Embriyo Kriyoprezervasyonu

Tam metin

(1)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

Necati Fındıklı, M.Sc., Ph.D.

Bahçeci Sağlık Grubu

Embriyoloji Laboratuarları Direktörü Klinik Embriyoloji Derneği YK Üyesi

(2)

Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar

Farmakolojik Koruma Ovaryen transpozisyon

Over dokusu kriyoprezervasyonu Oosit Kriyoprezervasyonu

Embriyo kriyoprezervasyonu

(3)

Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar

(Bedoschi ve Oktay, 2013)

• Farmakolojik Koruma

• Ovaryen transpozisyon

• Over dokusu kriyoprezervasyonu

• Oosit Kriyoprezervasyonu

• Embriyo kriyoprezervasyonu

(4)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

Etkinliği kanıtlanmış bir fertilite koruma yaklaşımıdır

Sadece kanser hastaları için değil, ayni zamanda otoimmün ve hemotolojik problemlerin tedavisi öncesinde de uygulanabilir Belirli durumlarda ovaryen cerrahi öncesi uygulanabilir

Benign hastalık

Profilaktik (BRCA mutasyonu taşıyıcılığı)

Hukuki altyapının izin verdiği ülkelerde donör sperm kullanılabilir

(5)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

Puberte öncesinde uygulanamaz

Evli olmayan bayanlarda uygulanamaz

Östrojen’e duyarlı kanser vakalarında riskli Kanser tedavisi öncesi zaman gerekli

Maliyetli???

(6)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

FP uygulaması sonrası çozülerek kullanılmış embriyo ve siklus verileri halen sınırlıdır.

Bilgilendirme amacı ile IVF siklusları ve donör sikluslarına ait veriler kullanılmaktadır.

(7)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

Kriyoprezervasyon işlemi teknik olarak oositten blastosist’e her aşamada yapılabilmektedir.

IVF Worldwide

179 merkez, 56 ülke, 39152 FET siklusu

(8)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

Kriyoprezervasyon işleminde iki temel teknik yaklaşım

kullanılmaktadır (Son yıllarda ağırlıklı olarak vitrifikasyon tercih edilmektedir).

(Wong et al., 2014)

(9)

Programlı Dondurma

vitrifikasyon

0 20 40 60 80 100

Oosit 1.Gün 2.Gün 3.Gün 5.Gün

Canlılık (%)

vitrifikasyon

Programlı Dondurma

Embriyo Kriyoprezervasyonu

(10)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

(ALPHA., 2012)

(11)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

(ALPHA., 2012)

(12)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

• Teknik etkinlik arttıkça uygulama sonrası elde edilen klinik etkinlik te artmaktadır.

(Wong et al., 2014)

(13)

(Kuang et al., 2014)

(14)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

• Freeze-all stratejisi (Shapiro et al. 2011)

COH OPU

Freeze All

FET Thaw ET

FET Thaw ET

COH

OPU Total Cryo

FET

Thaw ET

Azalmış endometriyal reseptivite?

(15)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

Freeze All → FET → FET → FET

FET sayısı 1 2 3

SİKLUS SAYISI 1915 289 31

YAŞ ORT. 35.2 (±5.4) 34 (±5.1) 33 (±4)

ORT. OOSİT SAYISI 15.3

İPTAL SİKLUS (%) 23 (%1.2) 8 (%2.8) 1 (%3.2)

ET SİKLUS (%) 1892 (%98.8) 281 (%97.2) 30 (%96.8)

IR (%) %38.8 %32.2 %37.2

BPR (%) 1050 (%55.5) 143 (%49.5) 15 (%50)

CPR (%) 926 (%48.9) 122 (%43.4) 15 (%50)

(16)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

Freeze All → FET

SİKLUS SAYISI (OPU) 952

SİKLUS SAYISI (FET) 392

YAŞ ORT. 39.6 (±4.6)

İPTAL SİKLUS

OPU SONRASI (%) 133 (%14) ÇÖZDÜRME SONRASI (%) 7 (%1.8)

ET SİKLUS 385

IR (%) %25.1

BPR (%) 168 (%43.6)

CPR (%) 142 (%36.9)

(17)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

Dikkate alınması gereken noktalar:

Kriyoprezervasyon günü/zamanı Kullanılan teknik

Saklanan embriyo sayısı/etkinlik Saklama süresi

Embriyo kalitesi

Endometriyal hazırlık Güvenlik

(18)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

(19)

Embriyo Kriyoprezervasyonu

(20)

(Adams et al., 2013-BMJ)

(21)

ÜREME SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ (ÜRSAK)

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ (KED)

(22)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :