<<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>> <<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>>

Tam metin

(1)

ASLI ELİF SERTTEPE 62

3,00

-2,67 Numara

Sınıf

K. Kodu Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

1 YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Ders Detayları Soru Analizleri

6B

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit A

SNO ANH CEV

CABCDBBBCBCBACDDBDAA bcBdacadacadbCacBbdc 1234567890123456789012345

atemak Kit

A ABCDADADBACCDCCDDBCD bcaDdbAcdbCaDdaD Bba 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

A ABBDADABCD ABBDAbcBCc

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

A BCDDCADBDDDBCCAACBCC cdbDbbDcacDBbaAcCBdb 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

A BDCBABDDAD dcbcABaDbb

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

A CCDCDACAAA CCDaccddcb 6,00

₺7,00

20 20 10 20 10 10

7,00

₺3,00

₺3,00

17 13 3 13

7 7

0 1 0 0 0 0

1,67 6,00 2,67 0,67 0,67

0,00 8,33 60,00 13,33 6,67 6,67

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 29 60 1 9,00 10,00 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

103 103

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 124

131 131

131 131 124

20 20 41,48

170,74

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

BÜŞRA ŞİRNEVAİ 34

12,00

9,33 Adı Soyadı

Numara

Seviye Sınıf K. Kodu

<<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>>

Sınav Tarihi

Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

Kalım

Ders Detayları Soru Analizleri

6. Sınıf 6B

22.03.2018

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit B

SNO ANH CEV

ACDCDBBBBDAAACBCBBCD bCDCDaBBBDdbAbBbaBdD 1234567890123456789012345

atemak Kit

B CBDDBADDCADADDCBACCC b aaBADDbbDADc cAbCC 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

B DAABDCBADB bA BDCBdDB

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

B BDCDADCCCDCAACBDBDCB cDbDAaCadDbAAaBDBbCd 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

B DBBADCDADB bcaADCaADB

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

B CDCACDAAAC CDCcbDcAAC 10,00

₺7,00

20 20 10 20 10 10

11,00

₺6,00

₺7,00

8 8 2 9 4 3

0 2 1 0 0 0

7,33 6,33 8,00 4,67 6,00

46,67 36,67 63,33 40,00 46,67 60,00

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 53 34 3 41,67 46,30 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

45 45

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 50

55 55

55

55 50

6 6 257,96

278,98

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

(2)

DİLARA ATABAŞ 122

5,00

0,67 Numara

Sınıf

K. Kodu Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

3 YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Ders Detayları Soru Analizleri

6B

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit A

SNO ANH CEV

CABCDBBBCBCBACDDBDAA dcBdcBcaadbBA acbAc 1234567890123456789012345

atemak Kit

A ABCDADADBACCDCCDDBCD dcCDdccD dbbaCbaba D 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

A ABBDADABCD bdcbADddCD

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

A BCDDCADBDDDBCCAACBCC aCDcdbacabD dCdb daC 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

A BDCBABDDAD dadBdBaDcb

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

A CCDCDACAAA dCbdbbadcc 5,00

₺4,00

20 20 10 20 10 10

5,00

₺3,00

₺1,00

13 13 6 13

7 9

2 2 0 2 0 0

0,67 2,00 0,67 0,67 -2,00

3,33 3,33 20,00

3,33 6,67 0,00

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 23 61 6 2,67 2,96 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

110 110

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 133

140 140

140 140 133

23 23 18,15

159,07

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

DİLARA TUNÇ 69

9,00

5,33 Adı Soyadı

Numara

Seviye Sınıf K. Kodu

<<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>>

Sınav Tarihi

Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

Kalım

Ders Detayları Soru Analizleri

6. Sınıf 6B

22.03.2018

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit A

SNO ANH CEV

CABCDBBBCBCBACDDBDAA CABdDBdBdcCabCcDdcdd 1234567890123456789012345

atemak Kit

A ABCDADADBACCDCCDDBCD ddCccDcDcdddcadcbdbb 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

A ABBDADABCD AaBDAbdddD

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

A BCDDCADBDDDBCCAACBCC BCbbCcbaabbdCbdcbBdb 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

A BDCBABDDAD dbCBdBDDAD

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

A CCDCDACAAA abcCcdCdcd 3,00

₺5,00

20 20 10 20 10 10

5,00

₺7,00

₺2,00

11 17 5 15

3 8

0 0 0 0 0 0

-2,67 3,33 0,00 6,00 -0,67

26,67 0,00 33,33

0,00 60,00

0,00

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 31 59 0 11,33 12,59 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

100 100

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 119

128 125

128 125 119

19 19 54,44

177,22

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

(3)

EYLÜL TURGÜTKURT 11

13,00

10,67 Numara

Sınıf

K. Kodu Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

5 YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Ders Detayları Soru Analizleri

6B

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit A

SNO ANH CEV

CABCDBBBCBCBACDDBDAA CABdDBBBddCaACDbdDAd 1234567890123456789012345

atemak Kit

A ABCDADADBACCDCCDDBCD ABCDADADBACCDCCDDBCb 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

A ABBDADABCD ABaDADABCD

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

A BCDDCADBDDDBCCAACBCC aCDDaAbdDbDBCCAAaBCb 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

A BDCBABDDAD aaCBABDDAD

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

A CCDCDACAAA CCDCDAdbAA 19,00

₺9,00

20 20 10 20 10 10

13,00

₺8,00

₺8,00

7 1 1 7 2 2

0 0 0 0 0 0

18,67 8,67 10,67

7,33 7,33

53,33 93,33 86,67 53,33 73,33 73,33

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 70 20 0 63,33 70,37 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

10 10

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 12

12 12

12

12 12

2 2 401,85

350,93

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

HATİCE N KAHRAM*

50

11,00

10,00 Adı Soyadı

Numara

Seviye Sınıf K. Kodu

<<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>>

Sınav Tarihi

Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

Kalım

Ders Detayları Soru Analizleri

6. Sınıf 6B

22.03.2018

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit A

SNO ANH CEV

CABCDBBBCBCBACDDBDAA CAB*DB B a BAC BDc

1234567890123456789012345

atemak Kit

A ABCDADADBACCDCCDDBCD AB ADADBA bDaCD Bba

1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

A ABBDADABCD ABBDADABCD

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

A BCDDCADBDDDBCCAACBCC a DDCA d D BCaAcCBCb

1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

A BDCBABDDAD aa dABcDAD

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

A CCDCDACAAA dCD bCAdA 12,00

₺10,00

20 20 10 20 10 10

11,00

₺5,00

₺5,00

3 4 0 5 4 3

6 4 0 4 1 2

10,67 10,00 9,33 3,67 4,00

50,00 53,33 100,0 46,670

36,67 40,00

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 54 19 17 47,67 52,96 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

35 35

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 38

39 39

39

39 38

4 4 302,04

301,02

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

(4)

IRMAK ATICI 47

7,00

2,67 Numara

Sınıf

K. Kodu Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

7 YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Ders Detayları Soru Analizleri

6B

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit B

SNO ANH CEV

ACDCDBBBBDAAACBCBBCD AdbCadaBBDbbdacdBcaD 1234567890123456789012345

atemak Kit

B CBDDBADDCADADDCBACCC bdababaDaADbDcbccbba 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

B DAABDCBADB bAABDCBccB

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

B BDCDADCCCDCAACBDBDCB abCDcabCCDCAAaBDBbCd 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

B DBBADCDADB DBccaCDdcB

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

B CDCACDAAAC baCdCbAbba 4,00

₺7,00

20 20 10 20 10 10

12,00

₺5,00

₺3,00

13 16 3 8 5 7

0 0 0 0 0 0

-1,33 6,00 9,33 3,33 0,67

13,33 0,00 60,00 46,67 33,33 6,67

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 38 52 0 20,67 22,96 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

83 83

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 99

105 105

105 105 99

13 13 121,85

210,93

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

MEDİNE BALLI 83

11,00

8,00 Adı Soyadı

Numara

Seviye Sınıf K. Kodu

<<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>>

Sınav Tarihi

Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

Kalım

Ders Detayları Soru Analizleri

6. Sınıf 6B

22.03.2018

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit B

SNO ANH CEV

ACDCDBBBBDAAACBCBBCD AdaCDdaBBDAcAbBaBadD 1234567890123456789012345

atemak Kit

B CBDDBADDCADADDCBACCC a aaBbDcaAadDabBAbCb 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

B DAABDCBADB bAbBadBADd

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

B BDCDADCCCDCAACBDBDCB c bDAcCCCcaAAacDdDad 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

B DBBADCDADB DBBcDCbdDa

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

B CDCACDAAAC CaCAbDAbAC 7,00

₺5,00

20 20 10 20 10 10

9,00

₺6,00

₺7,00

9 12

5 10

4 3

0 1 0 1 0 0

3,00 3,33 5,67 4,67 6,00

40,00 15,00 33,33 28,33 46,67 60,00

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 45 43 2 30,67 34,07 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

69 69

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 78

85 84

85

84 78

10 10 184,07

242,04

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

(5)

MERDİYE ADIYAMAN 48

7,00

3,33 Numara

Sınıf

K. Kodu Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

9 YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Ders Detayları Soru Analizleri

6B

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit A

SNO ANH CEV

CABCDBBBCBCBACDDBDAA C**d*B*BddCBbCbDcb 1234567890123456789012345

atemak Kit

A ABCDADADBACCDCCDDBCD A DADAa*ddCDCaDDBba 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

A ABBDADABCD ABBaADABCD

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

A BCDDCADBDDDBCCAACBCC cCDbaA ac BCCdcbBC

1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

A BDCBABDDAD BcddAB DAD

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

A CCDCDACAAA CCa DcCbAA 11,00

₺9,00

20 20 10 20 10 10

8,00

₺6,00

₺6,00

11 7 1 8 3 3

2 2 0 4 1 1

8,67 8,67 5,33 5,00 5,00

16,67 43,33 86,67 26,67 50,00 50,00

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 47 33 10 36,00 40,00 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

65 65

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 73

80 79

80

79 73

9 9 207,41

253,70

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

RANASÜMEYY AB*CI 553

9,00

5,67 Adı Soyadı

Numara

Seviye Sınıf K. Kodu

<<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>>

Sınav Tarihi

Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

Kalım

Ders Detayları Soru Analizleri

6. Sınıf 6B

22.03.2018

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit B

SNO ANH CEV

ACDCDBBBBDAAACBCBBCD ACbabaaBBacAA BCBdac 1234567890123456789012345

atemak Kit

B CBDDBADDCADADDCBACCC bdDcdAcDa cADcbBcdad 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

B DAABDCBADB DAbcbdabDa

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

B BDCDADCCCDCAACBDBDCB cabbcbdCCadbdbcDdaba 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

B DBBADCDADB DBdADbadDB

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

B CDCACDAAAC CD dacAbcd 6,00

₺3,00

20 20 10 20 10 10

3,00

₺6,00

₺3,00

10 13 7 17

4 6

1 1 0 0 0 1

1,67 0,67 -2,67 4,67 1,00

28,33 8,33 6,67 0,00 46,67 10,00

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 30 57 3 11,00 12,22 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

98 98

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 117

123 123

123 123 117

18 18 60,93

180,46

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

(6)

RAZİYE ŞEKER 49

6,00

1,67 Numara

Sınıf

K. Kodu Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

11 YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Ders Detayları Soru Analizleri

6B

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit B

SNO ANH CEV

ACDCDBBBBDAAACBCBBCD c babBBBaDbbAaBaaaab 1234567890123456789012345

atemak Kit

B CBDDBADDCADADDCBACCC bdabBADDCdDccDaBdaba 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

B DAABDCBADB cAcBbCccba

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

B BDCDADCCCDCAACBDBDCB BbbacbCabDaAbbacdDCc 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

B DBBADCDADB bBabcdDAcB

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

B CDCACDAAAC CDdbacbccd 8,00

₺3,00

20 20 10 20 10 10

6,00

₺4,00

₺2,00

13 12 7 14

6 8

1 0 0 0 0 0

4,00 0,67 1,33 2,00 -0,67

8,33 20,00

6,67 6,67 20,00

0,00

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 29 60 1 9,00 10,00 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

97 97

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 116

122 122

122 122 116

17 17 62,22

181,11

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

SUDENAZ ÖZDEMİR 78

12,00

9,33 Adı Soyadı

Numara

Seviye Sınıf K. Kodu

<<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>>

Sınav Tarihi

Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

Kalım

Ders Detayları Soru Analizleri

6. Sınıf 6B

22.03.2018

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit B

SNO ANH CEV

ACDCDBBBBDAAACBCBBCD dCaCDaBBcDAbAbBCdBaD 1234567890123456789012345

atemak Kit

B CBDDBADDCADADDCBACCC adDbdADDCADADDCaACCC 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

B DAABDCBADB DAcdDCBccB

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

B BDCDADCCCDCAACBDBDCB BbbDAaCabbCAACaaacbd 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

B DBBADCDADB DBaAaCbADa

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

B CDCACDAAAC CDCACaAAAC 15,00

₺6,00

20 20 10 20 10 10

8,00

₺6,00

₺9,00

8 5 4 12

4 1

0 0 0 0 0 0

13,33 4,67 4,00 4,67 8,67

46,67 66,67 46,67 20,00 46,67 86,67

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 56 34 0 44,67 49,63 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

39 39

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 43

47 46

47

46 43

5 5 277,41

288,70

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

(7)

SÜMEYRA EMLİK 32

8,00

4,33 Numara

Sınıf

K. Kodu Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

13 YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Ders Detayları Soru Analizleri

6B

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit A

SNO ANH CEV

CABCDBBBCBCBACDDBDAA dABdDBaabdCaACDac cd 1234567890123456789012345

atemak Kit

A ABCDADADBACCDCCDDBCD ABbDA ADabb*DabDDBCa 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

A ABBDADABCD ABBbADcBCD

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

A BCDDCADBDDDBCCAACBCC

*aaDCAada bcbbAc Bbb 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

A BDCBABDDAD aDCcdcaaAa

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

A CCDCDACAAA CCbCDbdcdA 11,00

₺8,00

20 20 10 20 10 10

5,00

₺3,00

₺5,00

11 8 2 13

7 5

1 1 0 2 0 0

8,33 7,33 0,67 0,67 3,33

21,67 41,67 73,33 3,33 6,67 33,33

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 40 46 4 24,67 27,41 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

78 78

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 92

98 98

98

98 92

12 12 147,78

223,89

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

SÜMEYYE TOPRAK 37

13,00

11,00 Adı Soyadı

Numara

Seviye Sınıf K. Kodu

<<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>>

Sınav Tarihi

Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

Kalım

Ders Detayları Soru Analizleri

6. Sınıf 6B

22.03.2018

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit B

SNO ANH CEV

ACDCDBBBBDAAACBCBBCD dbCDcBBBDdbACBCaBCD 1234567890123456789012345

atemak Kit

B CBDDBADDCADADDCBACCC a b B DD ADA a C

1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

B DAABDCBADB bAABcCBcDB

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

B BDCDADCCCDCAACBDBDCB CDADb C bAACa c dd

1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

B DBBADCDADB DB ADCbAbB

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

B CDCACDAAAC C ddA 7,00

₺7,00

20 20 10 20 10 10

8,00

₺7,00

₺2,00

6 3 3 6 2 2

1 10

0 6 1 6

6,00 6,00 6,00 6,33 1,33

55,00 30,00 60,00 30,00 63,33 13,33

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 44 22 24 36,67 40,74 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

55 55

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 61

66 66

66

66 61

7 7 232,04

266,02

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

(8)

SİBEL YÖRÜK 13

4,00

-1,33 Numara

Sınıf

K. Kodu Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

15 YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Ders Detayları Soru Analizleri

6B

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit A

SNO ANH CEV

CABCDBBBCBCBACDDBDAA adaaDBdabBd*b*abBccd 1234567890123456789012345

atemak Kit

A ABCDADADBACCDCCDDBCD bddDADdaBAaacCa***Ca 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

A ABBDADABCD AdBbADdBCD

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

A BCDDCADBDDDBCCAACBCC aacbaAacaDaaaacdaBCb 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

A BDCBABDDAD aDaccBaDcb

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

A CCDCDACAAA aCcdDbdbbd 7,00

₺7,00

20 20 10 20 10 10

4,00

₺3,00

₺2,00

16 13 3 16

7 8

0 0 0 0 0 0

2,67 6,00 -1,33 0,67 -0,67

0,00 13,33 60,00 0,00 6,67 0,00

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 27 63 0 6,00 6,67 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

108 108

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 131

138 138

138 138 131

21 21 23,33

161,67

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

TUĞBA ÖZDEMİR 248

9,00

7,00 Adı Soyadı

Numara

Seviye Sınıf K. Kodu

<<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>>

Sınav Tarihi

Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

Kalım

Ders Detayları Soru Analizleri

6. Sınıf 6B

22.03.2018

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit A

SNO ANH CEV

CABCDBBBCBCBACDDBDAA CdB DB dcaBbCD DAc

1234567890123456789012345

atemak Kit

A ABCDADADBACCDCCDDBCD cB dDdDBb DbaDDBC

1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

A ABBDADABCD ABBbADABCD

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

A BCDDCADBDDDBCCAACBCC B bD Ac Dabddb cacdC

1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

A BDCBABDDAD dcdddBDDAD

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

A CCDCDACAAA bacaDbdbcA 9,00

₺9,00

20 20 10 20 10 10

5,00

₺5,00

₺2,00

6 6 1 11

5 8

5 5 0 4 0 0

7,00 8,67 1,33 3,33 -0,67

35,00 35,00 86,67 6,67 33,33

0,00

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 39 37 14 26,67 29,63 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

72 72

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 82

90 88

90

88 82

11 11 163,33

231,67

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

(9)

YAĞMUR KI ZLCAPINAR 376

7,00

2,67 Numara

Sınıf

K. Kodu Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

17 YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Ders Detayları Soru Analizleri

6B

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit A

SNO ANH CEV

CABCDBBBCBCBACDDBDAA dABCadaabdaabCDaaDAc 1234567890123456789012345

atemak Kit

A ABCDADADBACCDCCDDBCD ddaDdaADadadDCaDDabb 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

A ABBDADABCD dBBbAaABaD

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

A BCDDCADBDDDBCCAACBCC ababaAaBcbaaCbAcCcCb 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

A BDCBABDDAD ccCaABaDAc

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

A CCDCDACAAA bCDaDbCccA 7,00

₺6,00

20 20 10 20 10 10

6,00

₺5,00

₺5,00

13 13 4 14

5 5

0 0 0 0 0 0

2,67 4,67 1,33 3,33 3,33

13,33 13,33 46,67 6,67 33,33 33,33

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 36 54 0 18,00 20,00 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

87 87

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 103

109 109

109 109 103

15 15 95,93

197,96

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

ZEHRA NUR KURTULMUŞ 61

11,00

8,00 Adı Soyadı

Numara

Seviye Sınıf K. Kodu

<<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>>

Sınav Tarihi

Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

Kalım

Ders Detayları Soru Analizleri

6. Sınıf 6B

22.03.2018

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit A

SNO ANH CEV

CABCDBBBCBCBACDDBDAA CABaDBdBdBCabCcbcDAc 1234567890123456789012345

atemak Kit

A ABCDADADBACCDCCDDBCD AB abDd dACaDCCDDdba 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

A ABBDADABCD AdBbAbbBCD

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

A BCDDCADBDDDBCCAACBCC adbbCbbdabDadCbcaabd 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

A BDCBABDDAD aDdcdcaDca

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

A CCDCDACAAA bCDdbAdbcc 10,00

₺6,00

20 20 10 20 10 10

3,00

₺2,00

₺3,00

9 8 4 17

8 7

0 2 0 0 0 0

7,33 4,67 -2,67 -0,67 0,67

40,00 36,67 46,67 0,00 0,00 6,67

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 35 53 2 17,33 19,26 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

84 84

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 100

106 106

106 106 100

14 14 116,67

208,33

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

(10)

ZEYNEP SELİN AĞCA 377

6,00

1,67 Numara

Sınıf

K. Kodu Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

19 YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

Ders Detayları Soru Analizleri

6B

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit B

SNO ANH CEV

ACDCDBBBBDAAACBCBBCD ca dadBBcadcAbBddBaD 1234567890123456789012345

atemak Kit

B CBDDBADDCADADDCBACCC ddacBbbbadDAacCBAdbd 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

B DAABDCBADB DAbcDCadbB

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

B BDCDADCCCDCAACBDBDCB aDacbcaCdDddbacbBbCd 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

B DBBADCDADB bdabbaDcba

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

B CDCACDAAAC dbacabdcAd 6,00

₺5,00

20 20 10 20 10 10

5,00

₺1,00

₺1,00

13 14 5 15

9 9

1 0 0 0 0 0

1,33 3,33 0,00 -2,00 -2,00

8,33 6,67 33,33

0,00 0,00 0,00

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 24 65 1 2,33 2,59 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

109 109

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 132

139 139

139 139 132

22 22 20,74

160,37

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

ÖZEN NUR TEKİN 71

9,00

5,67 Adı Soyadı

Numara

Seviye Sınıf K. Kodu

<<<< TEOG SINAV SONUÇ KARNESİ >>>>

Sınav Tarihi

Kurum

Genel

Sınav Adı Kurum Sınıf

Kalım

Ders Detayları Soru Analizleri

6. Sınıf 6B

22.03.2018

Dersler S.Say. Doğru Yanlış Boş Net % Net Sınıf Kurum Genel Türkçe

atemak Din Kültürü Fen Bilimleri Sosyal/İnkılâp İngilizce

1234567890123456789012345 Türkçe

Kit B

SNO ANH CEV

ACDCDBBBBDAAACBCBBCD cdDbbaBBdcAbAaaC BCD 1234567890123456789012345

atemak Kit

B CBDDBADDCADADDCBACCC adccdcDabcabDDCadabb 1234567890123456789012345 Din Kültürü Kit

B DAABDCBADB DAAaDCdccB

1234567890123456789012345 Fen

Bilimleri Kit

B BDCDADCCCDCAACBDBDCB dcaacDCCC aAAaababCa 1234567890123456789012345 Sosyal

İnkılâp Kit

B DBBADCDADB DBcAaabcaa

1234567890123456789012345 İngilizce Kit

B CDCACDAAAC CbbAacAAAa 4,00

₺6,00

20 20 10 20 10 10

7,00

₺3,00

₺5,00

10 16 4 12

7 5

1 0 0 1 0 0

-1,33 4,67 3,00 0,67 3,33

28,33 0,00 46,67 15,00 6,67 33,33

Ortalama Netler

4. DENEME SINAVI 6 LAR YÜREĞİR İMAM HATİP ORTAOKULU

6,231 6,2758 5,4923 3,9567 3,4495 2,6662 6

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

8

8,232 7,1676 5,9417 4,6738 3,6263 3,2434

Toplam 90 34 54 2 16,00 17,78 8

149 149 23

28,07 21

32,88 56

32,88 56

89 89

Puanlar

Puan Türü Puan Gn. Sr. İl Sr. İlçe Sr. Kur. Sr. Sın. Sr.

Teog Pn.

YEP 106

111 112

111 112 106

16 16 90,74

195,37

SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV SNO ANH CEV

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :