• Sonuç bulunamadı

ENGELLİLİK VE GENÇLİK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ENGELLİLİK VE GENÇLİK"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ENGELLİLİK VE GENÇLİK

(2)

Gençlik Dönemi Özellikleri ve Engellilikle Kesişim

• Potansiyeller çağı?

• Normal kavramı

• Psikososyal gelişim

• Aidiyet, kimlik oluşumu

• Ergenlik ve fizyolojik değişimler

• Sosyal ilişkiler

(3)

Engellilik

«yeteneklerdeki ve güçteki sınırlanmışlık ya da eksiklik»

«ideal ya da normal kapasitenin dışında olmak» (Burcu,2013).

Engelliliğe ilişkin medikal ve sosyal model

(4)

Engelliliğin sosyal anlamı

• Bireyin kendisinin engelliliğine ilişkin tepkileri

• O anki durumuna ve geleceğine nasıl baktığı

• Engellilik durumunun bireyin yaşamını nasıl etkilediği

• Toplumun yani diğer insanların engelliliğe ilişkin bakış açısı

(5)

Engelliliğin kültürel anlamı

• Engelli gençlerin yaşadıkları mahalle, aile, okul, iş, arkadaşlık ortamı gibi birçok sosyal ortamda kendilerine ilişkin bakış açılarını yansıtan kültürel tanımlamalar

• Günümüz toplumunda engellilere yönelik algının şekillendiricileri?

• Beden sosyolojisi

• Kapitalist toplum değerleri

• Engelli hareketi

• Feminist teori, Queer yazını

(6)

Sosyal riskler

• Eğitimden dışlanma

• İstihdam olanaklarından uzaklaşma

• Yoksulluk

• Sosyal izolasyon

• Sosyal yaşamda şiddet deneyimi, tacizler

(7)

Engelli gençler için politika önerileri

• Erişim

Kurum ve hizmetlere erişim

• Özel program ve hizmetler

• Engellilik stratejisi ve eylem planı

• Katılım

• İnsan kaynağı kapasitesini geliştirme

• Toplumsal farkındalık

• Veri toplama

• Engellilik araştırmaları

(8)

Kaynak:

• Burcu, E. (2013). Engelli Gençler ve Sosyal Riskler. Gençlik Araştırmaları Dergisi. Yıl 1, Sayı 1(2).

• Dünya Engellilik Raporu

http://eyh.aile.gov.tr/data/5480490c369dc57170df34bd/Dunya%20Enge llilik%20Raporu%20Yonetici%20Ozeti.pdf

Referanslar

Benzer Belgeler

Anket formaları firmaların yapısal özellikleri, faaliyet konuları, yöresel ürün üretim miktarları, üretim teknoloji ve hammadde temin yolları, ihracat kapasiteleri,

The results of the study show that the variables of competitive strength, namely delivery, value, flexibility, and simultancous innovation affect the achieving

Başlangıçta ben- zer özellikler gösteren bireylerin birlikte yaşamlarını sürdürdükleri, sosyal ilişki- lerin güçlü olduğu, kendine yeten ve dışa kapalı bir yerleşim

Araştırmanın diğer öne çıkan verileri üzerinde durulmakla beraber esas olarak Türkiye kökenli 18 – 30 yaş arası gençlerde güncel olarak ve gelecek tahayyülleri

OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  579 Bu kapsamda duygusal emeğin derin davranış boyutunun birey ve örgüt açısından olumsuz sonuçları olan iş ve

Tablo 4’de genel olarak; evlilik ve aile yaşamına ilişkin “Yemek yapmak, temizlik ve alışveriş yapmak gibi ev isleri ağırlıklı olarak kadının görevi

yüzyılın ilk yarısından iti­ baren yeni bir üslup: “Boğaziçi’nde Türk barok mimarisinde ahşap yalı tipinin ilk örneği denile- bilirki: Sultan I.. Mahmut’un

Devlet Politikası ve Toplumsal Yapı ile İlişkileri Açısından Spor Yönetimi (Dünyada ve Türkiye’de).. Ankara Üniversitesi