Türkçe FCC BEYANNAMESİ

Tam metin

(1)

Türkçe

FCC BEYANNAMESİ

Bu cihaz, FCC kuralları 15. Kısmı ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki duruma tabidir:

(1). Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve

(2). Bu cihaz, istenmeyen işletime neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Not:

Bu ekipman, FCC kuralları 15. Kısmı'na göre, B Sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiş limitlerle test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu limitler bir yerleşim yerinde zararlı girişime karşı düzgün bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar ve eğer talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir.

Ancak, belli bir kurulumda parazitin oluşmayacağının garantisi yoktur. Eğer bu ekipman, ekipmanı açıp kapayarak belirlenebilecek şekilde radyo ya da televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcı, paraziti ortadan kaldırmak için aşağıdaki önlemlerden bir ya da bir kaçını yapması konusunda cesaretlendirilir:

„ Alıcı antenini yeniden yönlendiriniz ya da farklı bir yere yerleştiriniz.

„ Ekipman ile alıcı arasındaki ayrımı artırınız.

„ Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu elektrik şebekesinden farklı bir duvar prizine bağlayınız.

FCC Kuralları 15. Kısmı B Alt bölümündeki B Sınıfı limitlerine uygunluk için muhafazalı kablo kullanımına ihtiyaç vardir.

Kullanım kılavuzunda belirtilmediği müddetçe ekipmanda değişiklikler ya da modifikasyonlar yapmayınız. Eğer herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması durumunda, ekipmanın çalıştırılmasına son vermeniz gerekecektir.

Ürün Bilgisi

1. Dizayn ve spesifikasyonlar haber verilmeden her türlü değişikliğe tabi tutulabilir.

Bu, ilk ürün spesifikasyonlarını, yazılımı, yazılım sürücülerini ve kullanım kılavuzunu içerir. Bu Kullanıcı Kılavuzu, ürün için genel bir referans rehberidir.

2. Kamera ile gelen ürün ve aksesuarlar bu kılavuzda tanımlananlardan farklı olabilir. Bu farklılık, farklı distribütörlerin sık sık piyasa ihtiyaçlarına, kullanıcı profiline ve coğrafi tercihlere uyum sağlamak için farklı ürün ekleri ya da aksesuarlar belirlemelerinden kaynaklanmaktadır.

Ürünler sıkça, distribütörler arasında özellikle pil, şarj makinesi, AC adaptörler, bellek kartları, kablolar, taşıma kapları/torbaları ve dil desteği gibi aksesuarlar konusunda farklılaşmaktadır. Bazen bir distribütör tek bir ürün rengi, görünümü ve dahili bellek kapasitesi belirleyecektir. Kesin ürün tanımı ve dahili aksesuarlar

(2)

Türkçe

için yetkili satıcınıza başvurunuz.

3. Bu kılavuzdaki resimler anlatım amaçlı olup kameranızın gerçek dizaynından farklılık gösterebilir.

4. Üretici, bu kullanıcı kılavuzundaki herhangi bir hata ya da yanlış anlamadan dolayı sorumluluk kabul etmez.

5. Sürücü güncellemeleri için, websitemizdeki “Download” kısmını kontrol edebilirsiniz; www.geniusnet.com

GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu ürünü kullanmadan önce tüm Uyarılar and Dikkat kısımlarını okuyunuz ve anlayınız.

Uyarılar

„ Eğer kameraya su ya da yabancı bir nesne girerse, hemen

kamerayı kapatınız ve pilleri ve AC elektrik adaptörünü yerinden çıkarınız.

Bu şartlarda kullanıma devam edilmesi halinde yangın ya da elektrik çarpması oluşabilir. Satın aldığınız bayiye danışınız.

„ Kameranın düşmesi ya da hasar görmesi halinde, kamerayı kapatınız ve pilleri ve AC elektrik adaptörünü yerinden çıkarınız.

Bu şartlarda kullanıma devam edilmesi halinde yangın ya da elektrik çarpması oluşabilir. Satın aldığınız bayiye danışınız.

„ Kamerayı açmayınız, değiştirmeyiniz ya da tamir etmeyiniz.

Bu, bir yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Tamirat ya da dahili tarama için, satın almış olduğunuz bayiye danışınız.

„ Su yakınındaki alanlarda kamerayı kullanmayınız.

Bu, bir yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Yağmurda, karda, plajda ya da sahil yakınında iken gerekli özeni gösteriniz.

„ Kamerayı eğimli ya da dengesiz zeminlere yerleştirmeyiniz.

Bu, kameranın düşmesine ya da yuvarlanmasına neden olup kameraya hasar verebilir.

„ Pilleri çocuklardan uzak tutunuz.

Pillerin yutulması zehirlenmeye neden olabilir. Eğer pil kazara yutulursa, acilen bir doktora danışınız.

„ Yürüme, araç sürme ya da motorsiklet kullanma esnasında kamerayı kullanmayınız.

Bu, düşmenize ya da bir trafik kazasına neden olabilir.

(3)

Türkçe

Dikkat

„ Terminallerin kutuplarına (+ ya da –) dikkat ederek pilleri yerine takınız.

Ters kutuplarla pillerin yerleştirilmesi halinde, yangın ya da yaralanma riski mevcuttur ya da pilin parçalanması ya da akmasından dolayı çevredeki alanlarda zarar meydana gelebilir.

„ Flaşı herhangi bir kişinin gözleri yakınında patlatmayınız.

Bu, kişinin gözlerine zarar verebilir.

„ LCD ekranı darbeye maruz bırakmayınız.

Bu, ekran camına zarar verebilir ya da iç sıvının akmasına neden olabilir.

Eğer iç sıvı gözlerinize girerse ya da bedeninizle veya giysilerinizle temas ederse lütfen bunları temiz bir su ile durulayınız.

Eğer iç sıvı gözlerinize girmiş ise, tedavi edinmek için bir doktora danışınız.

„ Kamera hassas bir cihazdır. Tuttuğunuz esnada kamerayı düşürmeyiniz, çarpmayınız ya da aşırı güç kullanmayınız.

Bu, kameraya zarar verebilir.

„ Kamerayı nemli, buharlı, dumanlı ya da tozlu yerlerde kullanmayınız.

Bu, bir yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

„ Uzun süreli devamlı kullanımlardan sonra pili aniden çıkarmayınız.

Kullanım esnasında pil ısınır. Sıcak bir pile dokunulması neticesinde yanıklar oluşabilir.

„ Kamerayı sarmayınız ya da giysi veya örtülerin üzerine yerleştirmeyiniz.

Bu, ısı artışına neden olarak kameranın mahfazasını zedeleyip bir yangına sebep olabilir. Kamerayı iyi havalandırmalı bir yerde kullanınız.

„ Araç içlerinde olduğu gibi, sıcaklığın ani olarak yükselebileceği yerlerde kamerayı terk etmeyiniz.

Bu, mahfazayı ya da iç parçaları kötü etkileyip bir yangına neden olabilir.

„ Kamerayı başka yere taşımadan önce kabloların bağlantısını kesiniz.

Bunun yapılmaması durumunda, bir yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilecek şekilde kablolar zarar görebilir.

Pil Kullanımı Hakkında Notlar

Pil kullandığınız zaman, Güvenlik Talimatları kısmını ve aşağıda tanımlanan notları dikkatlice okuyunuz ve uygulayınız:

(4)

Türkçe

„ Yalnızca belirtilmiş olan pil tipini (AA) kullanınız.

„ Düşük ısı değerleri pil ömrünü ve de kamera performansını azaltacağından, pili aşırı soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.

„ Kamera uzun bir süre için kullanıldığı ya da flaş sürekli olarak kullanıldığı zaman, pil ısınabilir. Bu normaldir ve bir fonksiyon bozukluğu değildir.

„ Sürekli olarak kullanıldığında ya da uzun bir süre için kullanıldığında kamera ısınabilir. Bu normaldir ve bir fonksiyon bozukluğu değildir.

„ Uzun bir zaman süreci için pilleri kullanmayacaksanız, akmayı ve paslanmayı önlemek için pilleri kameradan çıkarınız.

„ Eğer pil uzun bir zaman süreci için kullanılmayacaksa, tam olarak tükendikten sonra pili saklayınız. Eğer pil uzun bir zaman süreci için tam şarjlı olarak saklanırsa, performansında bozulma ortaya çıkabilir.

„ Terminalleri her zaman temiz bir durumda muhafaza ediniz.

„ Asla manganez piller kullanmayınız.

„ Eğer pil, yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama riski bulunmaktadır.

„ Kullanılmış pilleri talimatlara göre atınız.

(5)

Türkçe

İÇİNDEKİLER

KAMERANIZLA İLGİLİ KISA BİLGİLER ...8

G

ENEL

B

AKIŞ

...8

S

TANDART

A

KSESUARLAR

...8

Ü

STTEN

G

ÖRÜNÜM

...9

Ö

NDEN

G

ÖRÜNÜM

...9

A

RKADAN

G

ÖRÜNÜM

...9

S

OLDAN

G

ÖRÜNÜM

... 11

A

LTTAN

G

ÖRÜNÜM

...12

DİJİTAL VİDEO KAMERANIZIN KULLANIMI...13

P

İLLERİ

Y

ERLEŞTİRME

...13

SD K

ARTI

T

AKMA VE

Ç

IKARMA

...13

DİJİTAL KAMERANIZI KULLANMAYA BAŞLAMA ...14

V

İDEO MODU

[ ]...14

Durum göstergesi ...14

Geçiş tuşu menüsü ...14

V

İDEO MENÜSÜ

...16

Görüntü boyutunu seçme ...17

Görüntü kalitesini seçme ...17

Beyaz ayarı modunu seçme ...18

Pozlama ayarını seçme ...18

Renk efektlerini seçme ...18

Video moduna dönme...18

V

İDEO KAYDETME

...18

F

OTOĞRAF MODU

[ ] ...19

Durum göstergesi ...19

F

OTOĞRAF MENÜSÜ

...22

Görüntü boyutunu seçme ...23

Beyaz ayarı modunu seçme ...24

Pozlama değerini seçme ...24

Renk efektlerini seçme ...24

Otomatik zamanlayıcı ...24

(6)

Türkçe

Tarih atma ...24

Fotoğraf moduna dönme ...24

F

LAŞI AYARLAMA

...25

Fotoğraf çekme...25

S

ES MODU

[ ] ...25

Durum göstergesi ...25

Kaydetmeye başlama ...25

T

EKRAR OYNATMA MODU

...25

Görüntü oynatma ...26

Ses oynatma ...28

T

EKRAR OYNATMA MENÜSÜ

...29

Birini sil...30

Tümünü sil ...30

Birini kilitle ...30

Tümünü kilitle...31

Birinin kilidini kaldır ...31

Tümünün kilidini kaldır ...31

Slayt gösterisi...31

DPOF (Dijital Baskı Düzenleme Formatı)...31

DPS (Doğrudan Baskı Hizmeti) ...32

Tekrar oynatma menüsüne dönme...33

K

URULUM

M

ODU

...33

Tarih/saat ...34

Bip (Sesli Uyarı) ...35

Biçimlendirme ...35

Başlangıç Ayarları...35

Bellek Bilgisi...36

Dil ...36

TV video...36

Otomatik Güç Kapama ...36

Frekans ...36

Karta Kopyalama ...37

Kurulumdan çıkma...37

RESİMLERİN VE VİDEOLARIN TELEVİZYONDA GÖRÜNTÜLENMESİ ...38

VERİLERİN BİLGİSAYARA AKTARILMASI ...39

(7)

Türkçe

D

İJİTAL

K

AMERA

S

ÜRÜCÜSÜNÜN

K

URULUMU

...39

Yığın Bellek...39

PC Kamera ...39

K

AMERANIZI

B

İLGİSAYARA

B

AĞLAMA

...40

S

İSTEM

G

EREKSİNİMLERİ

...41

D

ONANIMLA

G

ELEN

Y

AZILIMIN

K

URULUMU

...42

Presto! Video Works 6 ...42

Presto! Mr. Photo 3 ...43

XviD...43

ÖZELLIKLER ...48

SORUN GİDERME ...49

(8)

Türkçe

Kameranızla İlgili Kısa Bilgiler

Genel Bakış

Elinizdeki dijital video kamera özel kalite ve değerdedir. Bu kamera ile fotoğraf çekip düzenleyebilecek ve sonra arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza göndererek bu özel kareleri onlarla paylaşabileceksiniz.

Bu dijital kamera fotoğraf çekmenin yanı sıra görüntü ve ses kaydı yapma özelliklerine de sahiptir. Kameranızı bir bilgisayara bağlayabilir ve web kamerası olarak

kullanabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzu dijital video kameranızın kullanımı ve kamera ile birlikte verilen yazılımın kurulumu konusunda bilgiler içermektedir. Bu kılavuz yardımıyla dijital video kameranızı kullanarak fotoğraf çekmeyi, video ve ses kaydı yapmayı, fotoğraf ve videolarınızı bilgisayara aktarmayı ve kameranızı web kamerası olarak kullanmayı öğreneceksiniz.

Bu dijital video kamera, fotoğraf ve video kliplerinizi e-posta yoluyla paylaşmak, fotoğraf albümü oluşturmak, video kaydetmek ve hatta İnternet üzerinden aileniz ve dostlarınızla sohbet etmek için kullanabileceğiniz en iyi seçim olacaktır.

Standart Aksesuarlar

Lütfen paketi açın ve aşağıda listelenen standart aksesuarların mevcut olup olmadığını kontrol edin. Bu aksesuarlardan herhangi birinin eksik olması halinde lütfen

kameranızı satın aldığınız bayii ile irtibata geçin.

† Dijital Video Kamera

† USB Kablosu

† AV çıkışı kablosu

† CD-ROM (Sürücü, Presto! Video Works 6, Presto! Mr. Photo 3 ve Kullanım Kılavuzu)

† Hızlı Kullanım Kılavuzu

† 4 x “AA” Alkalin pil

† Kamera Çantası

† Omuz Askısı

(9)

Türkçe

Üstten Görünüm

1. Flaş düğmesi- fotoğraf

modunda flaş moduna geçmek için

2. Menü düğmesi- menüye girmek için 3. Shutter düğmesi- çekim yapmak için

Önden Görünüm

1. Lens

2. Otomatik çekim göstergesi 3. Flaş

4. Mikrofon

Arkadan Görünüm

1. Güç/Meşgul göstergesi – Dijital kamera çalıştırıldığında, güç göstergesi yeşil renkte yanacaktır. Sistem meşgul durumdayken meşgul göstergesi kırmızı renkte yanacaktır.

2. Yukarı düğmesi (▲) – Menüler arasında yukarı ilerlemek, tekrar oynatma modunda bir önceki dosyayı seçmek, ses ve videolar tekrar çalınırken sesi yükseltmek için kullanılır.

3. Onayla düğmesi (■) – Yapılan bir işlemi onaylamak ve kısayol menüsünü görüntülemek için kullanılır.

1. Flaş düğmesi 2. Menü düğmesi

3. Shutter (Çekim) düğmesi

2. Otomatik çekim göstergesi 1. Lens

3. Flaş 4. Mikrofon

(10)

Türkçe

4. Yakınlaştırma düğmesi – Görüntüyü dijital olarak yakınlaştırır.

5. Aşağı düğmesi (▼) – Menüler arasında aşağı ilerlemek, tekrar oynatma modunda bir sonraki dosyayı seçmek, ses ve videolar tekrar oynatılırken sesi alçaltmak için kullanılır.

6. Uzaklaştırma düğmesi – Görüntüyü dijital olarak uzaklaştırır.

7. Video modu düğmesi [VIDEO] [ ] – Video moduna geçmeyi sağlar.

8. Fotoğraf modu düğmesi [SABİT] - Sabit fotoğraf moduna geçmeyi sağlar.

9. Açma/kapama düğmesi – Sistemi açar ve kapatır.

10. Ses modu düğmesi [SES] - Ses moduna geçmeyi sağlar.

11. Tekrar oynatma modu düğmesi – Tekrar oynatma moduna geçmeyi sağlar.

12. TV-çıkışı portu – Görüntüyü televizyona aktarmak için kamerayı televizyona bağlamayı sağlar.

13. USB portu – Kamerayı bilgisayara bağlamayı sağlar.

1. Güç/MEŞGUL

2.Yukarı düğmesi(▲)

3.Onayla düğmesi(■)

4.Yakınlaştırma

5.Aşağı düğmesi(▼)

7. Video modu düğmesi 8. Fotoğraf modu düğmesi 9. Açma/Kapma düğmesi 10. Ses modu düğmesi 11. Tekrar oynatma modu düğmesi

6.Uzaklaştırma düğm

12. Av çıkışı portu

13. USB portu

(11)

Türkçe Soldan Görünüm

1. Geri sarma düğmesi – Kaydedilen video oynatılırken hızlı geri sarma yapar.

2. Oynat/durdur düğmesi - Tekrar oynatma modunda video veya sesi oynatmaya başlar veya oynatmayı durdurur.

3. İleri sarma düğmesi – Kaydedilen video oynatılırken hızlı ileri sarma yapar.

4. Göster/Ayarla düğmesi - Görüntü (normal/tümü/kapalı) biçimleri arasında geçiş yapmayı sağlar. Video menüsü, fotoğraf menüsü, tekrar oynatma menüsü ve ayarlar menüsü arasında ileri ve geri hareket etmeyi sağlar.

5. HOPARLÖR – Kameradan ses alabilmek içindir.

4.Göster/Ayarla düğmesi 5.Hoparlör

1.Geri sarma

düğmesi 2.Oynat/Du rdur

düğmesi

3.İleri sarma düğmesi

(12)

Türkçe

Alttan Görünüm

1. Pil kapağı kilit mandalı – Pil bölmesinin kapağını açmak için pil kapağı mandalına bastırın ve itin.

2. Pil bölmesi

3. SD/MMC kart yuvası 4. Pil kapağı

Pil durumu göstergesi:

1. Pil kapağı kilit mandalı

tam dolu yarı dolu pil gücü düşük pil boş

4. Pil kapağı

2.Pil bölmesi

3. SD/MMC kart yuvası

(13)

Türkçe

DİJİTAL VİDEO KAMERANIZIN KULLANIMI

Pilleri Yerleştirme

Lütfen dört adet AA alkalin veya tekrar şarj edilebilir pil yerleştirin ve pil ömrünü kontrol edin. Pil ömrü çok kısaysa dijital video kameranızı düzgün çalışabilmesi için pilleri hemen değiştirin.

SD Kartı Takma ve Çıkarma

Lütfen hafıza kartını kart yuvasına aşağı gösterildiği gibi yerleştirin. Hafıza kartını çıkarmak için karta hafifçe bastırın, kart otomatik olarak dışarı atacaktır.

DİKKAT

z Hafıza kartını dijital video kameranıza yerleştirirken kameranızın kapalı konumda olması gerekir. Hafıza kartını yerleştirip kameranızın açtığınızda 32MB dahili bellek otomatik olarak devre dışı kalacaktır. Kameranızı yeniden başlattıktan sonra hafıza kartında ve kameranın yerleşik belleğindeki verileri yitirmeyi ve verilerin zarar görmesini önlemek amacıyla hafıza kartını hareket ettirmeyin veya çıkarmayın.

(14)

Türkçe

Dijital kameranızı kullanmaya başlama

Güç düğmesine bastığınızda güç göstergesi ışığı otomatik olarak yanacaktır. Güç göstergesi ışığı yandığında güç düğmesine basmayı bırakın.

Video modu [ ]

Video modu düğmesine

[ ]

basın.

Durum göstergesi

Video modu göstergesi Görüntü biçimi

Beyaz ayarı Renk efektleri Görüntü kalitesi Pil durumu Görüntü boyutu

Dijital yakınlaştırma/uzaklaştırma durumu Yerleşik depolama alanının durumu

Geçiş tuşu menüsü

Video modunda kısayol fonksiyonlarını seçmek için Onayla düğmesine ■ sürekli basın.

Kaydettiğiniz video üzerinde şu işlemleri yapabilirsiniz: görüntü dosyası boyutu, pozlama, video kalitesi, beyaz ayarı ve renk efektleri ayarları. Onayla düğmesine ■ bastıktan sonra yukarı▲ veya aşağı ▼ düğmesine basarak alt menüleri seçebilirsiniz.

Kontrol seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Boyut: - 640 x 480

- 320 x 240 EV (Pozlama

Değeri):

- -2EV ~ +2EV Görüntü kalitesi: - İyi

- Normal Beyaz ayarı: - Otomatik

- Güneşli - Bulutlu - Tungsten - Floresan Dosya biçimi: - AVI

(15)

Türkçe

- ASF Renk efektleri: - Renkli

- Siyah-Beyaz - Sepya

(16)

Türkçe

Video menüsü

Video modunda Video menüsüne girmek için MENU düğmesine basın.

(17)

Türkçe

Boyut: - 640 x 480 (VGA)

- 320 x 240 (QVGA)

Kalite: - İyi

- Normal Beyaz ayarı: - Otomatik

- Güneşli - Bulutlu - Tungsten - Floresan EV (Pozlama Değeri): - -2EV ~ +2EV Film Seçenekleri

Renk efektleri: - Renkli

- Siyah-Beyaz - Sepya

Görüntü boyutunu seçme

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve istenilen boyut seçeneği için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın.

2. İstenilen görüntü boyutunu seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ■ düğmesine basın.

Görüntü boyutu seçenekleri: VGA(640X480), QVGA(320X240)

Görüntü kalitesini seçme

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve istenilen görüntü kalitesi seçeneği için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■

(18)

Türkçe

basın.

2. İstenilen görüntü kalitesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ■ düğmesine basın.

Görüntü kalitesi seçenekleri: İyi, Normal

Beyaz ayarı modunu seçme

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve istenilen beyaz ayarı seçeneği için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın.

2. İstenilen beyaz ayarını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ■ düğmesine basın. Seçebileceğiniz beş beyaz ayarı modu bulunmaktadır:

Otomatik, Güneşli, Bulutlu, Tungsten ve Floresan.

Pozlama ayarını seçme

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve istenilen pozlama değeri için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın.

2. İstenilen pozlama seviyesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ■ düğmesine basın. Seçebileceğiniz 12 pozlama seviyesi bulunmaktadır.

Renk efektlerini seçme

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve istenilen renk efekti için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın.

2. İstenilen renk efektini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın. Seçebileceğiniz üç değer bulunmaktadır: Renkli, Siyah-Beyaz ve Sepya.

Video moduna dönme

Video moduna dönmek için MENU düğmesine basın.

Video kaydetme

Adım 1: Kayda başlamak için shutter (çekim) düğmesine basın. Kaydedilen görüntü ekranda belirecektir. Dijital yakınlık uzaklık ayarı için Yakınlaştırma veya Uzaklaştırma düğmesine basın.

(19)

Türkçe

Adım 2: Kaydı durdurmak için tekrar shutter (çekim) düğmesine basın veya bellek dolduğunda kayıt otomatik olarak sona erecektir.

Fotoğraf modu [ ]

Fotoğraf modu düğmesine [ ] basın.

Durum göstergesi

Fotoğraf modu göstergesi Flaş modu

Beyaz ayarı durumu Renk efektleri

Dosya kalitesi Pil durumu

Zaman göstergesi

Dijital yakınlaştırma/uzaklaştırma Yerleşik bellek durumu

Görüntü boyutu

(20)

Türkçe

Geçiş tuşu menüsü:

Fotoğraf modunda kısayol fonksiyonlarını seçmek için Onayla düğmesine ■ basın.

Kaydettiğiniz fotoğraf üzerinde şu işlemleri yapabilirsiniz: görüntü boyutu, pozlama, görüntü kalitesi, beyaz ayarı, otomatik zamanlayıcı, renk efekti ayarları, vb. Alt menüleri seçmek için ■ düğmesine bastıktan sonra ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Kontrol seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Boyut: - VGA

- 2M - 3M - 5M - 12M EV (Pozlama

Değeri):

- -2EV ~ +2EV Görüntü kalitesi: - İyi

- Normal Beyaz ayarı: - Otomatik

- Güneşli - Bulutlu - Tungsten - Floresan Otomatik

zamanlayıcı:

- Kapalı - 5 saniye - 10 saniye - 30 saniye Renk efektleri: - Renkli

- Siyah-Beyaz - Sepya

(21)

Türkçe

(22)

Türkçe Fotoğraf menüsü

Çekim yapmadan önce istediğiniz ayarları yapın. Fotoğraf menüsüne erişmek için MENU düğmesine basın.

Boyut: - VGA

- 2M - 3M - 5M - 12M Görüntü kalitesi: - İyi

- Normal Beyaz ayarı: - Otomatik

- Güneşli - Bulutlu - Tungsten - Floresan EV (Pozlama Değeri): - -2EV ~ +2EV Otomatik

zamanlayıcı:

- Kapalı - 5 saniye -10 saniye - 30 saniye Renk efektleri: - Renkli

- Siyah-Beyaz - Sepya Kamera

Seçenekleri

Tarih atma: - Açık - Kapalı

(23)

Türkçe

Görüntü boyutunu seçme

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve istenilen görüntü boyutu için

▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın.

Seçebileceğiniz beş görüntü boyutu seçeneği bulunmaktadır.

2. İstenilen görüntü boyutunu seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve görüntü boyutunu ayarlamak için ■ düğmesine basın. Görüntü boyutu seçenekleri: 12M (4048 x 3040), 5M (2608 x 1952), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), VGA (640 x 480).

Görüntü kalitesini seçme

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve istenilen görüntü kalitesi için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın.

2. İstenilen görüntü kalitesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ■ düğmesine basın.

Görüntü kalitesi seçenekleri: İyi, Normal

(24)

Türkçe

Beyaz ayarı modunu seçme

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve istenilen beyaz ayarı için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın.

2. İstenilen beyaz ayarını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ■ düğmesine basın.

Beyaz ayarı seçenekleri: Otomatik, Güneşli, Bulutlu, Tungsten ve Floresan.

Pozlama değerini seçme

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve istenilen pozlama seçeneği için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın.

2. İstenilen pozlama seviyesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ■ düğmesine basın. Seçebileceğiniz 13 pozlama seviyesi bulunmaktadır.

Renk efektlerini seçme

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve istenilen renk efekti için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın.

2. İstenilen renk efektini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ■ düğmesine basın. Seçebileceğiniz üç değer bulunmaktadır. Renk efekti seçenekleri: Renkli, Siyah-Beyaz ve Sepya.

Otomatik zamanlayıcı

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve istenilen otomatik zamanlayıcı seçeneği için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın.

2. İstenilen otomatik zamanlayıcı geri sayım aralığını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ■ düğmesine basın. Otomatik zamanlayıcı seçenekleri:

kapalı, 5 saniye, 10 saniye, 30 saniye.

Tarih atma

Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve Kapalı veya Açık

seçeneklerinden birini işaretlemek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından onayla düğmesine ■ basın.

Tarih atma: Açık, Kapalı.

Fotoğraf moduna dönme

Fotoğraf moduna dönmek için MENU düğmesine basın.

(25)

Türkçe Flaşı ayarlama

Fotoğraf modunda ilerlemek için flaş düğmesine basın ve kullanmak istediğiniz flaş modunu seçin.

Fotoğraf çekme

Adım 1: Dijital video kameranın açık olduğundan emin olun.

Adım 2: Dijital video kameranızı fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneye yöneltin ve LCD ekrandan fotoğraf çekme açısına bakın.

Adım 3: Shutter (çekim) düğmesine basın. Fotoğraf çektiğinizde çekilen fotoğraf belleğe kaydedilene kadar LCD ekrandaki görüntü donacaktır. Ekran tarama durumuna geçtiğinde yeni fotoğraf çekebilirsiniz.

Ses modu [ ]

Ses modu düğmesine [ ] basın.

Durum göstergesi

Ses modu göstergesi Pil durumu

Bellek durumu

Kaydetmeye başlama

Ses modunda kaydetmeye başlamak için shutter (çekim) düğmesine basın ve kaydı durdurmak için tekrar shutter (çekim) düğmesine basın.

Tekrar oynatma modu

Tekrar oynatma modu düğmesine [ ] basın.

Oynatılacak dosya bulunmaması durumunda ekranda aşağıdaki ifade belirecektir:

(26)

Türkçe

Aksi halde mevcut dosya oynatılacaktır. Dosyalar arasında geçiş yapmak için ▲ ve ▼ düğmelerini kullanabilirsiniz.

Fotoğraf göstergesi Ses göstergesi Video göstergesi Mevcut dosya indeksi Toplam dosya

Pil durumu

Görüntü oynatma

1. Oynatacağınız görüntüyü seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ardından oynatmaya başlamak için Oynat düğmesine basın. (Bu kamera MP4 biçimini destekler.) Kamera ile kaydedilmeyen video kliplerini oynatmak için

oynatacağınız dosyayı kameraya kopyalamadan önce MPEG0001 biçiminde yeniden adlandırın. MPEG ifadesinden sonraki 4 hane kamerada AVI uzantısı ile mevcut olan MP4 dosyalarının sayısına karşılık gelmelidir. (Dosya türünün kamera tarafından desteklendiğinden emin olun: AVI.) Ardından dosyayı DCIM/100FSCAM dizinine kopyalayın. Böyle bir dizinin mevcut olmaması halinde lütfen önce kısa bir video klip kaydedin ve dosyaları, kaydettiğiniz video klibi içeren dizine kopyalayın.

2. Oynatmayı durdurmak için tekrar Oynat düğmesine basın.

(27)

Türkçe

3. Oynatma esnasında hızlı ileri sarma için İleri Sarma düğmesine, hızlı geri arma için Geri Sarma düğmesine basın. Oynatmayı duraklatmak için Shutter (Çekim) düğmesine basın ve devam etmek için tekrar aynı düğmeye basın. Hızlı ileri veya geri sarma esnasında normal oynatmaya devam etmek için Oynat

düğmesine basın ve oynatmayı durdurmak için tekrar Oynat düğmesine basın.

4. Sesi ayarlamak için ▲ ve ▼ düğmelerini ve LCD'yi kapatmak için ise GÖSTER/AYARLA düğmesini kullanabilirsiniz.

(28)

Türkçe

Ses oynatma

1. Tekrar oynatma modunda, ses dosyasını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın. Dosyayı seçtikten sonra oynatmaya başlamak için Oynat düğmesine basın. Kamera ile kaydedilmeyen ses kliplerini oynatmak için oynatacağınız dosyayı kameraya kopyalamadan önce WAVE0001 biçiminde yeniden

adlandırın. WAVE ifadesinden sonraki 4 hane kamerada wav uzantısı ile mevcut olan dosyaların sayısına karşılık gelmelidir. Ardından dosyayı DCIM/100FSCAM dizinine kopyalayın. Böyle bir dizinin mevcut olmaması halinde lütfen önce kısa bir ses klibi kaydedin ve dosyaları, kaydettiğiniz video klibi içeren dizine

kopyalayın (Kameranın yalnızca WAV biçimindeki ses dosyalarını desteklediğini unutmayın.)

2. Oynatmayı durdurmak için tekrar Oynat düğmesine basın.

3. Tekrar oynatma esnasında oynatmayı duraklatmak için Shutter (Çekim) düğmesine basın ve devam etmek tekrar aynı düğmeye basın.

4. Sesi oynatırken sesi ayarlamak için ▲ ve ▼ düğmelerini kullanın.

(29)

Türkçe Tekrar oynatma menüsü

Tekrar oynatma modunda Tekrar oynatma menüsüne girmek için MENU düğmesine basın.

Birini sil: - Tamam

- İptal

Tümünü sil: - Tamam

- İptal Birini kilitle: - Tamam

- İptal Tümünü kilitle: - Tamam

- İptal Tümünü kilitle: - Tamam

- İptal Tümünün kilidini

kaldır:

- Tamam - İptal Slayt gösterisi - Başlat

- İptal

DPOF - Tümünü seç

- Hiçbirini seçme - Birini seç - Tarih açık - Tarih kapalı - İptal

Tekrar oynatma

DPS - Tümünü bas

- Birini bas - İptal

(30)

Türkçe

Birini sil

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve Tamam veya İptal'i seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın, ardından ■ düğmesine basın.

2. Onayla seçildiğinde tek bir dosya silinecektir (korumalı dosyalar silinemez). İptal’i seçtiğinizde hiçbir işlem gerçekleşmeyecek ve ana menüye döneceksiniz.

Tümünü sil

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve Tamam veya İptal'i seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın, ardından ■ düğmesine basın.

2. Onayla seçildiğinde tüm dosyalar silinecektir (korumalı dosyalar silinemez).

İptal’i seçtiğinizde hiçbir işlem gerçekleşmeyecek ve ana menüye döneceksiniz.

Birini kilitle

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve Tamam veya İptal'i seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın, ardından ■ düğmesine basın.

2. Onayla seçildiğinde tek bir dosya korunacaktır ve LCD ekranın sağ üst bölümünde bir kilit simgesi belirecektir. İptal’i seçtiğinizde hiçbir işlem gerçekleşmeyecek ve ana menüye döneceksiniz.

(31)

Türkçe

Tümünü kilitle

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve Tamam veya İptal'i seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın, ardından ■ düğmesine basın.

2. Onayla seçildiğinde tüm dosyalar korunacaktır ve LCD ekranın sağ üst bölümünde bir kilit simgesi belirecektir. İptal’i seçtiğinizde hiçbir işlem gerçekleşmeyecek ve ana menüye döneceksiniz.

Birinin kilidini kaldır

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve Tamam veya İptal'i seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın, ardından ■ düğmesine basın.

2. Onayla seçildiğinde tek bir dosyanın kilidi kaldırılacaktır (sadece korumalı dosyalara uygulanır). İptal’i seçtiğinizde hiçbir işlem gerçekleşmeyecek ve ana menüye döneceksiniz.

Tümünün kilidini kaldır

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve Tamam veya İptal'i seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın, ardından ■ düğmesine basın.

2. Onayla seçildiğinde tüm dosyaların kilidi kaldırılacaktır (sadece korumalı dosyalara uygulanır). İptal’i seçtiğinizde hiçbir işlem gerçekleşmeyecek ve ana menüye döneceksiniz.

Slayt gösterisi

1. Alt menüye girmek için onayla düğmesine ■ basın ve Tamam veya İptal'i seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın, ardından ■ düğmesine basın.

2. Bu fonksiyon tüm dosyaları sırayla gösterir.

DPOF (Dijital Baskı Düzenleme Formatı)

Dijital baskı düzenleme formatı, DPOF destekli bir yazıcı vasıtasıyla, güvenli sayısal (SD) bellek kartında saklanan fotoğrafların doğrudan basılmasını sağlar.

Alt menüye girmek için ■ düğmesine basın, “DBOF” seçeneklerini seçmek için ▲ ya da

▼ düğmesini kullanın; ardından ■ düğmesine basın.

Seçenekler Tanım

Tümünü seç Bütün fotoğrafları basar.

Hiçbirini seçme Ayarları iptal eder.

Birini seç Tek bir fotoğrafı basar. Basmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesini kullanın ve kopya sayısını

belirlemek için Yaklaştır düğmesine ve Uzaklaştır düğmesine

(32)

Türkçe

basın; maksimum kopya sayısı, 5’tir.

Tarih açık Basılan fotoğrafların tümünün üstüne tarihi bas.

Tarih kapalı Basılan fotoğrafların tümünde tarihi gizle.

İptal Tekrar oynatma menüsüne dön.

DPS (Doğrudan Baskı Hizmeti)

(Yalnızca, DPS (doğrudan baskı hizmeti) etkin yazıcıları destekler.)

1. Alt menüye girmek için ■ düğmesine basın ve “DBOF” seçeneklerini seçmek için ▲ ya da ▼düğmesini kullanın, ardından ■ düğmesine basın.

2. Dijital video kamerayı ve yazıcıyı USB kablosuyla bağlayın. Bağlantı başarıyla kurulduğunda, dijital video kamera, tekli baskı ve hepsini bas seçeneklerini gösterecektir.

3. “OK” ibaresi görülene kadar bekleyin ve ardından baskı işlemini başlatmak için ■ düğmesine basın.

Seçenekler Tanım

Tümünü bas Bütün fotoğrafları basar.

-Fotoğraf basma: basmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın.

-Kopya basma: baskı sayısını belirlemek için YAKLAŞTIR düğmesine ve UZAKLAŞTIR düğmesine basın; maksimum kopya sayısı, 5’tir.

-Bas: baskı işlemini başlatmak için ■ düğmesine basın.

Birini bas Tek bir fotoğrafı basar.

-Fotoğraf basma: basmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için, yukarı düğmesine (▲) ya da aşağı düğmesine (▼) basın.

(33)

Türkçe

-Kopya basma: baskı sayısını belirlemek için YAKLAŞTIR düğmesine ve UZAKLAŞTIR düğmesine basın; maksimum kopya sayısı 5’tir.

-Bas: baskı işlemini başlatmak için onaylama düğmesine (■) basın.

İptal Tekrar oynatma menüsüne dön.

Tekrar oynatma menüsüne dönme

Tekrar oynatma menüsüne dönmek için, MENU düğmesine basın.

Kurulum Modu

Her modda menüye girmek için, bütün modlarda (Ses modu hariç) MENU düğmesine basın; ardından, Kurulum moduna girmek için, GÖSTER/AYARLA düğmesine basın.

Tarih / Saat

Bip (Sesli Uyarı) - Açık - Kapalı

Biçimlendirme - Tamam

- İptal

Başlangıç Ayarları - Tamam - İptal

Bellek Durumu

Dil - İngilizce

- Geleneksel Çince - Basitleştirilmiş Çince - Fransızca

- Almanca - İtalyanca - Japonca - İspanyolca - Rusça - Korece - Türkçe - Portekizce - Hollandaca - Arapça

TV Sistemi - NTSC

- PAL Sistem

Otomatik Güç - Kapalı

(34)

Türkçe

Kapama - 1 dk.

- 3 dk.

Frekans - 60Hz

- 50Hz

Karta Kopyala - Tamam

- İptal

Tarih/saat

Alt menüye girmek için ■ düğmesine basın ve yıl, ay, tarih, saat, dakika ve saniyeyi ayarlamak için ▲ ya da ▼ düğmesinikullanın.

(35)

Türkçe

Bip (Sesli Uyarı)

Alt menüye girmek için ■ düğmesine basın ve Açık ya da Kapalı’yı seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesinikullanın; ardından ■ düğmesine basın.

Biçimlendirme

Alt menüye girmek için ■ düğmesine basın ve Tamam ya da İptal’i seçmek için ▲ ya da

▼ düğmesinikullanın; ardından ■ düğmesine basın.

Bu seçenek, bellekteki tüm verileri silmek üzere ayarlanmıştır.

Başlangıç Ayarları

Alt menüye girmek için ■ düğmesine basın ve Tamam ya da İptal’i seçmek için ▲ ya da

▼ düğmesini kullanın; ardından ■ düğmesine basın.

Bu seçenek, fabrika ayarlarına dönmek üzere ayarlanmıştır.

(36)

Türkçe

Bellek Bilgisi

Toplam video/fotoğraf/ses dosyalarını ve boş alanı kontrol etmek için ■ düğmesine basın.

Dil

Alt menüye girmek için ■ düğmesine basın ve dili seçmek için ▲ ya da aşağı ▼ düğmesini kullanın, ardından ■ düğmesine basın.

TV video

Alt menüye girmek için ■ düğmesine basın ve video sinyali formatını (NTSC/PAL) ayarlamak için ▲ ya da ▼ düğmesini kullanın, ardından ■ düğmesine basın.

Otomatik Güç Kapama

Alt menüye girmek için ■ düğmesine basın ve otomatik güç kapama ayarını aşağıdakilerden birine getirmek için ▲ ya da ▼ düğmesini kullanın, ardından ■ düğmesine basın.

- Kapalı: otomatik güç yok.

- 1 dk: 1 dakikanın ardından otomatik olarak kapanma.

- 3 dk: 3 dakikanın ardından otomatik olarak kapanma.

Frekans

Alt menüye girmek için ■ düğmesine basın ve çevre ışığı kaynağı frekansını

(60Hz/50Hz) ayarlamak için ▲ ya da ▼ düğmesini kullanın; ardından ■ düğmesine basın.

(37)

Türkçe

Karta Kopyalama

Alt menüye girmek için ■ düğmesine basın ve Tamam ya da İptal’i seçmek için ▲ ya da

▼ düğmesinikullanın; ardından ■ düğmesine basın.

Bu işlem, yerleşik bellekteki tüm dosyaları SD/MMC karta kopyalayacaktır.

Kurulumdan çıkma

Kurulum modundan çıkmak istiyorsanız, mod menülerinden birine dönmek için

GÖSTER/AYARLA düğmesine basın; bir moda dönmek için MENU düğmesine basın.

(38)

Türkçe

Resimlerin ve Videoların Televizyonda Görüntülenmesi

Aşağıda gösterildiği gibi, video/ses dosyasının harici bir cihazdan (örneğin bir TV) çıkışını sağlamak için, dijital video kameradaki “Av çıkış portunu” kullanabilirsiniz.

1. Adım: AV çıkış kablosunun siyah fişini, dijital video kameranın arkasına takın, ardından, AV çıkış kablosunun sarı, beyaz ve kırmızı fişini, televizyondaki her bir porta takın.

2. Adım: TV’yi doğru kanala getirin.

3. Adım: “Kurulum modu” sayfasına girin. Ardından, Alt menüye girmek için ■

düğmesine basın ve “TV Sistemini” seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesini kullanın. Son olarak, alt menüye girmek için ■ düğmesine basın ve NTSC ya da PAL standardını seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesini kullanın ve ■ düğmesine basın.

DİKKAT

z Farklı televizyon üreticilerinin farklı yayın kanalları vardır. Lütfen, T kullanma kılavuzuna bakın.

(39)

Türkçe

Verilerin Bilgisayara Aktarılması

Dijital Kamera Sürücüsünün Kurulumu

Bu kamerayı bir bilgisayara ilk kez bağlayacağınızda, bilgisayara bir sürücü kurmanız gerekmektedir. Bu sürücü, paket içeriğinde yer alan CD-ROM diskindedir.

Yığın Bellek

Dijital video kamera, bir kart okuyucu gibi, çıkarılabilir saklama işlevlerini yerine getirebilir. Bu kamerayı, SD kart ya da çıkarılabilir disk olarak kullanabilirsiniz.

İşletim sisteminiz Windows 98 SE ise, kamera sürücülerini kurmanız gerekecektir.

Windows XP/ME/2000/Vista işletim sistemleri, “Tak ve Kullan” uygulamasını destekler ve bu işletim sistemleri için sürücülerin manuel kurulumu gerekli değildir.

Sürücüler kurulup kameraya bağlandığında, kameranın yerleşik belleği ve SD belleği, Windows-Bilgisayarım’da çıkarılabilir bellek olarak gösterilecektir. Bütün genel disk sürücülerinde yaptığınız gibi dosyaları normal bir şekilde sürükleyip bırakın.

PC Kamera

Bu kamerayı tüm Windows işletim sistemlerinde (Windows XP/ME/2000/98SE) PC Kamera olarak kullanabilmek için, kamera sürücülerini kurmanız gerekmektedir.

DİKKAT

z Bütün işletim sistemleri, bu sürücü versiyonunu kabul eder ve kurar.

1. CD-ROM’u, bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın. “Otomatik çalıştır”

ekranı belirecektir.

2. Kurulumu bitirmek için, Sürücü düğmesine basın. Bilgisayarınızı yeniden başlatarak sürücü kurulumunu tamamlamanız gerekebilir.

CD otomatik olarak çalışmazsa, CD’deki kök dizininde yer alan uygulanabilir InstallMgr.

exe dosyasını çalıştırmak için, Windows dosya yöneticisini kullanın. Sürücüleri kurmak için, “kur” düğmesine basın ve ekranda beliren talimatları izleyin.

(40)

Türkçe Kameranızı Bilgisayara Bağlama

Kameranızda yer alan resimleri, videoları ve ses kayıtlarını, bir bilgisayara aktarabilir ve oradan da, arkadaşlarınıza e-posta vasıtasıyla yollayabilir ya da web sitelerine gönderebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler, şunlardır:

1. Bilgisayarınıza kamera sürücüsünü kurun.

2. Paket içeriğinde yer alan USB kablosuyla, bilgisayarı ve kamerayı birbirine bağlayın.

1. Adım: Dijital video kameranın, dört adet “AA” pille kurulmasını sağlayın.

2. Adım: USB kablosu fişinin küçük olan ucunu, dijital video kameradaki USB portuna bağlayın.

3. Adım: USB kablosunun büyük olan ucunu, PC’deki USB portuna bağlayın.

4. Adım: Yığın Bellek ya da PC kamerayı seçmek için ▲ ya da ▼’e basın, ardından, ■ düğmesine basın; kamera ekranı kapanacak ve uygun işleve girecektir. Yığın Bellek işlevi seçildiyse, sistemin “Bilgisayarım” bölümünde görülen, yeni eklenmiş bir

çıkarılabilir disk oluşacaktır. Yeni eklenen çıkarılabilir disk, dijital kamerayla temin edilen SD/MMC kart okuyucudur ve kullanımınıza hazırdır. PC Kamera seçildiyse, dijital kamera, bir PC kamera olarak kullanılabilir. Bilgisayardaki görüntünün daha net olması için, dijital kamerayı kullanmadan önce hedefe odaklayın. PC Kamerayı

kullanarak, Internet vasıtasıyla arkadaşlarınızla görsel iletişim kurabileceksiniz.

(41)

Türkçe

DİKKAT

• Bileşenlerin zarar görmesine meydan vermemek için, USB kablosunu doğru bir şekilde bağlayıp bağlamadığınızı kontrol edin.

• PC Kamera modu, Vista’da çalışmaz.

Sistem Gereksinimleri

Dijital video kameranın işletimi ve kullanımı sırasında, lütfen, dijital video kamera için minimum sistem gereksinimlerini dikkate alın. Bu dijital video kamerayı, çok daha iyi performans için, yüksek kaliteli PC ekipmanlarıyla kullanmanızı tavsiye ederiz. Dijital video kameranın minimum sistem gereksinimleri aşağıda gösterilmiştir:

• Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, XP, Vista

• Intel® Pentium Ⅲ 500 MHz ya da üstü işlemci

• 256MB ya da üstü RAM

• Minimum 200MB sabit disk sürücü alanı

• Yazılım kurulumu için, CD-ROM sürücü

• Kullanılabilir USB portu

Microsoft Windows98SE/Me kullanıcılarının, sürücüleri ve uygulama yazılımını kurduktan sonra, daha büyük olan USB fişini PC USB portuna ve diğer ucu ise dijital video kamera USB portuna bağlaması gerekmektedir. Kamera “PC’ye bağlantı”

sayfasına girdiğinde, web kamerasını seçmek için ▲ ya da ▼’e basın ve şu prosedürleri izlemek için ■’y basın:

(42)

Türkçe

1. Adım: “Bilgisayarım”daki sağ fare düğmesine basın.

2. Adım: “Aygıt yöneticisi”ni seçin.

3. Adım: “GENERIC IDE DISK TYPE47”yi seçin ve “Ayarlar”ı seçin.

4. Adım: “DMA”yı seçin ve “OK”e basın.

DİKKAT

• Bilgisayarınızda videoları tekrar oynatmanız için, bilgisayarınızda DirectX8.0 ya da daha yeni bir versiyon bulunmalı ve desteklenmelidir.

Donanımla Gelen Yazılımın Kurulumu

Presto! Video Works 6

Presto! Video Works 6, video düzenlemede kullanılan gelişmiş bir uygulama yazılımıdır.

Presto! Video Works 6 Kurulumu:

1. Paket içeriğindeki CD’yi, CD-ROM’a takın.

2. CD otomatik olarak çalışmazsa, CD’deki kök dizininde yer alan uygulanabilir

(43)

Türkçe

InstallMgr. exe dosyasını çalıştırmak için, Windows dosya yöneticisini kullanın.

3. Bu yazılımı kurmak için Presto! Video Works 6 düğmesine basın ve ekranda beliren talimatları izleyin.

Uygulama başlatıldıktan sonra, “yardım” dosyalarındaki Presto! Video Works 6’dan, daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Presto! Mr. Photo 3

Presto! Mr. Photo 3, fotoğraf düzenlemede kullanılan gelişmiş bir uygulama yazılımıdır.

Presto! Mr. Photo 3 Kurulumu:

1. Paket içeriğindeki CD’yi, CD-ROM’a takın.

2. CD otomatik olarak çalışmazsa, CD’deki kök dizininde yer alan uygulanabilir InstallMgr. exe dosyasını çalıştırmak için, Windows dosya yöneticisini kullanın.

3. Bu yazılımı kurmak için Presto! Mr. Photo 3 düğmesine basın ve ekranda beliren talimatları izleyin.

Uygulama başlatıldıktan sonra, “yardım” dosyalarındaki Presto! Mr. Photo 3’ten, daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

XviD

Bu, XviD 1.03 codec kurulumudur.

1. Paket içeriğindeki CD’yi, CD-ROM’a takın.

2. CD otomatik olarak çalışmazsa, CD’deki kök dizininde yer alan uygulanabilir InstallMgr. exe dosyasını çalıştırmak için, Windows dosya yöneticisini kullanın.

3. Bu yazılımı kurmak için XviD düğmesine basın ve ekranda beliren talimatları izleyin.

4. “Kur” düğmesine basın; kurulum ekranı belirecektir; devam etmek için “Sonraki”

düğmesine basın.

(44)

Türkçe

5. Lütfen, EULA (Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi) ekranında, “Sözleşmeyi Kabul Ediyorum”u seçin ve devam etmek için “Sonraki” düğmesine basın.

(45)

Türkçe

6. Talimatları izleyin ve kullanılacak kurulum konumunu seçmek için “Gözat”ı kullanın;

ardından, devam etmek için “Sonraki” düğmesine basın.

7. Program kurulumunun gerçekleşeceği klasörü seçin ve devam etmek için

“Sonraki” düğmesine basın.

(46)

Türkçe

8. Ek görevler kurulum ekranında devam etmek için “Sonraki” düğmesine basın.

9. Kurulumu başlatmak için, “kurluma hazır” ekranında “Kur” düğmesine basın.

(47)

Türkçe

10. Kurulum devam ediyor. Kurulumu durdurmak için, “İptal” düğmesine basın.

11. Kurulum tamamlandığında, aşağıdaki ekran belirecektir. Program kurulumunu sona erdirmek için, “Son” düğmesine basın.

(48)

Türkçe

Özellikler

Öğe Tanım

Görüntüleme sensörü 1/1.8” CMOS 5.0 Megapiksel sensör Lens F3.0/8.0, f:9.2mm, Sabit Odaklı Lens Odak aralığı Normal: 0.4m’den sonsuza

Görüntü çözünürlüğü

4048 x 3040 (12MP), F/W İnterpolasyonlu 2608 x 1952 (5MP)

2048 x 1536 (3MP) 1600 x 1200 (2MP) 640 x 480 (VGA)

Video klip (Movie clip) 640 x 480, 320 x 240 / 30fps

Dosya formatı

Resim: JPEG (DCF, DPOF & EXIF), Doğrudan Baskı Video: MPEG 4 (AVI, ASF), sesli kullanılabilir

Ses: WAV

Zoom 4x Dijital zoom

LCD 2.0” TFT ekran (480x234 piksel) Bellek Ortamı Yerleşik 32 MB İç Bellek

SD/MMC kartı destekler (2GB’a kadar)

Flaş 1.2 ~ 2.0m

Otomatik/Kapalı/İptal

Beyaz ayarı Otomatik/ Güneşli/Bulutlu/Tungsten/ Floresan EV ayarı (Toplam

pozlama değeri dengelemesi)

-2.0 EV ~ +2.0 EV (0.5 EV adımlarıyla)

Renk Efektleri Renkli / S/B / Sepya ISO 100

Otomatik Zamanlayıcı Kapalı / 5 saniye / 10 saniye / 30 saniye seçenekleri Bilgisayar arayüzü USB 2.0

Deklanşör Mekanik deklanşör 1/10 ~ 1/500 saniye Otomatik güç kapama Kapalı/1 dakika / 3 dakika seçenekleri

Pil 4 x “AA” Alkalin pil

Boyutlar (G x Y x D) 120 x 71 x 46mm (çıkıntılı kısımlar hariç)

(49)

Türkçe

Öğe Tanım

Ağırlık Yaklaşık 195 g (pil ve SD bellek kartı olmadan)

Sorun Giderme

Güç Kaynağı

Sorun Belirtisi Sebep Önlem

Pil yerine takılı değil. Pili doğru bir biçimde takın.

Dijital video kamera açılmıyor

Pil boş. Yeni bir set pil takın.

Dijital video kamera kullanılmadığı halde açık bırakılmış ve otomatik güç kapama, cihazı kapamış.

Tekrar açın.

Cihaz, kullanım sırasında kapanıyor.

Pil boş. Yeni bir set pil takın.

Dijital video kamera

kapanmıyor. Dijital video kamera arızalı. Yeni bir set pil takın.

Aşırı düşük sıcaklıkta kullanılmış.

Bu kamerayı, aşırı düşük sıcaklıkta kullanmayın.

Pil çabuk bitiyor.

Kapalı mekânlarda çekilen görüntüler karanlık çıkıyor ve flaş gerekiyor.

Flaş gerektiren çok çekim yapacaksanız, yedek piller bulundurun.

Pil ya da dijital video kamera sıcak.

Dijital video kameranın ya da flaşın uzun süre aralıksız kullanılması.

Kullanmıyorsanız, kamerayı kapatın.

Çekim Yaparken

Sorun Belirtisi Sebep Önlem

Pil bitiyor. Yeni bir set pil takın.

Kamera açık değil. Kamerayı açın.

Dijital video kamera, fotoğraf çekme modunda değil.

Mod değiştirme anahtarını çekim moduna getirin.

Deklanşöre tam

olarak basılmamış. Deklanşöre tam olarak basın.

Deklanşöre

basmama rağmen, dijital video kamera çekim yapmıyor.

İç bellekte ya da bellek kartında boş

Yeni bir bellek kartı yükleyin ya da işinize yaramayan dosyaları

(50)

Türkçe

Sorun Belirtisi Sebep Önlem

yer yok. silin.

Bellek kartı ömrünü

tamamlamış. Yeni bir bellek kartı yükleyin.

Flaş yeniden şarj oluyor.

Sistem ışığının sönmesini bekleyin.

Dijital video kamera, bellek kartını

tanımıyor.

Bu dijital video kameradaki bellek kartını, ilk kullanımından önce ya da bu dijital video kamera

haricinde kullanıldıktan sonra biçimlendirin.

Otomatik güç kapama işlevi etkinleştirilmiş.

Cihazı tekrar açın.

Resimler, LCD monitörde görünmüyor.

Cihaz açık değil. Cihazı açın.

Lens ya da Zaman sayacı Işığı

kirlenmiş.

Yumuşak ve kuru bir bezle ya da lens kağıdıyla silerek temizleyin.

Cihaz, Otomatik Odaklamaya ayarlı olduğu halde, odaklamayı

gerçekleştiremiyor.

Nesneye olan mesafe, etkin aralıktan daha az.

Nesneyi, etkin odak aralığına getirin.

Flaş patlamıyor. Flaş tekrar şarj olamıyor.

Flaş, “kapalı”

moduna ayarlanmış.

Flaş ayarını, “kapalı” modundan bir başka moda getirin.

Flaş patladığı halde, resim karanlık.

Nesneye olan mesafe, etkin flaş aralığından daha fazla.

Nesneyi yaklaştırıp çekimi yapın.

Flaş patladığında resim aşırı parlak çıkıyor.

Nesneye olan mesafe, etkin flaş aralığına yakın.

Dijital vido kameranıza daha fazla yaklaşmayın.

Fotoğraf, flaş kapalı modundayken, karanlık bir mekânda çekilmiş.

Flaş ayarını, “kapalı” modundan bir başka moda getirin.

Fotoğraf çok karanlık.

Pozlama değeri düşük.

Toplam pozlama değeri

dengelemesini, daha yüksek bir değere ayarlayın.

(51)

Türkçe

Sorun Belirtisi Sebep Önlem

Fotoğraf çok parlak. Pozlama değeri yüksek.

Toplam pozlama değeri

dengelemesini, daha düşük bir değere ayarlayın.

Fotoğrafı renkleri doğal değil.

Fotoğraf, Otomatik Beyaz Ayarının yapılmasının zor olduğu koşullarda çekilmiş.

Fotoğraf kompozisyonuna beyaz bir nesne ilave edin.

Tekrar Oynatma

Sorun Belirtisi Sebep Önlem

Tekrar oynatamıyor. Tekrar oynatma moduna ayarlı değil.

Mod değiştirme anahtarını tekrar oynatma moduna getirin.

Bellek kartının içeriğindeki öğeler, tekrar oynatılamıyor.

Bu cihazla

biçimlendirilmemiş bir bellek kartını tekrar oynattınız.

Bu cihazla

biçimlendirilmiş ve hafızaya yüklenmiş bir doldurulmuş bir kart yükleyin.

Dosya korunuyor Korumayı iptal edin.

Dosyalar silinemiyor.

Bu cihazla

biçimlendirilmemiş bir bellek kartını tekrar oynattınız.

Bu cihazla

biçimlendirilmiş ve hafızaya yüklenmiş bir doldurulmuş bir kart yükleyin.

Bellek kartı, yazmaya karşı korumalı.

“Yazmaya karşı korumayı” kaldırın.

Bellek kartını

biçimlendiremiyor.

Bellek kartı, ömrünü tamamlamış.

Yeni bir bellek kartı yükleyin.

Flaşı kullandığım halde, tekrar oynatma

resmi karanlık. LCD monitör aşırı karanlık.

LCD monitörün

parlaklığını, “SİSTEM MENÜ”sünden

ayarlayın.

(52)

Türkçe

Diğer Sorunlar

Sorun Belirtisi Sebep Önlem

Bellek kartını

yükleyemiyor. Kart yanlış yöne bakıyor. Düzgünce takın.

Pil bitiyor. Yeni bir set pil takın.

Dijital video kamera, düğmelerine

basıldığında bile

çalışmıyor. Dijital video kamera arızalı.

Cihazı kapatın ve pili çıkarın; ardından tekrar deneyin.

Tarih ve saat yanlış. Tarih ve saat doğru ayarlanmamış.

Doğru tarih ve saati ayarlayın.

Tarih kayboldu.

Cihaz açıkken pil çıkarılmış. Tarih ve saati tekrar ayarlayın.

Bilgisayarınıza/yazılıma bağlarken

Sorun Belirtisi Sebep Önlem

Bilgisayarınızın sabit disk sürücüsündeki boş alan, yetersiz olabilir.

Sabit disk sürücüsünde, Windows’u çalıştırmaya yetecek kadar boş alan bulunup bulunmadığını ve dosyaları yükleyecek sürücünün, en az dijital video kameraya takılan bellek kartı kadar kapasiteye sahip olup olmadığını kontrol edin.

Güç kaynağı yok. Yeni bir set pil takın.

Dosyalar yüklenemiyor.

USB sürücü kurulmamış. USB sürücü kurun.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :