DAİRE TESTERE CS KULLANMA KILAVUZU

Tam metin

(1)

DAİRE TESTERE

CS 23-355

www.metabo.com.tr

KULLANMA KILAVUZU

(2)

CS 23-355

U V 230 110 240

I A 10,5 15 10

P1 W 2300 1600 2300

P2 W 1560 1050 1560

n0 min-1 (rpm) 4000 4100 4000

Dmax x B x d mm (in) 355 x 3 x 25,4 (14 x 3/32 x 1)

Hmax mm (in)

z 65 (2 1/2)

{ 125 (5) 117 (4 5/8)

… 115 x 130 (4 1/2 x 5 1/8 ) 100 x 150 (3 15/16 x 5 7/8 )

Lmax mm (in) 238 (9 3/8 )

m kg (lbs) 16,9 (37)

ahw/Khw m/s2 3,4 / 1,5

LpA/KpA dB(A) 91 / 3

LWA/KWA dB(A) 104 / 3

13

EN 61029

2006/42/EG, 2004/108/EG

Director Product Engineering & Quality Responsible Person for Documentation

© 2011 Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany Volker Siegle

Kullanım Ömrü: 7 Yıl

(3)

1 2 3 4 6 5 7 8

9 10 11

12 13 14

15

16

(4)

A

D = 350 mm B = 3 mm d = 25,4 mm nmax = 4.365 min-1

A 36-R: 6.16343

D = 350 mm B = 3 mm d = 25,4 mm nmax = 4.365 min-1

C

A 24-M: 6.16338

D = 350 mm B = 3 mm d = 25,4 mm nmax = 4.365 min-1

B

A 30-R: 6.16327 A 36-S: 6.16339

D d

B

10

(5)

İçindekiler

1. Uygunluk Bildirimi 2. Kullanım Şekli

3. Genel Güvenlik Talimatları 4. Özel Güvenlik Talimatları 5. Genel Bakış

6. İlk Defa Çalıştırma 7. Kullanım

7.1 Kesme derinliğini ayarlama 7.2 Kelepçe

7.3 İş parçasını kesme

7.4 “On” ve “Off ” konumuna getirme 7.5 Nakliye

8. Bakım 9. Sorun Giderme 10. Aksesuarlar 11. Onarım 12. Çevreyi Koruma 13. Teknik Özellikler 1. Uygunluk Bildirimi

Bu ürünün sayfa 2’de belirtilen standartlara ve direktifl ere uyduğuna ilişkin sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

2. Kullanım Şekli

Metabo kesim diski takıldığında metal kesici çeliğin, demir içermeye metallerin, demirin ve döküm kalıp ve benzer malzemelerin kuru şekilde kesilmesi için uygundur.

Kullanıcı uygunsuz kullanımdan dolayı meydana gelecek zarardan tek başına sorumludur.

Genel kabul görmüş kazayı önleme düzenlemelerine ve ilişikteki güvenlik bilgilerine uyulmalıdır.

3. Genel Güvenlik Talimatları

Dikkat! Elektrikli el aletlerini kullanırken, elektrik şokuna, yaralanmaya veya yangına karşı korunmak için aşağıdaki temel güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Bu elektrikli el aletini kullanmadan önce bütün bilgileri okuyun ve bu güvenlik bilgilerini güvenli bir yerde saklayın.

4. Özel Güvenlik Talimatları

Kendinizin ve el aletinizin korunması için metnin bu sembolle işaretlenmiş her bölümüne ayrı dikkat gösterin!

Her zaman koruyucu gözlükler ve koruyucu kulaklıklar takın. Gerekirse toz maskesi, eldiven, başlık, koruyucu önlük gibi koruyucu giysiler de giyin. Yüz ya da toz maskesinin gerekli olduğuna karar vermeden önce işlenecek iş parçasının veya kaplamasının sağlığa zararı olma olasılığını gözönünde bulundurun. Şüphe durumunda koruyucu giysi giyin.

Üzün süre çalışacaksanız koruyucu kulaklıklar takın. Üzün zaman süresi boyunca yüksek ses düzeyleri işitmenize etki edebilir.

Çalışırken oluşan toz sağlığa zararlı olabilir (Örneğin kurşun veya başka zararlı maddeleri içerebilen metali veya boyalı bir işi işlerken). Bu tozun bedene girmesi engellenmelidir. Uygun bir toz maskesi takın. Her türlü toz birikimini, örneğin uygun özel bir emme donanımıyla vakumlayarak çıkarın.

Toz veya buhar üreten malzemeler (Örneğin asbest) sağlığınıza zararlı olabilir.) işlenmemelidir.

Magnezyumla çalışmayın.

Loş veya nemli ortamlarda elektrikli el aletlerini kullanmayın.

Makinenizi kıvılcımların yangın, patlama v.b.ne neden olabildiği patlama riskinin olduğu ortamlarda kullanmayın.

Testere ağzı kullanmayın.

Kazayı önleme ipucu: Taşlama makinesi çalışma tezgahına her zaman uygun uzun ve sağlam vidalarla sabitlenmelidir.

Ezilme tehlikesi! Kolu indirirken birleşme yerine yaklaşmayın!

Makineyi koruyucu siper (7) olmadan hiçbir zaman kullanmayın.

Oynar koruyucu siperin (7) sıkışmadığından emin olun. Her zaman hareket edebilmelidir.

Olası bir hasara karşı elektrikli el aletini kontrol edin.

- Elektrikli el aletini kullanmayı sürdürmeden önce doğru çalışmayı sağlamak için koruyucu mekanizmalar ve hafi f hasar görmüş kısımlar dikkatle incelenmelidir.

Çalışma Talimatları

Metabo el aletini satın almakla göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederiz. Her Metabo el aleti dikkatle test edilmiş

ve Metabo’nun kalite güvenliği tarafından sıkı kalite güvenlik kontrolleri uygulanmıştır. Ancak el aletinin kullanım ömrü

büyük ölçüde size bağlıdır. Lütfen bu talimatlarda ve ilişkteki belgede belirtilen bilgilere uyun.Metabo el aletini ne kadar

uygun kullanırsanız o kadar uzun kullanım ömrü elde edersiniz.

(6)

- Hasarlı koruyucu mekanizmalar ve kısımlar kullanım kılavuzunda başkası belirtilmediyse onaylı bir uzmanı tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir.

Koruyucu siperler ve kesim diskleri de dahil olmak üzere makinenin iyi çalışmaması derhal raporlanmalıdır. İşlev bozukluğu düzgün şekilde giderilmelidir.

Elektrikli el aletinin bağlantı kablosunu düzenli şekilde kontrol edin ve hasarlı olması durumunda onaylı bir uzmanın onarmasını sağlayın.

Uzatma kablolarını düzenli şekilde kontrol edin ve hasarlı olmaları durumunda değiştirin.

Sadece üçlü elektrik kablosu kullanın.

Ellerinizi kuru, temiz, yağsız ve gressiz tutun.

Zorlu işler için düşük güçlü makine kullanmayın.

Yağlama ve alet değiştirmeyle ilgili yönergelere bağlı kalın.

Makineyi kuru, yüksek veya güvenli bir yerde çocukların erişiminden uzak tutun.

Tozlu şartlarda çalışırken havalandırma deliklerinin tıkanık olmamasını sağlayın. Tozu çıkarmak gerekirse elektrikli el aletinin şebeke elektriğiyle bağlantısını çıkarın.

Fazla toz birikmesi durumunda makine daha sık aralarla temizlenmeli ve/veya kaçak akım koruma anahtarı (RCCB) bağlanmalıdır.

Makine bir RCCB ile kapatıldığı zaman, kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

Sadece taşlama malzemeleriyle ilgili (Örneğin EN 12413) güvenlik standartları özelliklerine uyan ve üretici tarafından önerilen kesim disklerini kullanın.

Dikkat! Diğer aletlerin veya aksesuarların kullanımı yaralanma riskiyle sonuçlanabilir.

Kesim diskleri üreticinin yönergelerine uygun şekilde depolanmalı ve dikkatle kullanılmalıdır.

Kesi diskini kuru ortamda depolayın. Kuru kesim için kesim disklerinde nem veya suyun etkisiyle dayanıklılık azalabilir.

Kesim diskini dikkatle kullanın. Kesim diskini darbe ve sarsıntılardan koruyun.

Her zaman aşağıdaki gereklilikleri karşılayan donanımı kullanın:

Sadece rezinoit bağlı ve fi berle güçlendirilmiş kesim diskleri kullanılabilir. Kesim diskinin dakikada maksimum devir (rpm) makinenin boştaki hızından düşük olmamaldır.

Maksimum kesim diski çapına uyun (Teknik verilere bakın).

3 mm’den (3/32”) kalın kesim disklerini kullanmayın.

Kesim diskinin deliği herhangi bir boşluk kalmaksızın alet tutucusuna uymalıdır. Adaptör veya azaltıcı kullanmayın.

Aletin veya aksesuarın üreticisinin ayırt edici özelliklerine uyun.

Kesim diski kullanım kılavuzuna uyun.

Özellikle kesim diskine bağlı parçalara dikkat edin. İş miline, fl anşa veya vidaya zarar vermemeye özen gösterin. Bu parçalardaki hasarlar kesim diskinin kırılmasına neden olabilir.

Kullanmadan önce kesim diskini inceleyin. Ufalanmış, çatlak, kırılgan, daire şeklinde olmayan, titreyen v.b. şekilde hasarlı kesim disklerini kullanmayın.

Takılan disklerin üreticinin yönergelerine uygun şekilde monte edilmesini sağlamalısınız.

Kullanmadan önce kesim disklerinin doğru şekilde takılıp sıkıldığından emin olun ve makineyi boşta 30 saniye çalıştırın.

Güçlü vibrasyonlar veya diğer arızalar oluşursa makineyi derhal

“Off ” konumuna getirin. Arıza olursa nedenini bulmak için makineyi inceleyin.

Kesim diski aşınma sınırının üstünde kullanıldığında (Dış çapın 1/3’ü) kesim diskini değiştirin.

Her türlü ayar ve bakımdan önce fi şi prizden çıkarın.

Makine “Off ” konumuna getirildikten sonra dönmeyi sürdürür.

İş milini kilitleme düğmesini (8) sadece motor çalışır durumda değilken devreye sokun.

Dönen kesim diskine dokunmayın.

Yaralanma riski!

Kesim diski boşta çok güçlü çalıştırıldığı zaman, kırılmaya neden olabilir. Kullanım sırasında düzensizlik oluşursa makineyi derhal

“Off ” konumuna getirin ve onarımını yaptırın.

İş parçasını sabitleyin. Sabitlemek için kelepçe kullanın.

Çok küçük parçaları kesmeye çalışmayın.

İşlem sırasında iş parçası sıkıca desteklenmeli ve harekete karşı sabitlenmelidir.

Uzun iş parçaları yeterince desteklenmelidir.

Sadece maksimum devir hızına (rpm) eriştiğinizde kesim işlemine başlayın.

Kesim diskinin kesici yüzünü sadece kesmek için kullanın. Kesim diskinin yan yüzeyini taşlama işleri için kullanmayın.

Kıvrımlı veya eğimli iş parçalarıyla çalışırken kesim diskine yanal güç uygulanmadığından emin olun.

Çalışma süresince oluşan kıvılcımların kullanıcı ve diğer personele tehlike oluşturmamasını ve yanıcı maddeleri tutuşturamamalarını sağlayın.

Tehlikeli alanlar ateşe dayanıklı kaplamalarla korunmalıdır.

Yangın tehlikesi bulunan alanlarda yangın söndürücü olduğundan emin olun.

İşlendikten sonra iş parçası çok sıcak olabilir. Dikkat, yanma riski!

(7)

5. Genel Bakış Bkz. Sayfa 3 1 Anahtar deposu

2 Kesim diskini değiştirmek ve işi ayarlamak için anahtar 3 Kesme derinliği sınırlayıcısı

4 Nakliye kilidi 5 Kol 6 Kesim diski*

7 Güvenlik kapağı 8 İş milini kilitleme düğmesi 9 Tetik sivici

10 Kilitleme aleti 11 Kıvılcım saptırma plakası 12 Kelepçe

13 Çabuk ayarlama kolu 14 Krank

15 Durdurucu

16 Vidalar (Kesim açısını ve maksimum kelepçeleme uzunluğunu ayarlamak için)

*Teslimat kapsamında değildir.

6. İlk Defa Çalıştırma

Fişi takmadan önce ölçülen şebeke voltajı ve şebeke frekansının ölçüm etiketinde belirtildiği gibi elektrik kaynağınızla eşleştiğini kontrol edin.

Makine sadece isim plakasında yazılı olan şebeke voltajıyla ve frekansla beslenebilir. Örneğin 120 V makine 230 V şebeke voltajıyla beslendiği zaman maksimum rpm aşıldığından kesim diskleri ve makine hasar görebilir.

Bütün vidalar sıkıca vidalanmalıdır. Kesim diskini sıkmak için verilen anahtarla vidayı iyice sıkın ve diğer vidaların da sıkı vidalandığını kontrol edin.

Kıvılcım saptırıcı plaka (11)

Kıvılcım saptırıcı plakayı ilk defa çalıştırmadan önce işarete eğin.

7. Kullanım

7.1- Kesme Derinliğini Ayarlama

İstenen kesme derinliğini önceden ayarlamak için (Örneğin aynı kesme derinliğinde birkaç kesim için)

Kesme derinliğini sınırlandırma (3)

- Kilit somununu (16) ve durdurucuyu (12) serbest bırakın.

- İstenen kesme derinliği için altıgen vidayı takın.

- Kilit somununu yeniden sıkıştırın.

7.2- Kelepçe

İş parçası kelepçeye (12) sıkıca kelepçelenmelidir.

Kesme açısını ayarlama:

- Durdurucudaki (15) iki vidayı (16) gevşetin.

- İstenen kesme açısını ayarlayın.

- İki vidayı (16) da yeniden sıkın.

Maksimum kelepçeleme uzunluğunu yapılandırmak Durdurucu 3 konum için ayarlanabilir.

- Ek olarak iki vidayı (16) çıkarın.

- Durdurucuyu (15) arka/orta/ön konumlara getirin.

- Durdurucuyu (15) iki vidayla (16) yeniden sıkın.

İş parçasını kelepçelemek

- Çabuk ayarlama için, kolu(13) yukarı döndürün ve krankı(14) iş parçası yönünde çevirin.

- Kolu(13) aşağı ittirin ve krankı(14) saat yönünde çevirerek iş parçasını sıkıca kelepçeleyin.

7.3- İş Parçasını Kesme

Ezilme tehlikesi! Kolu indirirken ek yerine yaklaşmayın!

• Makine maksimum rpm’ye ulaşana kadar kesmeye başlamayın.

• Kesim diskini iş parçasına yavaşça indirin ve kesim işini hafi fçe bastırarak yürütün.

• İşi bitirdikten sonra, kolu başlatma konumuna getirin.

• Bütün kesim işleminden sonra makineyi “Off ” konumuna getirin, motorun tam olarak durmasını bekleyin ve bir sonraki kesim işini hazırlayın. Kesim diski dönerken iş parçasının çıkarılması veya takılması yaralanmaya neden olabilir.

• Kesim diski çabuk aşınabileceğinden veya makine veya iş parçasına zarar gelebileceğinden çok bastırarak çalışmayın.

7.4- “On” ve “Off ” konumuna getirme

“On” konumuna getirme: Kilitleme aletine (10) bastırın ve tutun, sivici (9) çalıştırın.

“Off ” konumuna getirme: Tetiği (9) serbest bırakın.

7.5- Nakliye

Nakliye için, kolu (5) tamamen aşağı döndürün ve nakliye kilidini (4) çalıştırarak durun.

8. Bakım

Her türlü dönüştürme ve bakım işinden önce şebeke fi şini prizden çıkarın!

(8)

İş milini kilitleme düğmesini (8) sadece motor çalışamaz durumdayken devreye sokun.

Kesim diskini çıkarma:

- İş milini kilitleme düğmesi(8) kolunu sağa bastırın ve iş milini kilitleme düğmesinin devreye girdiğini hissedene kadar kesim diskini elle döndürün.

- Vidayı çıkarmak amacıyla kelepçeleme fl anşını(b) döndürmek için anahtarı (c) kullanın.

- Kesim diskini çıkarın.

Kesim diskini takma:

- Yeni kesim diskini (a) takın.

- Kelepçeleme fl anşıyla (b) vidayı takın.

- İş milini kilitlemek için anahtarı(c) kullanın ve vidayı kelepçeleme fl anşıyla(b) sıkın.

- İş milini kilitleme düğmesinin (8) tamamen devreden çıktığını yeniden kontrol edin.

- Kirli makineyi temizleyin ve taşlama tozunu çıkarın.

Düzenli bakım:

Aşağıdaki parçaları ayda en az bir kere yağlayın:

Kelepçenin oynar parçaları (12).

9. Sorun Giderme

“On” konumuna getirme işlemleri voltajda kısa süreli düşmeye neden olur. Elverişsiz elektrik koşulları diğer cihazlar için zararlı olabilir. 0.2 ohm’dan düşük elektrik impedansı herhangi bir arızaya neden olmamalıdır.

10. Aksesuarlar

Sadece orijinal Metabo aksesuarlarını kullanın.

Her hangi bir aksesuara gereksiniminiz olduğunda bayinize danışın.

Bayinin doğru aksesuarı saçmesi için elektrikli el aletinizin tam modelini bilmeleri gerekir.

Bkz.Sayfa 4

A Kesme diskleri: A 36-R “Flexiamant Super” inox kalite sınıfı.

Paslanmaz çelik için orta sertlikte özel kesme diski.

Uzun kullanım süresi boyunca yüksek kesme performansı.

B Kesme diskleri: Kalite sınıfı A 30-R / A 36-S “Flexiamant Super” çelik.

Uzun kullanım süresi boyunca çeliği iyi kesme performansı.

Güçlü makineler için sert versiyon.

A 36-S: Çabuk kesim için iç kumaşı vardır.

C Kesme diskleri: Kalite sınıfı A 24-M “Flexiamant Super”

çelik.

Uzun kullanım süresi boyunca çeliği iyi kesme performansı.

Daha az güçlü makineler için yumuşak versiyon.

11. Onarım

Elektrikli aletlerin onarımı SADECE kalifye elektrikçiler tarafından yapılmalıdır!

Onarılması gereken Metabo elektrikli el aletiniz varsa yerel Metabo temsilcinizle iletişime geçin.

Adresler için www.metabo.com.tr sitesini veya ana kataloğu inceleyin.

Yedek parça listesini www.metabo.com.tr sitesinden indirebilirsiniz.

12. Çevreyi Koruma

Metabo’nun ambalajı % 100 geri dönüştürülebilir.

Hurda el aletleri ve aksesuarları geri dönüştürülebilen çok miktarda değerli hammadde ve plastik içerir.

Oluşan kumlama tozu tehlikeli malzemeler içerebilir, bunları umumi çöpe değil de tehlikeli atık toplama noktasına teslim edin.

Bu talimatlar klorsuz beyaz kağıda basılmıştır.

Sadece Avrupa Birliği ülkeleri için: El aletlerinizi hiçbir zaman ev atıklarının bulunduğu çöplüğe atmayın!

Elektrik ve elektronik donanımla ilgili European Guideline 2002/96/EC’ye ve bunun ulusal yasalardaki uygulamasına göre kullanılmış el aletleri ayrı şekilde toplanmalı ve çevreye uygun geri dönüşüm için teslim edilmelidir.

(9)

13. Teknik Özellikler

Özelliklerle ilgili açıklayıcı notlar sayfa 2’de bulunmaktadır.

Teknolojik ilerleme nedeniyle değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

U = Voltaj l = Akım P1 = Ölçülen giriş P2 = Güç çıkışı n0 = Yüksüz hız Kesme diski boyutları:

Dmax = Maksimum dış çap B = Çark kalınlığı d = Delik çapı

Hmax = Maksimum kesim çapı ( Çubuk, Boru, Profi l çelik) Lmax = Maksimum kelepçe ağzı m = Kablo olmadan ağırlık

ahw = El/kol bölgesinde tahmin edilen tipik ivme Khw = Kararsızlık (Vibrasyon)

Tipi A-etkin algılanan ses düzeyleri:

LpA = Ses basınç düzeyi LWA = Akustik güç düzeyi KpA,KWA = Kararsızlık

Çalışma boyunca gürültü düzeyi 80 dB(A)’yı geçebilir.

Koruyucu kulaklık takın!

Ölçülen değerler EN61029’a uygundur.

Belirtilen teknik özellikler toleransa tabidir (Geçerli olan ilgili standartlara uygun olarak).

(10)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

Adana ACK Mekanik Ulucami Mahallesi 25019 Sokak No.: 20/A 0 (322) 359 13 33 0 (322) 359 13 34

Adana Omser Teknik Yeşiloba Mahallesi 46023 Sokak No.: 11/A Seyhan 0 (322) 428 92 23 0 (322) 428 92 22

Afyon Teksan Hırdavat Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi No.: 54 0 (272) 214 28 43 0 (272) 215 29 49

Aksaray Kaynar Hırdavat 2013 Nolu Sokak No.: 1 0 (382) 215 12 88 0 (382) 215 00 43

Amasya Akotek Bobinaj Yeniyol Caddesi No.: 85 Gümüşlü Camii Arkası 0 (358) 218 71 19 0 (358) 212 91 99

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Merkez) 1230/1 Sokak (Eski 42 A Sokak) No.: 38 Ostim 0 (312) 354 80 21 0 (312) 354 80 26 Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Demir Caddesi No.: 64 Dışkapı 0 (312) 311 28 09 0 (312) 310 19 61

Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Çalım Sokak 32/E Siteler 0 (312) 348 63 88 0 (312) 348 63 00

Ankara Bilim Elektrik 1169 Sokak (Eski 1.Sokak) Armağan Pasajı No: 102/18 Ostim 0 (312) 385 30 41 0 (312) 385 35 45

Antalya Gökler Makine Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 93 0 (242) 343 21 29 0 (242) 345 19 47

Antalya/Alanya Abalıoğlu Bobinaj Sanayi Girişi Çağrıcı Sitesi A Blok No.: 9/A 0 (242) 512 63 18 0 (242) 512 63 18

Aydın Taciroğlu Kaya Bobinaj 1.Sanayi Sitesi Üst Sanayi Caddesi 2.Sokak No.: 31 0 (256) 212 70 48 0 (256) 214 90 70

Aydın/Nazilli Dikmen-Ay Bobinaj Karaçay Mahallesi 257.Sokak No.: 22 0 (256) 312 80 56 -

Balıkesir Sunay Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi19 Ağustos Caddesi No.: 28 0 (266) 246 52 70 0 (266) 246 55 12

Balıkesir/ Bandırma Marmara Bobinaj 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi No.: 207/C 0 (266) 713 66 52 -

Batman Hikmetyar Bilge Yeni Mahalle 1014 Sokak No.: 16/7 0 (488) 214 56 64 -

Burdur/Bucak Ünal Bobinaj Sanayi Mahallesi Oğuzhan Sanayi Sitesi 2476 Sokak No.: 35 0 (248) 325 52 56 0 (248) 325 52 56

Burdur Çevikler Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Blok No.: 8 0 (248) 252 94 37 0 (248) 252 94 37

Bursa Vokart (Merkez) Gazcılar Caddesi Erikli Bahçe Sokak No.: 7/B Osmangazi 0 (224) 254 48 75 0 (224) 254 48 75

Bursa Vokart (Şube) Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 47 Sokak Parkop No.: 67 Nilüfer 0 (224) 441 57 00 0 (224) 443 47 57 Bursa/İnegöl Çağ Teknik Bobinaj Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi No.: 21 0 (224) 715 57 37 0 (224) 715 57 37

Çanakkale Sistem Makine Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 6.Blok No.: 12 0 (286) 212 35 78 0 (286) 212 25 71

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Merkez) İstiklal Caddesi No.: 154 0 (286) 316 11 71 0 (286) 317 01 33

Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Şube) 2 Nolu Sanayi Sİtesi16.Sokak No.: 13 0 (286) 317 01 34 0 (286) 317 01 33

Çorum Emek Bobinaj Küçük Sanayi Sitesi 23.Caddesi No.: 5/C 0 (364) 234 68 84 0 (364) 234 68 85

Denizli Örsler Bobinaj Ahi Sinan Caddesi Sedef Çarşısı No.: 9-10 0 (258) 261 42 74 0 (258) 265 23 53

Diyarbakır Gama Bobinaj Urfa Yolu Üzeri Selahattin Eyyubi Mh. Kale Koop. B Blok Altı No.: 33/A 0 (412) 237 31 58 0 (412) 237 31 58

Düzce Yıldız Makine (Merkez) Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak No.: 1 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Düzce Yıldız Makine (Şube) Sanayi Çarşısı 4.Sokak No.: 27 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96

Elazığ Tekser Teknik Servis Sanayi Sitesi 10.Sokak No.: 4 0 (424) 224 83 14 0 (424) 224 83 14

Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarşısı 767 Sokak No.: 54 0 (446) 224 08 01 0 (446) 224 01 32

Erzurum Ümit Teknik Cennet Çeşme Caddesi Bakırcı Apt.No.: 10/A 0 (442) 235 05 72 0 (446) 224 01 32

Eskişehir Aytu Elektrik (Merkez) Işıklar Mahallesi Sivrihisar Caddesi No.: 85/C 0 (222) 231 16 02 0 (222) 231 16 02

Eskişehir Aytu Elektrik (Şube) Teksan Tornacılar Sitesi D Blok No.: 9/10 0 (222) 228 17 51 0 (222) 228 17 71

Gaziantep Özdemir Bobinaj İsmetpaşa Mahallesi İlk Bld. Başk. Caddesi No.: 2/B 0 (342) 231 60 88 0 (342) 232 22 81

Gaziantep Öz-Türk Bobinaj K.S.S Anafartalar Bulvarı Sosyal Tesisler Yanı 4.Blok No: 16 0 (342) 235 54 42 0 (342) 235 14 46

Giresun Özcan Teknik Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi No.: 94/B 0 (454) 212 17 35 0 (454) 212 17 35

Hatay Özteknik Kaynak Payas Küçük Sanayi Sitesi Dere Sokak 5.Blok B/7 No.: 7 0 (326) 718 15 19 0 (326) 718 15 79

Hatay Pak-İş Bobinaj (Merkez) Eski Sanayi Sitesi 2.Cadde No.: 10 0 (326) 215 64 73 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Sitesi 6.İniş 4.Cadde No.: 10 Antakya 0 (326) 221 15 45 0 (326) 215 64 73

Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Kurtuluş Caddesi No.: 156 Antakya 0 (326) 215 64 77 0 (326) 215 64 73

İstanbul/Karaköy Alp Elektrik Tersane Caddesi Abdülsellah Sokak Bilgin Han No.: 5 0 (212) 253 58 81 0 (212) 253 59 03 İstanbul/Perpa Birlik Elektromekanik Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:4 No.: 318 0 (212) 222 94 18 0 (212) 222 94 66

İstanbul/Perpa Demirhas Makine Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No.: 995 0 (212) 320 22 61 0 (212) 320 22 61

İstanbul/Beylikdüzü Ata Bobinaj Beykent Sanayi Sitesi Tuna Sokak No.: 384 0 (212) 872 44 34 0 (212) 872 44 34

İstanbul/Çağlayan Kardeşler Bobinaj Elektrik Kağıthane Caddesi No.: 47 0 (212) 224 97 54 0 (212) 233 52 92

İstanbul/Çağlayan Demirhas Makine Çağlayan Mahallesi Sinanpaşa Caddesi No.: 5 0 (212) 240 69 69 0 (212) 232 21 21

İstanbul/Sefaköy Aypar Elektrik Mehmet Kartal Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Kocabıyık Sokak No.: 23/C 0 (212) 540 55 63 0 (212) 426 70 04 İstanbul/Halkalı Aypar Elektrik Salih Kartal Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Funda Sokak No.: 32 0 (212) 548 67 06 0 (212) 548 67 06

İstanbul/Tuzla Coşkun Makine Rauf Orbay Caddesi Kelebek Sokak No.: 5 0 (216) 446 01 68 0 (216) 446 01 68

İstanbul/Dudullu Aydın Bobinaj İmes Sanayi Sitesi 3.Sosyal Tesisler No.: 17 0 (216) 415 10 96 0 (216) 540 71 08

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(11)

Şehir Servis Adres Telefon Faks

İstanbul/Ümraniye Pratik Elektromekanik Alemdağ Caddesi Rüzgarlı Sokak No.: 9/B 0 (216) 328 21 36 0 (216) 344 03 50 İstanbul/Kartal Aykut Elektrik Karlıktepe Mahallesi Soğanlık Caddesi No.: 50/B 0 (216) 488 04 56 0 (216) 488 42 68

İzmir Şenkar Bobinaj 1.Sanayi Sitesi 2826 Sokak No.: 36/1 0 (232) 457 90 18 0 (232) 458 83 85

İzmir/Çiğli Kent Bobinaj Ata Sanayi Sitesi 8780/33 Sokak No.: 50 0 (232) 328 10 33 0 (232) 328 31 15

İzmir İrfan Bobinaj Basmane 1310 Sokak No.: 41/B 0 (232) 425 35 49 0 (232) 441 52 49

K.maraş Altunbaş Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No.: 12 0 (344) 236 21 80 0 (344) 236 21 80

K.maraş/Elbistan Üstün Bobinaj Sanayi Sitesi 15.Blok No.: 4 0 (344) 413 64 93 0 (344) 413 64 93

Karabük Damla Elektrik Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi Bağ-Kur Altı No.: 17/B 0 (370) 412 77 00 0 (370) 412 77 00

Karaman Özpa Elektrik Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 16 0 (338) 213 10 20 0 (338) 213 10 20

Kayseri Akın Elektrik Eski Sanayi 5.Caddesi No.: 8-D 0 (352) 336 41 23 0 (352) 320 49 04

Kayseri Anadolu Elektrik Sanayi Bölgesi 3.Caddesi No.: 5/B 0 (352) 336 27 08 0 (352) 336 89 75

Kırıkkale Levent Bobinaj Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi No.: 14 0 (318) 245 25 85 0 (318) 245 25 85

Kırşehir Emek Bobinaj Kılıçözü Sanayi Sitesi 23 Blok No.: 2 0 (386) 252 62 40 0 (386) 252 62 40

Kocaeli Çetinkaya Elektromekanik Sanayi Mahallesi İzmit Sanayi Sitesi 12.Cadde 11.Blok No.: 1 0 (262) 335 13 20 0 (262) 335 13 22 Kocaeli Eso Ada Elektrik Vezirçiftliği Mahallesi Ali Aygün Sokak No.: 12 Kullar/Başiskele 0 (262) 349 44 20 0 (262) 349 44 29

Kocaeli/Gebze İnce Motor Mustafapaşa Mahallesi 712 Sokak No.: 30 0 (262) 646 46 15 0 (262) 646 55 98

Konya Yavuzhan Bobinaj (Merkez) Karatay Sanayi Çobandere Sokak No.: 20 0 (332) 233 29 60 0 (332) 238 01 52

Konya Yavuzhan Bobinaj (Şube) 2.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Arkası No.: 18 0 (332) 239 01 91 0 (332) 238 01 52

Konya TYB Bobinaj Fevzi Çakmak Mahallesi 10562 Sokak No.: 24 0 (332) 342 45 00 0 (332) 342 45 00

Konya Ömeroğlu Hırdavat Anadolu Sanayi H.Han Mahallesi Abkes Sokak No.: 19 0 (332) 248 88 12 0 (332) 248 88 03

Malatya Öz Üstün Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Caddesi 8.Sokak No.: 7 0 (422) 336 43 93 0 (422) 336 30 55

Manisa İrfan Bobinaj Mehmet Akif Ersoy Caddesi No.: 86/A 0 (236) 236 22 96 0 (236) 236 22 97

Mersin Flaş Bobinaj Sanayi Sitesi 159.Caddesi No.: 4/D 0 (324) 336 02 32 0 (324) 336 02 32

Mersin Şekerler Elektrik Bobinaj Nusratiye Mahallesi 5005 Sokak Anadolu Apt. Altı No.: 21/A 0 (324) 336 35 55 0 (324) 336 70 98

Muğla/Fethiye Merkez Bobinaj İnönü Bulvarı No.: 74 0 (252) 612 10 51 -

Muğla/Marmaris Ata Teknik Yeniyol Caddesi 77 Sokak No.: 1/3 0 (252) 412 19 48 0 (252) 412 19 48

Niğde Güven Elektrik Şahinali Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Altın Apt.No.: 31/C 0 (388) 213 31 75 0 (388) 232 95 36 Ordu Kahvecioğlu Elektrik Bobinaj Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No.: 205 0 (452) 233 13 35 0 (452) 233 13 35 Rize Arif Elektroteknik Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı No.: 212 0 (464) 212 09 32 0 (464) 213 18 49 Sakarya/Adapazarı AOG Elektrik Makine Papuçcular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Saka Sitesi No.: 18 C/D 0 (264) 273 43 18 0 (264) 273 43 18 Sakarya/Adapazarı Engin Elektrik Bobinaj Maltepe Mahallesi Ş.Metin Akkuş Sokak No.: 19 0 (264) 291 05 67 0 (264) 291 05 67

Samsun As Bobinaj Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi No.: 38 0 (362) 238 09 66 0 (362) 238 09 66

Samsun Güven Bobinaj Sanayi Sitesi 29.Sokak No.: 6 0 (362) 228 83 96 -

Sivas Gür-Ay Elektrik Şehitler Caddesi Sanayi Çarşısı No.: 6 0 (346) 221 42 95 0 (346) 223 11 87

Tekirdağ Kıyak Bobinaj Şaraphane Yolu No.: 58 0 (282) 262 75 60 0 (282) 262 75 60

Tekirdağ/Çorlu Ümit Elektrik Şeyh Sinan Mahallesi Ereğli Sokak Kılavuz İşhanı No.: 1 0 (282) 653 27 77 0 (282) 653 15 83

Tokat Çetin Elektrik Sanayi Sitesi Cami Altı No.: 13 0 (356) 214 63 07 -

Trabzon Makine Market Rize Caddesi Demirkırlar İş Merkezi Zemin Kat No.: 70 Değirmendere 0 (462) 328 14 80 0 (462) 328 14 84

Trabzon Saran Bobinaj Değirmendere Mahallesi Rize Caddesi Altın Sokak No.: 4 0 (462) 325 45 64 0 (462) 325 45 64

Uşak Zengin Bobinaj İslice Mahallesi Şehit İbrahim Aydın Sokak No.: 12 0 (276) 227 27 46 0 (276) 227 27 46 Van Özen Bobinaj Elektrik Vali Mithat Bey Cd. Halk Eğitim Arkası Armoni İş Merkezi No.: 3 0 (432) 214 22 27 0 (432) 215 38 27 Zonguldak/Kdz.Ereğli Tümen Bobinaj Sanayi Sitesi Kışla Mahallesi D Blok No.: 17 0 (372) 323 74 97 0 (372) 323 74 97

YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ

(12)

Made in GERMANY

Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany www.metabo.com

ÜRETİCİ FİRMA

Bankalar Caddesi No.: 23 Karaköy 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 23 20 Posta Kutusu: 283 Karaköy

www.burla.com

İTHALATÇI FİRMA

Akçaburgaz Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:7 Esenyurt - İSTANBUL Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 51 86

makinaservis@burla.com www.burla.com

TEKNİK BİLGİ ve DANIŞMA

MERKEZ SERVİS

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :