• Sonuç bulunamadı

www.matematigiseviyorum.com 4. 7. 3. 6. 2. 1. 5. 6.SINIFMATEMATİKEŞLİK VE BENZERLİKTEST NO : 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "www.matematigiseviyorum.com 4. 7. 3. 6. 2. 1. 5. 6.SINIFMATEMATİKEŞLİK VE BENZERLİKTEST NO : 4"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

6.SINIF

MATEMATİK EŞLİK VE BENZERLİK TEST NO : 4

I II

III

IV

Kare prizma Küp

Üçgen prizma Dikdörtgenler prizması

I.şekil II.şekil

1.

I. Eş şekiller, aynı biçim ve eşit ölçülere sahiptirler.

II. Eş şekiller her zaman benzer şekillerdir.

III. Benzer şekiller her zaman eş şekillerdir.

IV. Benzer şekiller aynı biçimde fakat farklı büyüklüktedir.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2.

Aşağıdaki isimleri verilen şekillerin hangisinin bütün kenarları eş doğru parçalarından elde edilmemiştir?

A) Kare B) Dikdörtgen C) Düzgün altıgen D) Eşkenar dörtgen

3.

Noktalı kağıt üzerine çizilmiş olan yukarıdaki dört şekilden üç tanesi birbirine eştir.

Bu şekillerden hangisi birbirine eş olan şekillerden biri değildir?

A) I B) II C) III D) IV

4.

Noktalı kağıt üzerine çizilmiş olan doğru parçalarından hangi ikisi birbirine eştir?

A) I ile II B) I ile IV C) II ile III D) III ile IV

5.

Aşağıda kareli kağıt üzerine çizilmiş olan şekillerin hangileri birbirine benzer değildir?

A) B)

C) D)

6.

Aşağıdaki cisimlerden hangisinin bütün yüzeyleri birbirine eştir?

A) B)

C) D)

7.

I. şekil ile II. şeklin birbirine eş olması için I. şekilden aşağıdaki parçalardan hangisi çıkarılmalıdır?

A) B) C) D)

www.matematigiseviyorum.com

I II

III

IV

(2)

A B

A

B

C K

L

M

Dikdörtgen Kare

Yamuk Paralelkenar

6.Sınıf Matematik Test No : 4 8.

Şekildeki kareli

kağıdın üzerine kaç tane AB doğru parçasına

doğru

parçaları çizilebilir?

A) 16 B) 20 C) 24 D) 32

9.

I.

II.

III.

IV.

Yukarıdaki izometrik kağıt üzerindeki cisimlerin hangilerinin üsten

görünüşleri eş şekillerdir?

A) I ile II B) I ile IV

C) II ile III D) III ile IV

10.

Aşağıdaki şekillerin hangisi işaretli yerlerden kesilirse

birbirine eş iki

şekil elde

edilmez?

A) B)

C) D)

11.

Kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı 6 cm olan dikdörtgen ile benzer olan bir dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 6; 8

B) 8; 10

C) 10; 12 D) 12; 18

12.

Noktalı kağıt üzerinde verilen üçgenlere göre aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

A) ABC üçgeni ile KLM üçgeni eş üçgenlerdir.

B) A açısı K açısına eştir.

C) AB doğru

parçası LM

doğru parçasına eştir.

D) KM doğru

parçası AC

doğru parçasına eştir.

13.

Aşağıda birim küplerden elde edilmiş

yapıların hangisinde eş yapılar birlikte verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

14.

Aşağıda verilen şekillerin hangisi köşegenler doğrultusunda kesildiğinde elde edilen şekillerin hepsi eş olur?

A) B)

C) D)

www.matematigiseviyorum.com

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu maddeler ile Mustafa Kemal Paşa daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?. A) Ordunun ihtiyaçlarını sağlayarak savaş gücünü artırmayı B) Askeri

[r]

Aşağıda 1'den 10'a kadar verilen sayıların İngilizcelerini altlarına yazınız.. İngilizceleri verilmiş olan sayıları

Match the English sentences with the Turkish meanings.. Geç kaldığım için

[r]

S.No Ders Dersin Adı Hs Yer Dersin Öğretmenleri..

2 SBYLJ SEÇMELİ BİYOLOJİ 4 MESUT DEMİR. 3 SFZK SEÇMELİ FİZİK 4

[r]