Full text

(1)

Konya ile Üsküp kardeş oluyor!

Meram’a örnek bir proje daha

Büyükşehir Belediyesi ile Makedonya’nın başkenti Üsküp arasında kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi için ön protokol imzalandı.

n HABERİ SAYFA 2'DE

Sosyal sorumluluk projesi kap- samında faaliyetlerini sürdüren Meram Belediyesi, ‘Meram

‘Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi’ kuracak.

n HABERİ SAYFA 2'DE

Tapu, kuruluşunun 175. yılını kutladı

Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Konya Bölge Müdürlüğünce Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin yönetici ve perso-

nellerinin katılımı ile bir tören düzenlendi.

n HABERİ SAYFA 5'TE Selçuklu Belediye

Başkanı Ahmet Pek- yatırmacı, “Yaptığımız ziyaretlerle vatan- daşlarımızın arz ve taleplerini dinliyor ve çözüm üretiyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 3'TE

Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çatışmaya giren ve şehit olan 5 Mehmetçik'in haberi, memleketlerine ulaştı. Kuzey Irak’ta operasyonlar ise devam ederken, Milli Savunma Bakan- lığı 5 şehit için taziye mesajı yayınladı. n HABERİ SAYFA 3'TE

‘BÜYÜK FAYDA SAĞLAR’

Çumra Ovası’nın tarımsal sulama kapasitesi anlamında Mavi Tünel projesinden büyük bir ölçüde fayda sağladığını vurgulayan Candan,

“Konya Ovası projesi dediğimiz ama aslında bakacak olduğumuzda Çumra Ovası Projesi diyecek kadar Çumra’nın büyük ölçüde istifade ettiği bu projenin yerinde görmek için gezimizi düzenledik” diye konuştu.

‘ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’

Suyun hedeflenen sürede ovaya getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini kay- deden AK Parti Milletvekili Sorgun ise, “Şu anda mevcut ekonomik şartlarda suyu ovaya aktarabilmek için 500 milyon liralık bir yatırım yapılıyor. Eğer devletimizin gücü ve iradesi olmasa Mavi Tünel projesi bu aşamaya gelemezdi. Proje kapsamı içerisinde hedefimiz barajlarımızda 2025 yılında suyu ovaya taşımak” dedi.

n HABERİ SAYFA 8 ve 9’DA

UMUT AKACAK Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, tarımsal üretim için Konya Ovası Projesi’nin büyük önem arz ettiğini ifade ederken, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise, hedeflenen süre içerisinde en geç 2025 yılında suyun Ova'da olacağını açıkladı

www.konyayenigun.com

25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

2 TL

Yerel gazeteler için yeni planlar yapılmalı!

Türk İletişim Profesörü Gaze- teci Yazar Korkmaz Alemdar, gazetelerin zor şartlar altında Anadolu’da yurttaşın ihtiyaç duyduğu bilgiyi ulaştırmaya çalıştığını ifade ederek,

“Kısa, orta ve uzun vadeleri planların yapılması gerekiyor.

Bu planların yapılmasında ise birinci derece hükümet sorumlu” dedi.

n HABERİ SAYFA 5'TE

Pekyatırmacı’dan Pekyatırmacı’dan esnaf ziyaretleri

esnaf ziyaretleri 5 asker 5 asker

şehit düştü!

şehit düştü!

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Konya Ovası için önem arz eden DSİ sulama yatırımlarını gezdirdi

(2)

HABER

2 25 MAYIS 2022

Geçtiğimiz gün- lerde bazı üreticilerin tarım ve hayvancılıktaki bazı iddiaları köşeme taşımıştım. Konuya dair birçok telefon aldım, birçok kişiyle görüşmeler yaptım.

Çünkü konu ciddi. Ül- kemizin tek çıkış yolu tarım ve hayvancılık.

Daha doğrusu sadece

ülkemizin değil dünyanın gündemi ve sorunu şuan bu. Bunun için ül- kemizde atılacak her hamle titizlikle gerçekleştirilmeli. Kaleme aldığım iddialarla ilgili Konya İl Tarım ve Or- man Müdürü Sayın Ali Ergin, iddia- ların doğru olmadığına dair bir açık- lama gönderdi. Açıklamayı aynen kamuoyunun takdirine sunuyorum;

“Köşe yazısında yer alan ifade ve iddialarla alakalı olarak kamu- oyunu bilgilendirme gereği duyul- muştur. Kurumuzda yürütülen tüm iş ve işlemler belirli bir mevzuat çerçevesinde kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde yürütülmektedir. Hayvan hastalık- ları ile mücadele ve hayvanların kayıt altına alınması 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanu- na dayalı olarak yayınlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenme- si yönetmeliği ve Tarım ve Orman Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Ge- nel Müdürlüğün tarafından her yıl yayınlanan Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri

kontrolü programı hü- kümleri çerçevesinde düzenli ve hassasiyet- le yapılmaktadır.

İlimiz genelinde yapmış olduğumuz doğrulama metodları ile yerinde tespitleri- nin de yapılarak işlet- melerin güncel ve iş- letmede fiilen bulunan hayvan sayılarının tes- piti yapılmakta ve sistemle örtüşür hale getirilmektedir. Aynı şekilde yapılan doğrulama metodları ile yapılan yerinde tespitlerle ilimiz- deki hayvan sayılarının TÜİK veri- leri ile de örtüştüğü görülmektedir.

Ayrıca her destekleme öde- mesi için sahada farklı kontroller yapılmaktadır.

Her bir aşılama işleminin sonunda “Hayvanların Tanımlan- ması ve Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu” düzen- leyerek makbuz numarası ile ilgili sisteme giriş yapılır. Sistemi kaydı girilen aşıların tekrar başka hayva- na uygulanarak aynı sisteme kaydı mümkün değildir.”

Yapılan açıklama sevindirdi çün- kü kurumlarımızın bu konuda titiz çalıştığını öğrenmiş olduk. Ancak burada dikkate alınacak bir konu da şu; kurumlar bu kadar titizken, üreticilerimizdeki bu bilgiler neden ortaya çıkıyor? Açıklamada da bah- sedildiği gibi bu iddialar asılsızsa, bu asılsız iddiaların kaynağının ve üreticiler arasında konuşulmasının da engellenmesine dönük çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Sevgi, saygı ve dua ile...

TARIM VE HAYVANCILIK ÜZERİNE İDDİALARA CEVAP GELDİ

haber@konyayenigun.com

ABDULLAH AKİF SOLAK

Büyükşehir Belediyesi ile Make- donya’nın başkenti Üsküp arasında kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilme- si için ön protokol imzalandı. Başkan Uğur İbrahim Altay ile Üsküp Bü- yükşehir Belediye Başkanı Danela Arsovska arasında imzalanan ön protokol ile her alanda işbirliğinin artırılması öngörülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al- tay, Konya'nın Üsküp gibi tarihi bir şehir olduğunu hatırlatarak, “Üsküp ile ilişkilerimizi üst düzeyde tutma- ya çalışıyoruz. Aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak özellikle bölge coğrafyasıyla yakın çalışıyoruz. Bundan sonra şe-

hirlerimiz arasındaki ilişkilerin daha çok güçleneceğine inanıyorum. Ha- yırlı olsun.” dedi. Üsküp Büyükşehir

Belediye Başkanı Danela Arsovska ise, “Makedonya olarak Türkiye’yi kardeş ve dost iki ülkeyiz. Özellikle

burada gösterilen misafirperverlik bizi çok mutlu etti. İki güzel şehrin birleşerek işbirliği yapma potansiye- linde olduğunu görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından;

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Üsküp Bele- diye Başkanı Danela Arsovska ara- sında kardeş şehir ilişkilerinin baş- latılması için ön protokol imzalandı.

Ayrıca, Üsküp Büyükşehir Beledi- yesi, Başkanlığını Konya Büyükşe- hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yaptığı Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne de üye oldu.

n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi ve KOP İda- resi Başkanlığı işbirliğinde bölgede bir ilk ve örnek bir proje daha hayata geçiriliyor. Meram Belediyesi MEGA çatısı altında hayata geçirilecek proje kapsamında ilçeye ‘Meram Beledi- yesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Mer- kezi’ kazandırılacak. Bünyesinde, Cebir Atölyesi, Astronomi - Hava- cılık ve Uzay Atölyesi, Kariyer Atöl- yesi, Dil Atölyesi, Mimari ve Sanat Atölyesi, ilim ve Fen Atölyesi, Etüt Salonu, Çocuk ve Genç Kütüphane- si, Maker Atölyesi ve e-spor Atölyesi bulunacak olan ‘Meram Belediyesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Merke- zi’nde eğitim alan Meram gençliği, bilişim teknolojileri, inovasyon ve tasarım odaklı etkinlik alanlarında ürün ve hizmetlerini geliştirebilecek

ve interaktif çalışmalar sergileyebi- lecekler. Onların zihinsel, bedensel, bilişsel ve sosyal yönden gelişimi- ni sağlayan bir uygulama alanının oluşturulmasının hedeflendiği pro- jenin imzaları Meram Belediye Baş- kanı Mustafa Kavuş ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından atıldı.

Başkan Kavuş, bölgenin, Kon- ya’nın ve Meram’ın pek çok proje- sinde KOP ile birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, verdikleri destekten dolayı Mahmut Sami Şahin ve ekibi- ne teşekkür etti Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Meram’ımıza de- ğer katacak bir projeyi daha KOP ile birlikte hayata geçiriyoruz. Meram gençliğinin ve çocuklarının çağdaş, modern dönemin ihtiyaçlarına göre

eğitim almalarına olanak sağlayacak merkezimiz, onların en iyi şekilde yetişebilmeleri adına önemli bir hiz- met verecek. Bundan sonra diğer illere ve ilçelere yayılacak olan proje- de Meram, güzel bir örnek olacaktır.

Merkezin yeni eğitim yılına hazır ol- masını hedefliyoruz. Geleceğimizin inşası ancak ve ancak çocuklarımızın ve gençlerimizin en güzel şekilde ye- tişmesiyle mümkündür.” KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. KOP Bölge İda- resi Başkanığı olarak bu yıl bakanlı- ğa gönderdikleri toplam proje tuta- rının 120 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Şahin, bu rakamın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onaylanarak yürürlüğe

girdiğini hatırlattı. KOP Bölgesinde bulunan iller ve ilçelerde protokol- lerle projeleri uygulamaya geçirdik- lerini belirten Şahin, “Çok geniş bir alanda proje destekleri sağlayan bir kurumuz. Sadece tarım ve hayvan- cılık değil sulama, eğitim ve kültür, sağlık ve turizm adına da mali des- tekler sağlıyoruz. Eylem planımız dahilinde destek verdiğimiz 3 ana başlık var. Bunlardan biri de beşeri ve kamusal alanlardaki kapasitenin geliştirilmesi. Bu kapsamda bu yıl çok daha farklı bir proje uygulaması hayata geçiriyoruz. Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi Projesinin ilkini Meram’da uygulamaya koyuyoruz.

Meram’a değer katacak proje böl- geye de örnek olacak” diye konuştu.

n HABER MERKEZİ

Konya ile Üsküp kardeş şehir oluyor

Meram’a KOP destekli örnek proje

Ulusal Hububat Konseyi (Uhk) Başkanı Taşpınar; ‘ Dekara verilen geçici destek kalıcı olmalı ve sertifikalı tohumluk, gübre ve mazot desteği 116 TL’den 230 TL’ye çıkarılmalı. Halen kiloda 10 kuruş olan ürün desteği 25 kuruşa yükseltilmeli.’ dedi

‘Tarıma destek sürmeli’

Tarım Kanunu’nda belirlenen ulusal tarım politikaları çerçevesin- de çalışma yapmak üzere kurulan Ulusal Hububat Konseyi’nin (UHK) Olağan Genel Kurulu Konya Tica- ret Borsası ev sahipliğinde yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, TOBB Borsalar Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, TÜRKTOB Başkan Yardımcısı ve BİSAB Baş- kanı Selami Yazar, UHK üyeleri ve protokol davetlilerinin katıldığı Ge- nel Kurul’da Başkanlığına Özkan Taşpınar, Başkan Vekilliğine Yaşar Serpi, Sayman Üyeliğe M.Namık Köklüsoy ve Yönetim Kurulu Üye- liklerine Mehmet Tabur, Sabahattin Yumuşak, Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk Aydınalp, Hasan Gümüş, ve Murad Bertan seçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı BÜGEM Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Bakanlık olarak hububat üretime büyük önem verdiklerini belirterek, ülke ihtiyacının karşılanması, ma- mul madde ihracatında kullanılan hammaddenin yurtiçinden temini için projeler ürettiklerini belirterek, en büyük desteği hububata verdik- lerinin altını çizdi. Ev sahibi olarak konuklara hitap eden TOBB Borsalar Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, ta- rım ve tarımsal ticaretin ihmal edi- lemeyecek kadar önemli bir sektör olduğunu belirterek, günümüzde tarım ve gıda güvenliğinin, dünya- nın da en önemli sorunlarından biri olarak karşılarına çıktığının altını çiz- di. Çevik, tarımı bir zenginlik kay- nağı olarak ekonominin sağlam ve

sağlıklı bir halkası haline getirmenin Türkiye’ye büyük bir ekonomik ve politik avantaj getireceğini söyledi.

Bunun için UHK’nin çalışmalarını hep desteklerini ifade etti. Genel ku- rulda bir konuşma yapan Ulusal Hu- bubat Konseyi Başkanı Özkan Taş- pınar, salgın kaynaklı sorunlar; gıda arzı, temini ve fiyatları üzerindeki baskısını sürdürürken, şubat ayın- da Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi mevcut sorunları derinleş- tirirken, yeni sorunları beraberinde getirerek gıda güveliğini çok daha karmaşık hale getirdiğini belirterek

“Salgın kaynaklı sorunlara ek olarak Rusya-Ukrayna savaşının gıda gü- veliğini tehdit edici boyuta ulaşması;

Rusya ve Ukrayna’nın birçok temel gıda ürününün küresel tedarikçi ol- masından, özellikle Rusya’nın doğal gaz ve gübre üreticisi ve tedarikçisi olması ve tedarik sorunları ve kı- sıtlama kaynaklı fiyat artışlarından, Ukrayna’da ürünlerin bu sezonda ve muhtemel gelecek sezonlarda bakım ve hasat sorunları kaynaklı üretim düşüşünden, lojistikte aksa- ma, gıda tedarik zincirinde sıkıntılar, limanların, kritik önemdeki ticari

işletmelerin kapanması gibi neden- lerden kaynaklanmaktadır. Kriz or- tamlarında toplumların ve bireylerin davranışlarında panik ya da aşırı itiyat gibi sebeplerle değişiklikler ol- makta; ülkelerin buğday gibi temel ürünlerde ihracat kısıtlamasına ya da yasaklamasına gitmesi ile birey- lerin stoğa yönelmeleri zaten karma- şık olan gıda güvenliği sorunun çok daha dramatik hale getirmektedir.

Sıralanan bu sorunlar yıllardan beri globalleşmenin hâkim olduğu başta buğday olmak üzere temel ürünler- de alınan önlemlere rağmen kaçınıl- maz olarak ülkemizi de etkilemiştir.

Tüm bunların sonucu olarak ithal edilen buğdayın tonu 420 doları aş- mış, iç piyasada buğday kilogram fi- yatı ortalama 5,5-6 liraya yükselmiş- tir. Petrol, doğalgaz, elektrik, gübre ve zirai ilaç gibi temel girdi fiyatları tüm Dünya’da olduğu gibi, belirgin dışa bağlılık sebebi ile katlanarak artmıştır.” dedi. Yaşanan gıda krizi- nin önümüzdeki yıllarda da etkisinin değişen oranlarda sürebileceğinin ön görülmesine göre; Türkiye’de bu etkinin buğday gibi temel ürünlerde kontrol edilebilmesi için bazı ted- birlerin alınmasının kaçınılmaz ve hayati olduğunun önemine değinen Taşpınar, “Bunlar; TMO’nun reel fiyat belirleyerek, fiyatları haftalık gözden geçirmesi, piyasayı regüle edebilmek için TMO’nun stok dü- zeyini oldukça yükseltecek tedbirler alması, üretimdeki maliyet yükünü hafifleterek üretimin sürdürülebilir- liğini sağlamak üzere, 2022-2023 yılı için dekara ürün desteğinin geçici verilen destekler de kalıcı hale getiri-

lerek dekara 116 TL’den 230 TL’ye çıkarılması, kilograma 10 kuruş olan ürün desteğinin 25 kuruşa çıka- rılması, tarım sigortasının zorunlu hale getirilmesi, TARSİM desteğinin yüzde 70 ve hasar ödeme desteği- nin yüzde 80’e çıkarılması şeklinde özetlenebilir.” dedi. Taşpınar sözleri- ne şöyle devam etti, “Geçen üretim yılına göre Güneydoğu ve Marmara Bölgelerinde yağışlar aynı düzeyde, diğer bölgelerde değişen oranlarda daha yüksek olmuştur. Uzun yıllar ortalamalarına göre ise, Marmara Bölgesi aynı düzeyde, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri daha yüksek yağış almış, diğer bölgelerde ise de- ğişen oranlarda daha düşük yağışlar kaydedilmiştir. Güneydoğu Anado- lu Bölgesinde ise buğday açısından tarımsal bir kuraklıktan söz etmek mümkündür. Ayrıca yerüstü su re- zervlerindeki artış sonucu sulamaya daha fazla kaynak ayrılması, sulama yatırımlarındaki geri dönüşlerle su- lanan alan miktarındaki artış, mayıs ayının ilk on gününde genellikle ülke genelinde, özelde ise önemli buğday ekim alanlarında yağış ve diğer iklim koşullarının olumlu seyretmesi, buğ- day üretim beklentisinin uzun yıllar ortalaması düzeyinde, geçen yılın ise oldukça üzerinde öngörülmesinin en önemli dayanağıdır. İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde mayıs yağış- larının, Doğu Anadolu Bölgesinde mayıs-haziran yağışlarının önemini koruduğu değerlendirilmektedir.

Buğday üretiminin uzun yıllar düze- yinde ve geçen yıla göre yüzde 17,6 artışla 20 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.” n HABER MERKEZİ

Tarihi Isauria Yolu turizme kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kon- ya’nın Bozkır İlçesi ile Antalya’nın Akseki İlçesi arasında bulunan Antik Roma Dönemi’nden kalma Isauria Yolu’nu turizme kazandı- rıyor. Türkiye’nin yeni trekking rotalarından biri olma yolunda ilerleyen toplam 174 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu- nun 76 kilometrelik bölümünde Türkiye’nin her yerinden 300’ün üzerinde turizm mihmandarı ve profesyonel dağcı 4 günlük dağ yürüyüşü yaptı. Büyükşehir Be- lediyesi tarafından Antik Roma Dönemi’nden kalma gerçek bir tarihi yol olan Isauria Yolu’nun tanıtımı için kamplı yürüyüş or- ganizasyonu gerçekleştirildi. Böl- genin tanıtımının yapılması ve turizm faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye genelinden ka- tılım sağlanarak gerçekleştirilen organizasyonda turizm mihman- darları ve profesyonel dağcılar 4 günlük dağ yürüyüşü yaptılar. yü- rüyüşe katılanlar memnun kaldı 174 kilometrelik tarihi yolun 76 kilometrelik etabında düzenlenen organizasyonla ilgili düşüncelerini aktaran Ali Ziya Yalçınkaya, “Tür- kiye’nin farklı yerlerinden katılan 300 katılımcıyla birlikte oldukça

zorlu, bir o kadar da keyifli bir or- ganizasyon oldu. Desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Beledi- yesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.

İzmir’den katılım sağlayan Nilgün Çimen, “4-5 yıldır takip ettiğim bir rotaydı burası. Beni asıl çe- ken enerjisi. Çok esrarengiz, çok mistik, doğayla iç içe bir yerdeyiz.

Doyasıya yaşayacağımı düşündü- ğüm için bu fırsatı değerlendirip katıldım” diye konuştu. Yürüyüşe Kayseri’den katılan Mustafa Kılı- çarslan, “Çok harika bir memle- ketimiz var, vatanımız var. Tarihi dokuların içinde yürüdük. Biraz yorucu oldu ama cennet gibi bir vatanımız var. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne çok te- şekkür ediyorum.” ifadelerini kul- landı. Konya’nın Bozkır İlçesi ile Antalya’nın Akseki İlçesi arasında bulunan Isauria Yolu, taş döşe- meli yolları, yol üzerinde bulunan sarnıçları, han kalıntıları, kuyuları ve kemerleriyle Türkiye’nin yeni trekking rotalarından bir olma özelliğini taşıyor. Toplamda 174 km uzunlukta olan Isauria Yürü- yüş Yolu’nun kalan bölümünün parkur düzenleme çalışmaları de- vam ediyor. n HABER MERKEZİ

Özkan Taşpınar

(3)

Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441 - Rûmî: 12 Haziran 1436

25 MAYIS 2022

Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441 - Rûmî: 12 Haziran 1436

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 03:46 05:27 12:52 16:43 20:05 21:39

DURUMU HAVA

Gece Gündüz Konya 10°C 24°C Karaman 10°C 23°C Aksaray 10°C 21°C

Ankara 10°C 21°C Hicrî: 24 Şevval 1443 - Rûmî: 12 Mayıs 1438

Ey Gönül

Yol uzun, hedef rıza.

Kalk heybeni hazırla.

Heybende hem ihlas olsun, hem de rıza.

Ailede sevgi, tıpkı yeme ve içmeye olan bir ihtiyaç gibidir. Sevgi, Allah’ın en önemli ve olmazsa olmaz nimetle- rinden biridir. Sevgi, yokluğunda bu- nalım yapabilecek ve onu elde etme uğruna birçok günah yollara meylet- tirebilecek bir duygudur. Bu bağlam- da âyette de “İçinizden, kendileriyle rahatlayacağınız eşler yaratıp; aranız- da sevgi ve merhamet var etmesi, O'nun varlığının belgelerindendir..."

(30/Rum, 21) buyrulmaktadır. Eşler ise bu sevgi ihtiyacını birbirlerinden alamamaları yüzünden acı çekmek- tedir. Eşiyle ordan burdan konuşmak, dinlenilmesini istemek, sevgi ve say- gıya dayalı nitelikli bir beraberlik arzu etmek kadın için bir haktır.

Yaptığı işler karşılığında kocasın- dan takdir görmek, kıymetinin bilin- mesini istemek, kadının en çok yerine getirilmesini talep ettiği haklardandır.

Aslında, bunlar karşılıklı karı-kocanın birbirine göstermesi gereken müşte- rek haklardır.

Sahih rivâyetlerde bildirildiğine göre; Hz. Peygamber sevgiye değer

vermekte, başkalarına da eşini sevdiğini söylemek- ten çekinmemektedir.

Günümüzde kadınların büyük bir çoğunluğu ko- calarının ilgisizliğinden yakınmaktadır. Halbuki, Hz. Peygamberin erke- ğin karısını ihmal edecek kadar yoğunlaşmasını ibâdet için bile hoş gör- mediği nakledilmektedir.

Bu meyanda, bir kimsenin ailesi için

harcadığı parayı ve gay- reti en yüksek sevap olarak göstermekte ve kişinin hanımının ağzına koyduğu lokmadan bile mükafat elde edeceğini söylemektedir.

İnsanları birbirine nezaket içerisinde hitap etmeye çağıran o yüce şahsiyet, kadınları kırıla- cak bir cam kadar nazik görmekte, kadınların vasıta kullan-

malarını takdirle karşılamakta, hatta karısının rahat etmesi için bineğine örtü serip, binmesi için dizini basa- mak olarak kullandırmaktadır.

Zaman zaman eşinin kendi dünyasında rahat etmesine ve eğlen- mesine yardımcı olmaktadır. Birlikte yemek davetlerine katılmak, onsuz tadını alamadığı için eşinin davet edilmediği yere gitmek istememek, birlikte şakalaşıp gülmek, eğlenmek ve düğünleri eğlence sebebi saymak hep bu nitelikli beraberliğin Hz. Pey- gamberin hayatındaki görüntüleridir.

İşte Hz. Aişe bu özeliklere sahip olan bir eşle evli olmakla en bahtlı kadının

kendisi olduğunu açıkça itiraf etmek- tedir. Bunlar olmadığı takdirde diğer bütün maddî imkânlara sahip olmanın ne önemi vardır?

Buhârî ve Müslim’in “Sahîh’le- rinde bulunan ve örnek olmak üzere sadece bir kısmını verdiğimiz bu ri- vâyetler; asırlardır kıymeti bilinmeyen ve her çağda değişik kisveler altında horlanıp ezilen kadına İslâm’ın verdiği değeri göstermektedir. Unutulma- malıdır ki, bu davranış biçimi o yüce insanın Kadınlara güzel muamele edin ...” (Nisa, 19) âyetine fiili olarak getir- diği yorumun sadece bir kesitinden ibarettir...

KADINLARA GÜZEL MUAMELE

haber@konyayenigun.com

FERDA BOZ GÜNERI GÖNÜLDEN DAMLALAR

Selçuklu Belediye Başkanı Ah- met Pekyatırmacı, Sakarya Mahal- lesi’nde iş yeri ziyareti gerçekleştire- rek esnaflarla görüştü. Selçuklu’da her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem veren Selçuk- lu Belediye Başkanı Ahmet Pekya- tırmacı, mahalle ve esnaf ziyaretle- rini Sakarya Mahallesi’yle sürdürdü.

Vezirhan Sokakta iş yerlerini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, mahalle sakinleri ve esnaflarla görüşerek is- tişarelerde bulundu onlardan gelen

istek ve önerileri dinledi. “Hemşehri- lerimizle bir araya gelmek işlerimiz- de berekete vesile oluyor” Selçuklu Belediyesi tarafından mahalleye ka- zandırılan ve devam eden çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi- ler veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’da hizmet kalitesinin arttırılması için ziyaret ve istişarelere büyük önem verdiklerini belirterek mahalle ziya- retlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi. İlçe sakinleri ile istişarenin

Selçuklu’nun geleceğini şekillendir- mede büyük bir öneme sahip oldu- ğunu da cümlelerine ekleyen Baş- kan Pekyatırmacı: “Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hem- şehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahalleleri- mize götürmeyi planlıyoruz. İnsa- nımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çıktığımız bu yolda belediyecilik hizmetlerini yediden

yetmişe bütün vatandaşlarımızın ih- tiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz.

Hizmet planlamamız doğrultusunda sosyal, kültürel, fiziki yatırımlarımı- za ve yeni proje planlamalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaları- mızı yürütürken en büyük desteği aldığımız hemşehrilerimizi sıklıkla ziyaret ediyoruz ve onların görüşle- rini önemsiyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bereket olarak boz- masın Selçuklumuza hizmet etmeye vesile kılsın” dedi. n HABER MERKEZİ

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri’nin ilk taksiti için ödeme süresi 31 Mayıs Salı günü bitiyor. Karatay Belediyesi’nden ya- pılan açıklamada cezalı duruma dü- şülmemesi adına vergi mükellefle- rinin söz konusu ödemelerini 08:00 ile 17:00 saatleri arasında Karatay Belediyesi Emlak Servisi’nden veya e-belediyecilik uygulamaları üze- rinden kolaylıkla yapabileceği ifade edildi.

Öte yandan Karatay Belediyesi vezneleri ödemeler için hafta sonu da açık olacak. Karatay Belediyesi emlak vergisi, çevre temizlik vergi- si, ilan ve reklam vergisinin ilk taksit bedellerinin ödenmesi hususunda son gün uyarısında bulundu. Kara- tay Belediyesi’nden yapılan açıkla- mada şu ifadelere yer verildi; “Va- tandaşlarımız, 31 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar emlak, çevre

temizlik ve ilan reklam vergilerinin ilk taksitlerini, TC kimlik numara- sı veya mükellef sicil numarası ile Karatay Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartıyla ödeyebilecekler- dir. Vatandaşlarımız, ilk taksitlerini adresinden belediyeye uğramadan da ödeyebilecek. Vergi mükellefleri, Karatay Belediyesi’nin başarılı e-be- lediyecilik uygulaması kapsamında https://tahsilat.karatay.bel.tr/Ode/

direkttahsilat.aspx adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile vergi- lerini ödeyebilirler. Öte yandan Haf- ta sonu da Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi ödemeler için açık olacak. Buna göre 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pa- zar günlerinde de vatandaşlar, Kara- tay Belediyesi hizmet binasına uğra- yarak ödeme yapabilecek” ifadeleri kullanıldı. n HABER MERKEZİ

Başkan Pekyatırmacı’dan esnafa ziyaret

Karatay’dan emlak ve ÇTV vergi uyarısı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Azerbaycan Karabağ Gaziler Derneği işbirliğiyle Konya’ya gelen Karabağlı gaziler, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

Türkiye’ye minnettarız

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Azerbaycan-Er- menistan savaşında gazi olan Kara- bağlı gazilerle bir araya geldi. Türki- ye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Azerbaycan Karabağ Ga- ziler Derneği işbirliğiyle Konya’ya gelen Karabağlı gaziler, Konya Bü- yükşehir Belediyesi’nin organizasyo- nunda iki gün boyunca şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Panorama Müzesi’nde düzenlenen programda Karabağlı gazilerle bir araya gelerek, kendilerini Konya’da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duydukla- rını söyledi.” Konya’da özellikle şehit ve gazi aileleriyle yerel yönetimlerin

çok yakın ilişki içinde olduğunu ifade eden Başkan Altay, “İki devlet, tek millet sözünü bugün tekrar görmüş olduk. Aslında bunu geçmişte İstik- lal Savaşı’nda, Çanakkale’de ve 15 Temmuz’da görmüştük ama en son Karabağ zaferinde bunu perçinlemiş olduk.

Milletimiz bir olduğu sürece ba- şaramayacağımız iş yok.” diye ko- nuştu. Konya’nın ‘ başkentlik yapmış bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Ecdadımız Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda Anadolu’yu vatan kılarken Konya’yı da başkent yapmış ve bu gördüğünüz eserleri inşa etmiş. Bizler de belediyeler ola- rak şehrimize sahip çıkmaya çalışı- yoruz. Ben aynı zamanda Türk Dün-

yası Belediyeler Birliği başkanıyım.

Üyeler arasında Azerbaycan’dan belediyelerimiz de var. İnşallah 10 Haziran’da da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir genel kurul yapacağız.

Özellikle şehirlerimizin gelişmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Kon- ya’da yaptıklarımızı, tüm Türkiye’de yaptıklarımızı, bilgi birikimimizi Azerbaycan’daki kardeşlerimize de aktarıyoruz. İnşallah birlik beraber- liğimiz daim olacak ve ülkelerimi- zin yükseldiğine şahitlik edeceğiz.”

ifadelerini kullandı.” Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hasanlı da 44 gün- lük Karabağ-Ermenistan savaşında Türkiye’nin Azerbaycan devletinin ve halkının dimdik arkasında durdu-

ğunu dile getirerek, “Cumhurbaş- kanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye’nin parlamen- tosu ve Türk halkı yanımızda oldu.

Biz Türkiye’ye minnettarız. Türki- ye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir.

Belediyeler, valilikler öz gazilerine sahip çıkıyor, destek oluyorlar. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz.

Sağolun, var olun.” açıklamasında bulundu. Programa; Türkiye Mu- harip Gaziler Derneği Genel Sekter Yardımcısı Şehittin Yarar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İdari Amiri Cemil Yaralı, Muharip Gaziler Der- neği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur ile Türk ve Karabağlı gaziler katıldı.

n HABER MERKEZİ

Pençe-Kilit operasyonunda 5 asker şehit oldu

Motosikletli Polis Timleri ile sokaklar daha güvenli

Pençe Kilit Operasyonu'nda te- röristlerle çatışmaya giren ve şehit olan 5 Mehmetçik'in haberi, mem- leketlerine ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Ki- lit Operasyon bölgesinde barınan hain PKK'lılar, kahraman Türk askerlerimizi hedef aldı.Meluni Dağı etrafında teröristlerle girilen çatışma sonucu 5 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz de hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenil- di. Hain saldırının üzerine hemen harekete geçen Milli Savunma Ba- kanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Or- general Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına doğru yola çıktı. Askerlerimizin acı haberini ise Milli Savunma Bakan- lığı (MSB) duyurdu.Bakanlık açık- lamasında şu ifadelere yer verildi :"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybe- den aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Si- lahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı persone- limize de acil şifalar dileriz." Ayrıca olumsuz hava şartlarına rağmen bölgedeki operasyonların havadan ve karadan devam ettiği vurgulan- dı. 28 yaşındaki şehit Piyade Uz- man Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Cankaya'nın Borno- va'da ailesine acı haberi, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile as- keri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı.Şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak

düğünle dünyaevine girmeyi plan- ladığı öğrenildi. Malatya Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki şehidin ai- lesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antal- ya'daki ailesine verildi.Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Portakal Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. 28 yaşında şehit olan Güler'in babaevine Türk bay- rakları asıldı.Bekar olduğu öğre- nilen şehidin naaşı, yarın Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ikindi na- mazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesin- de PKK'lı teröristlerle çıkan çatış- mada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet ha- beri, Ankara'daki ailesine verildi.

Altındağ ilçesi Karapürçek Ma- hallesi 272. Cadde'deki bir apart- manda yaşayan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

24 yaşında şehit olan Doğan'ın babaevine Türk bayrakları asıldı.

Üç ay önce nişanlandığı öğrenilen şehidin naaşının, yarın Kızılcaha- mam'ın Berçinçatak Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Ağır yara- lanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'da tedavi gördüğü hasta- nede şehit düştü. n AA

Konya’da Motosikletli Polis Timlerince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde yapılan uygulamalar- da 2814 şahıs ve 390 araç denet- lendi. Konya İl Emniyet Müdür- lüğünce, “Huzur ve Güven Şehri Konya” ilkesi doğrultusunda va- tandaşların can ve mal güvenliği- ni sağlamak amacıyla yapılan uy- gulamalar hız kesmeden devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince son bir haftada asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacı taşıyan kişilerin

caydırılması, aranan şahısların ya- kalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla il gene- linde yapılan çalışmalarda 2814 Şahıs ve 390 Araç denetlendi. Po- lis ekiplerince parklar, okul önleri ve çevreleri başta olmak üzere il genelinde yapılan uygulamalarda:

13 Ruhsatsız Tabanca, 158 Fişek, 2 Adet Tüfek, 2 Adet Kurusıkı Ta- banca, 86 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Motosikletli Polis Timlerince yapılan uygula- malarda 31 Aranan şahıs yakala- narak cezaevine gönderildi.

n HABER MERKEZİ

(4)

HABER

4 25 MAYIS 2022

Yeni inşa edilen üç katlı apart- mana sakinleri taşındı. İlk iş olarak apartmanın karar defteri düzenlendi.

Her yıl bir sakinin bu görevi yapması şartıyla istekli olmamasına rağmen 6 No’lu dairede oturan Muzaffer Bey, mecburen yönetici oldu. Çöp almak, bahçe bakımı, merdiven temizliği gibi ortak işlerin gördürülmesi için uygun bir adam arandı. Caddenin karşısındaki site görevlisinin kardeşi, Yılmaz adında bir genç bulundu. Oldukça cüz’i bir fi- yata da anlaştılar.

Apartmanda 2 Nolu dairede oturan Münevver Hanım ve ailesinde miras yüzünden sürekli tartışmalar oluyordu.

Özellikle üst kattaki komşu, gece geç

saatlere kadar süren gürültüden çok rahatsızdı. Zaman zaman dile getirse- ler de değişen bir şey olmuyordu. Her kes bildiği yaşam tarzından kolay kolay vazgeçmiyordu.

Münevver Hanım, ikinci evliliğini yapmış, ikinci eşi de vefat etmişti. Oğlu Sami ile birlikte yaşıyordu. Apartman- da yapılan her işe deyim yerindeyse mutlaka müdahil olurdu. İ

ş yapanı bıktırır, kısa sürede iş- ten kaçırtmayı başarırdı. Bu kaçıncı olmuştu, işi bırakıp giden… Yönetici Muzaffer Bey bile süresi dolar dolmaz hemen görevi devretmişti. Ne yapsa, kendi cebinden bile harcasa sanki hır- sız muamelesi görüyordu Münevver

Hanımdan… Gerçekten tahammül etmek çok zordu.

Yeni yönetici Der- viş Bey, zar zor ikna edebilmişti, ilk görevli Yılmaz’ı… Yılmaz, yut- kunarak, sabrederek işini yapmaya çalışıyordu o meş’um gün gelene ka- dar… O gün, Yılmaz, apartmanın çimlerini sulu-

yordu. Münevver Hanımın oğlu Sami yeni işten geldi. Münevver Hanım, yine

bir şeyler buldu: Niye birkaç gündür çimleri sulamadı, niye bu vakitte suluyor, niye şöyle, niye böyle diye Sami’ye dedi durdu … Sami, pence- reden Yılmaz’ı tâzir eden bir şeyler söyledi. Yılmaz cevap verdi, tartışma küfre döndü ve nihayet Sami sopayı alarak Yıl- maz’a haddini bildirmek için aşağı indi. Yılmaz, ağaçları buda- dığı bıçağı rastgele sallayarak karşılık

verdi ve Sami aldığı darbelerle oracığa yığıldı.

Bağırtı, çığırtıya koşanlar bulduk- ları bir taksi ile Sami’yi hastaneye götürdüler. Olayların hemen akabinde eski yönetici Muzaffer Bey geldi. Olay yerinde feryat eden Münevver Hanımı hastaneye götürdü. Hastane kapısında beklerken bir doktor çıktı ve Sami’nin yakınları var mı? diye seslendi. Mu- zaffer Bey çıkınca “Ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık”

dedi. Muzaffer Bey, şaşkınlık ve üzüntü içinde kalakaldı, ne yapacağını, annesi- ne ne diyeceğini bilemedi.

Ertesi gün durum tüm vahametiyle anlaşıldı. İşte: kötü söz, tahrik , tartış-

ma ve kavganın neticesi bir kişi mezara bir kişi de hapse gitti.

Ailede büyük bir infial oldu. Sa- mi’nin küçük kardeşi, öfke patlama- sıyla komşuları suçlamaya yeltendiyse de gerçeği bilen akrabaları tarafından engellendi.

Her zaman, her ne yanlışlık veya ters gelen bir şey olsa dahi, akılla ve sabırla muhtemel sonuçları göz önün- de bulundurularak hareket etmenin ne kadar hayati olduğu bir kez daha yaşa- nılanlar üzerinden test edilmiş oldu.

Özellikle büyüklere düşen sakin- leştirmek, sabrı ve ihtilafların halli için akl-ı selimi tavsiye etmek olmalı...

değil mi?

İBRETLİK YAŞAM ÖYKÜSÜ-2

Vali Vahdettin Özkan, 21 yıl sonra şehitlik unvanı verilen asker İsmet Işık’ın ailesini evlerinde zi- yaret etti.

Kuran-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Vali Özkan, şehi- dimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Vali Özkan’a ziyaretleri sıra- sında İl Jandarma Komutanı Tuğ- general Şakir Uslu, 3. Ana Jet Üs

ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğge- neral Yusuf Diker, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Mustafa Durgut, İl Müftüsü Doç.

Dr. Ali Öge ve Aile ve Sosyal Hiz- metler İl Müdürü İbrahim Akyüz eşlik etti. n HABER MERKEZİ

Konya'da yaşayan Elazığlılar Me- ram Dutlukır’da düzenlenen, "Pey- nirli Ekmek" festivalinde bir araya geldi. Konya Elazığlılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Dr. Gök- han Darılmaz, “Havaların ısınma- sıyla etkinliklerimiz artacak. Dernek olarak üye sayımız da yükseliyor”

dedi

Konya Elazığlılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzen- lenen etkinliğe Dernek Başkanı Dr.

Gökhan Darılmaz’ın yanı sıra derne- ğin Onursal Başkanı Cemil Bozkurt, önceki dönem dernek başkanları ve çok sayıda Elazığlı vatandaş katıldı.

Gün boyu süren etkinlikte Elâzığ yöresine ait türküler seslendirildi, halaylar çekildi. Aileleriyle festivale katılan Elazığlılar hem eğlendi hem de birbirleriyle hasret giderdi. Kon- ya Elazığlılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gökhan Darılmaz, Elâzığ’ın zengin bir kültüre sahip olduğunu belirterek, festival düzen- lemekteki amaçlarının Elazığ kültü- rünün yaşatılarak, gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu söyledi. Her geçen gün üye sayılarının arttığını dile getiren Darılmaz, şunları söy-

ledi: “Bir Elazığlı olarak Konya’da yaşamaktan mutluluk duyuyorum.

Konya’da Elazığlılar olarak kültürü- müzü yaşatmanın, hemşerilerimize

yardımcı olmanın gayretini veriyo- ruz.

Her ay bir etkinlik düzenleme gayreti içindeyiz. Yaptığımız etkin- liklerde Elazığlılar olarak birbiri- miz ile vakit geçiriyoruz. Memleket hasretini biraz da olsa dindiriyoruz.

Elâzığ’ın kültürü çok geniş alanı kap- sıyor. Bu konuya örnek olarak sade- ce yemek çeşitliliğimiz bile yeter.

Konya’da ki en köklü hemşehri der- neğinden biri şüphesiz bizim derne- ğimizdir. Ayrıca iki kardeş şehir olan Konya ve Elâzığ birbirinin tamamla- yıcısıdır. Kültürümüzü tanıtan bir- çok programa Konya’da imza atıldı.

Konya’da kültürümüzü yaşatırken,

bir yandan da şehrimizin gelenek- lerini, göreneklerini, lezzetlerini ve farklılıklarını Konyalı kardeşlerimize tanıtıyoruz. Dernek olarak Konya ile Elâzığ arasında köprü olmaya de- vam edeceğiz. Amacımız Konya’da yaşayan her bir Elazığlıya ulaşabil- mek. Her geçen gün üye sayımız artış göstermesi çalışmamızın etkili olduğunu bizlere sunuyor. Konya’da Elazığ’ı yansıtmak için ve kültürle- rimizin gelecek kuşaklar tarafından taşınması için elimizden gelini yap- maktan kendimizi asla geri çekme- dik. Daha iyilerini başaracağımızdan şüphem yok. Her ayın 23’ünde Kon- ya’da yaşayan Elazığlılar olarak bir araya gelmeye, kaynaşmaya devam ediyoruz. Bizler Anadolu’nun evlat- larıyız. Kültürlerimizi yaşatmak için her zaman ileriye doğru yol alacağız.

Konya’da yaşayan Elazığlıların sayı- sı da her gün artış gösteriyor. Her geçen gün güzel şehrimiz Konya’da büyüyen bir aileyiz. Havaların ısın- masıyla birlikte dernek olarak faali- yetlerimize daha da ağırlık verece- ğiz. Tüm hemşerilerimizi ve Konyalı kardeşlerimizi derneğimize bekliyo- ruz.” n HABER MERKEZİ

Vali Özkan’dan, şehit ailesine ziyaret

Konya'daki Elazığlılar festivalde buluştu

Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali ilgi görüyor

KTO Karatay Üniversitesi,

TÜBİTAK projelerinde rekor kırdı

Konya'da düzenlenen 14. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türk- çe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali devam ediyor. Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce dü- zenlenen festivalin 4. gününde Azerbaycan Devlet Yuğ Tiyatrosu tarafından, "Palyaço Z" isimli oyun sahnelendi. 3 yaşlı palyaçonun

"Yaşlı bir palyaço aranıyor" ilanı- nı görüp seçmelere katılmak için bekleme odasında karşılaşmasıyla başlayan oyunda, palyaçolar geç- mişlerini hatırlayıp, yeteneklerini tekrar keşfediyor. Yazarın ese- rinden farklı olarak, yönetmenin kadın oyuncu tercih ettiği oyunda palyaçolar birbirine "sarı", "kırmı- zı", "yeşil" diye hitap ediyor. Yurt dışında Türkçe tiyatro yapan ülke-

leri Konyalı tiyatroseverlerle bu- luşturma özelliği taşıyan festival için Kosova, Azerbaycan, Gagauz Yeri, Hollanda ve Kazakistan Ti- yatroları kente geldi. Festivalde, D. Tanasoğlu adına Gagauz Milli Tiyatrosu "Körlerin Dünyası", Ka- zakistan Devlet Kukla Tiyatrosu

"Macbeth", Van Devlet Tiyatrosu

"Geçmişten Gelen Kadın", Hollan- da NY Prodüksiyon "Yerli Yersiz", Kazakistan Nur-Sultan Akimat Zhastar Tiyatrosu "Hırçın Kız"

adlı oyunlar da tiyatro severler- le buluşacak. Türkiye'den 2, yurt dışından 6 olmak üzere toplam 8 farklı oyun ve 11 temsil ile seyirci- yi buluşturacak festival, 30 Mayıs Pazartesi sona erecek.

n HABER MERKEZİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet gösteren Bi- lim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programları çerçeve- sinde Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi büyük bir ba- şarıya imza atarak kendi rekorunu kırdı. TÜBİTAK BİDEB tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğ- rencileri Araştırma Projeleri Des- tekleme Programı 2021 yılı ikinci dönem bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri 2209 A/B Programları çerçevesinde yaptık- ları projeler ile büyük bir başarıya imza atarak kendi rekorunu kırdı.

TÜBİTAK’ın üniversite öğrencileri için açtığı projeye başvuran KTO Karataylı öğrenciler, bilimsel an- lamda büyük bir başarı elde etti.

KTO Karatay Üniversitesi öğren- cilerinin hazırladığı projelerden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fa- kültesi’nden 16, Tıp Fakültesi’n- den 1 ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 1 olmak üzere

toplam 18 proje destek almaya hak kazandı. Toplam 18 projesi TÜBİTAK tarafından desteklene- cek olan KTO Karatay Üniversi- tesi, öğrenci başına düşen proje kabul oranına göre Konya’da 2.

sırada, Türkiye geneli vakıf üni- versiteleri arasında 11. sırada ve Türkiye geneli 180 üniversite ara- sında 33. sırada yer alarak büyük bir başarı yakaladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “Üniversite olarak TÜBİTAK projelerini ol- dukça önemsiyor, akademisyen ve öğrencilerimizin proje başvu- rularını destekliyoruz. Üniversite- miz, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 yılı ikinci dönem sonuçlarına göre 18 proje kabulüyle kendi rekoru- nu kırmıştır. Bu başarının orta- ya çıkmasında büyük gayretleri olan öğrencilerimizi, akademik danışmanlarımızı, TEKNOFEST organizasyon ekibini ve Teknoloji Transfer Ofisi’ni tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum”

dedi.n İHA

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, “Yapılan çalışmalar sonucu ve bu yıl kış yağışlarının iyi olmasıyla sazlıklar oluşmaya başlamış, birçok kuş türü yeniden eski yuvalarına dönmüştür.” dedi

Akgöl Sazlığı hayat buldu

Ereğli Akgöl Sazlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tara- fından 2014'te başlatılan ıslah pro- jesiyle yeniden doğal yaşam alanı haline getirildi. DSİ Genel Müdür- lüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akgöl'ün, Konya'nın Ereğli ve Kara- pınar ilçeleri ile Karaman'ın Ayrancı ilçesi sınırları arasında sazlık, batak- lık, çamur adacıkları ve bunları çev- releyen çayırlar ile çorak düzlük ve steplerden oluşan 6 bin 800 hektar- lık bir bölge olduğu belirtildi.

Akgöl'ün, 1992'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "1.

Derecede Doğal Sit Alanı", 1995'te Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü- dürlüğünce "Tabiatı Koruma Ala- nı" olarak ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Son yıllarda yaşanan kuraklık, göl yü- zeyini gittikçe küçültmüş, taban suyunun düşmesiyle de çevredeki

sazlıklar ve çayırlar kurumaya başla- mıştır. Buna bağlı olarak pelikanlar ve diğer bazı kuş türleri sahayı terk etmiştir. Ülkemizin su varlıklarını koruma ve iyileştirme çalışmalarına ivme kazandıran Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı üzerine Bölge Müdürlüğümüz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce

yörede inceleme yapılmış, Akgöl'ün ıslah edilmesi gerektiğine karar ve- rilmiştir. Bu kapsamda, 2014'te idari imkanlarla tamamlanan projeyle alanın çevirme göl mevkisi kısmına yapılan 6 bin 700 metre uzunluğun- da ve 1,65 metre yüksekliğindeki dolgu seddeyle yaklaşık 3 milyon 430 bin metrekarelik daimi sulak

alan oluşturulmuştur."

"BİRÇOK KUŞ TÜRÜ YUVALARINA DÖNDÜ"

Açıklamada, DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca'nın şu görüşlerine yer ve- rildi: "Yapılan çalışmalar sonucu ve bu yıl kış yağışlarının iyi olmasıyla sazlıklar oluşmaya başlamış, birçok kuş türü yeniden eski yuvalarına dönmüştür. Böylelikle Akgöl, eski sulak alan özelliklerine tekrar ka- vuşturulmuştur. Gölün renkli canlı- larından özellikle flamingolar, bu yıl erken gelerek adeta bir görsel şölen sunmaya başlamışlardır. Uygulanan proje, Akgöl'ün sulak alan fonksi- yonlarını yeniden kazanması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı güçlendirilmesi için yapılan bir res- torasyon projesidir. Ayrıca, projeyle Türkiye'deki diğer benzer alanlara örnek oluşturacak çalışmalar da he- deflenmiştir."

n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com

MUSTAFA ÇALIŞKAN

(5)

HABER

5 25 MAYIS 2022

Türkiye’de hububat ve bakliyat ürünlerinde her yıl açıklanacak ürün alım fiyatlarını Toprak Mahsulleri Ofisi hasat öncesi bir çalışma yaparak ürün bazında açıklanması gereken fiyatı be- lirler. Bu belirlenen fiyat Tarım Bakan- lığı, Bakanlar kurulu ve Cumhurbaşkanı onayından sonra açıklanır. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo- ğan 17 Mayıs 2021’de hububat alım fiyatlarını açıklamıştı, bu yılda fiyatın bu ay sonu veya en geç haziran ayının ilk günlerimde açıklanması beklenilmek- tedir.

Alım fiyatları ile ilgili farklı beklenti- ler, söylemler elbette vardır ve olması da normaldir. Üretici, ekimden bugü- ne kadar artan üretimdeki girdi mali- yetlerinin ve günün şartlarının dikkate alınmasını haklı olarak beklemektedir.

Ayrıca yurt dışından buğday ithal etme ve buğday bulma zorluğu da beklentiyi yükseltmektedir.

Türkiye geçen yıl 17,6 milyon ton buğday üretti, bu yıl beklenen üretim miktarı 19- 20,5 milyon ton kadar ol- ması tahmin edilmektedir. Un ve ma- karna ihraç eden bir ülkeyiz. 23 milyon

tondan fazla buğday tüketmekteyiz, un ve makarna ihraç miktarına göre buğ- day ithal etmek zorunluluğu olan bir ülkenin kendine ve üretim durumuna göre bazı tedbirler almalıdır.

Türkiye geçen yıl buğday ithalatının yüzde 90'ını Rusya ve Ukrayna'dan yapmıştır. Dünya tahıl ticaretinde önemli bir yere sahip Ukrayna ve Rus- ya, dünyadaki toplam buğday ihracatı- nın yüzde 30'unu, arpanın yüzde 31'ini, ayçiçeğin ise yüzde 32'sini karşılamak- tadır. Bu yıl Rusya– Ukrayna arasında sürmekte olan savaş nedeniyle bunun istenilen kadar olamayacağı gerçeği göz önüne alındığında Türkiye ve di- ğer ülkelerin buğday dışında da birçok üründe bazı tedbirleri alma zorunluluğu doğmaktadır. İthalat zorluğu ve artan maliyetler göz önünde alındığında Tür- kiye'de buğdayın ve dolayısıyla ekmek gibi unlu mamullerde fiyat artışı olması gelecekte öngörülmektedir.

Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'ın geçen hafta buğ- day ihracatına yasak getirmesi sonrası artışa geçen buğday fiyatları rekora koşmaktadır. Avrupa Emtia ve Endeks

Borsası Euronext'te bir ton buğday 435 euroya alıcı bulmuştur. Yaklaşık bir kilogram bedeli 6 TL, diğer masraflarda dikkate alındığında kullanıcıya 7 TL’yi bulmaktadır. Buğ- day fiyatlarının dünya piyasasında dalgalanması nedeniyle değişkenlik gös- tereceği beklendiğinden bugün için gerçekleşen

rakamların kalıcı olmayacağı ve bazı alımlarda dünya borsasında 7,9- 8,6 TL/kg bedelle alıcı bulduğu dikkate alınırsa fiyatın bu rakamlardan düşük olmayacağı tahmin edilmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), geçen yıl ekmeklik buğday için alım fiyatını kilogram başına 2,25 TL olarak açıklamıştı. Bu yıl da fiyat belirlenirken, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru kalem kalem maliyet hesabı yapıp fiyat beklentisini açıklamıştır.

Başkanın yaptığı açıklamada, "Buğday

üreticilerimiz ve buğday piyasalarından aldığımız bilgiler çerçevesinde, hasat döneminde, bu yılki ekmeklik buğday fi- yatlarının; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fiyat farkı desteklemeleri hariç 5,75 TL/Kg olmasının üretimin sürekliliği için uygun olacağı görüşüyle kamuoyunun takdirleri- ne sunarız" denilmektedir.

Bu rakam Adana çiftçisi için yeterli görülebilir ancak ülke ve dünya gerçek- leri göz önüne alındığında bence tatmin edici olmayacağı, üreticilerin daha yük- sek bir fiyat beklediği görülmektedir.

Muhtemelen Toprak Mahsulleri Ofisi, alım fiyatları ile ilgili çalışmasını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye sunmuş olabilir. Önümüzdeki günlerde bakanda Bakanlar Kuruluna ve Cum- hurbaşkanı Erdoğan’a sunduktan son- ra belirlenen fiyatların Cumhurbaşkanı

Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafın- dan açıklanması beklenmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatlarını belirlerken normal yıllardaki gibi şu anki girdi fiyatlarını ve üretim seyrini değil yılın olağan dışı şartlarını da dikkate alarak buğdayın maliyetini ve dünyadaki gelecekteki duruma göre de fiyat belirlemelidir. Üretimden kaçmak- ta olan çiftçiyi üretimden kaçırmamak için uygun fiyat verilmeli ve özellikle kıraç alanlardaki buğday ekicisine özel destekleme yapılmalıdır.

Geçen yıl ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 2.250 lira ve Ma- karnalık buğday alım fiyatı da ton başına 2.450 lira olarak açıklanmıştı.

Bu günlerde borsalara göre farklılıklar görülse de ekmeklik buğdayın piyasa- daki alım-satım fiyatı 5.300– 5.800 lira ve makarnalık buğdayın fiyatı 5.900- 6.700 lira seviyelerindedir. Dış alımlar- daki fiyatın ve zorluğunda göz önüne alınması durumunda bu rakamlardan yukarda bir fiyat beklenilmektedir.

Fiyatların çok yükselmemesi is- teniliyor ise üretici girdi bazında daha fazla desteklenmeli ve bölgelere göre

desteklemelerde farklılıklar oluşturul- malıdır.

Buğday fiyatındaki artışlar ekmeğe ve unlu mamullere yansıtılacağı bir ger- çektir. Serbest piyasa ekonomisinde özel unlu mamuller üretiminde fiyat serbestliği getirilmelidir. Unlu mamul- leri üretenler kendi odalarınca uygun görülen fiyatta üretimlerini sürdürme- lidirler. Bir simitin 4-5 lira olduğu gü- nümüzde ekmek bazılarına göre pahalı olabilir. Halkın temel gıda maddesi olan ekmeğin temini oldukça önemlidir. Bu nedenle belediye ekmek fabrikalarında ve bazı halk tip ekmek üretimi yapma- yı kabul eden özel fırınlarda halk tip ekmek üretimine geçilmelidir. Alım gücü düşük olan tüketicilerin ekmek alımları için bu üretim modeline geçiş ve ekmek alımını kolaylaştırılmak için doğrudan tüketiciye özel ekmek tüke- tim destekleri adıyla desteklenerek veya benzeri çözümler üretilerek mesele hal- ledilmelidir.

Ülkemiz hububat üretiminin bekle- nilenden fazla olması ve fiyat konusun- da beklentilerin gerçekleşmesi dileğiyle hoşça kalınız.

HUBUBAT FİYATLARI VE EKMEK

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr

PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM

Türk İletişim Profesörü Gazeteci Yazar Korkmaz Alemdar, gazete- lerin zor şartlar altında Anadolu’da yurttaşın ihtiyaç duyduğu bilgiyi ulaştırmaya çalıştığını ifade ederek,

“Kısa, orta ve uzun vadeleri planla- rın yapılması gerekiyor. Bu planla- rın yapılmasında ise birinci derece hükümet sorumlu” dedi. Yenigün Gazetesi olarak, Anadolu’da basının sesi olmaya devam ediyoruz. Bası- nın özellikle yerel medyanın sorun- larını dile getirirken, çözüm nokta- sında gazeteci temsilcilerinin sesi olmayı sürdürüyoruz. Türk İletişim Profesörü Gazeteci Yazar Korkmaz Alemdar, basının içinde bulundu- ğu şartlar değerlendirildiğinde çok zor bir dönemden geçtiğini anlattı.

Korkmaz, Anadolu’da yerel med- yanın büyük ekonomik sıkıntılar çektiğini ve bunları yetkili mercile- rin sorumluluk üstlenerek çözmesi gerektiğini kaydetti. Yerel medyaya sahip çıkılmasının önemli olduğunu dile getiren Alemdar, “Basın içinde bulunduğu koşullar, çalışma orta- mı ve ekonomik gelişmelerden do- ğal olarak çok etkilendi. Türkiye’de basın sektörünün dışa bağımlılığı konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığı için plansız, programsız bir çalışma yürütülüyor. Tabi bunun maliyete yaptığı etkiler ekonomi kö- tüye gidince daha da anlaşıldı. Şimdi pek çok yerde, gazeteler kendi plan- lamalarını yapmak istiyor. Aslında

gazetelerden önce gazeteleri yaşat- mak sorumluluğunu taşıyan hükü- metlerin bu hesabı yapması lazım.

Yani eğer bir ilde 10 gazete varsa, bunların ayrı matbaalarının olup ol- maması gerektiğini, ya da nasıl bası- lacağı konusunda bir çalışma yürü- tülmesi lazım. Hükümetler maalesef basının içinde bulunduğu sıkıntıları dikkate almıyor. Plan program yap- mak yerine günlük kararlarla olayla- rı götürmeye başladılar. Yerel basın ekonomik sıkıntı çekmeye başla- yınca, sayılarını azaltmak hatta bir araya getirerek iş adamlarının sa- tın alması gibi birtakım gelişmeler ortaya çıktı. Ekonomik sıkıntıların gazetelerde oluşturduğu olay basın özgürlüğünün, basının kamu yara- rına çalışan bir meslek olarak haya- tını sürdürmesinin önüne çok ciddi

engeller getirmeye başladı. Yani maalesef bütün bunlar yaşandıktan sonra bir günde bu sorunları aşmak kolay değil. Kısa, orta ve uzun va- deleri planların yapılması gerekiyor.

Bu planların yapılmasında ise birinci derece hükümet sorumlu. Hükümet basın kartlarını gazetecileri verip vermeme konusunda rahatsız et- mek yerine, temel meselelerde ne yapılabileceğinin konusunu kendisi gözden geçirmelidir” dedi.

‘EKONOMİK SIKINTI İŞLEVE ENGEL OLUYOR’

Meslek Yasasının sektöre bü- yük bir katkı sağlayabileceğini ifade eden Alemdar, “Yerel basın ve onun örgütleriyle konuşmalıdır. Buradan sağlıklı bir çıkış nasıl olabilir mese- lesini dikkat etmek gerekiyor. Basın Meslek Birliği’nin bir an önce ku- rulması gerekiyor. Yani gazeteciler meslek örgütü kurmak sorunları bir günde halletmez ama, gazeteciliğin meslek haline gelmesi adına bir gi- rişimde bulunmak gerekiyor. Çünkü ne yazık ki gazetecilik bir meslek olarak kabul edilmiyor. Sadece so- runları olan, hükümetten yardım talep eden bir sektör gibi algılanıyor.

Gazetecilik kimseden para isteme mesleği değildir. Gazeteciler Ana- dolu’da yurttaşın ihtiyaç duyduğu haberi ve bilgiyi üretmeye çalışıyor.

Eğer bu çalışmalarda bir problem varsa onlar da oturulur konuşulur.

Ekonomik olarak yaşanan sıkıntılar

gazetelerin işlevini yerine getirme- lerine engel oluyor. Ekonominin dışa bağımlılığı konusundaki artış, üretim yapılamaması da sorundur.

Gazetelerin ihtiyaç duyduğu bütün malzemeler ithal olarak geliyor.

Rusya- Ukrayna arasın şimdi savaş var ve bu ülkelerle ticaret yapıyo- ruz. Peki kâğıt gelmezse gazeteler ne olacak? Ülkeyi yönetenlerin bun- ları düşünmesi gerekiyor. Plansız, programsız bir durum olmaması ge- rekiyor. Yerel gazeteler bağımsızlığı desteklemiş, milli mücadelede hal- kın gücünü toplanması adına katkı- da bulunmuştur. En zor koşullarda bile biz bu gazeteyi çıkardık. Geldi- ğimiz nokta ise içler acısı. Sanki ga- zeteler para dileniyor. Paraları sağ- da solda harcıyorlarmış gibi bir algı oluyor. Bu yüzden gazetecilerimizin de bilinçlenmeye ihtiyacı vardır. Bir haberi nasıl başka yerlere ulaştıraca- ğım meselesini de çözmemiz lazım.

Gazetecilik mesleği yurttaşın ihtiyaç duyduğu haberi taşıma mesleğidir.

Haberi anlatmaktır. Günümüzde bu internet aracılığı ile bu yapılıyor.

Peki hayatında haber yazmamış bir insan, teknoloji kullanabiliyorum diye, hiç deneyimi olmayan bir ala- na girebilir mi? Girmemesi gereki- yor. Bu ülkeye teknoloji gelmişse, bununla alakalı yasal düzenlemeyi yapmak yurttaşın görevi değil, hü- kümetin görevidir” diyerek sözlerini tamamladı. n SAMET AKTAŞ

Sorunları birlikte çözmek lazım!

Muhtarlar ve mahalle temsilcilerinin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla sorunlarını dinleyen Millet- vekili Etyemez ve beraberindeki heyet, sorunların çözümü noktasında yapılacak olan çalışmaları istişare etti

‘Tarım ve hayvancılık daha iyi olacak’

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez öncülüğünde Seydişehir’in tarım ve hayvancılık alanlarındaki sorunları masaya yatırıldı. Belediye Düğün salonunda mahalle muhtar- ları ve Ak Parti Mahalle Temsilcile- rinin katılımıyla yapılan istişare top- lantısına Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, Ak Parti Konya Seydişehir İlçe Koordi- natörü Mustafa Hançerli, Ak Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Seydişehir Belediye Başka- nı Mehmet Tutal, DSİ Konya Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, TMO Konya Başmüdürü Mustafa Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa

Yazlık, Orman Bölge Müdürü Ca- fer Bal, Milli Emlak Dairesi Başkan Vekili Aydın Menek, TKDK Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Gültekin Aksu katıldı. Muhtarlar ve mahalle temsilcilerinin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıy- la sorunlarını dinleyen Milletvekili Etyemez ve beraberindeki heyet, sorunların çözümü noktasında ya- pılacak olan çalışmaları istişare etti, mahallelerde devam eden çalışma- ları değerlendirdi. Seydişehir’in ta- rım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyelin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine olan katma değerini daha da arttırmak için çalışmalar

yürüttüklerini belirten Milletvekili Etyemez, “Seydişehir’imiz Kon- ya’mızın en önemli tarım ve hay- vancılık merkezlerinden birisidir.

Seydişehir’mizin sahip olduğu bu potansiyeli daha da arttırmak için mahalle muhtarlarımız ve mahalle temsilcilerimizin sorunlarını dinleyip istişarelerde bulunuyoruz. Bugünkü yaptığımız toplantımızda tarım ve hayvancılık sektörünü ilgilendiren tüm kurumlarımızın müdürleriyle, muhtarlarımızı ve mahalle temsil- cilerimizi bir araya getirdik. İnşallah bugünkü gerçekleştirdiğimiz top- lantıdan sonra Seydişehir’imiz ta- rımsal ve hayvansal üretimde daha iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.

İstişare toplantısının Seydişehir için

büyük bir kazanç olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal,

“Seydişehir’imizin tarımsal ve hay- vansal üretimi her geçen gün arta- rak devam ediyor. Üretim yapılırken mahallelerimizde yaşanılan birta- kım sorunlarla da karşılaşılabiliyor.

Bu sorunların çözümü noktasında tarım ve hayvancılık sektörüyle doğ- rudan ilgili olan tüm kurumlarımızın müdürleriyle bir araya gelip istişare toplantısı düzenlenmesi bu anlamda büyük önem taşıyor. Toplantının dü- zenlenmesinde emeği geçen, bizler- den desteğini esirgemeyen Millet- vekilimiz Halil Etyemez’e, il ve ilçe teşkilatımıza, kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

n HABER MERKEZİ

Tapu, kuruluşunun 175. yılını kutladı

‘Profesyonel Mutfaklarda Yazılım’ söyleşisi

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü- nün kuruluşunun 175. Yılı Kon- ya’da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Tapu ve Kadastro Teşki- latının 175. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Konya Bölge Müdürlüğünce Tapu ve Ka- dastro Müdürlüklerinin yönetici ve personellerinin katılımı ile bir tören düzenlendi. Tören, Tapu ve Kadastro Konya Bölge Müdürü Ömer Ay’ın Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Tapu ve Kadastro Konya Bölge Müdürü Ömer Ay Tapu ve Kadastro teşkilatının kuruluşunun 175. Yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirt- ti. Ay ‘21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıy- la kurulan Kurumumuz geçmişte geniş bir coğrafyaya hükmeden Osmanlı Devleti topraklarında tu- tulan tapu kayıtlarını halen muha- faza etmekte ve günümüzde bu topraklar üzerinde kurulan birçok bağımsız devletin en değerli hazi- nesi olan toprak mülkiyetine kay- naklık etmektedir. Bu doğrultuda köklü bir tarihsel geçmişi bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

geçmiş ile günümüz arasında bağ kuran güvenilir ve vazgeçilmez bir mirasın geleceğe taşınmasında önemli bir misyon yüklenmekte- dir. Yaklaşık iki asırdır mülkiyetin teminatı olan Kurumumuz, Dünya genelinde eşi görülmemiş bir hızda hizmet sunmakta ve teknolojiden en fazla yararlanan kamu kurumu olarak her gecen yıl değerine değer katmaktadır. Geçtiğimiz yıl “Yılın Kamu Kurumu” ödülüne layık gö- rülen TKGM bu yıl ise web tapu sis- temiyle “İlham Veren Kamu Yöne- timi Ödülüne” layık görüldü. Her yıl yeni projelerle hizmet kalitesini arttıran Kurumumuz, önümüzdeki yıllarda artan işlem hacminin daha hızlı karşılanması için Türkiye’nin her yerinden tapu işlemlerinin ya- pılmasına yönelik Türkiye Tapu Sistemi projesine alt yapı oluştur- maya, ülkemizde taşınmaz değer haritalarının oluşturulmasına ve tek koordinat sistemi ile mekân ve ya- şam kalitesinin yükseltilmesine yö- nelik planlamalar yapmaya devam etmektedir’ dedi. Tören sonrası Tapu ve Kadastro Konya Bölge Mü- dürü Ömer Ay ve beraberindekiler Vali yardımcısı Aydın Erdoğan’ı da ziyaret etti. n HABER MERKEZİ

Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen

"Profesyonel Mutfaklarda Yazılım"

söyleşisinde, markalaşma, şube- leşme ve güncel yazılım sistemleri konuşuldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesin- ce, fakültenin konferans salonun- da düzenlenen etkinlikte, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Yılmaz Seçim ile Armiya Teknolo- ji Genel Müdürü Ali İhsan Tuğ ve Genel Müdür Yardımcısı Özgen Kart, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte şubeleşme ve çağın teknolojisinden faydalanma konusunda öğrencilere yol gösterici sunumlar yapıldı. Armiya Tekno- loji Genel Müdürü Ali İhsan Tuğ, markalaşmanın en önemli yolunun şubeleşmekten geçtiğini söyledi.

Türk gençlerinin şubeleşmeyi öğ- renmesi ve önemli markalardan iham alması gerektiğini belirten Tuğ, "Şubeleşmenin en önemli et- kisi yatırımcıların hazır bir sistem üzerinden ticarete doğrudan baş- lamasını sağlayan bir yapı. Sadece

yatırım yapılıyor, şube, bayi veren firmanın kurduğu sistem üzerinden işletmeye başlanıyor." dedi. Tek- noloji çağında yaşandığına dikkati çeken Tuğ, "Yapay zeka, insanım- sı düşünen yazılımlar diyebiliriz.

Kendi kendine karar verebilen, veri analizi yapabilen bir yapıdan bahsediyoruz. İşletmeniz içerisin- de mutfağınızda çalışan personelin davranış yöntemine göre bir veri analizi yapıp, optimum seviyede, maksimum verimlilikle üretim nasıl gerçekleşir, aslında size işte bunları çıkartan bir yapıdan bahsediyoruz.

Yapay zekanın birçok farklı sektör- de değerlendirilmesi var." diye ko- nuştu. Tuğ, öğrencileri yapay zeka kullanım teknikleri ve alanlarına ilişkin bilgilendirdi, pandemi süre- cinde restoran menülerinin sanal ortama taşınmasının, gelecekte de yapay zekadan ve teknolojiden nasıl faydalanılabileceğine bir ör- nek olduğunu vurguladı. Armiya Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Özgen Kart da öğrencilere mes- leki tecrübelerini aktardı. n İHA Korkmaz Alemdar

Figure

Updating...

References

Related subjects :