• Sonuç bulunamadı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ"

Copied!
8
0
0

Tam metin

(1)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve

OKUL YÖNETİMİ

(2)

Eğitim kurumunun ögeleri

• Okul

• Öğretmen

• Öğrenci

• Ders kitabı

• Ders programı

• Diploma

• Bakanlık

(3)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi:

• Okulun ortaya çıkışı

• Sümerlerde

• Antik Yunan’da (Akademia, Lyceum)

• Müslüman medreseleri ve külliyeleri

• Batı üniversiteleri

• Okul öncesi eğitim kurumları

(4)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi:

• Öğretmenin ortaya çıkışı:

• Antik Yunan’da sofistler

• İslam muallim ve müderrisleri

• Hristiyan dekan ve doçentleri

• Batı’da ve bizde “modern” öğretmen okullarının kuruluşu

• Gezici öğretmenler, eğitmenler…

(5)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi

• Ders kitabının ve programının ortaya çıkışı:

• Dini kitapların okutulması

• Dini kitapların “ders kitabı” formatına dönüşmesi

• Medreselerin ders programı

• Üniversitelerin ders programı

• Ders anlatma yöntem ve tekniklerinin ortaya çıkışı

(6)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi

• “Öğrenci”nin ortaya çıkışı:

• “Talebe” kavramının gelişmesi

• Yaş olarak talebenin sınırlanması

• “Sınıf” kavramının ortaya çıkışı

• Yatılı-burslu sistemin ortaya çıkışı

• “

(7)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi

• Diploma”nın ortaya çıkışı:

• Belli bir eğitimi alanlara bazı haklar verilmesi

• “İcazetname” biçimleri

• Bugünkü diplomalar

(8)

Eğitimin kurumsallaşmasının tarihi:

• Eğitim Bakanlığı’nın ortaya çıkışı

• Devletin bürokratik olarak yeniden dizaynı

• Bakanlıkları kuruluşu

• Eğitim Bakanlığının kültür, turizm gibi ögelerden ayrılması

• Eğitim Bakanlığının “milli” olması

Referanslar

Benzer Belgeler

• Temel sosyal ihtiyaçların (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi) devlet tarafından bedelsiz veya düşük bedelle sağlandığı devlet. • 1960’lardaki algılama –

uygun sporcuların veya takımların katılımını sağlamak için bir kayıt süresinin belirlenmesi gerekir. Organizasyon için uygun

Grigson’un da (2011) belirttiği gibi satın alma modeli ile sağlanan e-kitaplar bir abonelik dönemi için ödemesi yapılan e-kitaplardan daha pahalıdır ancak modeller

The results of this paper indicate that the genetic algorithm as a model selection criterion selects networks with lower values of MSPE but a larger number of hidden units compared

Buna göre işletmelerin uyguladığı sosyal ve yapısal ilişkisel bağ kurma stratejilerinin, müşterilerin ilişkisel kalite algısı üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu;

Norveç’de Belediye yaşlı bakım hizmetleri Sosyal Demokrat ya da İskandinav refah devleti modeli denilen versiyonun önemli bir parçası olarak

By this example, it comes more clearly to understand how Maker Movement affects the society and democratize the access to the tools of production and information which affects

The Objective Of This Research Is To Study The Process Of Creating A Brand, The Origin Of Brand Building, And The Search For The Structure Of The Chiang Rai Brand Dna, The

In second stage local feature such as Local Binary Pattern (LBP) is extracted are extracted from the brain tumor for discrimination between tumors within the class. Similarly, in

Grafik 5.9’a göre Türkiye genelinde yapılan elektrik enerjisi üretim tesislerine 2010 yılı ve daha sonrasında her yıl için %2,5 düzeyinde bir ilave yapılması

He states that "When I've heard you [Pacino] talking about Richard as a man who cannot find love, and a person who finally in the last scenes knows that he does not have his own

Sonuç olarak Yunus Emre’nin şiirlerinde eş benlik temasını, en genel tanım- lama ile, “ölümsüz benlik” olarak kabul eden sanatçı duyarlılığı ile kullandığı, bazen

تئاوفلا ءاضقو بيتترلا في لصف ( ظف ) ّكذت ولو ّكذت عم ةيتقولا زوتج لا ًةتئاف ر تئاوفلا تناك اذإ لاإ ةتئافلا ر اًتس ، في للها هحمر ديهشلا ماملإا ردصلا لاق تاعقاولا

Ayrıca çalışma kapsamında depresyonun, öz saygı ve günlük internet kullanımı ile doğrudan ilişkilendirilirken; sosyal medya bağımlılığın ise dolaylı

Bu teoriler yalnızca ana hat tüketici araştırmalarında gelecek olanların çoğu için çok önemli olmakla kalmadı, aynı zamanda öğrenme teorisinin

Milli eğitim, Avrupa’da eski toplum ve devlet yapılarının yarattığı sorunlar, medeniyet birikimi sonucu gelişen modern yöntem ve araçların biçimlendir- diği yeni

K4 öğretmen; “Down Sendromu bireyler zaten diğer engelli bireylerden daha çok sosyal olarak çok iyi olmaları ile ön plana çıkıyorlar baya bir seviyorlar yani

günler arasında çeşitli fertilite problemi olan ve sağlıklı ineklerin kan beta-karotin, gli- koz, kolesterol ve retinol düzeyleri ile fertilite arasındaki

Mieszko, Łaba Nehri bölgesinde yaşayan Slav kabileleri ve Saksonya ile komşuluk yapan, aynı zamanda Sezarın müttefiki olan, çok iyi organize olmuş bir devletin lideri olarak

•  Antropoloji, insan ve insan toplumlarının benzerlik ve farklılıklarını anlayabilmek amacıyla tüm yönleriyle bütüncül ve karşılaştırmalı olarak inceleyen

Sirius – B Deniz Memelileri Dünya’da direkt olarak insan türlerine veya yunuslar ve balinalar olarak enkarne olma yeteneğine ve seçimine sahiptir..

Yıllar sonra, İstanbul Beledi­ ye Konservatuvarı Tiyatro Bölü- mü’ndeki öğretmenliğimiz dola- yısiyle, Burhan Toprak’la arka­ daşlık ettik.. Uygar

- Çok kişi hâlâ diyor ki: ‘O türkü kendisinin değil, baş- kasınındır.’ O türkü yüzünden yemediği dayak