• Sonuç bulunamadı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve

OKUL YÖNETİMİ

(2)

Eğitim kurumunun ögeleri

• Okul

• Öğretmen

• Öğrenci

• Ders kitabı

• Ders programı

• Diploma

• Bakanlık

(3)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi:

• Okulun ortaya çıkışı

• Sümerlerde

• Antik Yunan’da (Akademia, Lyceum)

• Müslüman medreseleri ve külliyeleri

• Batı üniversiteleri

• Okul öncesi eğitim kurumları

(4)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi:

• Öğretmenin ortaya çıkışı:

• Antik Yunan’da sofistler

• İslam muallim ve müderrisleri

• Hristiyan dekan ve doçentleri

• Batı’da ve bizde “modern” öğretmen okullarının kuruluşu

• Gezici öğretmenler, eğitmenler…

(5)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi

• Ders kitabının ve programının ortaya çıkışı:

• Dini kitapların okutulması

• Dini kitapların “ders kitabı” formatına dönüşmesi

• Medreselerin ders programı

• Üniversitelerin ders programı

• Ders anlatma yöntem ve tekniklerinin ortaya çıkışı

(6)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi

• “Öğrenci”nin ortaya çıkışı:

• “Talebe” kavramının gelişmesi

• Yaş olarak talebenin sınırlanması

• “Sınıf” kavramının ortaya çıkışı

• Yatılı-burslu sistemin ortaya çıkışı

• “

(7)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi

• Diploma”nın ortaya çıkışı:

• Belli bir eğitimi alanlara bazı haklar verilmesi

• “İcazetname” biçimleri

• Bugünkü diplomalar

(8)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi:

• Eğitim Bakanlığı’nın ortaya çıkışı

• Devletin bürokratik olarak yeniden dizaynı

• Bakanlıkları kuruluşu

• Eğitim Bakanlığının kültür, turizm gibi ögelerden ayrılması

• Eğitim Bakanlığının “milli” olması

Referanslar

Benzer Belgeler

Ayrıca çalışma kapsamında depresyonun, öz saygı ve günlük internet kullanımı ile doğrudan ilişkilendirilirken; sosyal medya bağımlılığın ise dolaylı

Grigson’un da (2011) belirttiği gibi satın alma modeli ile sağlanan e-kitaplar bir abonelik dönemi için ödemesi yapılan e-kitaplardan daha pahalıdır ancak modeller

•  Antropoloji, insan ve insan toplumlarının benzerlik ve farklılıklarını anlayabilmek amacıyla tüm yönleriyle bütüncül ve karşılaştırmalı olarak inceleyen

Sonuç olarak Yunus Emre’nin şiirlerinde eş benlik temasını, en genel tanım- lama ile, “ölümsüz benlik” olarak kabul eden sanatçı duyarlılığı ile kullandığı, bazen

The Objective Of This Research Is To Study The Process Of Creating A Brand, The Origin Of Brand Building, And The Search For The Structure Of The Chiang Rai Brand Dna, The

In second stage local feature such as Local Binary Pattern (LBP) is extracted are extracted from the brain tumor for discrimination between tumors within the class. Similarly, in

Yıllar sonra, İstanbul Beledi­ ye Konservatuvarı Tiyatro Bölü- mü’ndeki öğretmenliğimiz dola- yısiyle, Burhan Toprak’la arka­ daşlık ettik.. Uygar

- Çok kişi hâlâ diyor ki: ‘O türkü kendisinin değil, baş- kasınındır.’ O türkü yüzünden yemediği dayak