Avira Professional Security hakkında

Belgede Professional Security. Kullanıcı Kılavuzu (sayfa 145-150)

6. Sistem Tarayıcı

7.6 Yardım

7.6.7 Avira Professional Security hakkında

Genel

Avira ürününüzle ilgili adresler ve bilgiler.

Sürüm bilgileri

Avira ürün paketindeki dosyaların sürüm bilgileri.

Lisans bilgileri

Geçerli lisansın lisans verileri ve çevrimiçi mağazaların bağlantıları (lisans satın alma veya uzatma).

Not

Lisans verilerini önbelleğe kaydedebilirsiniz. Lisans verileri alanını sağ tıklatın.

Bir bağlam menüsü açılır. Bağlam menüsünde, Panoya kopyala menü komutunu tıklatın. Lisans verileriniz şimdi Windows Ekle komutu ile panoya kaydedilir ve e-postalara, formlara veya belgelere eklenebilir.

8. Yapılandırma

8.1 Yapılandırma

Yapılandırma seçeneklerine genel bakış

Yapılandırma profilleri

Düğmeler

Yapılandırma seçeneklerine genel bakış

Aşağıdaki yapılandırma seçenekleri kullanılabilir:

Sistem Tarayıcı: Sistem taraması yapılandırması (istek üzerine)

Tarama seçenekleri

Algılama durumunda eylem

Daha fazla eylem

Tarama seçeneklerini arşivle

Sistem taraması istisnaları

Sistem taraması buluşsal yöntemleri

Rapor işlevi ayarı

Gerçek Zamanlı Koruma: Gerçek zamanlı (erişim) tarama yapılandırması

Tarama seçenekleri

Algılama durumunda eylem

Daha fazla eylem

Erişim taraması istisnaları

Erişim taraması buluşsal yöntemi

Rapor işlevi ayarı

Güncelleme: Güncelleme ayarlarının yapılandırması, Web sunucusu veya dosya sunucusu aracılığıyla karşıdan yükleme, ürün güncellemelerinin kurulması

Dosya sunucusu aracılığıyla karşıdan yükleme

Web sunucusu aracılığıyla karşıdan yükleme

Proxy ayarları

Güvenlik Duvarı: Güvenlik Duvarı yapılandırması

Bağdaştırıcı kuralı ayarı

Kullanıcı tanımlı uygulama kuralı ayarları

Güvenilen üreticiler listesi (uygulamalar tarafından ağ erişimine ilişkin istisnalar)

Genişletilmiş ayarlar: Otomatik kural zaman aşımı, Windows Güvenlik Duvarı'nı durdurma, bildirimler

Açılır pencere ayarları (uygulamalar tarafından ağ erişimine ilişkin uyarılar)

Web Koruması: Web Koruması yapılandırması

Tarama seçenekleri, Web Koruması etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Algılama durumunda eylem

Engellenen erişim: İstenmeyen dosya türleri ve MIME türleri, bilinen istenmeyen URL'ler için web filtresi (zararlı yazılım, kimlik avı, vb.)

Web Koruması tarama istisnaları: URL'ler, dosya türleri, MIME türleri

Web Koruması buluşsal yöntemi

Rapor işlevi ayarı

EPosta Koruması: EPosta Koruması yapılandırması

Tarama seçenekleri: POP3 hesaplarının, IMAP hesaplarının, giden e-postaların (SMTP) izlenmesini etkinleştir

Algılama durumunda eylemler

Daha fazla eylem

EPosta Koruması taraması buluşsal yöntemi

İstenmeyen Posta Gönderimi Engelleme işlevi: İzin verilen SMTP sunucuları, izin verilen e-posta gönderenler

EPosta Koruması taraması istisnaları

Önbellek yapılandırması, boş önbellek

Gönderilen e-postalarda altbilgi yapılandırması

Rapor işlevi ayarı

Genel:

SMTP kullanılarak e-posta yapılandırması

Sistem Tarayıcı ve Gerçek Zamanlı Koruma tehdit kategorileri

Uygulama filtresi: Engellenen veya izin verilen uygulamalar

Gelişmiş koruma: Proaktif ve Koruma Bulutu özelliklerini etkinleştirme seçenekleri.

Kontrol Merkezi ve Yapılandırma erişimi için parola koruması

Güvenlik: otomatik başlama işlevini engelle, tam sistem tarama durumu görüntüsü, ürün koruma, Windows ana bilgisayar dosyalarını koru

WMI: WMI desteğini etkinleştir

Olay günlüğü yapılandırması

Rapor işlevlerinin yapılandırması

Kullanılan dizinlerin ayarı

Uyarılar:

Bileşen(ler) için ağ uyarılarının yapılandırması:

Sistem Tarayıcı rçek Zamanlı Koruma

Bileşen(ler) için e-posta uyarılarının yapılandırılması:

Sistem Tarayıcı

Gerçek Zamanlı Koruma Güncelleyici

Zararlı yazılım algılanması durumunda verilen sesli uyarıların yapılandırması

Yapılandırma profilleri

Yapılandırma profillerini yönetmek için, standart yapılandırmanın sağ tarafındaki tepsi simgesine tıklayın (bkz. Tepsi Simgesi).

Bu simgeye tıkladığınızda, birçok seçenek görüntülenecektir ve profil yapılandırma seçeneklerini gruplar halinde kaydedebilirsiniz: öncelikle yeni bir yapılandırma ekleyin ve ardından gerekli değerleri yeni yapılandırmaya girin, yani, bu profillere uygulanacak kuralları tanımlayın.

Yapılandırmanın manuel değiştirilmesi veya otomatik değiştirilmesi arasında seçim yapabilirsiniz. Değişikliği otomatik olarak ayarlamak istiyorsanız, uygulanacak kuralları tanımlamanız gerekir.

Size sunulan seçenekler şunlardır: atanmamış bir ağ geçidi kullanıldığında uygulanacak bir varsayılan kural seçmek veya varsayılan ağ geçidini tanımlamak üzere bir IP veya MAC adresi (veya bir IP adresi ve bir ağ maskesi) belirlemek. Bu yapılandırma profilleri tanımlı ağ geçidinin her kullanılışında uygulanır.

Hiçbir geçiş kuralı tanımlanmaz ise, bağlam menüsünde bir yapılandırmaya manuel olarak geçebilirsiniz. Yapılandırma başlığı menüsünü kullanarak yapılandırma profillerini

yönetebilirsiniz:

Bağlam menüsü

Kısayol Bağlam menüsü / açıklama

Ins Yeni yapılandırma oluştur

Çeşitli yapılandırma seçenekleri için standart değerlerle yeni bir yapılandırma oluşturur.

F2 Yapılandırmayı yeniden adlandır Yapılandırmanın adını düzenler.

Del Yapılandırmayı sil

Vurgulanan yapılandırmayı siler: Öncelikle, seçilen yapılandırmayı iptal edebileceğiniz veya

onaylayabileceğiniz bir iletişim kutusu açılır.

F4 Yapılandırmayı kopyala

Vurgulanan yapılandırmayı kopyalar.

F6 Yapılandırmayı sıfırla

Vurgulanan yapılandırmanın yapılandırma seçeneklerini varsayılan değerlere sıfırlar.

Kurallar:

Yapılandırma profilleri için kural belirlemeye yarayan farklı seçenekleri gösterir:

Hiçbiri

Vurgulanan yapılandırmaya geçiş için geçerli bir kural yoktur. İlgili yapılandırmaya geçiş yapma, el ile

yürütülmelidir.

Varsayılan kural

Seçilen yapılandırma, varsayılan yapılandırma olarak kullanılır. Herhangi bir yapılandırmaya atanmamış bir ağ geçidi kullanıldığında, seçilen yapılandırmaya otomatik geçiş gerçekleşir.

Varsayılan ağ geçidi

Vurgulanan yapılandırma için geçiş kuralı olarak varsayılan ağ geçidinin bir IP adresi veya MAC adresi belirtilebilir. Belirtilen varsayılan ağ geçidi

kullanıldığında, seçilen yapılandırmaya otomatik geçiş gerçekleşir.

IP adresi

Vurgulanan yapılandırma için geçiş kuralı olarak bir ağ bağdaştırıcının IP adresi ve ağ maskesi belirtilebilir.

Belirtilen IP adresi kullanıldığında, seçilen yapılandırmaya otomatik geçiş gerçekleşir.

Not

Sekize kadar yapılandırma kaydedebilirsiniz.

Not

Ağ geçidi değiştirilirken geçerli bir kural bulunmazsa, bulunan son yapılandırma etkin kalır.

Düğmeler

Düğme Açıklama

Varsayılan değerler

Yapılandırmanın tüm ayarları, varsayılan değerlere geri yüklenir. Varsayılan ayarlar geri yüklendiğinde tüm değişiklikler ve özel girdiler kaybedilir.

Tamam Yapılan tüm ayarlar kaydedilir. Yapılandırma kapandı. Kullanıcı Hesabı Kontrolü (UAC), Windows Vista’dan itibaren işletim sistemlerinde değişiklik uygulamak için izninizi isteyecektir.

İptal Yapılandırma, yapılandırmadaki ayarlarınız kaydedilmeden kapatılır.

Uygula Yapılan tüm ayarlar kaydedilir. Kullanıcı Hesabı Kontrolü (UAC), Windows Vista’dan itibaren işletim sistemlerinde değişiklik uygulamak için izninizi isteyecektir.

8.2 Sistem Tarayıcı

Yapılandırmanın Sistem Tarayıcı bölümü, istek üzerine tarama yapılandırmasından sorumludur.

Belgede Professional Security. Kullanıcı Kılavuzu (sayfa 145-150)