Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tam metin

(1)

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi”

alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” derecesine sahip olmak şartı aranır.

3) Yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

4) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

5) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

6) Alanında ALES’ten en az 70 puan almış olmak. KPDS,ÜDS,YDS,YÖKDİL den en az 80 puan almış olmak. Ya da YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadil puana sahip olmak.

İSTENECEK BELGELER

1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr adresinde belirtilecektir) 2) Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi 5) Lisans transkript belgesi fotokopisi 6) ALES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi

8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Arş. Gör. için)

9) Tecrübe şartı bulunan kadro için tecrübe sahibi olduğunu gösterir belge ve eki prim dökümünü gösterir SGK belgesi (Öğr. Gör.için)

(2)

10) Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.(Rektörlük TTO ilanı için Personel Daire Başkanlığına başvuru yapılacaktır.) AÇIKLAMALAR

1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten 15 gün içerisinde şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

NOT: Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

Birim Anabilim Dalı Unvan Der Adet Özel Şartlar

Mühendislik

Fakültesi Ulaştırma Arş. Gör. 5 1

İnşaat Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliği veya Sürdürülebilir Altyapı alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi Bilgisayar Donanımı Arş. Gör. 5 1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanlardan birisinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik

Fakültesi Makine Mühendisliği Arş. Gör. 5 1

Makine Mühendisliği Bölümünden lisans mezun olmak. Makine Mühendisliği, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği alanlarının birisinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği Arş. Gör. 5 1

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği alanında lisans mezunu olup, Endüstri Mühendisliği veya ilgili bir alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Yönetim Bilimleri

Fakültesi Sayısal Yöntemler Arş. Gör. 6 1

Fakültelerin İşletme veya İşletme Mühendisliği Lisans bölümlerinden mezun olmak, İşletme alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak veya İşletme veya Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

(3)

Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisadi Gelişme ve

Uluslararası İktisat Arş. Gör. 6 1

Fakültelerin Ekonomi veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş bölümlerden lisans mezunu olmak, Türkiye’de yerleşik bir üniversitede Ekonomi veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş bölümlerde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Yaşam ve Doğa

Bilimleri Fak. Moleküler Biyoloji Arş. Gör. 5 1

Üniversitelerin Biyokimya, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Yaşam ve Doğa

Bilimleri Fak. Genetik Arş. Gör. 5 1

Üniversitelerin Biyokimya, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Yaşam ve Doğa

Bilimleri Fak. Biyomühendislik Arş. Gör. 5 1

Biyomühendislik Bölümü, Biyomühendislik ve Genetik Bölümü, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, Biyomühendislik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım ve Eleştiri

Öğr. Gör.

(Ders verecek) 3 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Mimari Tasarımda Bilişim alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Yabancı Diller

Yüksekokulu Yabancı Diller

Öğr. Gör.

(Zorunlu Ortak Ders)

3 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup bu bölümlerin herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders vermiş olmak.

(4)

Yabancı Diller

Yüksekokulu Yabancı Diller

Öğr. Gör.

(Zorunlu Ortak Ders)

6 2

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup bu bölümlerin herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders vermiş olmak.

Yabancı Diller

Yüksekokulu Yabancı Diller

Öğr. Gör.

(Zorunlu Ortak Ders)

7 1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup bu bölümlerin herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders vermiş olmak.

Rektörlük (Teknoloji Transfer Ofisi)

Öğr. Gör.

(Uygulamalı Birim)

5 2

Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik bölümleri, iktisat, işletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler bölümlerinden birinden lisans derecesi ile mezun olmak ve söz konusu alanların birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da YÖK tarafından bunlara denk sayılan bölümlerden lisans ve tezli yüksek lisans mezun olmak. Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri konusunda ya da ulusal ve uluslararası hibe programları veya projeleri konusunda en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

11515/1-1

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :