Regionfullmäktiges arbetsordning Dnr 3754-2018

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BESLUT

Regionstyrelsen 31 oktober 2018 Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP477-148015901-129, 0.1

§ 222

Regionfullmäktiges arbetsordning

Dnr 3754-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige fastställa regionfullmäktiges arbetsord- ning.

Ärendet

En översyn av regionfullmäktiges arbetsordning har genomförts i samband med den nya mandatperioden. I huvudsak består översynen av en anpassning till nya lagrum och språkbruk i kommunallagen.

Bilagor:

Regionfullmäktiges arbetsordning

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :