• Sonuç bulunamadı

4. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı

N/A
N/A
Furkan Çelebi

Academic year: 2024

Share "4. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

4. SINIF SENE BAŞI DENEME SINAVI

AY ŞE

TE YZ E

Ayşe teyze, akşama pişireceği mantının hazırlığı ile meşguldü.

Murat en sevdiği kitabı annesine okuyordu. Ayşe teyze odanın fazla ısındığını düşünerek:

• Murat yavrum, ellerim hamurlu, şu sobayı kapatır mısın? Murat:

• Tabi anneciğim, diye karşılık verdi. Elindeki kitabı köşe yastığının üzerine koydu. Sobaya doğru yürüdü. Yavaşça sobanın ağzını kapattı. Divana oturacağı sırada:

• Anneciğim, köyümüze hiç böyle kar yağdığını görmedim.

Dünkü tipiden sonra baksana hava nasıl da güneşli, dedi.

akşam için ne hazırlıyordu?

• mantı B.hamur tatlısı C.ekmek Ayşe teyze

Ayşe teyze, sobanın ağzını niçin kapattırdı?

• Fazla kömür yanmasın diye

• Oda fazla ısındığı için

• Rahatsız olduğu için

Tipi ne zaman olmuş? A.bu sabah olmuş B.dün olmuş

C.geçen hafta

Ayşe teyze ve Murat nerede yaşamak-tadır?

A.Bir kasabada yaşıyorlar B.Bir köyde yaşıyorlar C.Şehrin kenar mahallesinde

O gün hava nasılmış? A.Kar yağışlı B.Çok kapalı bir hava

C.Güneşli bir hava

Sobanın ağzını kim kapattı? A.Murat kapattı.

(2)

B.Ayşe Teyze kapattı.

C.Ayşe teyzenin kocası

Annesi yemek yaparken Murat ne yapıyordu?

A.Annesine yardım ediyordu.

B.Kitap okuyordu.

C.Kardeşine yardım ediyordu.

Murat kitabı nereye bıraktı? A.Sobanın üzerine B.Masanın üzerine

C.Köşe yastığının üzerine

Yukarıdaki metinden hangi sonuç çıkarılabilir?

A.Ev iki katlı bir evdir.

B.Murat ve annesi evde yalnız yaşıyor.

C.Olay bir kış günü yaşanmıştır.

Metinde anlatılan olayla ilgili hangisi kesinlikle söylenebilir?

• Olay bir köyde geçmektedir.

• Murat’ın babası yoktur.

• Annesi okuma yazma bilmiyor.

• Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi

sesli (sesteş) sözcük değildir?

• Erdem, her sabah yüzünü yıkar.

• Çiftliğimizdeki en güzel at dayımındı.

• Zeynep çok kitap okudu

• Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler birlikte

kullanılmamıştır?

• En çok sevdiğim oyuncağımı kaybettim.

• Tok, açın hâlinden anlamaz.

• Geçmişin güzellikleri gelecekte de devam etmeli.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?

• Bu olayı sana anlatan kim

• Ne söylediklerini iyi anlamadım

(3)

• Ne kadar sürer yolculuğumuz

14-“ Basit” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

• kolay

• karışık

• sade

Yaşlı-İhtiyar Cümle kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

• Siyah – beyaz

• Doğu - Batı

• Zaman – Vakit

• Eksilmesin başımızdan Al bayrağımın gölgesi. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

• Beyaz

• Kırmızı

• Kara

Yurtta Sulh , Cihanda Sulh” cümlesinde altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarını gösteren kelimeler nelerdir ?

• Tanık – Hekim- Okul- Barış

• Vatan – Barış- Savaş- Barış

• Vatan – Barış – Dünya- Barış

Güzel-Çirkin’ kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

• Uzun-Kısa

• öğrenci-talebe

• siyah-kara

• ‘Hey( ) Ne yapıyorsun orada?’

cümlesin-de ( ) işareti ile belirtilen yere hangi nok-talama işareti gelmelidir?

• nokta .

• ünlem işareti !

• soru işareti ?

Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

• Orhan’a

(4)

• Adanada

• İstanbul’da

FEN BİLİMLERİ

Okulların açıldığı ilk hafta ne haftası olarak kutlanır?

• Cumhuriyet haftası

• Çevre haftası

• İlköğretim haftası

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A)Ailede kararlar ortak olarak alınır. B)Çocuklarla ilgili kararları baba verir.

C) Anneler de ailenin birer üyesidir.

Aşağıdaki tarihleri verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

• 29 Ekim 1920’de Cumhuriyet ilan edildi.

• 19 Mayıs 1919’da Atatürk Samsun’a çıktı.

• 23 Nisan 1920’de T.B.M.M. açıldı.

Alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır?

• Gıda alırken son kullanma tarihine bakmak.

• Reklamlarda çıkmış ürünleri tercih etmek.

• Üzerindeki TSE damgasına bakmak.

Aşağıdaki trafik bilgilerinden hangisi doğrudur?

• Kırmızı ışıkta dururuz.

• Sarı ışıkta geçeriz.

• Yeşil ışıkta hazırlanırız.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

• Tanımadığımız kişiler ile konuşmalıyız.

• Tanımadığımız kişiler ısrarcı olduğunda çevremizdeki büyüklerimizden ve güvenlik güçlerinden yardım istemeliyiz.

• Tanımadığımız kişilere yardım etmeli ve onlara cevaplar vermeliyiz.

• Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden biri değildir?

• Güneydoğu

(5)

• Doğu

• Kuzey

Sağ kolumuzu batıya doğru tutarsak önümüz hangi yönü gösterir.

A) Kuzey B) Güney C) Doğu

Kurtuluş Savaşımız aşağıdaki hangi olayla başlar?

• 23 Nisan 1920 de TBMM nin açılması ile

• 29 Ekim 1923 de Cumhuriyetimizin ilanı ile

• 19 Mayıs 1919 da Atatürk’ün Samsun’a çıkması ile

Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan birisi değildir?

A)Beslenme B) Eğlenme C) Barınma

Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdandır?

• Kurban Bayramı

• Zafer Bayramı

• Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

Aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisi vücudumuzda daha geniş bir bölgededir ?

• Kulak

• Deri

• Burun

33.) Elektriğin yol açabileceği tehlikelerden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A.)Islak ellerle prize dokunmalıyız. B.)Saçlarımızı banyoda saç kurutma makinesiyle kurutmalıyız.

C.)Elektrik prizlerine sivri cisimler sokmamalıyız.

Sağır, dilsiz ve kör olan bir insan hangi duyularını kullanamaz?

• Duyma , tat alma.

• Görme ve tat alma.

• Görme ve duyma

Hangi seçeneğin tamamı yapay ışık kaynağına örnektir?

• Mum, güneş, lamba

• Şimşek, kibrit , yıldız

(6)

• Gaz lambası, meşale, el feneri

Hangi ışık kaynağı için ücret ödemiyoruz?

• Işıldak

• Güneş

• Lamba

Aşağıdakilerden hangisi el feneri ve kumanda gibi aletleri çalıştıran elektrik kaynağıdır?

A.) Batarya B.) Pil C.)Akü

38.) Aşağıdaki maddelerden hangisi, içine konulduğundakabın şeklini alır?

A.)Taş B.)Tahta C) Su

39.) Gözleri bağlı bir kişi, elindeki portakalın hangiözelliğini algılayamaz?

A.)Kabuğunun pürüzlü olduğunu B.)Renginin turuncu olduğunu C.)Yumuşak bir cisim olduğunu

40.) İnsanlar tarafından üretilen ışık kaynakları yapayışık kaynağı olarak adlandırılır.”

Yukarıdaki tanıma göre, hangisi yapay ışık kaynağı değildir?

A.) Gece lambası B.) Mum

C.) Yıldız

Üç basamaklı en büyük doğal sayının yazılışı hangisidir?

• dokuz yüz doksan sekiz

• dokuz yüz doksan dokuz

• dokuz yüz seksen dokuz

"Beş yüz dört" sayısının yazılışı hangisidir?

A) 544 B) 540

(7)

C) 504

387 sayısının okunuşu hangisidir?

• üç yüz seksen yedi

• üç yüz yedi

• üç yüz yetmiş sekiz

4A5 sayısının okunuşunun "dört yüz beş" olması için A yerine hangi sayı gelmelidir?

A) 5 B) 0 C) 4

7 onluk, 3 birlik, 4 yüzlükten oluşan sayı hangisidir?

A) 437 B)734 C) 47

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) 876 > 872 > 873 B) 380 = 380 < 392 C) 646 < 675 < 670

Aşağıdakilerden hangisi çift sayı değildir?

A) 485 B) 334 C)972

Aşağıdakilerden hangisi tek sayı değildir?

A) 885 B) 791 C) 352

7, 8, 0 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulan üç basamaklı en büyük çift sayı hangisidir?

A. 780 B. 870 C. 807

Erva 25’ten başlayıp ileriye doğru 5’erli ritmik sayma yapacaktır. Buna Erva’nın söylediği 7.sayı kaçtır?

• 50

• 55

• 60

Ayşegül simitçi Ali Rıza Amca’ya kaç simit sattığını sorduğunda

(8)

sabah 37, öğleden sonra ise sabahkinden 9 eksik cevabını almıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre Ali Rıza amca kaç simit satmıştır?

46

55

65

Selin'in 258 tane leblebisi

var.Esma'nın Selin'den 67 fazla leblebisi vardır. Esma ve Selin’in toplam kaç leblebisi vardır?

A) 483 B) 538 C) 583

Bir mağazada 800 gömlek vardır. 1. hafta 173 gömlek, 2.

hafta ise 1. haftadan 46 fazla gömlek satılmıştır. Mağazada kaç gömlek kalmıştır?

A) 488

B) 480 C)408

54 ) Saatteki hızı 60 km olan bir otomobil 14 saatte kaç km yol gider?

A) 740 B) 780 , C) 84

Kırtasiyeci, her birinde 24 kitap olan 9 kutu kitap almıştır.

Kitaplardan 84 tanesini satmıştır. Kalan kitapların sayısı kaçtır?

A) 132

B) 165 C)216

Bir çiftlikte 24 ördek vardır. Bu ördekleri 3 kümese eşit olarak paylaştırırsak her kümeste kaç ördek olur?

A) 6 B) 7 C)8

75 TL parayı 5 kardeş eşit bir şekilde paylaşacaktır. Her birine kaç TL para düşer?

(9)

24

15 C)25

Asya 60 sayfalık bir kitabı 5 gün içerisinde okuyacaktır.

Asya, bu

hedefine ulaşmak için günde kaç sayfa kitap okumalıdır?

13

12 C)11

Bir bölme işleminde bölünen 45, bölüm 9 ise bölen kaçtır?

4

5 C)6

72 kg nohut 6’şer kiloluk paketlere bölüştürülecektir. Her pakette kaç kg nohut olacağını bulalım.

12

13 C)14

www.egitimhane.com

MERVE BOZDAL

Referanslar

Benzer Belgeler

araştırmanın görünmeyen yüzey nde gerçekleşmes d r. Uzay aracı Ay'ın bu yüzey n n toprak yapısını nceleyecek aletlerle b rl kte pamuk, patates tohumu ek l toprak,

üşüdüğünü fark ediyor. durumda olduğu gibi sıcak hava üfleyen el kurutma makinesi ile ellerini kurutuyor. Burada verilen durumlarla ilgili olarak; I. durumda Deniz'in elleri

S. Cisme, en büyük kuvveti 2. deneyde uyguladığı kuvvetten fazladır. Dinamometrelerdeki yayların uzama miktarları arasındaki ilişki 3 &gt; 1 &gt; 2'dir. 5) Ali, aşağıda yer

Adnan, Osman ve İsmet' n yorumları le lg l seçeneklerde ver lenlerden hang s doğrudur? A) Adnan, X ' n hem hang yapı olduğunu hem de hang gruba a t olduğunu hatalı b lmekted

I. Isıyı en iyi ileten L, en kötü ileten ise K çubuğudur. Çubuklara aynı miktarda ısı verilmiştir. 2) Bir araştırmacı farklı maddeler kullanarak yaptığı P, R, S ve

Ses n katılarda daha süratl yayılmasının sebeb aşağıdak lerden hang s nde doğru açıklanmıştır? Bu deney sonucuna göre, K, L ve M maddeler n n tanec kler arasındak

A) 1- İngiliz Muhipleri Cemiyeti 2- Mavri Mira Cemiyeti 3- Taşnak ve Hınçak Cemiyeti 4- Wilson Prensipleri Cemiyeti B) 1- Pontus Cemiyeti 2- Mavri Mira Cemiyeti 3- Taşnak ve

Canan ve Hakan, defterlerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden asal sayı olan birer dikdört- gen çiziyorlar. Bir fab- rikada bulunan birinci lamba her a dakikada bir, ikinci