Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller, Devam Ediyor

Tam metin

(1)

Doç.Dr. Fehime Nihal KUYUMCU Doç.Dr. Fehime Nihal KUYUMCU Kişisel Bilgiler

Kişisel Bilgiler

İş Telefo nu:

İş Telefo nu: +90 212 586 3042 İş Telefo nu:

İş Telefo nu: +90 212 440 0000 Dahili: 11987 E-po sta:

E-po sta: nihal.kuyumcu@istanbul.edu.tr W eb:

W eb: http://aves.istanbul.edu.tr/nihal.kuyumcu/

Po sta Adresi:

Po sta Adresi: Besim Ömer Paşa cad.No:11 Beyazıt İstanbul

Eğitim Bilgileri Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji, Türkiye 1994 - 1998 Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji, Türkiye 1992 - 1994 Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili Ve Edebiyatı, Türkiye 1975 - 1979

Yabancı Diller Yabancı Diller

Fransızca, B1 Orta

Sertifika, Kurs ve Eğitimler Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Kişisel Gelişim Semineri, İstanbul Üniversitesi, 2018

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Yaratıcı ve Dahil eden Eğitimcinin Eğitimi, Öğrenme Tasarımları Derneği, 2017 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014

Yaptığı Tezler Yaptığı Tezler

Doktora, Çağdaş Çocuk Tiyatrosu, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji, 1998 Yüksek Lisans, Köy oyunlarında kadının konumu, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji, 1994

Araştırma Alanları Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Sahne ve Görüntü Sanatları, Tiyatro

Akademik Unvanlar / Görevler Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Hasa Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Böl./Fransız Dili Eğitimi Abd, 2013 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller, 2008 - Devam Ediyor Diğer, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe , 2002 - 2008

Verdiği Dersler

Verdiği Dersler

(2)

Verdiği Dersler Verdiği Dersler

drama, Lisans, 2017 - 2018

Eğitimde Tiyatro, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017 Tiyatro ve Drama Uygulamaları, Lisans, 2016 - 2017 müze eğitimi, Yüksek Lisans, 2015 - 2016

drama, Lisans, 2012 - 2013, 2014 - 2015, 2015 - 2016 uzmanlık alan dersi, Doktora, 2015 - 2016

Tiyatro ve Canlandırma, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016 Drama, Lisans, 2015 - 2016

drama, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016 etkili iletişim, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016 İlişkileri öğrenmede farkındalık, Lisans, 2015 - 2016

THU, Lisans, 2015 - 2016

karşılaştırmalı kültür araştırmaları, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015 Eğitimde Tiyatro, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015

fransız kültürü, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015 drama, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015 deneme eleştiri çözümlemesi, Lisans, 2014 - 2015 THU, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015 Sanat Eğitimi, Lisans, 2014 - 2015

Bilimsel Araştırma, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014 Bilim Tarihi, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014

drama , Lisans, 2008 - 2009, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013 seminer, Yüksek Lisans, 2012 - 2013

drama , Lisans, 2008 - 2009, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013 Tiyatro ve Canlandırma, Lisans, 2008 - 2009, 2010 - 2011, 2011 - 2012 Bilim Tarihi, Lisans, 2010 - 2011

Karşılaştırmalı Kültür Araştırmaları, Lisans, 2010 - 2011 eğitimde tiyatro, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012 Fransız Kültürü, Lisans, 2010 - 2011

seminer, Yüksek Lisans, 2010 - 2011

Deneme Eleştiri Çözümleme, Lisans, 2011 - 2012 THU, Lisans, 2010 - 2011, 2011 - 2012

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Lisans, 2010 - 2011 Etkili İletişim, Lisans, 2010 - 2011

eğitimde tiyatro, Lisans, 2010 - 2011 Şehir-Kültür-İstanbul, Lisans, 2010 - 2011

Deneme Eleştiri Metin Çözümleme, Lisans, 2010 - 2011 karşılaştırmalı Kültür Araştırmaları, Lisans, 2009 - 2010 roman öykü çözümleme, Lisans, 2009 - 2010

Etkili iletişim, Lisans, 2009 - 2010

topluma hizmet uygulamaları, Lisans, 2009 - 2010 Bilim Tarihi, Lisans, 2009 - 2010

öğretim ilke ve yöntemleri, Lisans, 2009 - 2010

Yönetilen Tezler Yönetilen Tezler

KUYUMCU F. N. , Risk gruplarıyla sosyal alanda yaratıcı drama çalışmalarının etkileri, Yüksek Lisans, E.Boran(Öğrenci), 2011

(3)

Jüri Üyelikleri Jüri Üyelikleri

Yarışma, Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Bursa Kültür ve Sanat Vakfı, Haziran, 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez savunma jürisi, Ankara Üniversitesi DTCF, Haziran, 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans), tez savunma, Ankara Üniversitesi, Haziran, 2016 Tez Savunma (Doktora), Tez savunma jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi , Ocak, 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez savunma jürisi, Kocaeli Üniversitesi , Ocak, 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Sınav Jürisi tez savunma, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü , Mayıs, 2014 Tez Savunma (Doktora), Tez savunma jürisi, A.Ü DTCF, Mart, 2014

Yarışma, Ulusal Çocuk Tiyatroları, Sahne dergisi - Ankara, Nisan, 2013

Tez Savunma (Doktora), Doktora Sınav Jürisi , İ.Ü sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Sınav Jürisi, A.Ü. DTCF, Mart, 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Sınav Jürisi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart, 2013

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

I. Receptio n o f the children's theatreReceptio n o f the children's theatre KUYUMCU F. N.

Open Science journal, cilt.2, sa.3, ss.1-9, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

II. 5 5 VE 6 VE 6 SINIF ÖĞRENCİL ERİNİN ÖĞRETMEN VE OKUL KAVRAML ARINA İL İŞKİN AL GIL ARININSINIF ÖĞRENCİL ERİNİN ÖĞRETMEN VE OKUL KAVRAML ARINA İL İŞKİN AL GIL ARININ D EĞERL END İRİL MESİ

D EĞERL END İRİL MESİ KUYUMCU F. N. , ÖZSARI İ.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.5, ss.396-407, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

III. 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİL ERİNİN ÖĞRETMEN VE OKUL KAVRAML ARINA İL İŞKİN AL GIL ARININ5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİL ERİNİN ÖĞRETMEN VE OKUL KAVRAML ARINA İL İŞKİN AL GIL ARININ D EĞERL END İRİL MESİ

D EĞERL END İRİL MESİ KUYUMCU F. N. , ÖZSARI İ.

Eğitim Araştırmaları, cilt.5, ss.396-407, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) IV. YABANCI D İL ÖĞRETİMİND E BED EN D İL İ KUL L ANIMININ ÖNEMİYABANCI D İL ÖĞRETİMİND E BED EN D İL İ KUL L ANIMININ ÖNEMİ

DEREGÖZÜ A., KUYUMCU F. N.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.54, ss.97-104, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

V. Tarihten Günümüze Ço cuk ve Ço cukluk Algısı Üzerine Birkaç Sö z Ço cuk Tiyatro su ve Ço cuklarlaTarihten Günümüze Ço cuk ve Ço cukluk Algısı Üzerine Birkaç Sö z Ço cuk Tiyatro su ve Ço cuklarla Tiyatro

Tiyatro KUYUMCU F. N.

Türk Dili, sa.756, ss.709-713, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) VI. Ço cuk Tiyatro sunda Medya Tekno lo jilerinin YeriÇo cuk Tiyatro sunda Medya Tekno lo jilerinin Yeri

KUYUMCU F. N.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.II-I, sa.21, ss.95-101, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) VII. Rabelais'de Hiciv ve Hicvin ifadesinde D il ve D il ö tesi unsurların kullanımıRabelais'de Hiciv ve Hicvin ifadesinde D il ve D il ö tesi unsurların kullanımı

KUYUMCU F. N.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.2, ss.222-231, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) VIII. Türkçe derslerinde tiyatro metinlerinin işlevselliğiTürkçe derslerinde tiyatro metinlerinin işlevselliği

KUYUMCU F. N. , dilidüzgün ş.

Eğitim Öğretim araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.347-358, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) IX. Eğitimde tiyatro ve gençler.pdfEğitimde tiyatro ve gençler.pdf

KUYUMCU F. N.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.156-165, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

(4)

X. Eğitimde Tiyatro Yö ntemleriyle Medya EleştrisiEğitimde Tiyatro Yö ntemleriyle Medya Eleştrisi KUYUMCU F. N.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Tiyatro Araştırmaları Dergisi, cilt.26-2008, ss.39- 56, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XI. Ço cuklarla Tiyatro : Eğitimde Tiyatro ve Yaratıcı D ramaÇo cuklarla Tiyatro : Eğitimde Tiyatro ve Yaratıcı D rama KUYUMCU F. N.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmanliği Ve Dramaturji Bölümü, sa.10, ss.110-116, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri Kitap & Kitap Bölümleri

I. Eleştirel D üşünce ve Eğitimde TiyatroEleştirel D üşünce ve Eğitimde Tiyatro KUYUMCU F. N.

Anahtar Yayıncılık, İstanbul, 2018 II. Eğitimde Oyun D o ğaçlama ve TiyatroEğitimde Oyun D o ğaçlama ve Tiyatro

KUYUMCU F. N.

Akademisyeni Yayınevi, İstanbul, 2018

III. A Co mparative study o n the Turkish Traditio nal Theatre“Ortao yunu” and the Italian Po pulairA Co mparative study o n the Turkish Traditio nal Theatre“Ortao yunu” and the Italian Po pulair Theatre“Co mmedia D ell'Arte”

Theatre“Co mmedia D ell'Arte”

KUYUMCU F. N.

ACADEMIC RESEARCH IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVESCIENCES-II, Asoc. Prof. Bülent Cercis TANRITANIR, Ph.D. Asoc. Prof. Sevilay ÖZER, Ph.D, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.105-119, 2018 IV. Hangi Ço ck Tiyatro suHangi Ço ck Tiyatro su

KUYUMCU F. N.

Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2016

V. Sınıfa parende atarak giren Öğretmen OlabilmekSınıfa parende atarak giren Öğretmen Olabilmek

KUYUMCU F. N. , ÖZSARI İ., ŞAR İŞBİLEN E., BATDAL KARADUMAN G., ÖZTÜRK M., DERİNGÖL Y., ÜTKÜR N., KUYUMCU F. N.

Kuram İyi de Sınıfta Ne Yapalım?, Kuyumcu N, Editör, E Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.15-62, 2016

VI. Türk Mo dernleşmesinin Ço cuk Tiyatro sundaki yansımaları: Cumhuriyet D ö neminin İlk Ço cuk OyunuTürk Mo dernleşmesinin Ço cuk Tiyatro sundaki yansımaları: Cumhuriyet D ö neminin İlk Ço cuk Oyunu

“İlk Tiyatro D ersi”

“İlk Tiyatro D ersi”

İpşiroğlu N., Mecklenburg P. N. , KUYUMCU F. N. , ÖZSOYSAL F., KARABOĞA İ. K. , İpşiroğlu N., KALKAN H., ARICI O., PEKMAN Y., DİLİDÜZGÜN S., et al.

Tiyatroyla Düşünmek, Karaboğa K., Editör, Habitus, İstanbul, ss.370-381, 2016

VII. D arülbedayi'nin Kuruluşunun Yirminci Yılı ve Tiyatro muz Üzerine D üşündürdükleriD arülbedayi'nin Kuruluşunun Yirminci Yılı ve Tiyatro muz Üzerine D üşündürdükleri

KARABOĞA İ. K. , Mecklenburg N., PEKMAN Y., ÖZSOYSAL F., DİLİDÜZGÜN S., KARAKUŞ M., KUYUMCU F. N. , KALKAN H., ARICI O., Gürün D., et al.

Tiyatroyla Düşünmek - Zehra İpşiroğlu'na Armağan Kitabı, Yavuz Pekman, Editör, Habitus Yayıncılık, İstanbul, ss.152-163, 2016

VIII. Gö çmen So nrası TiyatroGö çmen So nrası Tiyatro

Karaboğa İ. K. , Mecklenburg N., Pekman Y., Özsoysal F., Dilidüzgün S., Karakuş M., Kuyumcu F. N. , Kalkan H., Arıcı O., Gürün D., et al.

Tiyatroyla Düşünmek - Zehra İpşiroğlu'na Armağan Kitabı, "Pekman Y.", Editör, Habitus Yayıncılık, İstanbul, ss.152- 163, 2016

IX. SİYASİ SÖYL EM Örneklerle Türk Siyasi Sö ylemiSİYASİ SÖYL EM Örneklerle Türk Siyasi Sö ylemi LOGIE N., KUYUMCU F. N.

Alter Yay. Rek. Org. Tic.Ltd.Şti, Ankara, 2015 X. Siyaset sahnesinin gö stergeleri ve o yuncularıSiyaset sahnesinin gö stergeleri ve o yuncuları

KUYUMCU F. N.

Siyasi Söylem, Nur Nacar Logie, Editör, Alter Yayıncılık, Ankara, ss.43-58, 2015

(5)

XI. F o rum Tiyatro ve UygulamalarıF o rum Tiyatro ve Uygulamaları KUYUMCU F. N.

Mitos-Boyut Yayınevi, İstanbul, 2013 XII. Oyun ve D ersOyun ve D ers

KUYUMCU F. N.

Morpa, İstanbul, 2012

XIII. Türkiye'de Ço cuk Tiyatro sunda Çağdaş YaklaşımlarTürkiye'de Ço cuk Tiyatro sunda Çağdaş Yaklaşımlar KUYUMCU F. N.

Çağdaş Türk Yazını, İpşiroğlu, Z., Editör, Toros Kitaplığı, İstanbul, ss.194-204, 2008 XIV. Ço cuk Tiyatro su mu D edinizÇo cuk Tiyatro su mu D ediniz

KUYUMCU F. N.

Mitos-Boyut Yayınevi, İstanbul, 2007 XV. Yaratıcı OkumaD o syasıYaratıcı OkumaD o syası

KUYUMCU F. N.

Gökte Biri Var, Ak,S., Editör, Toroslu Kitaplığı, İstanbul, ss.4-38, 2006 XVI. Yaşadığımız dünyaya başka gö zlerle bakmakYaşadığımız dünyaya başka gö zlerle bakmak

KUYUMCU F. N.

Gençler için sorunlar çözümler, Erişik,U, Editör, Çınar Yayınevi, İstanbul, ss.99-111, 2004 XVII. Ço cuklarla Tiyatro "Eğitimde Tiyatro "Ço cuklarla Tiyatro "Eğitimde Tiyatro "

KUYUMCU F. N.

Papirus, İstanbul, 2003 XVIII. Haydi Ço cuklar SahneyeHaydi Ço cuklar Sahneye

KUYUMCU F. N. , Iogna L.

Kültür Bakanlığı Yayınları Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001 XIX. Ço cuk Tiyatro suÇo cuk Tiyatro su

KUYUMCU F. N.

Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2000

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

I. The Use o f F o rum Theatre & D isco urse Analysis in So lutio n o f the W o men’s Issues in TurkeyThe Use o f F o rum Theatre & D isco urse Analysis in So lutio n o f the W o men’s Issues in Turkey KUYUMCU F. N. , Nacar-Logie N.

The European Conference on Arts and Humanities Conference, Birleşik Krallık, cilt.1, ss.9 II. ÖĞRETMEN AD AYL ARININ OKUL D IŞI ETKİNL İKL ERİ ÜZ ERİNE BİR ARAŞTIRMAÖĞRETMEN AD AYL ARININ OKUL D IŞI ETKİNL İKL ERİ ÜZ ERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUYUMCU F. N.

ICES 2018-1.st International Concress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, cilt.1, ss.39

III. Öğretmen Adaylarının “ço cuk” Kavramıyla İlgili Algılarının Metafo r Analizi Yo luyla İncelenmesiÖğretmen Adaylarının “ço cuk” Kavramıyla İlgili Algılarının Metafo r Analizi Yo luyla İncelenmesi KUYUMCU F. N.

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, cilt.1, ss.38

IV. The Use o f F o rum Theatre & D isco urse Analysis in So lutıo n o f the W o men’s Issues in TurkeyThe Use o f F o rum Theatre & D isco urse Analysis in So lutıo n o f the W o men’s Issues in Turkey NACAR LOGİE N., KUYUMCU F. N.

The European Conference on Arts & Humanities 2013, Brighton, Birleşik Krallık, 1 - 04 Ekim 2013, ss.9-20 V. Using theatre techniques in fo reign language educatio n: A study o n Mo liere's playsUsing theatre techniques in fo reign language educatio n: A study o n Mo liere's plays

Kuyumcu F. N.

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2012, cilt.70, ss.6-10 VI. Yabancı D il Öğretiminde Beden D ili KullanımıYabancı D il Öğretiminde Beden D ili Kullanımı

KUYUMCU F. N. , DEREGÖZÜ A.

I.Uluslararası Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012, ss.1

(6)

VII. Yabancı D il Eğitiminde Tiyatro ve D rama Tekniklerinin Kullanılması ve Örnek bir uygulamaYabancı D il Eğitiminde Tiyatro ve D rama Tekniklerinin Kullanılması ve Örnek bir uygulama KUYUMCU F. N.

"International Symposium on Language and Communication: Researchs trends and challenges", Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.1399-1408

VIII. The impo rtance o f "Art Educatio n" co urses in the educatio n o f pro spective teachersThe impo rtance o f "Art Educatio n" co urses in the educatio n o f pro spective teachers Kuyumcu F. N.

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, cilt.51, ss.474-479 IX. "The Theatre o f The Oppressed in W o men's Rights Educatio n""The Theatre o f The Oppressed in W o men's Rights Educatio n"

KUYUMCU F. N.

The modern society and Education konferansı / "Balkan Education and Science Congress -The Modern soiety and Education-2011" bildiri kitapçığındaki "The Theatre of The Oppressed in Women's Rights Education", 283-288 pp., Skopje - Macedonia,, Makedonya, 1 - 04 Eylül 2011, ss.283-288

Diğer Yayınlar Diğer Yayınlar

I. Eskişehir F estivali Heyecanını YitirmediEskişehir F estivali Heyecanını Yitirmedi KUYUMCU F. N.

Sunum, ss.70-74, 2017

II. Kadıkö y Belediyesi Ço cuk Tiyatro su F estivaliKadıkö y Belediyesi Ço cuk Tiyatro su F estivali KUYUMCU F. N.

Sunum, ss.68-70, 2016

III. Ço cuk Tiyatro muz Üzerine Birkaç Sö zÇo cuk Tiyatro muz Üzerine Birkaç Sö z KUYUMCU F. N.

Diğer, ss.91-94, 2016

IV. D ayatılan Ro ller ve ŞiddetD ayatılan Ro ller ve Şiddet KUYUMCU F. N.

Diğer, ss.21-25, 2016

V. Her yer tiyatro , Her yerde tiyatroHer yer tiyatro , Her yerde tiyatro KUYUMCU F. N.

Sunum, ss.76-78, 2015

VI. Mehmet Özgürle Ço cuk Tiyatro su ÜzerineMehmet Özgürle Ço cuk Tiyatro su Üzerine KUYUMCU F. N.

Sunum, ss.54-61, 2015

VII. Gençler için D il niyet AidiyetGençler için D il niyet Aidiyet KUYUMCU F. N.

Sunum, ss.30, 2014

VIII. Tarihten Günümüze Ço cuk ve ço cukluk Algısı Üzerine Birkaç Sö z Ço cuk tiyatro su Ço cuklarla tiyatroTarihten Günümüze Ço cuk ve ço cukluk Algısı Üzerine Birkaç Sö z Ço cuk tiyatro su Ço cuklarla tiyatro KUYUMCU F. N.

Diğer, ss.709-713, 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

TEB-OYUN, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü dergisi , Değerlendirme Kurul Üyesi, 2016 - Devam Ediyor İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2014 - Devam Ediyor

26.Eğitimde Drama Kogresi Özet kitabı, Editör, 2016 - 2016

Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Sempozyumu Dergisi, Editör, 2010 - 2011

(7)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

ASSİTEJ Uluslararsı çocuk ve gençlik tiyatroları birliği, Üye, 1999 - Devam Ediyor ÇAğdaş Drama Derneği, Üye, 1999 - Devam Ediyor

ASK, Üye, 1999 - Devam Ediyor

Uluslararsı Tiyatro Eleştirmenler Birliği, Üye, 1999 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler Bilimsel Hakemlikler

stanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisini, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2016 Çukurova üniversitesi sosyal bilimler dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2015

Hasan Ali yücel Eğitim Fakültesi dergisi 21. sayı, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2014 Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2014

TAD-Tiyatro Araştırmaları Dergisi A.Ü. DTCF, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2012

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

1.International Congresso on New Horizons in Education and Social Sciences, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2018 Öğrenci Merkezli Etkinlik Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2018

1.International Congresso on New Horizons in Education and Social Sciences, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2018 2. Ulusal Fiziksel Aktivite Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2017

9.Milletlerarası Türk Halk kültürü Kongresi, Katılımcı, Ordu, Türkiye, 2017 IX.ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2017

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2017 Çocuk Tiyatrosu Çalıştatı, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2016

26.Uluslararsı Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2016 Kadına Karşı Konferans, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2016

İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2015

International journal of Arts and Sciences, Katılımcı, Barcelona, İspanya, 2014 International journal of Arts and Sciences, Katılımcı, Barcelona, İspanya, 2014

2014 International Conference on Advanced Education and Management, Katılımcı, pekin, Çin, 2014

International Trends and Issues in Communication&Media Conference, Katılımcı, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2014 International teacher conferences, Katılımcı, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2014

13.International Language, Litterature and stylistics Symposium, Katılımcı, Kars, Türkiye, 2013 IX. Ulusal Frankofoni Kongresi, Katılımcı, Samsun, Türkiye, 2013

2.Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2013

Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması: Maske, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2012 21. Uluslarası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri, Katılımcı, Şanlıurfa, Türkiye, 2012 World Conference Design, Arts& Education, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2012 World Conference Design, Arts& Education, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2012 Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2011

17. Uluslararsı Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2010 II.Ulusal Çocuk ve Gençlik edebiyatı Sempozyumu, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2006

Atıflar Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):2 h-indeksi (WOS):1

(8)

Sanatsal Etkinlik Sanatsal Etkinlik

KUYUMCU F. N. , "Şiddetin Görünürlüğü", Tiyatro Performansı, Mayıs 2016

KUYUMCU F. N. , Gençlerle yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, Tiyatro Performansı, Nisan 2016 KUYUMCU F. N. , "Devenire rhinoceros en trois leçons" tiyatro oyunu, Tiyatro Performansı, Nisan 2013 KUYUMCU F. N. , Moliere est entre nous, Tiyatro Performansı, Nisan 2011

Akademi Dışı Deneyim Akademi Dışı Deneyim

Ticari Kuruluş Özel, Teb Oyun Dergisi Diğer, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Diğer, Sivil Toplum Kuruluşu

Sivil Toplum Kuruluşu, Tiyatro Tiyatro Dergisi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :