• Sonuç bulunamadı

TMMOB Şehir Plancıları Odası RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ 2007 Yarışma Şartname Dosyası. TMMOB Şehir Plancıları Odası 2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TMMOB Şehir Plancıları Odası RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ 2007 Yarışma Şartname Dosyası. TMMOB Şehir Plancıları Odası 2007"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TMMOB

Şehir Plancıları Odası

RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ 2007

Yarışma Şartname Dosyası

TMMOB

Şehir Plancıları Odası 2007

TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü

Yarışma Şartnamesi

1. Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler

Yarışma TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekreteryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Adı TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi Adresi Hatay Sokak No : 24 / 17 Kocatepe –Ankara Telefon Numarası 0312 417 8770

Fax Numarası 0212 417 9055 Elektronik

PostaAdresi

spo@spo.org.tr

Web Adresi http://www.spo.org.tr

Raportörler MehmetAKYÜREK, Özgür KORKMAZ Yarışma Yeri Hatay Sokak No : 24 / 17 Kocatepe –Ankara 2. Yarışmanın Tanımı

TMMOB Şehir Plancıları Odası, “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygu- lamalar Ödülü” adı altında kentsel planlama/tasarım, bölgesel kalkınma ve şehircilik konularında sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projeler ile uygulamalara ilişkin değerlendirme ve ödüllendirme amaçlı bir yarışma düzenlemektedir.

Bu yarışmanın amacı, doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekansal, sosyal, ekonomik, vb. konularda hazırlanmış veya uygulama yapılmış plan ve projelerin önemini

(2)

vurgulamak ve örnek uygulamaları ortaya çıkarmaktır.

Bu bağlamda çeşitli ölçek ve kapsamda bölgesel kalkınma, kentsel planlama, kentsel tasarım, tematik ve sektörel planlama, kentsel koruma, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm- sağlıklaştırma, kentsel riskler ve afet risklerinin azaltılması, kentsel ulaşım, (toplu taşım, trafik sakinleştirme, yayalaştırma vb.), gibi mekansal konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, yerel sahiplilik, ekonomi ve istihdam gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünü amaçlayan planlama ve tasarım çalışmalarından ve başarılı olan uygulamalardan ders çıkarmak, bu uygulamalarda pozitif süreçleri işleten idareleri, yöneticileri, plancıları , tasarımcıları ve uygulayıcıları teşvik etmek, uygulanmakta olan plan ve projelerden elde edilen sonuçların mevzuat, uygulama araçları, kaynak kullanımı vb. bağlamında değerlendirmesini yaparak Türkiye’nin kentsel planlama, kentsel tasarım, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve böylece meslek alanımızda yeni bir birikim oluşturmaktır.

3. Yarışmanın Amacı ve Konusu

Sekreteryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından yürütülen “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü” çalışması,

• Yerleşmelerimizdeki risklerin azaltılması ve yaşam kalitesinin artmasında önemli katkıları bulunan,

• Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve özel sektör arasındaki ortaklıkları geliştiren,

• Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir niteliği olan, başarılı planlama ve tasarım çalışmaları ve örnek uygulamaların tanıtılmasını ve ödüllendirme süreçleriyle desteklenmesini amaçlamaktadır.

Bu bağlamda;

• Uygulanmış başarılı plan ve projelerin envanterinin çıkarılması, uygulama aşamasına gelmiş planlama ve tasarım çalışmaları veri tabanının oluşturulması, bilgisayar ortamında kullanıcıların erişimine ve yararlanmasına sunulması ,

•Ülkemizdeki başarılı ve örnek uygulamaların uluslararası ortamlarda tanıtılması amacıyla ödül kazanan plan ve projelerin, TMMOB Şehir Plancılar Odası olarak üyesi olduğumuz Avrupa Şehir Plancıları Konseyi (The European Council of Spatial Planners) tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve sadece Konseye üye olan meslek odaları tarafından düzenlenen ulusal yarışmalarda seçilen projelerin katılabildiği Avrupa Şehir ve Bölge Planlama Başarı Ödülleri (The European Urban and Regional Planning Achievement Awards ) yarışmasına ve diğer benzer uluslararası yarışma, sergi, kolokyum vb. organizasyonlara gönderilmesi

hedeflenmektedir.

4. Yarışmanın Türü ve Şekli

Çeşitli ölçek ve kapsamda bölgesel planlama, kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm-sağlıklaştırma, kentsel ulaşım, (toplu taşım,

(3)

trafik sakinleştirme ve yaya-laştırma vb.) gibi mekansal konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, ekonomi ve istihdam gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projeler hazırlayan / hazırlatan merkezi ve yerel yönetimlere, özel sektöre, akademik kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına açık, serbest, ulusal ve tek kademeli bir yarışmadır.

5. Yarışma Dokümanının Temini

Yarışma şartnamesi, ülke çapında TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak gönderilecektir. Bunun dışında yarışmaya katılmak isteyen kurum ve kuruluşlar yarışma şartnamesini TMMOB Şehir Plancıları Odası Şube ve İl Temsilciliklerinden temin edebilirler. (Bkz. Şartname madde 18 İletişim Bilgileri)

6. Yarışmacılara Verilecek Dokümanlar

• Yarışma Şartnamesi

• EK 1 : Yarışma Bilgileri

• FORM 1 : Başvuru Formu 7. Yarışmaya Katılım Esasları

• Yarışma, plan ve proje uygulaması olan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, akademik kurumlar ve sivil toplum örgütlerine açıktır.

• Katılımcılar yarışmaya birden fazla proje gönderebilirler.

8. Jüri Üyeleri ve Raportörleri Asli Jüri Üyeleri

BALAMİR, Murat Prof.Dr., ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

CAN, Nevzat TMMOB Şehir Plancıları Odası II. Başkanı ERKAL, Funda Şehir Plancısı

GÖK, Tamer Prof.Dr., Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı

GÜNAY, Baykan Doç.Dr., ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

GÜNDÜZ, Yaser TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı KELEŞ, Ruşen Prof. Dr., KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi,

Öğretim Üyesi KIRAL, Ömer Y. Şehir Plancısı KUBİN, Gülten Y. Şehir Plancısı

ÖZDEMİR, Semahat Doç.Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

SÖNMEZ, Remzi Şehir Plancısı

(4)

Yedek Jüri Üyeleri

ATAK, Eser Şehir Plancısı

ZORLU, Fikret TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Raportör

AKYÜREK, Mehmet TMMOB Şehir Plancıları Odası

Raportör Yardımcısı

KORKMAZ, Özgür TMMOB Şehir Plancıları Odası 9. Yarışma Ödülleri, Ödül Töreni, Sergileme

- 3 projeye “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü”,

- 5 projeye “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü”

verilecektir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenecek törende jüri tarafından ödüle değer bulunan proje uygulamalarının sahiplerine ödülleri takdim edilecektir.

Ödül sahipleri, seçilen uygulamanın projelendirme ve uygulama aşamalarında rol alan ortaklardan (katılımcı kurum, kuruluş ve kişiler ile proje yöneticisi, plan ve proje müellifleri) oluşacaktır. “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü” için gönderilen yarışma projeleri, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu programı çerçevesinde düzenlenecek olan ödül töreninde sergilenecek, oda yayınlarında tanıtılacaktır.

Ödül Töreninin yeri ve tarihi ile Sergi yeri ve süresine ilişkin bilgiler, jüri çalışmasının tamamlanmasından sonra tüm katılımcılara bildirilecektir.

Ödül kazanan yarışma projelerinin,

• Avrupa Şehir Plancıları Konseyi (The European Council of Spatial Planners - ECTP) tarafından 2 yılda bir düzenlenen Avrupa Şehir ve Bölge Planlama Başarı Ödülleri(The Seventh European Urban and Regional Planning Achievement Awards 2008) yarışmasına, ve

▪ Diğer benzer uluslararası yarışma, sergi, kolokyum vb. organizasyonlara gönderilmesi planlanmaktadır.

Bu aşamada, ödül kazanan kurum ve kuruluşların projeleri TMMOB Şehir Plancılar Odası ile işbirliği içerisinde, kurum ve kuruluşlardan projelerini gönderilecek yarışmaların formatına uygun olarak yeniden hazırlamaları istenecektir.

10. Yarışma Süresi ve Takvimi

Yarışma, şartname ve diğer dokümanların 25 – 31 Haziran 2007 tarihlerinde kurum ve kuruluşlara gönderilmesi ile başlar ve projelerin son teslim edileceği tarihte sona erer.

(5)

- Son soru sorma tarihi : 31.08.2007 - Soruların e-posta aracılığıyla yanıtlanması

için son tarih

: 07.09.2007

- Projelerin son teslim tarihi ve saati : 05.10.2007, saat : 18.00 - Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih : 20.10.2007, saat : 11.00

- Yarışma sonucu ilan tarihi : 30.10.2007

11. Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Kurulu, aday projeleri değerlendirirken aşağıdaki ölçütleri göz önünde bulunduracaktır:

11.1. Mekansal Plan ve Projeler

Uygulamaların aşağıda belirlenen alanlardan en az birinde kalıcı değişiklikler sunması beklenmektedir.

• Bölgesel/Kentsel gelişim ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemesi;

-

Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması,

- Nitelikli yeşil ve açık alan yaratılması,

- Toplu taşım ve yaya ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, - Gecekondu mahalleleri, çöküntü bölgeleri, mevcut konut

alanlarının geliştirilmesi, rehabilitasyonu, dönüşümü, - Konut, iş ve ticaret merkezleri ile küçük ve orta ölçekli

işletmelerin yer aldığı nitelikli kent parçalarının geliştirilmesi,

- Kentsel riskler ve afet risk yönetimi için planlama, örgütlenme ve uygulama,

- Sorunların çözümü için konulmuş hedeflerin gerçekleşmesi,

• Katılımcı süreçlerin planlama ve uygulama aşamasına yansıtılması. Yaklaşımın özgün ve yaratıcı olması,

• Uygulamanın farklı yerlerde benzer sorunları çözmek için tekrarlanabilir olması.

11.2. Sosyal ve Ekonomik Boyutlu Plan ve Projeler

Uygulamaların aşağıda belirlenen alanlardan en az birinde kalıcı değişiklikler sunması beklenmektedir.

• Uygulamayı kolaylaştırıcı etkin teknik, finansal, yönetim, işletim ve bilgi sistemlerinin oluşturulması,

• İşsizliğin azaltılması, gelir dağılımını düzeltilmesi, katma değer yaratması, güvenlik, eğitim

(6)

ve sağlık sorunlarının azaltılması,

• Cinsiyet konusu da dahil her türlü ayrımcılığın, sosyal dışlanmışlığın azaltılması,

dezavantajlı grupların (engelli, yaşlı, hasta, sokak çocukları, ayrımcılığa uğramış kadınlar vb.) sorunlarının azaltılması,

• Kentsel hizmetlere erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması,

• Planlama, projelendirme ve uygulama aşamalarındaki yönetim sisteminin şeffaflığı,

• Planlama, projelendirme ve uygulama aşamalarında kullanılan yönetim sisteminin başarısı,

• Planlama, Projelendirme ve uygulama aşamalarında aktif katılım, yerel sahiplilik modellerinin uygulanması.

12. Teslim Edilecek Görsel Ve Yazılı Dokümanlar 12.1. Kimlik Zarfı

Yarışmacıların, üzerinde “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması 2007 Kimlik Zarfı “ ibaresi yazılmış bir zarfın içerisine ekte verilen FORM 1’i doldurmaları, imzalamaları ve bu zarfı projelerin teslim edildiği ambalaj içine (bkz. Şartname madde:14/2) koymaları gerekmektedir.

12.2. Görsel Malzemeler ( Plan, proje, fotoğraf vb. )

İki adet A0 boyutlu, sert zeminli, renkli panel üzerinde belirgin açıklamalar içeren, proje alanının konumunu açıkça belirten ve ayrıntılı plan, proje, grafik, tablo, resim, fotoğraf vb. ile desteklenmiş görsel tanıtım malzemesi sunulacaktır.

12.3.Açıklama Raporu

En fazla 1500 kelime ile çalışmayı açıklayan önemli başlıklar, rapor halinde sunulacaktır.

• Plan/proje hazırlanmadan önceki durum, sorun tanımları (en çok 100 kelime)

• Plan ve/veya hedefleri ve önceliklerin tanımlanması (en çok 100 kelime)

• Plan ve/veya projenin takip ettiği stratejilerin belirlenmesi (en çok 100 kelime)

• Kullanılan kaynaklar (en çok 200 kelime)

• Uygulama süreci (en çok 400 kelime)

• Uygulama ile elde edilen sonuçlar (en çok 300 kelime)

• Planlama süreci ve/veya Uygulamadan kazanılan ve benzer projelerde kullanılabilecek deneyimler (en çok 300 kelime)

12.4. Özet Rapor

En fazla 200 kelimeden oluşan amaç ve sonuçlar konulu özet rapor hazırlanacaktır.

12.5. Yarışma Projesi Bilgileri (EK 1)

Proje hakkında çeşitli bilgileri içeren EK 1 doldurularak proje ambalajının içine konacaktır.

12.6.Arazi Kullanım Tablosu

Projenin içeriğine göre, farklı arazi kullanım alanlarının tür (konut, açık alan, otopark, konut dışı kullanımlar) ve büyüklüğü ( ha., m2, vb.), nüfus, yoğunluk, konut sayısı, toplam inşaat alanı vb. fiziki veriler, tablolar halinde sunulacaktır.

(7)

12.7. Diğer Tablolar

Proje uygulamasının mali, ekonomik, sosyal, teknik vb. boyutları ile ilgili istatistiki veriler tablolar halinde sunulacaktır.

12.8. Bilgisayar Sunusu

Ödül alan projelerin Dünya Şehircilik Günü kapsamında sunumu gerçekleştirileceğinden, jüri tarafından ödüle değer bulunan projelerin ilgili kurum – kuruluş tarafından bilgisayar sunusu olarak hazırlanması istenecektir.

12.9. Yarışma Adı

Yarışmanın adı “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü– 2007”

olup, bu ibarenin yarışma projelerine, proje raporlarına, tablolarına ve kimlik zarfının üzerine yazılması gerekmektedir.

13. Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar 31.08.2007 saat 18.00’e kadar yarışmaya ait sorularını spo@spo.org.tr adresine gönderebilirler. Yarışmacılar sorularının raportörler aracılığı ile Odaya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmekle sorumludurlar. Jüri tarafından yanıtlanacak sorular ,soru soran kurum ve kuruluşlara e-posta yoluyla bildirilecektir. Ayrıca sorular ve yanıtlar 10.09.2007 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkez ve şubelerinin web sitelerinde yayınlanacaktır.

14. Yarışma Projelerinin Teslim Tarihi, Yeri ve Teslim Esasları 14.1. Projeler;

07.10.2005 tarihine kadar, mesai saatleri içinde TMMOB Şehir Plancıları Odası Şubeleri’ne veya Genel Merkezine, elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.

14.2.Ambalaj esasları;

Ambalaj üzerine; “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü – 2007” TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi Hatay Sokak No: 24/17 Kocatepe /Ankara ibareleri yazılacaktır. Madde 12’de sayılan ve yarışma projesinin niteliğine göre olması gereken tüm dokümanların (kimlik zarfı, raporlar, tablolar ve projeler–katlanmamış halde düz olarak-) teslimi bir ambalaj içerisinde yapılmalıdır.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. Yarışma Sonucunun İlanı

Yarışma projelerinin değerlendirmeleri sonunda orijinal imzalı tutanak ve raporlar, jüri başkanı tarafından Raportöre teslim edilir.

Jüri değerlendirme tutanakları, raporları ve –varsa- üyelerin bireysel raporları, yarışma sonuçlarının Juri tarafından Odaya bildirilmesini izleyen bir hafta içinde tüm katılımcılara bildirilir.

16. Yarışma Projelerinin Sergilenmesi

Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra, sergi ve ödül töreninin yeri ve saati tüm

(8)

katılımcılara duyurulacaktır. Şartname gereği, proje sahipleri, projelerinin sergilenmesini kabul etmiş sayılır.

17. Yarışma Projelerinin Geri Verilmesi

Ödül alamayan projeler, sergiden sonraki bir (1) ay içinde proje teslim eden kurum/kuruluşun temsilcileri tarafından geri alınmalıdırlar. TMMOB Şehir Plancıları Odası bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

18. Yarışmanın Yayınlanma Usulleri

Projeler, proje sahipleri belirtilerek; TMMOB Şehir Plancıları Odası yayınlarında yer

alacaktır. Proje sahipleri, yarışmaya katılmakla projelerinin Oda Yayınlarında yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar.

19. İletişim Bilgileri

GENEL MERKEZ

Hatay Sokak No:24/17 Kocatepe / ANKARA Tel: 0.312.471 87 70

Faks: 0.312.417 90 55

ŞUBELER

• Ankara Şube

Olgunlar Sokak No: 11/10 Kızılay / ANKARA Tel: 0.312.418 61 43

Faks: 0.312.418 61 96

• İstanbul Şube

Emirhan Cad. Bayındır Çıkmazı Sok. No:1/1 Balmumcu- Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0.212.275 43 67 Faks: 0.212.272 91 19

• İzmir Şube

1441 Sokak No:2 Çetindağ Apt. Kat: 3 Daire:11Alsancak / İZMİR Tel: 0.232.422 28 90

Faks: 0.232.421 41 90

• Antalya Şube

Elmalı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi Zamanlar İşhanı Kat:3 No:30 /ANTALYA

Tel: 0.242.248 61 80 Faks: 0.242.248 61 80

• Bursa Şube

(9)

Aktarhüssam Mahallesi Değirmen Sokak Kovancıgil İş hanı No:7/3 Osmangazi/BURSA

Tel: 0.224.223 63 89 Faks: 0.224.223 63 89

• Konya Şube

Yenişehir Mahallesi İktap Sokak Yüzbaşıgil II İşhanı No:8/103 KONYA Tel: 0.332.234 18 95

Faks: 0.332.234 18 95

• Samsun Şube

Kale Mah. 19 Mayıs Blv. Beştas İşhanı Kat:3 No:301 Cumhuriyet Meydanı SAMSUN

Tel: 0.362 433 13 55 Faks: 0.362 433 00 77

• Çukurova Şube

Cemalpaşa Mah.Gazipaşa Bulvarı No: 43/1 Binbirçeşit Apt. Daire:2 Seyhan/ADANA

Tel: 0.322.454 39 70 Faks: 0.332.454 39 71 TEMSİLCİLİKLER

• Diyarbakır

Lise Caddesi 2. Sokak Çavuşoğlu Apt. No:5/6 DİYARBAKIR Tel: 0.412.229 66 11

Faks: 0.412.223 99 91

• Kayseri

Kalpaklıoğlu Mah. Özdoğan Sok. Turkuaz İş Mrk. No:5 Kat:7/19 Melikgazi/ KAYSERİ

Tel: 0.352.222 57 03 Faks: 0.352.222 06 60

• Zonguldak

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat Emlak Daire Bşk. ZONGULDAK Tel: 0.372.259 42 96

Faks: 0.372.253 56 01

• Malatya

Malatya Belediyesi Şehircilik Birimi Harita Planlama Müdürlüğü MALATYA

Tel: 0.422.326 57 70/208

(10)

Faks: 0.422.323 29 50

• K.Maraş

Kahramanmaraş Belediyesi İmar Müdürlüğü K.MARAŞ Tel: 0.344.223 50 72/186

Faks: 0.344.223 12 36

• Gaziantep

Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü Fevzi Çakmak Bulvarı GAZİANTEP Tel: 0.342.321 39 03/155

Faks: 0.342.321 39 00

• Adıyaman

Hocaömer Mah. Yahya Kemal Cad. No:16 Kat:2 ADIYAMAN Tel: 0.416.216 19 78/79

Faks: 0.416.216 24 30

• Isparta

Süleyman Demirel Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / ISPARTA

Tel: 0.246.223 51 53 Faks: 0.246.237 08 59

• Burdur

Konak Mahallesi Oğuz Sokak Çöllü Apt No:2 Daire:5 BURDUR Tel: 0.248.233 12 32

Faks: 0.248.233 72 27

• Rize

Şehitler Cad. Ekşiler İşmerkezi Kat:2 Daire:4 53100 RİZE Tel: 0.464.214 96 86

Faks: 0.464.214 19 79

• Çanakkale

Kemalpaşa Mahallesi SelahiAksoy Pasajı No: 31 ÇANAKKALE Tel: 0.286.217 17 41

Faks: 0.286.217 17 41

• Balıkesir

Eski Kuyumcular Mah. Yeşilli Cad. Alparslan Sok. No:7 Kat:3 10100 Merkez/BALIKESİR

Tel: 0.266.241 35 66

• Eskişehir

Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü

(11)

Tel: 0.222.321 35 50/6672

• Hatay

Sümerler Mah. 11 Sok. Orhan Apt. No: 10 Antakya/HATAY Tel: 0.326.223 87 83

• Mersin

Mersin Üniversitesi Mim.Fak.Şehir ve Bölge Planlama Böl. C/Blok Yenişehir Kampüsü/MERSİN

Tel: 0.324.341 24 18

• Sakarya

Atatürk Bulvarı Çek II.İşhanı Kat:4 No:73 54100 Adapazarı/SAKARYA

Tel: 0.264.281 27 28 Faks: 0.264.2281 78 91

• Kocaeli

Saraybahçe Bld. Planlama Md. İzmit/KOCAELİ Tel: 0.262.325.73.75

Faks: 0.262.325.26.41

• Tekirdağ

Muratlı Caddesi Özadalı İşhanı No:9/6 TEKİRDAĞ Tel: 0.282.260 14 29

Faks: 0.282.262 85 00

• Muğla - Bodrum

Atatürk Bulvarı Sadi Özberk Cad. No:2/4 Konacık-Bodrum/MUĞLA Tel: 0.252.319 10 57

Faks: 0.252.319 10 58

• Denizli

Çaybaşı Mahallesi 1581 Sokak No:7 DENİZLİ Tel: 0.258.262 26 74

Faks: 0.258.262 18 56

• Muğla - Merkez

Bayındırlık İl Müdürlüğü MUĞLA Tel: 0.252.214 12 46

Faks: 0.252.214 31 09

• Manisa

Mithatpaşa Mah. Turan Cad. Yeni İşhanı No: 90/303 45300 Salihli/MANİSA

(12)

Tel: 0.236. 653 14 08 Faks: 0.236.653 93 90

• Aydın

Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Bulv. No:36/7 Uyaroğlu Apt.

Didim/AYDIN

Tel: 0.256.214 39 08 Faks: 0.256.214 39 08

• Trabzon

Gazipaşa Mahallesi Cudibey Mektep Sokak Taşhan Kat:3 TRABZON Tel: 0.462.321 55 65

Faks: 0.462.322 41 36

• Ordu

Kaledere Mahallesi Ortaçarşı Cad. No:40/C 52300 Ünye/ORDU Tel: 0.452.323 53 84

• Giresun

Belediye İş Hanı kat:1 28800 Görele/GİRESUN Tel:0.454.513 49 07

Faks: 0.454.513 46 53

• Niğde

Çarşı Mah. Çetintürk Pasajı Kat:1 Bor/NİĞDE Tel: 0.388.233 91 98

• Tokat

G.O.P. Bulvarı Akbank Yanı No:188 Kat:3 TOKAT Tel: 0.356.213 31 48

FORM 1

TMMOB

Şehir Plancıları Odası

RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ 2007

BAŞVURU FORMU Başvuran Kurum-Kuruluş İsmi : Kurum/Kuruluş AdınaYetkili Kişi :

Proje Adı :

Projenin Konusu :

(13)

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

.../.../2007

Adı-Soyadı

(imza)

EK 1

EK 1: PROJE VE UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Proje Alanının Büyüklüğü

(projenin içeriğine göre hektar, m², km., kapasite, vb.)

2. Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi 3. Uygulamanın Başlama ve Bitiş Tarihi

Ortaklar

Proje ve uygulama aşamasında rol alan katılımcı kurum, kuruluş, kişiler vb.

Proje yöneticileri

4.

5.

Proje müellifleri

Ortaklık Türü

Mali

Teknik

Yönetimsel

Diğer (belirtiniz)

6.

Proje Maliyeti

7. Uygulama Maliyeti

(14)

Finansman (uygulamada kullanılan kaynaklar)

Öz kaynaklar

İç kredi

Dış kredi

8.

Hibe

Uygulamanın türü

Aşağıdaki listeden çalışmanızı tarif eden konuları işaretleyiniz.

Doğal çevre koruma

Tarihi ve kültürel çevre koruma

Kentsel yenileme

Kentsel dönüşüm

Kentsel sağlıklaştırma Çevre düzenleme

(açık-yeşil alan-meydan vb.)

Kentsel altyapı geliştirme . su

. kanalizasyon . katı atık, vb.

9.

Kentsel ulaşım . toplutaşım . yayalaştırma . trafik sakinleştirme . diğer

Sosyal altyapı geliştirme . eğitim

. farkındalık yaratma . sağlık

. kültür . spor

(15)

Ekonomik gelişme . istihdam yaratma . gelir dağılımı iyileştirme . iş hacmini artırma . katmadeğer yaratma . diğer

Kentsel/Bölgesel Yönetim . semt yönetimi

. mahalle yönetimi . kent konseyi . yerel gündem 21

. katılımcı planlama yönetimi . katılımcı uygulama yönetimi

Cinsiyet ayrımcılığı, sosyal dışlanmışlık sorunu, kentsel suçluluğun azaltılması ve dezavantajlı gruplar ile ilgili projeler . engelli

. yaşlı . hasta

. sokak çocukları

. ayırımcılığa uğramış kadınlar . diğer

Kentsel Risk ve Afet Yönetimi . planlama

. örgütlenme

Kentsel hizmet üretim ve tüketim modeli

Kent bilgi sistemi

10. Uygulamanın Kapsadığı Alan . İl/Bölge

. İlçe

. Büyükşehir Belediyesi . Büyükşehir’e bağlı ilçe bel.

. Köy . Semt . Mahalle . Sokak

(16)

. Diğer

Referanslar

Benzer Belgeler

Bütün bunların sonucunda Ankara Kentinde yașa- yanlar üst ölçekli plan yokluğunda ortaya çıkan așırı kentsel yayılma ve bu sebeple ortaya çıkan otomobil

2000’li yılların başında bor madenlerinin özelleştirilme çalışmaları gündeme geldiğinde de vurguladığımız gibi, 2840 sayılı yasa doğrultusunda bor madenlerinin

“17 Aralık 2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ve 24 Aralık 2014 tarih 29215 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Türk Mühendis

Anılan yasal düzenleme, tüzel kişiliği sona erdirilen  belediyelerin  büyükşehir  bütününden  bağımsız  ve  kopuk  olarak  birtakım  imar  planı 

Özel sektörün uzun vadeli dış kredileri Eylül 2014 itibarıyla 164 milyar dolara yaklaşırken, toplamı 402 milyar doları bulmuş olan dış kredi stokunun yüzde

• ortamlarda tanıtılması amacıyla ödül kazanan plan ve projelerin, TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak üyesi olduğumuz Avrupa Şehir Plancıları Konseyi (The European

Söz konusu İlke Kararında koruma amaçlı imar planı onaylanmış kentsel sit alanlarında koruma amaçlı imar planı ve planın tamamlayıcı eklerinde belirtilen

ibaresinin de kaldırılmasını oy çokluğu ile uygun görmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de Komisyonun önerisini oy çokluğu ile kabul etmiştir. Yapılan