• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Etkinlik-1 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Etkinlik-1 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örneğe uygun olarak yapalım.. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. - 59 - 33 = 26. 59 - 33. 26 - ….. - ….. = ……. …. - …. ….. - ….. - ….. = ……. …. - …. ….. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. - ….. - ….. = ……. …. - …. ….. - ….. - ….. = ……. …. - …. ….. - ….. - ….. = ……. …. - …. ….. - ….. - ….. = ……. …. - …. ….. - ….. - ….. = ……. …. - …. ….. - ….. - ….. = ……. …. - …. ….. - ….. - ….. = ……. …. - …. ….. 2.SINIF MATEMATİK ÇIKARMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-1. http://www.leventyagmuroglu.com/. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örneğe uygun olarak yapalım. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 47 = 4 onluk + 7 birlik 24 = 2 onluk + 4 birlik. 23 = 2 onluk + 3 birlik . 84 = …............. + …............. 52 = ……….….. + …….…….. …. = …………... + ………….. . 95 = …............. + …............. 65 = ……….….. + …….…….. …. = …………... + ………….. . 63 = …............. + …............. 41 = …………... + …….…….. …. = …………... + ………….. . 52 = …............. + …............. 32 = ……….….. + …….…….. …. = …………... + ………….. . 68 = …............. + …............. 52 = ……….….. + …….…….. …. = …………... + ………….. . 97 = …............. + …............. 32 = ……….….. + …….…….. …. = …………... + ………….. . 76 = …............. + …............. 55 = ……….….. + …….…….. …. = …………... + ………….. . 88 = …............. + …............. 64 = ……….….. + …….…….. …. = …………... + ………….. . 26 = …............. + …............. 13 = ……….….. + …….…….. …. = …………... + ………….. . 37 = …............. + …............. 15 = ……….….. + …….…….. …. = …………... + ………….. . 58 = …............. + …............. 27 = ……….….. + …….…….. …. = …………... + ………….. . w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK ÇIKARMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-1. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Aşağıdaki onluk bozarak çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapınız.. ONLUK BOZARAK

Aşağıdaki onluk bozarak çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapınız.. ONLUK BOZARAK

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi onluk bozarak yapalım... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi onluk bozarak yapalım... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapınız.. www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki sayıları yan yana ve alt alta çıkaralım.. Sonuçları

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapınız... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki tablolarda verilen çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapınız... www.leventyagmuroglu.com