ESKİŞEHİR ENDÜSTRİYEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

113  Download (0)

Full text

(1)

ESÇEV MÜHENDİSLİK

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

71 EVLER MH. ALİZE SK. NO: 28 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

Tel: +90 222 400 0 300 Fax: +90 222 400 0 600 Web: www.escev.com.tr Mail: info@escev.com.tr

ESKİŞEHİR ENDÜSTRİYEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (G.E.S) PROJE TANITIM DOSYASI ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ

ESKİŞEHİR OSB TEKNOLOJİ BULVARI 13. CADDE 118 NOLU ADA VE 10 NOLU PARSEL

ESKİŞEHİR

OCAK 2016

(2)

ii

ADRESİ ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ,

ESKİŞEHİR OSB. TEKNOLOJİ BULVARI 13. CADDE

TELEFON 02222361217

FAX 02222361218

GSM 05303418283

EMAİL fatih.manisaligil@eee.com.tr

PROJENİN ADI

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

(İLK ETAP 1 MW, NİHAİ TOPLAM 3MW) PROJE TANITIM DOSYASI

PROJENİN BEDELİ 8.850.000 TL (3MW İÇİN) PROJE İÇİN SEÇİLEN

YERİN AÇIK

ADRESİ(İLİ, İLÇES, MEVKİİ)

ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ,

ESKİŞEHİR OSB. TEKNOLOJİ BULVARI 13. CADDE 118 NOLU ADA, 10 NOLU PARSEL

NACE KODU

42 22 02

ENERJİ SANTRALLERİ İNŞAATI (HİDROELEKTRİK SANTRALİ, TERMİK SANTRAL, NÜKLEER ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ VB.)

PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ(SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ)

25.11.2014 TARİHLİ VE 29186 SAYILI RG DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

EK-II LİSTESİ

MADDE 45- KURULU GÜCÜ 1-10 MWE OLAN GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ (ÇATI VE CEPHE SİSTEMLERİ HARİÇ)

PTD/ÇED

RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU

HAZIRLAYAN KURULUŞUN/

ÇALIŞMA

GURUBUNUN ADI

ESÇEV MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

MADENCİLİK İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

PTD/ÇED

RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU

HAZIRLAYAN KURULUŞUN/

ÇALIŞMA

GURUBUNUN ADRESİ TELEFONU VE FAX NUMARALARI

71 EVLER MAHALLESİ ALİZE SOKAK NO:28 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

TEL: (222) 400 0 300 FAX: (222) 400 0 600

PTD/ÇED

RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORU SUNUM TARİHİ(GÜN, AY, YIL)

OCAK.2016

(3)

iii

İÇİNDEKİLER --- iii

TABLOLAR DİZİNİ --- iv

EKLER --- vi

PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ --- vi

1.PROJENİN ÖZELLİKLERİ --- 3

a.Projenin Ve Yerin Alternatifleri --- 3

b.Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı - 5 c.Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) 10 ç. Atık Miktarı (Katı, Sıvı Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri ---- 13

d.Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski --- 30

2.PROJENİN YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ -- 34

a.Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi Vb.)34 b.Ek-V Deki Duyarlı Yöreler Listesi --- 35

3.PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER --- 56

NOTLAR ve KAYNAKLAR --- 63

EKLER --- 64

(4)

iv TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1.1 Yıllık Üretim Kapasitesi 8

Tablo 1.2 Tesise Ait Planlanan Bölümlerin Yüzölçümleri 9

Tablo 1.3 Proje bedeli 9

Tablo 1.4 Proje Alanını Sınırlayan Noktaların Koordinatları 10

Tablo 1.5 Su Kullanımı ve Miktarı 12

Tablo 1.6 Atık Su Oluşumu ve Miktarı 14

Tablo 1.7 Teçhizat Tipi ve Bunların Güç Seviyesine Uygun Ses Gücü Seviyeleri 20 Tablo 1.8 İnşaat Aşaması Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri 21

Tablo 1.9 İnşaat Aşaması Mesafeye Bağlı Gürültü Değişimi 22

Tablo 1.8 Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 23 Tablo 1.11 Yükleme, Nakliye, Boşaltma Aşamalarının Emisyon Faktörleri 26

Tablo 1.12 Motorin Yakıtının Özellikleri 27

Tablo 1.13 İş Makinelerinin Birim Zamanda Kullandıkları Yakıt Miktarları 27

Tablo 1.14 Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenme Faktörleri 28

Tablo 1.15 Geçiş Dönemi Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sınır Değerleri ve Uyarı Eşikleri 28 Tablo 2.1IUCN The World Conservation Union Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri 42 Tablo 2.2 Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine İlişkin Sözleşme 42 Tablo 2.3 Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruması Sözleşmesi 42

Tablo 2.4 Flora Türleri İçin Habitat Sınıfları 43

Tablo 2.5 Endemizim 43

Tablo 2.6 Proje Alanı Flora Türleri 44

Tablo 2.7 Demirsoy, A., (1996)’a Göre Red Data Book Kategorileri 47

Tablo 2.8 Proje sahasında bulunan omurgasız hayvanlar 47

Tablo 2.9 Proje sahasında bulunan İki yaşamlılar 48

Tablo 2.10 Proje sahasında bulunan sürüngen türleri 48

Tablo 2.11 Proje sahasında bulunan kuş türleri 48

Tablo 2.12 Fauna Türleri İçin Populasyon Yoğunlukları 48

Tablo 2.13 Proje sahasında bulunan memeli hayvanlar 49

(5)

v

Şekil 1.1 Eskişehir Güneş Enerjisi Potansiyeli………..3

Şekil 1.2 Eskişehir Merkez Global Radyasyon Değerleri (Kwh/M2-Gün) ... 3

Şekil 1.3 Eskişehir Merkez Güneşlenme Süreleri (Saat)……….3

Şekil 1.4 Eskişehir Merkez Pv Tipi-Alan-Üretilebilecek Enerji (Kwh-Yıl) ... 3

Şekil 1.5 Güneş Enerjisi Santrali İş Akış Şeması ... 5

Şekil 1.6. Örnek İş Akım Şeması ... 6

Şekil 1.7 Örnek Panel Görünümü ... 6

Şekil 1.8 Örnek Evirici ... 7

Şekil 1.9 Örnek Destek Sistemi ... 7

Şekil 1.10 Örnek Diğer Ekipmanlar ... 8

Şekil 1.11 İnşaat Aşaması Mesafelere Göre Gürültü Dağılımı ... 23

(6)

vi

Ek-1 TesisKoordinatları,

Ek-2 1.a.1/25.000 Ölçekli Topografik Harita 1.b. Jeolojik Harita

1.c. 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Mer’ i İmar Planı ve Notları 1.ç. Aplikasyon Krokisi

1.d. Deprem Haritası 1.e. Yer Bulduru Haritası

1.f. Vaziyet Yerleşim Planı 1.g. Proje Alanı Fotoğrafları

1.h. OSB’den alınan kiralanmasına dair yazı ve Tapu 1.ı. OSB Görüş Yazısı

1.j. Sızdırmaz Fosseptik Planı 1.k. Dekont ve Yer Tespit Dilekçesi

(7)

1

PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ

Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.Ş. , Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Eskişehir OSB. Teknoloji Bulvarı 13. cadde adresinde, İ25A23C4A-İ25A23C4D pafta, 118 ada, 10 nolu parsel üzerinde 57.004 m2 alanda ilk etapta 1 MW olmak üzere toplam 3 MW güce sahip “Güneş Enerji Santrali (G.E.S.) ” konusunda faaliyet yapmayı planlamaktadır.

İşletme yukarıda belirtilen adreste kiracı olarak faaliyet gösterecektir. Proje alanının kiralanmasına dair OSB’den alınan yazı ve tapu Ek-2)1.h.’ de sunulmuştur.

Proje alanına ait koordinatlar Ek-1’ de verilmiştir.

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, sanayi bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Konu ile ilgili proje alanı işaretlenmiş 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planları ve Notları Ek-2) 1.c’

de verilmiştir.

Proje alanında 1 adet beton köşk, 1 adet idari bina ve güneş enerji panelleri için alanlar bulunmaktadır. Tesise ait Aplikasyon Krokisi Ek-2) 1.ç.’ de sunulmuştur.

Söz konusu Güneş Enerji Santrali projesinin uygunluğu ile ilgili Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinden Alınan 23.10.2015 tarih ve 4131 sayılı yazı Ek-2) 1.ı.’ de sunulmuştur.

Yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (G.E.S.) faaliyetinde 4400 adet panel, 260 watt panel gücü, 33+1 adet inverter, 30+10 kW inventer gücü olmak üzere ilk etapta 1 MW güce sahip yaklaşık 1.460.000 kWh yıllık elektrik üretilmesi planlanmaktadır.

Projenin inşaat aşaması, makine ekipman alımı ve kurulumuna ait toplam proje bedeli 1MW tesis için 2.950.000 TL ve 3 MW tesis için 8.850.000 TL’dir.

Tesiste inşaat aşamasında ve işletme aşamasında çalışan personelin içme suyu ihtiyacı tedarikçilerden damacanalar ile kullanma suyu ihtiyacı OSB şebekesinden temin edilecektir.

Proseste su kullanımı söz konusu değildir. İşletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular EOSB’ye ait Atıksu Arıtma Tesisine gönderilecektir.

İnşaat aşamasında oluşacak atık sular fosseptik çukurunda biriktirilecektir. Fosseptikte biriktirilen evsel nitelikli atıksular belirli periyotlarda vidanjör yardımı ile çekilerek bertaraf edilecektir.

Faaliyetin inşaat aşamasında kullanılan iş makinelerinde motorin kullanacak olup, kullanılacak yakıt en yakın petrol istasyonundan karşılanacaktır. Tesis Güneş Enerji Santrali (G.E.S.) olduğu için elektrik tüketimi olmayıp aksine elektrik enerjisi üretimi söz konusudur, üretilen elektrik enerjisi OSB’ye ait Dağıtım Sistemi Nakil Hattına iletilecektir. İdari Binada kullanılacak elektrik G.E.S bünyesinden karşılanacaktır.

(8)

2

Tesiste günde; günışığı gördüğü sürece (ortalama güneşlenme süresi 7,2 saat/gün), yılda;

365 gün çalışacak olup toplamda 3 personelin; 1 kişi 24 saat boyunca, 2 kişi ise gün ışığını gördüğü sürelerde (mesai saatlerinde) görev alması planlanmaktadır.

Tesisin inşaat işlemlerinin 180 gün içinde bitmesi planlanmakta olup günde 10 saat toplamda 10 personelin çalışması düşünülmektedir.

Faaliyet alanı Karacahöyük Kasabasına 2 km mesafede olup, en yakın yerleşim yeri 1,5 km mesafede yer almaktadır.

Tesis sanayi alanı içerisinde yer almakta olup karayolları ile bağlantısı bulunmaktadır.

Faaliyet yerine ulaşım; 1,5 km mesafedeki Çevre Yolu (Ankara Eskişehir Otoyolu) üzerinden yapılmaktadır.

Tesis 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında EK-II Listesi “Madde 45- Kurulu gücü 1- 10 MWe olan güneş enerjisi santralleri (çatı ve cephe sistemleri hariç)” başlığı altında değerlendirilmektedir.

Üretim sürecinde tesisin toplam kapasitesinde değişiklik veya artış olması durumunda proje tanıtım dosyası yenilenip Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Tesiste 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.

Proje tanıtım dosyası bu kapsamda hazırlanmış olup detaylı bilgileri ilgili bölümler ve başlıklar altında sunulmuştur.

(9)

3

1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ a. Projenin Ve Yerin Alternatifleri

Söz konusu Güneş Enerji Santrali projesinin uygunluğu ile ilgili Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinden Alınan 23.10.2015 tarih ve 4131 sayılı yazı Ek-2) 1.ı.’ de sunulmuştur.

Güneş enerjisi sistemleri çevreye zararlı gazlar vermeyen, tükenmeyen bir enerji türüdür.

Çevreye zarar vermediği, tükenmeyen ve çok ucuz bir enerji kaynağı olduğu için güneş panelleri hergün artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadır. Güneş pil ya da panelleri elektrik şebekesinden uzak bölgelerde, bedava elektrik sağlamaktadır. Bununla beraber çevreye zarar vermeden enerji kullanmak isteyen birçok kişi güneş panellerini tercih etmektedir.

Güneşlenme süresi uzun olan Türkiye, güneş enerjisinden elektrik üretimi açısından oldukça avantajlı bir konumdadır. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası’na göre proje yeri olan Eskişehir ili Merkez ilçesi olan Odunpazarında, yıllık ortalama 1500-1550 kWh/m2 güneş radyasyonu ile güneş santrali kurmak için elverişli bir bölgedir. (kaynak: http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx).

Şekil 1.1 Eskişehir Güneş Enerjisi Potansiyeli Şekil 1.2 Eskişehir MERKEZ Global Radyasyon Değerleri (KWh/m2-gün)

Şekil 1.3 Eskişehir MERKEZ Güneşlenme Süreleri (Saat) Şekil 1.4 Eskişehir MERKEZ PV Tipi-Alan-Üretilebilecek Enerji (KWh-Yıl)

(10)

4

Faaliyetin yapılması planlanan alanın alternatifinde; topografyası, jeolojik konumu, güneşlenme süresinin yanı sıra etken olan diğer hususlar, ekonomik yeterlilik, ekonomik oranda işletmecilik kapasitesine ulaşabilme ve iş güvenliği sağlayabilmektir.

Ayrıca tesis alanının Sanayi Alanı içerisinde olması söz konusu yeri avantajlı kılmaktadır.

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile elde edilen bilgiler sürekli takip edilerek, sisteme uyarlama yapılacak, çevre ve ekonomik açıdan faydalar sağlamaktır. Proje sanayi bölgesinde olduğu için avantajlı görünmektedir.

Proje alanın, tarıma elverişsiz ve tarımsal bütünlüğü bozmayan arazi olması, şebeke hattına yakın olması, ulaşımı rahat olması gibi faktörler göz önünde bulundurulursa proje sahasının alternatifsiz olduğu görülmektedir.

Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.Ş., sanayi bölgesi içinde yer alması itibariyle de çevresel etkileri yok denecek kadar az oldukça düşük bir düzeyde kalmaktadır. Tesis sahasının yerleşim alanlarından ayrılmış olması, etki alanının içinde önemli doğal ve tabi kaynaklarının olmayışı da proje sahasının yer seçiminin doğru olduğunu göstermektedir.

(11)

5

b. Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı

b.1. Projenin İş Akış Şeması ve Teknolojisi

Şekil 1.5 Güneş Enerjisi Santrali İş Akış Şeması

Güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş hücreleri alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,1- 0,4 mm arasındadır. Güneş hücreleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Hücrenin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, güneş hücresinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 30 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş hücresi birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş hücresi modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak bir kaç Watt'tan mega Watt'lara kadar sistem oluşturulur.

GÜNEŞ IŞINLARININ

GELMESİ KURULUM ÇALIŞMALARI

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİ

PANELDEN ALINAN AKIMIN DOĞRU AKIMA ÇEVRİLMESİ

EVİRİCİ (İNVERTER)

ALTERNATİF AKIM TUTUCU PANEL

YÜKSELTİCİ TRAFO

OSB ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİ

(12)

6

İstenen enerji miktarına göre güneş paneli ve sayısı belirlenir. Güneş olmadığı zamanlarda ve şebekeye bağlantısı olmayan yerlerde enerjisiz kalmamak için akü grubu sisteme dahil edilir.

Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek için akü şarj regülatörü kullanılır. Şarj regülatörü akünün durumuna göre, güneş pillerinden gelen akımı keser ya da yükün çektiği akımı keser. Şebekeye bağlı yerlerde akü kullanılmayabilir. Bu proje de doğrudan şebekeye bağlanacağı için akü kullanılmayacaktır. Evirici, alternatif akım istenen uygulamalarda panelde elde edilen doğru akım elektriğini alternatif akım elektriğine dönüştürmek için kullanılır. Bu projede şebekeye alternatif akım verileceğinden eviriciler ( invertörler ) kullanılacaktır.

Şekil 1.6. Örnek İş Akım Şeması

Fotovoltaik (Solar) Paneller

Güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren cihazdır. Verimleri panel tipine göre değişmekle birlikte % 15-20 arasındadır. Türkiye şartlarında güneşlenme süresi; kışın 5 saat, sonbaharda 7 saat ve yazın 11 saattir.

Paneller, ortam koşullarının elverişli olması durumunda nominal güçlerini üretebilirler.

Panel camının kirli olması, güneş ışınlarının geliş açısının dik olmaması, havanın çok sıcak veya çok soğuk olması panel verimini düşürecektir. Bu yüzden hesaplanan güç değerinin biraz yukarısında bir değerde panel kullanmak uygun olacaktır.

Proje kapsamında ilk aşamada 1 MW tesis için toplam 4.400 panel kullanılacaktır. Sonraki aşamada 3MW tesis için toplam 13.200 adet panel olacaktır.

Şekil 1.7 Örnek Panel Görünümü

(13)

7 Evirici

Doğru akım enerjisini alternatif akım enerjisine çevrilmesine yarayan cihazlardır. Genel olarak tam sinüs çıkışı veren ve vermeyen olmak üzere iki çeşit evirici bulunmaktadır. Hassas yüklerin bulunduğu sistemlerde tam sinüs çıkışı verebilen eviricilerin kullanılması gereklidir. Evirici gücü, sistemde aynı anda çalışabilecek yüklerin güç değerleri toplanarak elde edilir.

Şekil 1.8 Örnek Evirici

Proje kapsamında ilk aşamada 1 MW tesis için toplam 34 evirici kullanılacaktır. Sonraki aşamada 3MW tesis için toplam 102 adet evirici kullanılacaktır.

Destek Sistemleri

Panellerin sabit açı ile yüzeye sabitlenmesi ve rüzgar, kar yükü oluşturacak hava koşullarından etkilenmemesi için genellikle alüminyumdan yapılan destek sistemleri kullanılır.

Destek sistemleri proje yerinin jeolojik özelliklerine göre doğrudan çakma yöntemi ile monte edilebileceği gibi, betonarme yapılar ile güçlendirilebilirler. Proje kapsamında ilk aşamada 1 MW tesis için Sonraki aşamada 3MW tesis içinde aynı şekilde yapılacaktır.

Şekil 1.9 Örnek Destek Sistemi

Diğer Ekipmanlar

Sistemde kullanılması gereken diğer elemanlar kablolar ve sigortalardır. Ayrıca sistemi izleyebilmek için çeşitli elektronik devreler de kullanılabilir. Sigorta ve kablo seçimi sistemin düzgün çalışabilmesi için son derece önemlidir. Kablo seçiminde gerilim düşümü de dikkate alınmalıdır.

(14)

8

Şekil 1.10 Örnek Diğer Ekipmanlar

b.2.Projenin Kapasitesi

Kurulması planlanan ilk aşamada 1 MW nihai aşamada 3MW elektrik üretim tesisinde;

1 MW için 4400 adet fotovoltaik panel ve her biri 40 kW olan 34 adet evirici (invertör) 3 MW için 13.200 adet fotovoltaik panel ve her biri 40 kW olan 102 adet evirici (invertör) kullanılacaktır.

Böylece proje kapsamında üretilecek elektrik, trafolar ile orta gerilim seviyesine yükseltilecek ve dağıtım şirketine ait en yakın hatlara saplanma yöntemi ile bağlanarak sisteme aktarılacaktır.

Tablo 1.1 Yıllık Üretim Kapasitesi Kurulması Planlanan 1MW GES

(İlk Etap) Kurulması Planlanan 3MW GES (Nihai)

Paneller (adet) 4400 adet 13200 adet

Paneller Güç (W) 260 watt 260 watt

İnverter (adet) 33 + 1 Adet 99 + 3 Adet

İnverter Güç (kW) 30 kW + 10 kW 30 kW + 10 kW

Tesis toplam kurulu gücü AC (kWe) 1000 kW 3000 kW

Yaklaşık Yıllık Elektrik Üretim

Miktarı (kWh) 1.460.000 4.380.000

Yıllık Çalışma Süresi 365 gün

Günlük Çalışma Süresi Gün Işığını Gördüğü Sürece (ortalama güneşlenme süresi 7,2 saat/gün)

b.3. Projenin Kapladığı Alan

Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.Ş. , Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Eskişehir OSB. Teknoloji Bulvarı 13. cadde adresinde, İ25A23C4A-İ25A23C4D pafta, 118 ada, 10 nolu parsel üzerinde kurulması planlanan ilk aşamada 1 MW nihai aşamada 3MW elektrik üretim tesisinde 57.004 m2 alanda panellerin her birinin kapladığı alan yaklaşık 4,1 m2 olduğundan;

1 MW için 4400 adet fotovoltaik panellerde 18.000 m2 alan

3 MW için 13.200 adet fotovoltaik panellerde 54.000 m2 alan kullanılacaktır.

Tesis edilecek beton köşk binası içinde 1 adet trafo giriş hücresi (asgari yük taşıyıcılı giriş), 1 adet ölçü hücresi, 1 adet kesicili trafo çıkış hücresi ve Trafo +AG pano olacaktır. Tesise ait Yerleşim Planı Ek-2) 1.f.’ de sunulmuştur.

(15)

9

Tablo 1.2 Tesise Ait Planlanan Bölümlerin Yüzölçümleri Kapladığı Alan m2

Toplam Arazi 57.004

Paneller İçin Kullanılacak Arazi 18.000 (1 MW) 54.000 (3MW)

İdari Bina (prefabrik) 100

Beton Köşk 25

b.4. Çalışan Personel Sayısı

Tesiste günde; günışığı gördüğü sürece (ortalama güneşlenme süresi 7,2 saat/gün), yılda;

365 gün çalışacak olup toplamda 3 personelin; 1 kişi 24 saat boyunca, 2 kişi ise gün ışığını gördüğü sürelerde (mesai saatlerinde) görev alması planlanmaktadır.

Tesisin inşaat işlemlerinin 180 gün içinde bitmesi planlanmakta olup günde 10 saat toplamda 10 personelin çalışması düşünülmektedir.

b.5. Proje Bedeli

Projenin inşaat aşaması, makine ekipman alımı ve kurulumuna ait toplam proje bedeli 1MW tesis için 2.950.000 TL ve nihai toplam 3 MW tesis için 8.850.000 TL’dir.

Tablo 1.3 Proje bedeli

Malzeme Adet/Set Toplam Fiyat (USD)

DC Elektrik İşleri

Panel 4400 $ 477.720

İnvertor 33 $ 69.222

DC Kablo 16 Km $ 15.000

Topraklama iletkeni/ yıldırım koruma 1 $ 15.000

Fens, Kamera, aydınlatma sistemi 1 $ 20.000

İthalat Ürünleri Nakliyesi, Gümrük Masrafı 1 $ 40.000

AC Elektrik İşleri:

OG Hücre ve İçindeki Müştemilatı (Kesici vs.) 1 $ 17.000

Trafo 1 $ 15.300

AC Kablo 5x16mm² Bakır 2.5 KM $ 20.000

Trafo öncesi AC kablo toplama panoları, Kösk ,OG kablo, OG kablo Başlık, ENH 34 KV- 500m, Kok Hücre Bağlantısı, Uzaktan izleme, Güneş Ölçüm İstasyonu, Data Loger (ABB inverter'a uyumlu), enerji analizörü kayıt/takip v.s,

$ 68.000

Konstriksiyon Malzemeleri

GES konstriksiyonu $ 120.000

Kablolama, borulama ve bağlama $ 10.000

Muhendislik izinler 1 $ 30.000

Saha Calişmaları 1 $ 50.000

Tüm ekipman Montajı ve devreye alma 1 $ 50.000

1 MW TESİS İÇİN TOPLAM 1.017.242 $

2.950.000 TL

3 MW TESİS İÇİN TOPLAM 8.850.000 TL

1 USD=2.90 TL baz alınmıştır.

(16)

10

c. Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.)

Arazi Kullanımı

Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.Ş. , Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Eskişehir OSB. Teknoloji Bulvarı 13. cadde adresinde, İ25A23C4A-İ25A23C4D pafta, 118 ada, 10 nolu parsel üzerinde 57.004 m2 alanda ilk etapta 1 MW nihai toplamda 3 MW güce sahip “Güneş Enerji Santrali (G.E.S.) ” konusunda faaliyet yapmayı planlamaktadır. İşletme yukarıda belirtilen adreste kiracı olarak faaliyet gösterecektir.

Söz konusu faaliyetin gerçekleştiği arazi, sanayi bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Proje alanında 1 adet beton köşk, 1 adet idari bina ve güneş enerji panelleri için alanlar bulunmaktadır.

Söz konusu Güneş Enerji Santrali projesinin uygunluğu ile ilgili Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinden Alınan 23.10.2015 tarih ve 4131 sayılı yazı alınmıştır.

Tesis yakın çevresi incelendiğinde etrafında sanayi için ayrılmış alanlar olduğu görülmektedir. Tesis yakınında Enkom Otomasyon, Makel AŞ, Arçelik gibi sanayi tesisleri bulunmaktadır.

Faaliyet alanı Karacahöyük Kasabasına 2 km mesafede olup, en yakın yerleşim yeri 1,5 km mesafede yer almaktadır.

Tesis sanayi alanı içerisinde yer almakta olup karayolları ile bağlantısı bulunmaktadır.

Faaliyet yerine ulaşım; 1,5 km mesafedeki Çevre Yolu (Ankara Eskişehir Otoyolu) üzerinden yapılmaktadır.

Proje alanına en yakın okul 1 km uzaklıktaki Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi ve en yakın hastane 6 km uzaklıktaki Yunus Emre Devlet Hastanesidir.

İşletme alanının yer alacağı alanı sınırlayan noktaların takribi koordinatları Tablo 1.7’de sunulmuştur.

Tablo 1.4 Proje Alanını Sınırlayan Noktaların Koordinatları Koor. Sırası: Sağa, Yukarı Koor. Sırası: Enlem, Boylam

Datum: ED-50 Datum: WGS-84

Türü: UTM Türü: Coğrafik (Ondalık)

D.O.M.: 33 D.O.M.: -

Zon: 36 Zon

Ölçek Fak.: 6 derecelik Ölçek Fak.: -

NO SAĞA YUKARI NO ENLEM BOYLAM

1 296535 4403569 1 39,7561575 30,6245445

2 296749 4403567 2 39,7561910 30,6270391

3 296746 4403293 3 39,7537250 30,6270934

4 296582 4403283 4 39,7535931 30,6251844

5 296579 4403342 5 39,7541227 30,6251280

6 296528 4403339 6 39,7540833 30,6245338

7 296537 4403373 7 39,7543939 30,6246276

(17)

11 Su Kullanımı

Tesiste inşaat aşamasında ve işletme aşamasında çalışan personelin içme suyu ihtiyacı tedarikçilerden damacanalar ile kullanma suyu ihtiyacı OSB şebekesinden temin edilecektir.

İnşaat Aşaması

Evsel Amaçlı Su İhtiyacı

İnşaat aşamasında evsel amaçlı su ihtiyacı hesaplanmasında 10 işçi sayısı esas alınmıştır.

Evsel amaçlı günlük su tüketiminin kişi başına 216 lt./kişi.gün(Kaynak: 20.02.2014 tarih ve 16171 sayılı TUİK haber bülteni, www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16171) kabul edildiğinde;

10 kişi x 216 lt = 2160 lt/gün= 2,16 m3/gün su işletme aşamasındaki personel tarafından kullanılacaktır.

Tozuma Engellemek Amaçlı Su İhtiyacı

Güneş enerjisi santralinin inşaat aşamasında, paneller zemine yerleştirilmiş beton bloklara monte edilecektir. Beton bloklar, hazır beton olarak sahaya nakledilecek ya da beton mikseriyle getirilerek sahada kalıba dökülecektir, böylece beton için sahada su kullanılmayacaktır.

Proje alanında idari bina ve beton köşk için temel kazma işlemi gerçekleşecektir. Bu esnada oluşacak tozların savrulmasını önlemek için mevsim şartlarına göre spreyleme yapılacaktır. Buna göre spreyleme de kullanılacak günlük su miktarı:

Kazı yapılacak toplam alanı 125 m² (idari bina 100 m² , beton köşk 25 m²) 125 m²/gün x 1,5 lt/m² x 1m³/1.000 lt = 0,1875 m³/gün

İşletme Aşaması

Evsel Amaçlı Su İhtiyacı

İşletme aşamasında evsel amaçlı su ihtiyacı hesaplanmasında 3 işçi sayısı esas alınmıştır.

Evsel amaçlı günlük su tüketiminin kişi başına 216 lt./kişi.gün(Kaynak: 20.02.2014 tarih ve 16171 sayılı TUİK haber bülteni, www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16171) kabul edildiğinde;

3 kişi x 216 lt = 648 lt/gün= 0,65 m3/gün su işletme aşamasındaki personel tarafından kullanılacaktır.

Proses Amaçlı Su Kullanımı

Proseste üretim aşamasında su kullanılmamaktadır.

Temizlik Amaçlı Su Kullanımı

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinde, su sadece PV yüzey temizliği için gereklidir.

Yüzeyler özel temizleme ekipmanları kullanılarak silinerek temizlenir. Yıl içinde hava koşulları ve tozlanma durumu dikkate alınarak çok sayıda temizleme yapılması gerekebilir. Yaklaşık olarak her panelin yılda 6 defa temizlik göreceli varsayımından hareketle, temizlikte kullanılacak suyun günlük ortalama miktarı 1 ton civarında olacaktır.

(18)

12

Tablo 1.5 Su Kullanımı ve Miktarı

İNŞAAT AŞAMASI İŞLETME AŞAMASI

PERSONELDEN KAYNAKLI 2,16 m3/gün 0,65 m3/gün

TOZUMAYI ENGELLEMEK İÇİN 0,1875 m3/gün -

TEMİZLEMEDEN KAYNAKLI - 1 m3/gün

TOPLAM 2,35 m3/gün 1,65 m3/gün

Enerji Türü

Faaliyetin inşaat aşamasında kullanılan iş makinelerinde motorin kullanacak olup, kullanılacak yakıt en yakın petrol istasyonundan karşılanacaktır.

Tesis Güneş Enerji Santrali (G.E.S.) olduğu için elektrik tüketimi olmayıp aksine elektrik enerjisi üretimi söz konusudur, üretilen elektrik enerjisi TEİAŞ’a ait Enerji Nakil Hattına iletilecektir. İdari Binada kullanılacak elektrik G.E.S bünyesinden karşılanacaktır.

(19)

13

ç. Atık Miktarı (Katı, Sıvı Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri

Proje Tanıtım Dosyasının bu bölümünde faaliyetin inşaat ve işletme aşaması sırasında oluşabilecek atıklar ve bu atıkların özellikleri ayrı ayrı incelenmiştir.

ç.1.Sıvı Atıklar ç.1.1.İnşaat Aşaması;

ç.1.1.1.Evsel Nitelikli Sıvı Atıklar

İnşaat aşamasında işçinin kullanacağı suyun aynı oranda geri döneceği düşünülürse inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli atık su miktarı 2,16 m3/gün’dür.

İnşaat aşamasında oluşacak atık sular fosseptik çukurunda biriktirilecektir. Fosseptikte biriktirilen evsel nitelikli atıksular belirli periyotlarda vidanjör yardımı ile çekilerek bertaraf edilecektir. Sızdırmaz Fosseptik Planı Ek-2)1.j.’de verilmiştir.

Evsel nitelikli sıvı ve fekal atıkların bertarafı, 19.03.1971 Tarih ve 13783 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümlerince belirlenmiş sızdırmasız fosseptik çukurunda depolanacak ve periyodik olarak faaliyet sahibince, vidanjör kiralanarak S.K.K.Y. hükümlerine göre bertaraf edilecektir.

Doğaya serbest deşarj yapılmayacak ve bu konuda 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ hükümlerine uyulacaktır.

ç.1.1.1.Tozumayı Önlemek Amaçlı Kullanılan Sudan Oluşacak Sıvı Atıklar

Proje kapsamında, inşaat aşamasında kazı esnasında oluşabilecek tozu giderebilmek için mevsim şartlarına göre spreyleme yapılacaktır. Spreyleme yapılan su buharlaşma yoluşla atmosfere karışacak ve atıksu oluşmayacaktır.

ç.1.2.İşletme Aşaması;

ç.1.2.1.Evsel Nitelikli Sıvı Atıklar

İşletme aşamasında evsel amaçlı su ihtiyacı hesaplanmasında 3 işçi sayısı esas alınmıştır.

Evsel amaçlı günlük su tüketiminin kişi başına 216 lt./kişi.gün(Kaynak: 20.02.2014 tarih ve 16171 sayılı TUİK haber bülteni, www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16171) kabul edildiğinde;

3 kişi x 216 lt = 0,65 m3/gün su işletme aşamasındaki personel tarafından kullanılacaktır.

Kullanılacak suyun aynı oranda geri döndüğü düşünülürse evsel nitelikli atık su miktarı 0,65 m3/gün olacaktır. İşletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular EOSB’ye ait Atıksu Arıtma Tesisine gönderilecektir.

(20)

14 ç.1.2.2.Proses Kaynaklı Sıvı Atıklar

Tesiste proses kaynaklı endüstriyel atıksu oluşmamaktadır.

ç.1.2.3.Temizlikten Kaynaklı Sıvı Atıklar

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinde, yıl içinde hava koşulları ve tozlanma durumu dikkate alınarak PV yüzey temizliği için kullanılan günlük 1 ton su buharlaşacağından dolayı atıksu oluşturmayacaktır.

Proje dahilinde oluşacak her türlü atık su için, 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’’, (13 Şubat 2008 tarih ve 26786 sayılı RG, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı RG yapılan değişiklikler, 24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı RG yapılan değişiklikler,25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı RG yapılan değişiklikler, 7.4.2012 tarih ve 28257 sayılı RG yapılan değişiklikler, 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı RG yapılan değişiklikler,) hükümlerine uygun hareket edilecektir.

Tablo 1.6 Atık Su Oluşumu ve Miktarı

İNŞAAT AŞAMASI İŞLETME AŞAMASI

Miktarı Bertarafı Miktarı Bertarafı

PERSONELDEN

KAYNAKLI 2,16 m3/gün Fosseptik 0,65 m3/gün

EOSB’ye ait Atıksu Arıtma

Tesisi

ç.2.Katı Atıklar ç.2.1.İnşaat Aşaması;

ç.2.1.1.Evsel Nitelikli Katı Atıklar

İnşaatta 10 kişi çalıştığından ve kişi başına oluşabilecek günlük evsel katı atık miktarı 1,12 kg/kişi.gün (TÜİK, Belediye Katı Atık İstatistikleri Veri Tabanı, Atık Verileri, 2012, www.tuik.gov.tr) kabul edildiği göz önünde bulundurularak personelden kaynaklanan katı atık miktarı;

10 kişi * 1,12 kg/gün = 11,2 kg/gün olarak hesaplanmaktadır.

Oluşacak evsel nitelikteki katı atıklar, işletme içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanacak ve belirli periyodlarda OSB’nin katı atık toplama araçları tarafından düzenli olarak alınarak bertaraf edilecektir.

Tesisten kaynaklanacak her türlü katı atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre ayrılması, taşınması, bertaraftı vb. için 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 02.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

ç.2.1.2.Ambalaj Atıkları

Tesisin inşaat aşamasında oluşacak ambalaj atıkları yiyecek ve içecek ambalajları, temizlik

(21)

15

ürünleri vb. ambalajlarının atıkları şeklinde olacaktır. Bahsi geçen ambalaj atıklarının miktarı evsel nitelikli atıkların % 12,5’i kadar olacaktır. (www.tubitak.gov.tr , Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli, Cezmi Neyim Çevko Vakfı)

11,2 kg/gün * % 12,5 = 1,4 kg/gün olarak hesaplanmaktadır.

Oluşacak bu ambalaj atıkları OSB’ ye verilerek bertaraf edilecektir. İnşaat aşamasından kaynaklanacak her türlü katı atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre ayrılması, taşınması, bertaraftı vb. için 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 02.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine, her türlü ambalaj atığının yönetiminde 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.

ç.2.1.3.Hafriyat Atığı

Arazi tasfiye çalışmalarında hafriyat atığı oluşması beklenmemektedir. Sadece kapalı alanların temel çalışmalarında hafriyat atığı oluşması beklenmektedir.

İdari bina 100 m² , beton köşk 25 m² kapalı alan inşa edilmesi planlanmaktadır. Toplam da 125 m2 kapalı alan inşa edilecek olup inşaatlar prefabrik sistemde yapılacak olup, sadece planlanan tesisin temel kazma sırasında hafriyat atığı açığa çıkacaktır.

Toplam Hafriyat Miktarı=Hafriyat Alanı x Hafriyat Derinliği Buna göre ;

Tesis 125 m² alana kurulacak olup beton temel için takriben 3 m derinliğinde kazı yapılacak ve yaklaşık 375 m³ hafriyat toprağı açığa çıkacaktır.

Hafriyatı yapılacak olan toprağın yoğunluğu 1,6 gr/cm³ kabul edildiğinde Toplam hafriyat miktarı=Toplam Hafriyat Hacmi x Toprak Yoğunluğu

= 375 m³ x 1,6 gr/cm³= 600 ton’dur.

Kazı çalışmalarında çıkan hafriyat inşaat alanlarında dolgu ve eğim düzeltilmesi şeklinde kullanılacaktır. Dolgudan artan malzemeler alan üzerine tesviye edilecektir. Alan dışına hafriyat malzemesi atılmayacaktır.

İşletme süresince 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ”ne uygun olarak çalışılacaktır.

ç.2.1.İşletme Aşaması;

ç.2.1.1.Evsel Nitelikli Katı Atıklar

Tesisin işletme aşamasında çalışanlardan kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar, mutfak ve büro atıklarıdır.

(22)

16

Tesiste 3 kişi çalıştığından ve kişi başına oluşabilecek günlük evsel katı atık miktarı 1,12 kg/kişi.gün (TÜİK, Belediye Katı Atık İstatistikleri Veri Tabanı, Atık Verileri, 2012, www.tuik.gov.tr) kabul edildiği göz önünde bulundurularak personelden kaynaklanan katı atık miktarı; 3 kişi * 1,12 kg/gün = 3,36 kg/gün olarak hesaplanmaktadır.

Oluşacak evsel nitelikteki katı atıklar, işletme içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanacak ve belirli periyodlarda OSB’nin katı atık toplama araçları tarafından düzenli olarak alınarak bertaraf edilecektir.

Tesisten kaynaklanacak her türlü katı atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre ayrılması, taşınması, bertaraftı vb. için 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 02.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

ç.2.1.2.Ambalaj Atıkları

Proje konusu faaliyette işletme aşamaları sırasında oluşması muhtemel ambalaj atıkları yiyecek ve içecek ambalajları, kırtasiye işlemleri neticesinde oluşacak ambalaj atıkları, tesiste yapılacak temizlik işlemleri neticesinde temizlik ürünleri vb. ambalajlarının atıkları şeklinde olacaktır. Bahsi geçen ambalaj atıklarının miktarı evsel nitelikli atıkların % 12,5’i kadar olacaktır.

3,36 kg/gün * % 12,5 = 0,42 kg/gün olarak hesaplanmaktadır.

Oluşacak bu ambalaj atıkları OSB’ ye verilerek bertaraf edilecektir. İşletme aşamasından kaynaklanacak her türlü katı atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre ayrılması, taşınması, bertaraftı vb. için 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 02.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine, her türlü ambalaj atığının yönetiminde 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.

ç.3.Atık Yağlar ç.3.1.İnşaat Aşaması;

ç.3.1.1Endüstriyel Atık Yağ

İnşaat için kullanılan araçların yağ değişimleri ve bakımları yetkili servislerde yapılacaktır.

Kullanılan makinaların bakımları ise yetkili bakım firmaları tarafından yapılacaktır. İnşaat esnasında atık yağ oluşmayacaktır.

Oluşması halinde Atık yağların bertarafı için ilk önce analizi yaptırılarak kategorisi belirlenecektir. Atık yağlar, kategorilerine göre ayrı ayrı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”

(30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı RG ile 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı RG ile değişik, Son değişiklik Resmi Gazete Tarihi: 5.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28812) hükümlerince belirtilen

(23)

17

şartlara uygun zemini sızdırmaz, üstü ve etrafı kapalı, dökülmelere karşı etrafa dağılmasını önleyecek şekilde ızgaralar ile çevrilmiş ve toplama kanalı ile toplayacak şekilde hazırlanmış geçici depolama alanında ağzı kapalı varillerde 6 ayı geçmeyecek şekilde bekletilerek Bakanlıkça lisans verilmiş firmalara verilerek bertaraf edilecektir.

ç.3.1.2. Bitkisel Atık Yağ

İnşaat aşamasında yemek ihtiyacı yemek firması ile karşılanacaktır. Bu nedenle bitkisel atık yağ oluşumu söz konusu olmayacaktır.

Oluşması halinde 19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 sayılı değişiklik, Son değişiklik Resmi Gazete Tarihi:

5.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28812 yönetmeliğine göre diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirilecek ve sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon, konteyner ve tank gibi toplama kapları kullanılacaktır. Biriktirilecek bitkisel atık yağlar lisanslı taşıyıcılarla lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilecektir.

ç.3.2.İşletme Aşaması;

ç.3.2.1.Endüstriyel Atık Yağ

Tesiste, kuru tip trafo kullanılacaktır. Bu tip trafolarda atık yağ oluşumu söz konusu değildir. Bu nedenle faaliyet amaçlı herhangi bir atık yağ oluşumu beklenmemektedir. İşletmeye hizmet verecek araçların bakım-onarımı, yağ ve filtre değişimi bakım istasyonlarında yaptırılacaktır.

Oluşması halinde Atık yağların bertarafı için ilk önce analizi yaptırılarak kategorisi belirlenecektir. Atık yağlar, kategorilerine göre ayrı ayrı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”

(30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı RG ile 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı RG ile değişik, Son değişiklik Resmi Gazete Tarihi: 5.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28812) hükümlerince belirtilen şartlara uygun zemini sızdırmaz, üstü ve etrafı kapalı, dökülmelere karşı etrafa dağılmasını önleyecek şekilde ızgaralar ile çevrilmiş ve toplama kanalı ile toplayacak şekilde hazırlanmış geçici depolama alanında ağzı kapalı varillerde 6 ayı geçmeyecek şekilde bekletilerek Bakanlıkça lisans verilmiş firmalara verilerek bertaraf edilecektir.

ç.3.2.2. Bitkisel Atık Yağ

Tesiste yemek ihtiyacı yemek firması ile karşılanmaktadır. Bu nedenle bitkisel atık yağ oluşumu söz konusu olmamaktadır.

Oluşması halinde 19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 sayılı değişiklik, Son değişiklik Resmi Gazete Tarihi:

5.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28812 yönetmeliğine göre diğer atık madde ve çöplerden ayrı

(24)

18

olarak biriktirilecek ve sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon, konteyner ve tank gibi toplama kapları kullanılacaktır. Biriktirilecek bitkisel atık yağlar lisanslı taşıyıcılarla lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilecektir.

ç.4.Atık Pil ve Akümülatörler

Atık piller inşaat aşamasında ve işletme bünyesinde sürekli bir oluşum göstermemektedir.

Ancak zaman içerisinde atık çıkışı oluşacaktır. Bu atık diğer atıklardan ayrı olarak toplanarak Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği (TAP) ne veya toplama noktalarına teslim edilecektir.

Tesiste inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak olan araçların bakım ve onarımları yetkili servis tarafından yapılacaktır. Faaliyet alanı içerisinde yapılması durumunda, ortaya çıkması muhtemel atık aküler için, “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”(31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı RG ile ve 3.3.2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazetede değişiklik, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı RG ile yapılan değişiklik ve 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazetede değişiklik ) hükümleri doğrultusunda proje alanı içerisinde taban sızdırmazlığı sağlanmış, kapalı bir ortamda muhafaza edilecek ve lisans almış geri kazanım firmasına verilerek bertarafı sağlanacaktır.

ç.5.Tıbbi Atıklar

Tesiste inşaat ve işletme aşamasında revir bulunmayacaktır. Bu nedenle tesiste tıbbi atık oluşmayacaktır. Sağlık ile ilgili problemlerde en yakın sağlık kuruluşundan faydalanılacaktır.

Tesisten kaynaklanacak her türlü tıbbi atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre ayrılması, taşınması, bertarafı ve benzer işlemlerinde 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve (30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 3.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik, 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik) “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

ç.6.Tehlikeli Atıklar ç.6.1.İnşaat Aşaması;

15 01 10 kod kapsamında boya, tiner, vernik vb ürünlerin bulunduğu ambalajlar (kutular) kontamine olmuş ambalajlar olacaktır. Bu atıklar lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertaraf edilecektir.

(25)

19

15 02 02 kod kapsamında oluşan kontamine üstüpüler, bezler, giysiler oluşacaktır. İnşaat aşamasında bakım, temizlik vb. işlemler sonucu oluşacak kontamine üstüpü vb. atıklar diğer atıklardan ayrı toplanması ve atık sahasında geçici depolandıktan sonra “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertarafı sağlanacaktır.

ç.6.2.İşletme Aşaması;

20 01 21 kod kapsamında oluşan atıklar lambalardan ve elektronik aksamlı makinelerden atık çıkışı kaynaklanacak Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar oluşacaktır, miktarının 1 kg/yıl olması düşünülmektedir. Bu atıklar, atık deposunda belirlenmiş alanında toplanıp, bertarafı lisanslı firmaya gönderilerek yapılacaktır.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı RG,04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı RG değişiklik,03.03.2010 tarih ve 27537 sayılı RG değişiklik, 30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı RG değişiklik,) “ Madde 9-m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla,” hükümleri gereğince tesiste bulunan atık alanı için tesis dışına alınacağı ve istenen atık alanı hükümlerine uyulacağı tesis yetkilisi tarafından taahhüt edilmiştir.

Tesiste Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin yanı sıra, tesisten kaynaklanacak her türlü tehlikeli atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre ayrılması, taşınması, bertaraftı vb.

için 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 02.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacağı taahhüt edilmektedir.

Tesiste işletme süresince oluşacak tüm tehlikeli atıklar uygun ara depolama bölgesinde depolanacak ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” (14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı RG ile 4/9/2009 tarih ve 27339 sayılı RG’ de yapılan değişiklik, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı RG’

de yapılan değişiklik ve 30/10/2010 tarih ve 27744 sayılı RG’ de yapılan değişiklik ve Resmi Gazete Tarihi: 5.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28812 yapılan değişiklik) ne uygun olarak çevre izin ve lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertaraf edilecektir.

Çevre Lisansı almış firmalara verilecek olan tehlikeli atıklar ile ilgili, Ulusal Atık Taşıma Formları doldurulacak, bahse konu formlar 5 yıl boyunca tesis bünyesinde saklanacak ve istenmesi

(26)

20

durumunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edilecektir.

ç.7.Gürültü

ç.7.1.İnşaat Aşaması;

İşletmenin inşaat aşamasında kullanılacak olan iş makinelerinden kaynaklanacak gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. İnşaat aşamasında kullanılacak olan iş makineleri ve ses gücü düzeyleri Tablo 1.7’de gösterilmiştir.

Ekipmanların ses gücü düzeyleri, 22.01.2003 Tarih ve 25001 Sayılı Resmi Gazete’ de (27.05.2006 tarih ve 26180 sayılı değişiklik) yayımlanarak yürürlüğe giren “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik ”in 5. Maddesi’nde verilen tabloda tanımlanan müsaade edilen ses gücü seviyelerine göre Tablo 1.15’de verilen formüllere göre hesaplanmış olup benzer faaliyetlerin verileri de göz önünde bulundurulmuştur.

Tablo 1.7 Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri

Teçhizatın tipi Net kurulu güç

P (kW), Elektrik gücü

Pel(1)(kW), Uygulama kütlesi

m (kg), Kesme genişliği

L (cm)

Müsaade edilen ses gücü seviyesi dB/1 pW

3 Temmuz 2004’den itibaren

I. Safha

3 Ocak 2006’dan itibaren II. Safha

Sıkıştırma makineleri (titreşimli silindirler, titreştirici levhalar, titreşimli çekiçler)

P ≤ 8 108 105(2)

8 < P ≤ 70 109 106(2)

P > 70 89 + 11 log P 86 + 11 log P(2)

Paletli dozerler, paletli yükleyiciler, paletli kazıcı

yükleyiciler P ≤ 55 106 103(2)

P > 55 87 + 11 log P 84 + 11 log P(2)

Tekerlekli dozerler, tekerlekli yükleyiciler, tekerlekli kazıcı-yükleyiciler, damperli kamyonlar, greyderler, yükleyici tipli toprak doldurmalı sıkıştırıcılar, içten yanmalı motor tahrikli karşı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı kamyonlar, hareketli vinçler, sıkıştırma makineleri (titreşimsiz silindirler), kaldırım perdah makineleri, hidrolik güç oluşturma makineleri

P ≤ 55 104 101(2)(3)

P > 55 85 + 11 log P 82 + 11 log P(2)(3)

Kazıcılar, eşya taşımak için yük asansörleri, yapı (konstrüksiyon) vinçleri, motorlu çapalama makineleri

P ≤ 15 96 93

P > 15 83 + 11 log P 80 + 11 log P

Elle tutulan beton kırıcıları ve deliciler m ≤ 15 107 105

15< m < 30 94 + 11 log m 92 + 11 log m(2)

m ≥ 30 96 + 11 log m 94 + 11 log m

Kule vinçleri 98 + log P 96 + log P

Kaynak ve güç jeneratörleri

Pel ≤ 2 97 + log Pel 95 + log Pel

2 < Pel ≤ 10 98 + log Pel 96 + log Pel Pel > 10 97 + log Pel 95 + log Pel

Kompresörler P ≤ 15 99 97

P > 15 97 + 2 log P 95 + 2 log P

(27)

21

Çim biçme makineleri, çim düzeltme/çim kenar düzeltme makineleri

L ≤ 50 96 94(2)

50< L ≤ 70 100 98

70< L ≤ 120 100 98(2)

L > 120 105 103(2)

(1) Kaynak jeneratörleri için Pel : İmalatçı tarafından verilen faktörün en küçük değeri için bilinen yük gerilimi ile çarpılan klasik kaynak akımı.

Güç jeneratörleri için Pel : ISO 8528-1: 1993 standardının madde 13. 3. 2’sine göre ana güç.

(2) II. Safhaya ait değerler aşağıdaki ekipman tipleri için tamamen örnek niteliğindedir:

- Arkasından yürünen titreşimli silindirler, - Titreşimli plakalar (> 3 kW)

- Titreşimli çekiçler - Dozerler (çelik raylı)

- Yükleyiciler (çelik raylı > 55 kW)

- İçten yanmalı motorla çalışan karşı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı kamyonlar - Sıkıştırma parçalı kaldırım perdah makineleri

- Elle tutulan içten yanmalı motorlu beton kırıcılar ve kazmalar (15 < m < 30) - Çim biçme makineleri, çim düzeltme makineleri / çim kenar düzeltme makineleri

Kesin değerler, Komisyonun yapacağı değişikliklere bağlı olacaktır. Böyle bir tadilat olmaması durumunda I. Safhaya ait değerler II. Safha için geçerli olmaya devam edecektir.

(3) Tek motorlu seyyar vinçler için, I. Safhaya ait değerler 3 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olmaya devam edecektir. Bu tarihten sonra II.

Safha değerleri geçerli olacaktır.

İzin verilen ses gücü seviyesi en yakın tamsayıya yuvarlanmalıdır (0,5’ten küçükler için küçük sayı, 0,5’e eşit veya büyükler için büyük sayı kullanılır).

Sonraki aşamada ekipmanların toplam ses basıncı düzeyi bulunur. Yapılan hesaplamalar ve kabuller aşağıda verilmiştir. Makine güçleri verilen ses kaynaklarının "ses gücü düzeyi" aşağıdaki formüle göre bulunur.

W= Wmx F W: Ses Gücü

F: Çevirme Katsayısı (1x10-7) Wo: Referans Güç (10-12) Wm: Ekipman Gücü (watt) Lw= 10 x log (W/Wo)

Tablo 1.8 İnşaat Aşaması Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri

Gürültü Kaynağı Adet Güç

(Kw)

Güç (W)

Lw (Ses Gücü Düzeyi)

Ekskavatör 1 135 HP = 100,71 kW 100710 100,03

Kamyon 1 150 HP = 111,90 kW 111900 100,49

Arazöz 1 150 HP = 111,90 kW 111900 100,49

Ekipmanlar noktasal kaynak olup aynı anda çalışması halinde “toplam ses gücü düzeyleri”

hesaplanmış ve ortalama toplam ses gücü düzeyi aşağıdaki gibi bulunmuştur.

Lwt= 10 x log((1/n)Σ 10Lwi/10)

Lwt= 10 x log((1/3)*( 1*10100,03/10+1*10100,49/10+ 1*10100,49/10) Lwt= 100,34 dB

Her gürültü kaynağının r mesafesine göre ayrı ayrı gürültü seviyeleri hesaplandıktan sonra, r mesafesindeki Eşdeğer Gürültü Seviyeleri aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

(28)

22 Lpt = Lw + 10 x log(Q/4πr2 )

Q: Yönelme katsayısı ( 1 ) r: Gürültü kaynağından uzaklık

50 metre mesafedeki ses basınç seviyesi Lpt = 100,34 + 10 x log(1/4π502 ) Lpt= 55,37 dBA

Lpt=Lgündüz=Leq

Faaliyet alanında oluşacak olan ortalama ses basınç seviyesinde atmosferik yutuş nedeniyle bir azalma olacaktır. Bu azalma miktarının mesafeye göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Aatm = 7.4 x 10-8 x f2 x r/ɸ

Aatm = Atmosferik yutuştan dolayı ses basınç seviyesindeki azalma(dBA) f = iletilen sesin frekansı (2500)

r = kaynaktan uzaklık (m)

ɸ = havanın bağıl nemi (Eskişehir Meteoroloji İstasyonu için % 58)

Gürültü seviyesinin hesabı eşdeğer gürültü seviyesinden atmosferik yutuşun çıkarılması ile bulunur. L = Lgort-Aatm

Formüller kullanılarak yapılan hesaplamalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

50 m Aatm= 7.4 x 10-8 x 25002 x 50/58 Aatm= 0,40

Tablo 1.9 İnşaat Aşaması Mesafeye Bağlı Gürültü Değişimi Mesafe Eşdeğer Gürültü (Leg A)

Lgündüz(dBA)

Atmosferik Emilme

Etkisi Net Ses Düzeyi

50 55,37 0,40 54,97

250 41,39 1,99 39,40

500 35,37 3,99 31,38

750 31,85 5,98 25,87

1000 29,35 7,97 21,38

1250 27,41 9,97 17,45

1500 25,83 11,96 13,87

1750 24,49 13,95 10,54

2000 23,33 15,95 7,38

(29)

23

Şekil 1.11 İnşaat Aşaması Mesafelere Göre Gürültü Dağılımı

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18.11.2015 tarih ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) EK VII / Tablo 5’te Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Tablo 1.10 Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Faaliyet Türü (Yapım, Yıkım Ve Onarım) Lgündüz(dBA)

Bina 70

Yol 75

Diğer kaynaklar 70

İnşaat aşamasında tüm makinelerin aynı anda çalışması durumunda oluşacak gürültü düzeyi 13,87 dBA olarak bulunmuştur. Ancak, sahada yapılacak çalışmalarda iş makinelerinin hepsinin aynı anda ve aynı yerde çalışmaları çok nadir durumlarda söz konusu olacaktır. Bu kapsamda proje alanında oluşacak gürültü, hesaplanan değerden daha düşük olacaktır. Yine de gürültü konusunda gerekli tüm tedbirler alınarak inşaat aşamasında oluşacak gürültü değerinin ilgili yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşmamasına dikkat edilecektir.

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” Madde 23 Şantiye alanları için çevresel

0 10 20 30 40 50 60

0 500 1000 1500 2000 2500

NET SES BASINCI (dBA)

MESAFE (m)

MESAFEYE GÖRE GÜRÜLTÜ DAĞILIMI

Figure

Updating...

References

Related subjects :