Ağ üzerinde kurulum ve kaldırma

Belgede Professional Security. Kullanıcı Kılavuzu (sayfa 32-37)

3. Kurulum ve kaldırma

3.7 Avira Professional Security ürününün kurulmasi

3.7.9 Ağ üzerinde kurulum ve kaldırma

Sistem yöneticisi için Avira ürünlerini birden çok istemci bilgisayarları ağında kurulumunu kolaylaştırmak üzere Avira ürününüz başlangıç kurulumu ve değişiklik kurulumu için özel bir yordama sahiptir.

Otomatik kurulum için, kurulum programı setup.inf kontrol dosyasıyla birlikte çalışır.

Kurulum programı (presetup.exe), programın kurulum paketinde bulunur. Kurulum bir komut dosyası veya toplu iş dosyasıyla başlatılır ve tüm gerekli bilgiler kontrol

dosyasından alınır. Bu nedenle komut dosyası komutları, kurulum sırasında normal el ile girişlerin yerini alır.

Not

Lütfen lisans dosyasının ağ üzerinde başlangıç kurulumu için zorunlu olduğunu unutmayın.

Not

Lütfen ağ aracılığıyla kurulum için Avira ürününüz yönelik bir kurulum paketinin gerekli olduğunu unutmayın. Internet tabanlı kurulum için bir kurulum dosyası kullanılamaz.

Avira ürünleri, ağda bir sunucu oturum açma komut dosyası ile veya SMS aracılığıyla kolayca paylaşılabilir.

Ağ üzerinde kurulum ve kaldırma işlemiyle ilgili bilgi için:

bkz. Bölüm: Kurulum programı için komut satırı parametreleri

bkz. Bölüm: setup.inf dosyasının parametresi

bkz. Bölüm: Ağ üzerinde kurulum

bkz. Bölüm: Ağ üzerinde kaldırma

Not

Avira Yönetim Konsolu, ağ üzerinde Avira ürünlerinin kurulumu ve kaldırılması için başka bir kolay seçenek sağlar. Avira Güvenlik Konsolu, ağ üzerinde Avira ürünlerinin uzaktan kurulumunu ve bakımını etkinleştirir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemize bakın.

http://www.avira.com/tr

Ağ üzerinde kurulum

Kurulum, toplu iş modunda komut dosyası denetimli olabilir.

Kurulum programı, aşağıdaki kurulumlar için uygundur:

Ağ aracılığıyla başlangıç kurulumu (katılımsız kurulum)

Tek kullanıcılı bilgisayarlarda kurulum Değişiklik kurulumu ve güncelleme

Not

Ağ üzerinde kurulum yordamını uygulamadan önce otomatik kurulumu sınamanızı öneririz.

Not

Bir sunucu işletim sistemine kurulum yaparken, Gerçek Zamanlı Koruma ve dosya koruması kullanılamaz.

Ağ üzerinde Avira ürününü otomatik olarak kurmak için:

Yönetici haklarına sahip olmanız gerekir (toplu iş modunda da gerekir) setup.inf dosyasının parametresini yapılandırın ve dosyayı kaydedin.

/inf parametresiyle kuruluma başlayın veya parametreyi sunucunun oturum açma komut dosyasıyla tümleştirin.

Örnek: presetup.exe /inf="c:\temp\setup.inf"

Kurulum işlemi otomatik olarak başlar.

Kurulum programı için komut satırı parametreleri

Not

Yol ve dosya adları içeren parametreler tırnak içerisinde belirtilmelidir (Örneğin:

InstallPath="%PROGRAMFILES%\Avira\AntiVir Server\").

Aşağıdaki parametre, kurulum için mümkündür:

/inf

Kurulum programı, sözü edilen komut dosyasıyla başlar ve gerekli tüm parametreleri alır.

Örnek: presetup.exe /inf="c:\temp\setup.inf"

Aşağıdaki parametreler, kaldırma için mümkündür:

/remove

Kurulum programı, Avira ürününü kaldırır.

Örnek: presetup.exe /remove

/remsilent

Kurulum programı, iletişim kutularını görüntülemeden Avira ürününü kaldırır.

Kaldırma işleminden sonra bilgisayar yeniden başlatılır.

Örnek: presetup.exe /remsilent

/remsilentaskreboot

Kurulum programı, iletişim kutularını görüntülemeden Avira ürününü kaldırır ve kaldırma işleminden sonra bilgisayarın yeniden başlatılmasını ister.

Örnek: presetup.exe /remsilentaskreboot

Aşağıdaki parametre, kaldırma günlüğü için bir seçenek olarak kullanılabilir:

/unsetuplog

Kaldırma işlemi sırasında tüm eylemler günlüğe kaydedilir.

Örnek: presetup.exe /remsilent

/unsetuplog="c:\logfiles\unsetup.log"

setup.inf dosyasının parametreleri

setup.inf kontrol dosyasında, Avira ürününün otomatik kurulumu için [VERİ] alanındaki şu parametreleri ayarlayabilirsiniz. Parametrelerin sırası önemli değildir. Bir parametre ayarı eksik veya yanlışsa, kurulum yordamı iptal edilir ve bir hata iletisi görüntülenir.

Not

Yol ve dosya adları içeren parametreler tırnak içerisinde belirtilmelidir (Örneğin:

InstallPath="%PROGRAMFILES%\Avira\AntiVir Server\").

DestinationPath

Programın kurulduğu hedef yolu. Komut dosyasına dahil edilmesi gerekir. Lütfen kurulumun şirket adını ve ürün adını otomatik olarak içerdiğini unutmayın. Ortam değişkenleri kullanılabilir.

Örnek: DestinationPath=%PROGRAMFILES%

, C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop kurulum yolunu oluşturur

ProgramGroup

Windows'un Başlat menüsünde bilgisayarın tüm kullanıcıları için bir program grubu oluşturur.

1: Program grubu oluştur 0: Program grubu oluşturma Örnek: ProgramGroup=1

DesktopIcon

Masaüstünde bilgisayarın tüm kullanıcıları için bir masaüstü kısayol simgesi oluşturur.

1: Masaüstü simgesi oluştur 0: Masaüstü simgesi oluşturma Örnek: DesktopIcon=1

ShellExtension

Kabuk uzantısını kayıt defterine kaydeder. Kabuk uzantısı ile dosyalar veya dizinler, sağ fare düğmesinin bağlam menüsü aracılığıyla virüslere ve zararlı yazılımlara karşı taranabilir.

1: Kabuk uzantısı kaydet 0: Kabuk uzantısı kaydetme Örnek: ShellExtension=1

Koruma

Avira Gerçek Zamanlı Koruma'yı kurar (erişim Tarayıcısı).

1: Avira Gerçek Zamanlı Koruma'yı kur 0: Avira Gerçek Zamanlı Koruma'yı kurma Örnek: Koruma=1

EPostaTarayıcı

Avira EPosta Koruması'nı kurar.

1: Avira EPosta Koruması'nı kur 0: Avira EPosta Koruması'n kurma Örnek: EPostaTarayıcı=1

KeyFile

Kurulum sırasında kopyalanan lisans dosyasının yolunu belirtir. Başlangıç kurulumu için: zorunlu. Dosya adı tamamen belirtilmelidir (tam nitelendirilmiş). (Değişiklik kurulumu için: isteğe bağlı.)

Örnek: KeyFile=D:\inst\license\hbedv.key

ShowReadMe

Kurulumdan sonra readme.txt dosyasını görüntüler.

1: Dosyayı görüntüle 0: Dosyayı görüntüleme Örnek: ShowReadMe=1

RestartWindows

Kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden başlatır. Bu girdi, ShowRestartMessage'dan daha yüksek önceliğe sahiptir.

1: Bilgisayarı yeniden başlat 0: Bilgisayarı yeniden başlatma Örnek: RestartWindows=1

ShowRestartMessage

Otomatik bir yeniden başlatma gerçekleştirilmeden önce kurulum sırasında bilgileri görüntüler.

0: Bilgileri görüntüleme 1: Bilgileri görüntüle

Örnek: ShowRestartMessage=1

SetupMode

Başlangıç kurulumu için gerekli değildir. Kurulum programı, bir başlangıç kurulumu gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini bilir. Kurulum türünü belirtir. Bir kurulum

değişiklik kurulumu (yeniden yapılandırma) veya kaldırma işlemi mi olduğu belirtmelidir.

Güncelle: Varolan bir kurulumu günceller. Bu durumda yapılandırma parametreleri, örneğin, Koruyucu yoksayılır.

Değiştir: Varolan bir kurulumu değiştirir (yeniden yapılandırır). İşlemde, hedef yoluna bir dosya kopyalanmaz.

Kaldır: Avira ürününüzü sistemden kaldırır.

Örnek: SetupMode=Güncelle

AVWinIni (isteğe bağlı)

Kurulum sırasında kopyalanabilen yapılandırma dosyası için hedef yolunu belirtir.

Dosya adı tamamen belirtilmelidir (tam nitelendirilmiş).

Örnek: AVWinIni=d:\inst\config\avwin.ini

Parola

Bu seçenek, (değişiklik) kurulum ve kaldırma için ayarlanmış parolayı kurulum yordamına atar. Girdi yalnızca bir parola ayarlandıysa kurulum yordamı tarafından taranır. Bir parola ayarlandıysa ve parola parametresi eksik veya yanlışsa, kurulum yordamı iptal edilir.

Örnek: Parola=Password123

WebGuard

Avira Web Koruması'nı kurar.

1: Avira Web Koruması'nı kur 0: Avira Web Koruması'nı kurma Örnek: WebGuard=1

KökKullanıcıTakımı

Avira Kök Kullanıcı Takımı Koruma modülünü kurar. Avira Kök Kullanıcı Takımı Koruma olmadan, Sistem Tarayıcı, sistemdeki kök takımlara karşı tarama yapamaz!

1: Avira Kök Kullanıcı Takımı Koruma'yı kur 0: Avira Kök Kullanıcı Takımı Koruma'yı kurma Örnek: RootKit=1

Proaktif

Avira Proaktif bileşenini kurar. Avira Proaktif, henüz bilinmeyen zararlı yazılımın algılanmasını sağlayan desene dayalı bir algılama teknolojisidir.

1: Proaktif'i kur 0: Proaktif'i kurma Örnek: ProActiv=1

Güvenlik Duvarı

Avira Güvenlik Duvarı bileşenini kurar (Windows 7'ye kadar). Avira Güvenlik Duvarı, bilgisayar sisteminizdeki gelen ve giden veri trafiğini izleyip denetler ve

bilgisayarlarınızı Internet'ten veya diğer ağ ortamlarından gelebilecek tehditlere karşı korur.

1: Güvenlik Duvarı kur 0: Güvenlik Duvarı kurma Örnek: FireWall=1

MgtFirewall

Windows Güvenlik Duvarı yönetim bileşenini kurar. Windows 8'den başlayarak, Avira Professional Security Avira Güvenlik Duvarı içermemektedir. Windows Güvenlik Duvarı artık Avira ürünü üzerinden yönetilmektedir.

1: Windows Güvenlik Duvarı yönetim bileşenini kurun 0: Windows Güvenlik Duvarı yönetim bileşenini kurmayın Örnek: MgtFirewall=1

3.8 Kurulumu değiştirme

Belgede Professional Security. Kullanıcı Kılavuzu (sayfa 32-37)