Information om presidiets förslag till regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2021

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Informerande dokument | Information

Sida 1 (1)

GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] lgverk-4-1330 0.1

PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV

[Publiceringsdatum Quickpart] Henrik Berg Henrik Berg

Information om presidiets förslag till regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2021

Regionfullmäktiges presidium föreslår sammanträdes- och utbildningsdagar för regionfullmäktige, som enligt fullmäktiges arbetsordning normalt sam- manträder fem gånger per år. För 2021 har presidiet föreslagit nedanstående sammanträdes- och utbildningsdagar:

Sammanträde Utbildning

Onsdag 17 februari Torsdag 18 februari

Onsdag 14 april Torsdag 15 april

Tisdag-Onsdag 22-23 juni

Onsdag 20 oktober Torsdag 21 oktober

Onsdag-Torsdag 1-2 december

Vid ärendets behandling i regionstyrelsen 2020-09-15 uppmärksammades att fullmäktiges sista sammanträde för året bör hållas senast i november månad, eftersom beslut om bland annat skattesats och budget måste beslutas senast i november.

Fullmäktiges presidium föreslår därför fullmäktige besluta att fastställa sammanträdes- och utbildningsdagar 2021 enligt ursprungligt förslag, med ändring av det sista sammanträdet 2021 till tisdag- onsdag 23-24 november istället för onsdag-torsdag 1-2 december.

Margareta Henricsson (SJVP) Regionfullmäktiges ordförande

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :