncelleme dizinini ve URL'sini girin. Bu sunucuya ulaşılamazsa, belirtilen standart sunucular kullanılır. Web sunucusu adresinin biçimi şu şekildedir: http://<hostname veya IP>[:port]/update. Bir bağlantı noktası belirtmezseniz, 80 numaralı bağlantı noktası kullanılır.

Varsayılan sunucu

Güncellemelerin yükleneceği web sunucularının güncelleme dizinini ve URL'sini girin.

Birden çok girdi virgülle ayrılır. Web sunucusu adresinin biçimi şu şekildedir:

http://<hostname veya IP>[:port]/update. Bir bağlantı noktası

belirtmezseniz, 80 numaralı bağlantı noktası kullanılır. Varsayılan olarak, erişilebilir Avira web sunucuları güncelleme için belirtilir. Ancak, şirket Intranet'inde kendi web sunucularınızı kullanabilirsiniz. Bir web sunucusu sayısı belirtilirse, her birini virgülle ayırın.

Varsayılan

Düğme, önceden tanımlı adresleri geri yükler.

Proxy ayarları Proxy sunucu

Proxy sunucu kullanma

Bu seçenek etkinleştirilirse, web sunucusuyla bağlantınız bir proxy sunucu aracılığıyla kurulmaz.

Proxy sistem ayarlarını kullan

Seçenek etkinleştirildiğinde, proxy sunucu aracılığıyla web sunucusuyla bağlantı için geçerli Windows sistem ayarları kullanılır. Proxy sunucu kullanmak için Denetim masası > Internet seçenekleri > Bağlantılar > LAN ayarları konumunda Windows sistem ayarlarını yapılandırın. Ayrıca Internet Explorer'da Ekstralar menüsünde Internet seçeneklerine erişebilirsiniz.

Uyarı

Kimlik doğrulama gerektiren bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Bu proxy sunucuyu kullan seçeneğinin altına tüm gerekli verileri girin. Proxy sistem ayarlarını kullan seçeneği yalnızca kimlik doğrulama olmadan proxy sunucular için kullanılabilir.

Bu proxy sunucuyu kullan

Web sunucusu bağlantınız bir proxy sunucu aracılığıyla kurulursa, ilgili bilgileri buraya girebilirsiniz.

Adres

Web sunucusuna bağlanmak için kullanmak istediğiniz proxy sunucunun bilgisayar adını veya IP adresini girin.

Bağlantı noktası

Lütfen web sunucusuna bağlanmak için kullanmak istediğiniz proxy sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

Oturum açma adı

Proxy sunucuda oturum açmak için bir kullanıcı adı girin.

Oturum açma parolası

Proxy sunucuda oturum açmak için ilgili günlük kaydı parolasını buraya girin. Güvenlik nedenleriyle, bu alana yazdığınız gerçek karakterlerin yerini yıldız işaretleri (*) alır.

Örnekler:

Adres: proxy.domain.com Bağlantı noktası: 8080 Adres: 192.168.1.100 Bağlantı noktası: 3128

Belgede Professional Security. Kullanıcı Kılavuzu (sayfa 175-181)