Standart Ekipmanlar Adet / Item Standard Equipment

Tam metin

(1)

1

STANDARD EQUIPMENTS STANDART EKİPMANLAR

Standart Ekipmanlar Adet / Item Standard Equipment

Vakum Test Aparatı 1 Vacum Control Apparatus 6.00-12.00 mm arası pilot milleri 50 6.00 to 12.00 mm tapered pilots Muhtelif açılarda (3 açılı) yuva açma elmas uçları 6 Cutting tools on various angles

16-70 mm arası 3 açılı yuva açma kalem kateri 3 Equipment for boring from 16-70 mm (3 angles) Pilot mili tutucu mafsalı 1 Adaptor for tool holder head

Subap açı aktarma aparatı 1 Valve seat angle control device Silindir kapak sıfırlama su terazisi 1 Cylinder head centering device

Pnömatik sistem 1 Pneumatic system Servis el aletleri 1 Service tools

Standart bağa açma kalemi 29-50 mm arası (Çift bıçaklı) 13 Standard baring cutter in size 29-50 mm Bağa açma kalem tutucu morsu 1 Baring cutter holder morse

Bağa açma kalem merkezleme aparatı 1 Baring cutter taper guide

6-12.70 mm arası açı terazi tutma kılavuzu 12 Angle device holder guide 6-12,70 mm 48 mm kapak bağlama ayağı 2 Cylinder head clamping device 48 mm 30 mm kapak bağlama ayağı 2 Cylinder head clamping device 30 mm

Kapak dayama pimi 2 Cylinder head stand pim Kapak seri sıkma aparatı 2 Pair of quick setting up fixture Tek açılı yuva açma kateri 1 Baring cutter 1 angle

Tek açılı yuva açma kalemi 5 Baring cutter adge 1 angle

Elektronik paso cetveli 1 Electronic feding scale Hava tabancası spiral hortumu 1 Air gun and hook

Tezgah terazi ayağı ve civatası 4 Workbench clamping device and capscrews

(2)

2

VALVE GUIDE PILOT PİLOT MİLİ

PİLOT MİLİ: ÜÇ AÇILI KALEMIN GAYT DELIĞI

MERKEZI ILE BIRLIKTE YERLEŞTIRILMESINI SAĞLAYAN KALEM TUTUCULARININ EN ÖNEMLI PARÇASIDIR.

PILOT MILI KAPAKTAKI SUBAP DELIĞINDEN 0,02 MM

‘DEN

KÜÇÜK OLMASI GEREKIR.

VALVE GUIDE PILOT: The most important part of the tool holders that supplies placing three angled cutter with guide

hole center. Valve Guide has to be smaller than cylinder head valve

hole which is 0,02mm.

NO CODE MATERIAL WEIGHT - g L SW Ø D

1 STG0065 HEAT-TREATABLE steel 30.8 120 13 6.00 2 STG0655 HEAT-TREATABLE steel 31.1 120 13 6.02 3 STG0697 HEAT-TREATABLE steel 34 120 13 6.05 4 STG0699 HEAT-TREATABLE steel 34.1 120 13 6.50 5 STG0703 HEAT-TREATABLE steel 34.4 120 13 6.60 6 STG0706 HEAT-TREATABLE steel 34.6 120 13 6.99 7 STG0787 HEAT-TREATABLE steel 40.8 120 13 7.00 8 STG0079 HEAT-TREATABLE steel 41 120 13 7.02 9 STG0791 HEAT-TREATABLE steel 41.1 120 13 7.03 10 STG0792 HEAT-TREATABLE steel 41.2 120 13 7.10 11 STG0793 HEAT-TREATABLE steel 41.2 120 13 7.20 12 STG0795 HEAT-TREATABLE steel 41.4 120 13 7.40 13 STG0797 HEAT-TREATABLE steel 51.8 120 13 7.92 14 STG0798 HEAT-TREATABLE steel 51.9 120 13 7.94 15 STG0008 HEAT-TREATABLE steel 41.8 120 13 7.96 16 STG0803 HEAT-TREATABLE steel 42 120 13 7.98 17 STG0805 HEAT-TREATABLE steel 42.2 120 13 8.00 18 STG0807 HEAT-TREATABLE steel 42.4 120 13 8.02 19 STG0081 HEAT-TREATABLE steel 42.6 120 13 8.03 20 STG0825 HEAT-TREATABLE steel 43.8 120 13 8.25 21 STG0827 HEAT-TREATABLE steel 44 120 13 8.48 22 STG0829 HEAT-TREATABLE steel 44.2 120 13 8.49 23 STG0083 HEAT-TREATABLE steel 44.3 120 13 8.50 24 STG0847 HEAT-TREATABLE steel 45.7 120 13 8.51 25 STG0085 HEAT-TREATABLE steel 46 120 13 8.68

(3)

3

VALVE GUIDE PILOT PİLOT MİLİ

PİLOT MİLİ ÇOK DİKKATLİ KORUNMALIDIR.

ÇİZİLMESİNİ VE KORUMA ESNASINDA DİĞER METALLERE TEMAS ETMESİNİ ÖNLEYİNİZ.

Valve Guide Pilot has to be protected very carefully.

Avoid contacting with other metals and scraching while being protected.

NO CODE MATERIAL WEIGHT - g L SW Ø D

26 STG0852 HEAT-TREATABLE STEEL 46.2 120 13 8.70 27 STG0863 HEAT-TREATABLE STEEL 47.1 120 13 8.75 28 STG0865 HEAT TREATABLE STEEL 47.3 120 13 8.76 29 STG0867 HEAT-TREATABLE STEEL 47.5 120 13 8.77 30 STG0869 HEAT-TREATABLE STEEL 47.6 120 13 8.97 31 STG0087 HEAT-TREATABLE STEEL 47.7 120 13 8.98 32 STG0873 HEAT-TREATABLE STEEL 48 120 13 9.45 33 STG0876 HEAT-TREATABLE STEEL 48.3 120 13 9.46 34 STG0885 HEAT-TREATABLE STEEL 49.1 120 13 9.47 35 STG0888 HEAT-TREATABLE STEEL 49.3 120 13 9.48 36 STG0089 HEAT-TREATABLE STEEL 49.5 120 13 9.49 37 STG0895 HEAT-TREATABLE STEEL 62.9 120 13 9.50 38 STG0897 HEAT-TREATABLE STEEL 63.1 120 13 9.52 39 STG0009 HEAT-TREATABLE STEEL 63.5 120 13 9.53 40 STG0906 HEAT-TREATABLE STEEL 51 120 13 9.54 41 STG0913 HEAT-TREATABLE STEEL 51.6 120 13 9.65 42 STG0915 HEAT-TREATABLE STEEL 51.8 120 13 9.68 43 STG0925 HEAT-TREATABLE STEEL 52.7 120 13 9.70 44 STG0944 HEAT-TREATABLE STEEL 54.5 120 13 9.75 45 STG0949 HEAT-TREATABLE STEEL 55 120 13 9.80 46 STG0956 HEAT-TREATABLE STEEL 55.7 120 13 9.97 47 STG0983 HEAT-TREATABLE STEEL 58.4 120 13 9.99 48 STG0995 HEAT-TREATABLE STEEL 75.5 120 13 10.00 49 STG0997 HEAT-TREATABLE STEEL 75.8 120 13 11.00 50 STG0010 HEAT-TREATABLE STEEL 76.2 120 13 12.00

(4)

4

ANGLE DEVICE HOLDER GUIDE AÇI TERAZİ TUTMA KILAVUZU

NO CODE MATERIAL WEIGHT - g L DA H /2 Ø D

1 STC0060 TOOL STEEL 60 135 9.80 35 1 6

2 STC0070 TOOL STEEL 63 135 9.80 35 1 7

3 STC0080 TOOL STEEL 72 145 9.80 45 1 8

4 STC0083 TOOL STEEL 73.5 145 9.80 45 1 8.3

5 STC0085 TOOL STEEL 75 150 9.80 50 1 8.5

6 STC0087 TOOL STEEL 76 150 9.80 50 1 8.7

7 STC0090 TOOL STEEL 81 150 9.80 50 1 9

8 STC0095 TOOL STEEL 90 155 9.80 55 1 9.5

9 STC0010 TOOL STEEL 98 155 9.80 55 1 10

10 STC0011 TOOL STEEL 110 155 9.80 55 1 11

11 STC0012 TOOL STEEL 126 160 9.80 60 1 12

12 STC0127 TOOL STEEL 136 165 9.80 65 1 12.7

AÇI TERAZİ TUTMA KILAVUZU: MAKİNANIN ESAS ALETLERİNİN PARÇASIDIR VE İKİ ÖNEMLİ GÖREVİ VARDIR.

1- Bu mil subap gaydına geçirilir, milin üst kısmına da su terazisi geçirilerek subap gaydının yatay ve dikey eksenini doğrulamak amacıyla kullanılır.

2- Gayt yatağının işlenmesi esnasında , iki mil ve subap kaydının aletleri arasında yer alarak işleme sırasında onlara merkezlik eder.

ÖNEMLİ NOKTALAR

1- Çizilmemesine ve darbe almamasına dikkat ediniz.

2- Traşlama sırasında ortaya çıkacak ani yüklerden (ağırlıklardan) sakınınız. Çünkü kanatlarının kırılma ihtimali vardır.

Collet Valve Guide Pilot is a part of the machine’s main equipment and has two important jobs.

1.This guide is placed on the valve seat and water gauge is also placed on top of the pilots and used for checking the guide’s vertical and horizontal axis.

2.Standing between the two spindles and valve guides tools, this device becomes the center during the valve cutting.

IMPORTANT POINTS

1-Avoid scratching and hitting.

2.Beware of arising sudden weights whilst cutting because its wings might broke.

(5)

5

WORKBENCH BALANCE APPARATUS TERAZİ DENGE APARATI

TERAZİ , MİL EKSENİNİN ÇEVRESİNİN , SİLİNDİR GAYDININ DELİĞİ İLE DENGELİ OLMASI İÇİN KULLANILAN BİR ARAÇTIR. İŞ MERKEZLEME MİLİ YARDIMIYLA KAPAKTAKİ EĞİKLİĞİ GİDERİR. AKICI VE KOLAY BİR TRAŞLAMA YAPABİLİRSİNİZ.

This apparatus is used for balancing circumference of the spindle axis and cylinder guide hole. It straightens the tilt of the head with the help of centering spindle. You may have fast and easy cutting.

NO CODE WEIGHT-G L B H

1 STTGM01 478 100 27 82

BARING CUTTER BAGA AÇMA KATERi

Çift bıçaklı alet gayd yatağının yuva açma işlemini yapar. Gaydların yatağını düzeltmede ve tesviye etmede çok kullanışlıdır.Gaydlar için en önemli alettir.

Double bladed cutter is for boring of valve seat ring. It is very useful for correcting and grading of the guides housing. It is the most important tool for guides.

(6)

6

BARING CUTTER BAGA AÇMA KATERi

NO CODE CUTTING TOOL WEIGHT -g L Ds Db Ø D

1 STTL029 CARBIDE 90 44 16 25 29

2 STTL030 CARBIDE 105 44 16 26 30

3 STTL032 CARBIDE 124 44 16 28 32

4 STTL033 CARBIDE 136 44 16 29 33

5 STTL034 CARBIDE 148 44 16 30 34

6 STTL036 CARBIDE 172 44 16 32 36

7 STTL037 CARBIDE 175 44 16 33 37

8 STTL038 CARBIDE 198 44 16 34 38

9 STTL040 CARBIDE 226 44 16 36 40

10 STTL042 CARBIDE 256 44 16 38 42

11 STTL044 CARBIDE 287 44 16 40 44

12 STTL046 CARBIDE 319 44 16 42 46

13 STTL050 CARBIDE 387 44 16 46 50

(7)

7

3 ANGLES CUTTING ADGE ÜÇ AÇILI KALEM (Kesici Uç)

Üç köşeli elmas veya üç köşeli kalem, gaydların köşelerinin traşı için özeldir ve çeşitli ölçülerle farklı işlerde kullanılabilir.

3 angles cutting adge diamond or 3 angles cutting adge is designed for cutting the corners of the guides and can be used in different jobs in various sizes.

NO CODE CUTTING TOOL WEIGHT-g A B C D E F La Lb Lc Size st

1 STR2017 CARBIDE 18.5 76 105 59 39 4 80 3.5 1.7 1.7 1.7*20 2 STR3017 CARBIDE 18.5 76 105 59 41 4 80 3.5 1.7 1.7 1.7*30

3 STR3022 CARBIDE 18.5 76 105 59 42 4 80 3 2.2 1.7 2.2*30

4 STR4522 CARBIDE 18.5 75 90 60 43 4 80 3 2.2 1.7 2.2*45

5 STR4517 CARBIDE 18.5 75 90 60 44 4 80 3.5 1.7 1.7 1.7*45 6 STR4515 CARBIDE 18.5 75 90 60 45 4 80 3.7 1.5 1.7 1.5*45

(8)

8

SINGLE BLADE CUTTER TEK AĞIZLI KALEM

TEK BIÇAKLI KALEM , BIÇAK TUTUCUSUNA TAKILARAK,GAYD YATAĞININ TRAŞLANMASINI OTOMATİK OLARAK YAPABİLİR.

FARKLI ÖLÇÜLERDE BÜYÜLTME YAPILABİLİR.

Single blade cutter is fixed on the blade holder and cutting of the guide housing can be done automatically. Enlargement is available in different sizes.

Makina ile birlikte standart 5 adet kalem verilmektedir.

5 cutter is given as standard with the machine.

NO CODE CUTTING TOOL WEIGHT- g Ø D L A B C E

1 STOL057 KARPİT 22.50 8 60 0.5 45 45 75

(9)

9

SINGLE HEAD BLADE HOLDER TEK AĞIZLI BIÇAK TUTUCU

TEK BIÇAK TUTUCU, TEK BIÇAKLI KALEMİN TAKILDIĞI PARÇADIR. GAYD YATAĞININ BİR YERİ VARDIR.

Single blade holder is the tool for attaching the single blade cutter and it is very important function of cutting the valve seat.

Makina ile birlikte standart olarak adet verilmektedir.

One item single blade holder is given as standard with the machine.

NO CODE CUTTING TOOL WEIGHT- g L E A Dc

1 STHOL25 CARBON BLADE 220 90 45 40 18

(10)

10

3 ANGLES CUTTER ÜÇ AÇILI KALEM KATERİ

ÜÇ KÖŞELI KALEM , TEK BIÇAKLI KALEM GİBİDİR VE GÖREVİ ÜÇ BIÇAKLI KALEMİ UYGUN ŞEKİLDE KORUMAKTIR. GAYDI İŞLEYEREK AÇILARI DÜZELTİR.16-70 ARASINDA 3 DEĞİŞİK ÖLÇÜLERDE BULUNMAKTADIR.

3 angles cutting is like 1 angle baring cutter and protects 3 angles cutting properly.

It corrects the angles by cutting the valve guide.

It comes in 3 different sizes between 16-70.

NO CODE CUTTING TOOL WEIGHT- g L Dc A D E SIZE st.

1 STH3850 CARBON STEEL 250 90 18 40 35 45 40*70

2 STH2440 CARBON STEEL 245 90 18 40 25 45 24*40

3 STH1828 CARBON STEEL 215 90 18 40 23 45 16*30

(11)

11

BARING CUTTER HOLDER MORSE BAĞA AÇMA KALEM TUTUCU MORSU

BAĞA AÇMA KALEM TUTUCU MORSU ÇİFT BİÇAKLI KESİCİ KALEMİN

KULLANILMASINI SAĞLAYAN BİR ALETTİR.

Baring Cutter Holder Morse is a tool that enables using double blade boring cutter.

Makineyle birlikte standart olarak 1 adet verilmektedir.

One item of Baring Cutter Holder Morse is gien as standard with the machine.

NO CODE MATERIAL WEIGHT - g L Ø D st. H

1 STHTL03 TOOL STEEL 626 150 38 MK3 49

(12)

12

BARING CUTTER FOCUS FIXTURE BAĞA AÇMA KALEM MERKEZLEME APARATI

BU ALET MERKEZLEME MİLİNİN ÜSTÜNE TAKILIR , BUNUN ÜSTÜNE ÇİFT BIÇAK TAKILARAK İKİ TIRNAKLI MORSA YERLEŞTİRİLEREK KULLANILIR.

DİKKAT :

BU ALETİN KORUNMASINA AZAMİ DİKKAT

GÖSTERİLMELİDİR.KULLANIMI VE KORUNMASI İÇİN HER TÜRLÜ DARBEDEN UZAK TUTULMALIDIR.

MUTLAKA KULLANILMADAN ÖNCE İÇ KISMI YAĞLANMALIDIR.

This tool is fixed on the centering spindle. With double blade fixed on this apparatus it is used while placed in the baring cutter holder morse.

ATTENTION

Protect this tool very carefully and avoid all kinds of impacts. Inside of the tool has to be lubricared before use.

Makına ile birlikte standart 1 adet verilmektedir.

One item is given as standard with the machine.

NO CODE MATERIAL WEIGHT - g L Ø D Ds

1 STSHC75 GREY CAST IRON 78 80 16 9,8

(13)

13

VALVE SEAT ANGLE CONTROL DEVICE SUBAP AÇI AKTARMA APARATI

ÖLÇÜ AKTARMA DÜZENEĞİ , ÇOK SADE VE ÇOK İŞ YAPABİLEN BİR ÖLÇÜ ALMA ARACIDIR. GAYD AĞZININ ÖLÇÜSÜNÜN ALIMINDA KULLANILIR VE ÜÇ KÖŞELİ KALEME ÖLÇÜ AKTARMA AMACIYLA KULLANILIR.

Valve Seat Angle Control Device is a simple and multifunctional apparatus for measuring size.

It is used to take a measurement from the valve and transfer the measurement on to three angle cutting adge.

Makına ile birlikte standart 1 adet verilmektedir.

One item is given as standard with the machine.

NO CODE MATERIAL WEIGHT - g L H B

1 STM2820 ALUMINIUM 115 65 28 20

(14)

14

BASE BLOCK ALT BLOK

ALT BLOK , İKİ AĞIR BLOĞUN

YERLEŞTİRİLMESİYLE YAPILIR VE SİLİNDİR KAPAĞININ ALET MASASININ ÜZERİNE KONULMASI SIRASINDA ONDAN YARARLANILIR.

Base block is done by placing two heavy blocks and it is used while placing the cylinder head on the tool table.

NO CODE MATERIAL WEIGHT - g L H B

1 STB3048 GREY CAST IRON 1052 240 48 30

2 STB2030 GREY CAST IRON 2575 240 30 20

(15)

15

CYLINDER HEAD STAND PIN KAPAK DAYAMA PİMİ

PİM , BİR YASLAMA VE DAYAMA ALETİDİR.SİLİNDİR KAFASININ ÇALIŞMA ESNASINDA YERİNİN SAĞLAM OLMASI İÇİN SİLİNDİR KAFASININ DÜZ YÜZEYİ BU PİME DAYANIR .

Cylinder Head Stand Pin is a justification and resting tool. Cylinder head’s flat surface rests on this pin to maintain stability during Cylinder Head is working.

NO CODE MATERIAL WEIGHT- g D L

1 STP0080 STRUCTURAL STEEL 43.6 10 80

(16)

16

TOOL HOLDER WITH ARTICULATION MAFSALLI TAKIM TUTUCU

BU KAFA KAPAK REVİZYON MAKİNASININ EN ÖNEMLİ ALETİDİR.KATERLERİN VE MORSLARIN BAĞLANDIĞI OYNAR BAŞLIKLI BİR ALETTİR. BU ALET MİLİN ÇEVRESİNE ORANLA KÖŞELERİN DÖNME HAREKETİNİN

SABİTLENMESİNE YARDIMCI OLUR.MİL EKSENİYLE SİLİNDİR KAFASININ DÜZELTİLMESİ ESNASINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HATALAR BU ALETLE GİDERİLİR VE DAHA SERİ TRAŞLAMALARDA KULLANILIR.

This tool is the most important tool of Valve Seat and Guide Machine. Tool holder with articulation helps fixing the spinning movement of the corners compared to spindle’s peripheral. Error correction is done by this tool during fixing the spindle axis andcylinder head and used for faster cutting.

NO CODE MATERIAL WEIGHT-g L D

1 STFH001 ALUMİNIUM 2400 224 89

(17)

17

TOOL SHARPENER TAKIM BİLEME

BİLEME ALETİ , İKİ BIÇAKLI VE DİĞER KALEMLERİ , ÜÇ KÖŞELİ KALEMLERİ VE GAYD TRAŞLAMA ALETLERİNİ KOLAYLIKLA KESKİNLEŞTİREBİLİR. (EKSTRA EKiPMANDIR )

Sharpening tool can sharpen double blade and other cutters, three angle cutting adges and guide cutting tools easily. (This tool is an extra equipment)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :