• Sonuç bulunamadı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent / Dicle Üniversitesi / Veteriner Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü / Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÖZGEÇMİŞ. Doçent / Dicle Üniversitesi / Veteriner Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü / Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semih ALTAN

2. Doğum Tarihi: 25.11.1978

3. E-Posta Adresi: semih.altan@dicle.edu.tr 4. Telefon (İş):2411000-8681

5. Unvanı: Doçent 6. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Veteriner Hekimliği Dicle Üniversitesi 2001

Y.Lisans Veteriner Hekimliği Dicle Üniversitesi 2001

Doktora Veteriner Cerrahi Selçuk Üniversitesi 2013

7. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2014-2018 Doçentlik Tarihi: 2018 -

Profesörlük Tarihi: -

8. Görevler

Doçent / 2018- Dicle Üniversitesi / Veteriner Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü / Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Doktor Öğretim Üyesi / 2014-2018 / Dicle Üniversitesi / Veteriner Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü / Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR.

Araştırma Görevlisi / 2007-2013 / Selçuk Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Cerrahi (Dr) (Veteriner) (35. Madde gereği Doktora eğitimi amacıyla görevlendirme), KONYA.

Araştırma Görevlisi / 2013-2014 / Dicle Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü/Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı (35. Madde dönüşü Araştırma görevlisi (DR) olarak) DİYARBAKIR.

Araştırma Görevlisi / 2008 Eylül-2014 Şubat / University of Turin/Department of Veterinary Sciences / Clinical Veterinary Surgery Unit /Small Animal Orthopedics with Bruno Peirone (Erasmus Programı 1 yarıyıl). Torino / İTALYA

Araştırma Görevlisi / 2006-2007 / Dicle Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü/Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı), DİYARBAKIR.

9. Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

1. Tavşanlarda Hidroflorik Asitle Oluşturulan Korneal Yanıkların İyileşmesinde DMSO ve İndometazinin Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: OĞURTAN Zeki, Araştırmacı: ALTAN Semih, 15.06.2010- 26.04.2013 Doktora Tezi.

2. Buzağı ekstremite kırıklarının interloking pin ile sağaltımı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: ALKAN Fahrettin, Araştırmacı:

ARICAN Mustafa, Araştırmacı: PARLAK Kurtuluş, Araştırmacı: YAVRU Nuri, Araştırmacı: ALTAN Semih, 20.02.2013- 30.12.2015.

3. Diyarbakır ilinde Oestrosis üzerine araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ALTAN Semih, Yürütücü: SAYIN İPEK Duygu Neval, Araştırmacı: İRTEGÜN KANDEMİR Sevgi, 13.03.2014- 24.04.2017.

Scanned with CamScanner

(2)

4. Koyunlarda farklı dozlarda uygulanan marbofloksasinin farmakokinetiğinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: ALTAN Feray, Araştırmacı: ÇORUM Duygu, Araştırmacı: ÜNEY Kamil, Araştırmacı: ALTAN Semih, Araştırmacı: ÇORUM Orhan, 27/04/2017- 07/12/2018 (ULUSAL)

5. Tavşanlarda Tarantula Cubensis Extraktı ve Düşük Enerjili Lazer Uygulamalarının Deneysel Kemik Defektlerinin Iyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, -TÜBİTAK 1002, Yürütücü: ALTAN Semih, Araştırmacı: SAĞSÖZ Hakan, Araştırmacı: ERSÖZ KANAY Berna, Araştırmacı: ALTAN Feray, Araştırmacı: ALAN Emel, Araştırmacı: ÇEVİK Remzi, 01.05.2017- 01.07.2018.

6. At Hekimliği ve Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hippoterapi Alt Yapısının Oluşturulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: ARSERİM Neval Berrin, Araştırmacı: AKBALIK Mehmet Erdem, Araştırmacı:

ÇEVİK Remzi, Araştırmacı: BİRCAN Ufuk, Araştırmacı: BAYRIL Tahir, Araştırmacı:

KETANİ Muzaffer Aydın, Araştırmacı: ALTAN Semih, Araştırmacı: TOLAN Özlem, Araştırmacı: KOÇHAN Akın, Araştırmacı: AYSAN Hasan Aykut, Araştırmacı: DEMİRTAŞ berjan, Araştırmacı: KEŞİM Dilek Aygün, Araştırmacı: BADEMKIRAN Servet, 28.01.2018 (Devam Ediyor)

7. Köpeklerde Gerçekleştirilen Osteosentez Operasyonlarında Butorfanol ve Fentanyl’xxin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ALTAN Semih, Araştırmacı: ERSÖZ KANAY Berna, Araştırmacı: YAYLA Sadık, Yürütücü: ÇATALKAYA Emine, 09/04/2019 (Devam Ediyor)

8. Kedi ve Köpeklerde Uzun Kemik Kırıklarının Tedavisinde Eksternal Fiksasyon ve İnterloking Pin ve Kilitli Plaka Osteosentezi Uygulama Sonuçlarının Klinik ve Radyografik Olarak Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: ALTAN Semih, Araştırmacı: YAYLA Sadık, Araştırmacı: ÇATALKAYA Emine, Araştırmacı: ERSÖZ KANAY Berna, 09.04.2019 (Devam Ediyor)

9. Kuzularda postoperatif ileus üzerine eritromisin lidokain ve metoclopramid uygulanmasının akut faz proteinleri oksidatif stress ve sitokin düzeyleri üzerine etkilerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: ALTAN Semih, Araştırmacı: ALKAN Fahrettin, Araştırmacı: ALTAN Feray, 18.08.2015- 21.11.2016

10. Koyunlarda farklı dozlarda uygulanan marbofloksasisinin farmakokinetiğinin belirlenmesi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ALTAN Semih, 27.04.2017-15.11.2018.

10. Yayınlar

10.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Altan Semı̇h, Alkan Fahrettı̇n, Koç Yılmaz (2012). The Right Displacement of Abomasum with Ulceration in A Calf. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(2), 343-346.

2. Altan Semih, Koç Yılmaz, Alkan Fahrettin, Erol Muharrem, Yıldız Ramazan (2016).

Ectopic reticulum in a cow. Pakistan Vet J. 36(3), 382-384 (Vaka Takdimi).

3. Altan Semı̇h, Oğurtan Zekı̇ (2017). Dimethyl sulfoxide but not indomethacin is efficient for healing in hydrofluoric acid eye burns. Burns, 43(1), 232-244.

4. Arıcan Mustafa, Alkan Fahrettin, Altan Semih, Parlak Kurtuluş, Yavru Nuri (2017).

Clinical experience of interlocking nail stabilization of long bone fractures in dogs–a retrospective study of 26 cases. Israel Journal of Veterinary Medicine.72 (2), 45-50.

(3)

5. Üney Kâmil, Altan Feray, Altan Semih, Erol Hanifi, Arıcan Mustafa, Elmas Muammer (2017). Plasma and synovial fluid pharmacokinetics of cefquinome following the administration of multiple doses in horses. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 40(3), 239-247.

6. Sayın İpek Duygu Neval, Altan Semih (2017). Use of semi-nested PCR and rhinoscopy for the diagnosis of oestrosis. Small Ruminant Research. 150, 76-79.

7. Coşkun Alparslan, Aydoğdu Uğur, Altan Semih, Erol Muharrem, Erol Hanifi, Güzelbekteş Hasan, Şen İsmail (2017). Hematologic, Blood Gas, Cardiac Biomarkers and Serum Biochemical Parameters in Calves with Atresia Coli and Theirs Relationship with Prognosis. Acta Scientiae Veterinariae, 45(1496), 1-6.

8. Altan S, Sağsöz H, Oğurtan Z (2017). Topical dimethyl sulfoxide inhibits corneal neovascularization and stimulates corneal repair in rabbits following acid burn.

Biotechnic Histochemistry, 92(8), 619-636.

9. Altan Semı̇h, Dönmez Kaan, Altan Feray, Alkan Fahrettı̇n (2018). Determination of the Efficiencies of the Prokinetics in Ruminants with Postoperative Ileus Using Pro- Inflammatory Markers. Acta Scientiae Veterinariae, 146(1531), 1-7.

10. Altan Semı̇h, Koç Yılmaz, Alkan Fahrettı̇n, Sayın Zafer, Erol Muharrem (2018). Impact of bacterial translocation in calves with atresia coli. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 28(3), 261-268.

11. Altan Semih, Dönmez Kaan, Altan Feray, Alkan Fahrettin (2018). The effects of three different prokinetic drugs on the motility hormones level in lambs with postoperative ileus. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 42(5), 435-440.

12. Gürgöze Sema, Gökalp Esra, Altan Semih (2018). Effects of xylazine-ketamine, xylazine-propofol and xylazine-ketamine-propofoladministration on free radical generation and blood gases in sheep. Indian Journal of Animal Research (B977), 1-6 (baskıda)

13. Erol Muharrem, Erol Hanifi, Altan Semih, Yavru Nuri (2019). Evaluation of the outcomes of right paralumbar fossa colostomy for type II colonic atresia in calves: a report of 24 cases. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 75(6), 347-350.

14. Altan Feray, Çorum Orhan, Çorum Duygu, Altan Semih, Üney Kamil (2019).

Pharmacokinetics of marbofloxacin following intramuscular administration at different doses in sheep. Small Ruminant Research, 174, 88-91.

10.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Fahrettin Alkan, Yılmaz Koç, Cafer Tepeli, Hasan Albasan, Semih Altan (2013).

Management of complete and partial ankyloglossia in kangal shepherd dogs. Res. Opin.

Anim. Vet. Sci., 3(12), 462-46.

10.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler.

1. Altan Semih, Alkan Fahrettin, Koç Yılmaz (2009). The right displacement of abomasum with ulceration rare seen in a calf. I. European Buiatrics Forum, 01-03.12.2009 (Poster Bildiri).

2. Altan Semih, Alkan Fahrettin, Koç Yılmaz, Özdemir Özgür, Yavuz Orhan (2011). The Retrospective Evaluation of the Neoplastic Cases of Dogs between 2006 to 2010. 17th FECAVA Eurocongress, 07-10.09.2011 (Poster Bildiri).

3. Erol Muharrem, Erol Hanifi, Altan Semih, Yavru Nuri (2012). Investigation effectiveness of the right fossa paralumbar colostomy performed calves with colonic atresia type II 24 cases. XXVII World Buiatrics Congress, 3-8.06.2013, Lisbon, Portekiz (Poster Bildiri).

4. Coşkun Alparslan, Aydoğdu Uğur, Altan Semih, Erol Hanifi, Erol Mehmet Muharrem, Güzelbekteş Hasan, Şen İsmail (2012). Hematologic blood gas cardiac biomarkers and serum biochemical parameters in 30 calves with intestine atresia and their relationship

(4)

with prognosis. XXVII World Buiatrics Congress, 3-8.06.2012, Lisbon, Portekiz (Poster Bildiri).

5. Altan Semih, Oğurtan Zeki (2013). Effect of Indomethacin and Dimethylsulfoxide on the Oxidative Stress of Humor Aqueous in Corneal Burn Induced with Hydrofluoric Acid (Sözlü Bildiri). 31st World Veterinary Congress, 17-20.09.2013, Prag, Çekya (Sözlü Bildiri).

6. İzci Celal, Altan Semih, Gökşahin Ebru (2014). Milk Yield and Fertility Effects of Lameness in Dairy Cows Oral presentation. International Mesopotamia Agriculture, 22- 25.09.2014, Diyarbakır, Türkiye (Sözlü Bildiri).

7. İzci Celal, Gökşahin Ebru, Altan Semih (2014). The Importance of Foot Physiology and Hoof Balance with Regard to Performance and Foot Health on Equine. International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25.09.2014, Diyarbakır, Türkiye (Sözlü Bildiri).

8. Arıcan Mustafa, Alkan Fahrettin, Altan Semih, Parlak Kurtuluş, Yavru Nuri (2015).

Clinical Experience of Interlocking Nails Stabilization of Dogs with Long Bone Fractures a Retrospective Study 26 Cases. 32.World Veterinary Congress, 13-17.09.2015, İstanbul/Türkiye (Poster Bildiri)

9. Altan Semih, Oğurtan Zeki (2015). Effect of Indomethacin and Dimethylsulfoxide on the Clinical Healing of Hydrofluoric Acid Induced Corneal Burns. 32.World Veterinary Congress, 13-17.09.2015, İstanbul/Türkiye (Poster Bildiri)

10. Sayın İpek Duygu Neval, Altan Semih, İpek Polat (2015). An Approach for the Diagnosis of Oestrosis. 32. World Veterinary Congress, 13-17.09.2015, İstanbul/Türkiye (Poster Bildiri)

11. Altan Feray, Üney Kamil, Erol Hanifi, Altan Semih, Elmas Muammer, Arıcan Mustafa (2015). The changes in blood haematological and biochemical parameters after multiple dose administration of cefquinome in horse. 32. World Veterinary Congress, 13- 17.09.2015, İstanbul/Türkiye (Poster Bildiri)

12. Altan Semih, Yaman Turan, Bektaş Eylem (2016). A Congenital Recto Vagino Uteral Fistula in a Calf. 1st International Turkey Veterinary Surgery Congress, 11-14.05.2016, Erzurum/Türkiye (Poster Bildiri)

13. Altan Semih, Alkan Fahrettin, Özkan Kadircan, Koç Yılmaz, Parlak Kurtuluş (2016).

Therapy with Vincristine and Doxurubicin of the Transmisible Venereal Tumor in Turkish Shepherd Dogs. 1st International Turkey Veterinary Surgery Congress, 11-14.05.2016, Erzurum/Turkey (Poster Bildiri)

14. Gökalp Esra, Gürgöze Sema, Altan Semih (2016). Effects of xylazine-ketamine, xylazine- propofol, xylazine-ketamine-propofol administration on blood gases in sheeps.

1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics (ICAVST), 25-29.08.2016, Saraybosna/Bosna Hersek (Poster Bildiri)

15. Gökalp Esra, Gürgöze Sema, Altan Semih (2016). Effects of xylazine-ketamine, xylazine- propofol, xylazine-ketamine-propofol administratoin on oxidative stress in sheeps. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics (ICAVST), 25-29.08.2016, Saraybosna/Bosna Hersek (Poster Bildiri)

16. Altan Feray, Altan Semih, Üney Kamil, Gökşahin Ebru, Elmas Muammer (2016). The effect of prophylactic antibiotic therapy on oxidative stress parameters in dogs undergoing orthopedic surgery. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics (ICAVST), 25-29.08.2016, Saraybosna/Bosna Hersek (Sözlü Bildiri).

17. Altan Semih, Altan Feray, Dönmez Kaan, Alkan Fahrettin (2016). Effects of procinetic drugs on some blood parameter in lambs with postoperative ileus. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics (ICAVST), 25-29.08.2016, Saraybosna/Bosna Hersek (Sözlü Bildiri).

18. Altan Semih, Altan Feray, Dönmez Kaan, Alkan Fahrettin (2017). Eritromisin, Lidokain ve Metoclopramid’in Deneysel Postoperatif İleuslu kuzularda Gastrointestinal Motilite

(5)

Üzerine Olan Etkileri. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 26-29.04.2017 İstanbul- Türkiye (Poster Bildiri)

19. Altan Semih, Altan Feray, Sağsöz Hakan, Oğurtan Zeki (2017). Dimethyl Sulfoxide Suppresses Corneal Neovascularization in Acid Burn of Rabbits. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21.05.2017, Antalya/Turkey (Poster Bildiri)

20. Altan Semih, Altan Feray, Sağsöz Hakan, Oğurtan Zeki (2017). Role of indomethacin in corneal neovascularization in acid burn of rabbits. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry,18-21.05.2017, Antalya/Turkey (Poster Bildiri) 21. Parlak Kurtuluş, Arıcan Mustafa, Alkan Fahrettin, Altan Semih, Yavru Nuri (2017).

Results of Interlocking Nail Stabilization in Dogs with Long Bone Fractures. 33rd World Veterinary Congress (WVC), 27-31.08.2017, Incheon-South Korea, (Poster Bildiri) 22. Gökalp Esra, Gürgöze Sema, Altan Semih (2018). Effects of Xylazine-Ketamine,

Xylazine-Propofol and Xylazine Ketamine-Propofol Administration On Some Physiological Parameters in Sheeps. 1. Uluslararası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 24-26.04.2018, (Sözlü Bildiri)

23. Altan Semih, Alkan Fahrettin (2018). Bilateral Anophthalmia in a Simmental Calf. 1.

Uluslararası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 24-26.04.2018 (Poster bildiri)

24. Altan Semih (2018). Current invasive and non-invasive surgical techniques in Displacement of the Abomasum. 1. Uluslararası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 24-26.04.2018, (Sözlü Bildiri)

25. Altan Semih, Sağsöz Hakan, Güney Saruhan Berna, Altan Feray, Oğurtan Zeki (2018).

Distribution of CD8- and CD-68 positive cells in Corneal Acidic Burn of Rabbits. 1.

Uluslararası Gap Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 24-26.04.2018 (Poster bildiri)

26. Altan Semih (2018). Anesthesia practice in sheep and goats. International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, 26-29.04.2018, Türkiye (Sözlü Bildiri) 27. Altan Semih, Yeşilmen Alp Simten, Bektaş Eylem (2018). The Use of Combination of

Antibiotherapy and Dimetylsulphoxide in the Treatment of Infectious Keratoconjunctivitis in Calves. 34th World Veterinary Congress, Barselona/İspanya, 05-08.05.2018, 99-99.

(Poster bildiri).

28. Altan Semih (2018). Bir devekuşu yavrusunda transversal diafizer tibiotarsal kırığın intramedüler çift pin ile sağaltımı. II. International Turkey Veterinary Surgery Congress, Kıbrıs, 20-23.09. 2018 (Poster bildiri).

29. Altan Semih, Koç Yılmaz, Alkan Fahrettin, Sayın Zafer, Erol Muharrem (2018). Atrezia kolili buzağılarda bakteriyel translokasyonun etkisi. II. International Turkey Veterinary Surgery Congress, Kıbrıs, 20-23.09. 2018 (Sözlü bildiri)

30. Altan Semih, Ünver Özkan, Topaloğlu Uğur (2018). Kliniğimizde 2017 yılı içinde ineklerde karşılaşılan oküler ve perioküler neoplazilerin değerlendirilmesi. II.

International Turkey Veterinary Surgery Congress, Kıbrıs, 20-23.09. 2018 (Poster bildiri) 31. Arıcan Mustafa, Yavru Nuri, Parlak Kurtuluş, Alkan Fahrettin, Altan Semih (2018). Can

Interlocking Nail Stabilization be an alternative technique for long bone fractures in calves. WBC 2018 (Sözlü Sunum)

32. Arican Mustafa, Erol Hanifi, Altan Semih, Oğurtan Zeki (2018). The Use of Diagnostic Techniques in Calves with Septic Arthritis –A Retrospective Study. World Buiatri Congress 2018 (Poster)

10.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

(6)

1. Altan Semih, Gökşahin Ebru (2011). Incisor maloclussion in a rabbit. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27(2), 135-138. (Vaka Takdimi)

2. Altan Semih, Alkan Fahrettin, Koç Yılmaz, Özdemir Özgür, Yavuz Orhan (2013).

Retrospective Evaluation of the Neoplastic Cases of Dogs between 2006 to 2010. Eurasian Journal of Veterinary Science, 29(4), 185-191.

3. Altan Semih, Alkan Fahrettin, Koç Yılmaz, Tur İrfan (2015). Ruminantlarda önemli bir komplikasyon: Ensizyonel fıtıklar. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(3), 44-49.

4. Altan Semih, Er Cenk, Parlak Kurtuluş, Maden Mehmet, Arıcan Mustafa (2015). Bir köpekte idrar kesesi taşı olgusu. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(2), 9-14.

(Vaka Takdimi)

5. Erol Muharrem, Koç Yılmaz, Altan Semih, Erol Hanifi (2015). Surgical treatment of a calf with jejunum intussusception: Case report. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 31(1), 60-60. (Vaka Takdimi)

6. Altan Semih, Oğurtan Zeki (2015). Termal Deri Yanıklarında Yanık Derinliğinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences, 6(1), 19-29.

(Derleme Makale)

7. Altan Semih, Ersöz Kanay Berna (2015). Ruminantlarda Genel Anestezi. Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences-Surgery-Special Topics, 1(3), 36-44 (Derleme Makale).

8. Ersöz Kanay Berna, Altan Semih (2015). İnhalasyon Anestezisi ve Güncel İnhalasyon Anestezikler. Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences, 1(3), 23-26. (Derleme Makale).

9. Ersöz Kanay Berna, Altan Semih (2015). Gebe Hayvanlarda Anestezi Yöntemleri. Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences-Surgery-Special Topics, 1(3), 52-57. (Derleme Makale).

10. Altan Semih, Oğurtan Zeki (2016). Termal yanıklarda pansuman uygulamaları. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(10), 118-126. (Derleme Makale)

11. Güney Saruhan Berna, Akbalık Mehmet Erdem, Topaloğlu Uğur, Sağsöz Hakan, Ketani Muzaffer Aydın, Altan Semih, Oğurtan Zeki (2017). Tavşanlarda Hidroflorik Asit ile Oluşturulan Yanık Sonrası, DMSO ve İndometazinin Korneal Mast Hücreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(2), 130-137.

12. Altan Semih, Alkan Fahrettin, Koç Yılmaz (2017). Travmalı köpeklerde bazı laboratuvar verilerin değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 33(4), 235-241.

13. Altan Semih, Yeşilmen Alp Simten, Bektaş Eylem (2018). Buzağılarda infeksiyöz keratokonjunktivitisin tedavisinde antibiyoterapi ve dimetilsülfoksit kombinasyonunun kullanılması. Van Veterinary Journal, 29(1), 33-38.

14. Gökalp Esra, Gürgöze Sema, Altan Semih (2018). Koyunlarda Ksilazin-Ketamin, Ksilazin-Propofol, Ksilazin-Ketamin-Propofol’ün Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42-46. (Özel Sayı)

15. Sağsöz Hakan, Topaloğlu Uğur, Güney Saruhan Berna, Akbalık Mehmet Erdem, Ketani Muzaffer Aydın, Altan Semih, Oğurtan Zeki (2018). Tavşanlarda Asidik Korneal Yanıklarda CD8 ve CD68 Pozitif Hücrelerin Dağılımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(1), 22-28.

16. Altan Semih, Koç Yılmaz, Alkan Fahrettin (2019). Yenidoğan Buzağılardaki İntestinal Cerrahide Bakteriyel Translokasyonun Önemi. Türkiye Klinikleri Veterinary Sciences- Surgery-Special Topics. 5(1), 65-68.

10.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Alkan Fahrettin, Koç Yılmaz, Erol Hanifi, Altan Semih (2008). Kesici delici yabancı cisme bağlı penetran abdominal yaralanma vaka sunumu. 11. Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29.06.2008, Kuşadası, Aydın (Poster Bildiri).

(7)

2. Erol Muharrem, Koç Yılmaz, Altan Semih, Erol Hanifi (2010). Beş aylık bir buzağıda jejenum invaginasyonu ve operatif sağaltımı. 12.Veteriner Cerrahi Kongresi, 19- 22.05.2010, Antalya (Poster Bildiri).

3. Arıcan Mustafa, Erol Hanifi, Altan Semih, Başa Alper, Yavru Nuri (2010). İdrar Retensiyonu Olan Buzağıların Foley Kateteri ile Sağaltımı 3 Olgu poster. 12. Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22.05.2010, Antalya (Poster Bildiri).

4. Altan Semih, Evren Esin, Özdemir Özgür, Oğurtan Zeki (2010). Bir Köpekte Karpal Bölgede Bulunan Fibrosarkom Olgusu. 12. Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22.05.2010, Antalya (Poster Bildiri).

5. Arıcan Mustafa, Erol Hanifi, Altan Semih, Köylü Öznur, Oğurtan Zeki (2010).

Buzağılardaki Eklem Hastalıklarının Teşhisinde Klinik Laboratuar Radyolojik Termografik Ultrasonografik ve Artroskopik Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 12.

Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22.05.2010, (Sözlü Bildiri).

6. Altan Semih, Gökşahin Ebru (2010). Bir Tavşanda kesici diş maloklüzyonu. 12.

Veteriner Cerrahi Kongresi 19-22.05.2010, Antalya, (Poster Bildiri).

7. Erol Hanifi, Altan Semih, Erol Muharrem, Koç Yılmaz (2012). Altı Aylık Bir Buzağıda Kesici Yabancı Cisim Yaralanmasına Bağlı Musculus Fleksor Digitorum Superficialis ve Profundus Tendolarının Tam Rupturu ve Operatif Sağaltımı. 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22.05.2010, Antalya (Poster Bildiri).

8. Altan Semih, Er Cenk, Parlak Kurtuluş, Maden Mehmet, Arıcan Mustafa (2012). Bir Köpekte İdrar Kesesi Taşı Olgu Sunumu. 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27.06- 01.07.2012, Sarıkamış/Kars (Poster Bildiri).

9. Alkan Fahrettin, Altan Semih, Erdem Hüseyin (2012). Kangal Irkı Bir Köpekte Nekrotik Dil Yarası ve Glossopleji Vaka Sunumu. 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27.06- 01.07.2012, Sarıkamış/Kars (Poster Bildiri).

10. Erol Muharrem, Altan Semih, Parlak Kurtuluş, Aydınoğlu Ahmet Gürhan, Arıcan Mustafa (2012). Kedi ve Köpeklerde 2010-2011 Yıllarındaki Ekstremite Lezyonlarının Radyolojik Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma. 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27.06-01.07.2012, Sarıkamış/Kars (Poster Bildiri).

11. Altan Semih, Alkan Fahrettin, Koç Yılmaz (2012). Travmalı Köpek ve Buzağılarda Serum Biyokimyasal Profil ve Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27.06-01.07.2012, Sarıkamış/Kars (Poster Bildiri).

12. Altan Semih, Koç Yılmaz, Alkan Fahrettin, Erol Muharrem, Yıldız Ramazan (2012). Bir İnekte Retikulumun Sağa Deplasmanı Vaka Raporu. 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27.06-01.07.2012, Sarıkamış/Kars (Poster Bildiri).

13. Yavuz Orhan, İzci Celal, Özdemir Özgür, Coşkun Nurdan, Altan Semih (2012). Golden Retreiver ırkı bir enikte yaygın metastatik kalsifikasyon ve akciğerde kıl embolisi. VI.

Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 19-23.09.2012, Kuşadası/Aydın (Poster Bildiri).

14. Yeşilmen Simten, Arserim Neval Berrin, Ersöz Kanay Berna, Altan Semih (2012).

Diyarbakır yöresindeki sağlıklı köpeklerin konjunktivalarındaki bakteriyel mikrofloranın araştırılması. 10. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 19- 23.09.2012, Kuşadası/Aydın (Poster Bildiri).

15. İzci Celal, Altan Semih, Gökşahin Ebru (2013). Bir inekte taban ucu ülseri. Sığırlarda Topallık ve Ayak Hastalıkları Sempozyumu, 26-27.04.2013, Bursa (Poster Bildiri).

16. İzci Celal, Gökşahin Ebru, Altan Semih (2013). Bir inekte abaksiyal beyaz çizgi hastalığı.

Sığırlarda Topallık ve Ayak Hastalıkları Sempozyumu. 26-27.04.2013, Bursa (Poster Bildiri).

17. Altan Semih, Alkan Fahrettin, Koç Yılmaz, Tur İrfan (2014). Ruminantlarda önemli bir komplikasyon:Ensziyonel fıtıklar. XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23- 26.10.2014, Antalya (Poster Bildiri)

(8)

18. Altan Semih, Alkan Fahrettin, Koç Yılmaz (2014). Atresia coli’li buzağılarda operatif tedavi kan, serum biyokimyasal ve oksidatif parametreleri etkiler mi? XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26.10.2014, Antalya (Poster Bildiri)

19. Altan Semih, Oğurtan Zeki (2014). Tavşanlarda hidroflorik asitle oluşturulan korneal yanıkların iyileşmesinde DMSO ve İndometazinin etkilerinin araştırılması. XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26.10.2014, Antalya, sf;63-64. (Sözlü Bildiri)

20. Altan Semih, Yeşilmen Alp Simten, Bektaş Eylem (2014). Sığırlarda infeksiyöz keratokonjunktivitisin tedavisinde DMSO’nun kullanılması. XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26.10.2014, Antalya (Poster Bildiri).

10.6. Diğer yayınlar

1. Koyun Keçi El Kitabı, Bölüm adı: (Anestezi) (2013). Altan Semih, Billur Yayınevi, Editör: Elmas Muammer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 529, ISBN:978-605-5194-01-7, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 523468)

2. AT, Bölüm adı:(Anestezi) (2011). Arıcan Mustafa, Altan Semih, Nobel Tip Kitabevi, Editör: Yazar Enver, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, ISBN:978-975-420-819-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 55133)

11. İdari Görevler

1. Dicle Üniversitesi/Yaban Hayvanlarını Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2019-

2. Dicle Üniversitesi / Veteriner Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü / Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, 2018-

3. Dicle Üniversitesi/Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2016-2018.

12. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Veteriner Cerrahi Derneği Üyeliği 2006-

13. Verdiği Kurslar.

13.1. 10. Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim kursu, 10. Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim kursunda deney hayvanlarında Anestezi-Analjezi ve Ötenazi konularında teorik ve pratik eğitim verildi, D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu ve Dicle Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi, Kurs, 02.10.2017 -12.10.2017 (Ulusal)

13.2. 9. Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim kursu, Deney hayvanlarının kullanımı amacıyla eğitim amaçlı kullanım kursu (Deney hayvanlarında anestezi, ötenazi ve uygulamaları) Katılımcı sayısı 80 kişi, Dicle Üniversitesi, Kurs, 11.04.2016 -20.04.2016 (Ulusal)

Referanslar

Benzer Belgeler

DOÇENT DİCLE ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ ANABİLİM DALI) 2010-2015.. YARDIMCI DOÇENT

Faiz borç alan işletme açısından bir gider olduğundan ve finansman temin dolayısıyla bu gider oluştuğundan finansman giderleri hesabının borcuna kayıt edilirken,

Yemle fazla miktarda (>20 ppm) selenyum verilmesi klinik olarak domuzlarda besin reddi, ağırlık kaybı, solunum zorluğu, spinal paraliz, inkoordinasyon, kıl

BİRİM ADI EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ.. SIRA NO UNVAN

Assyriella escheriana MOUSSON 1874 VE Assyriella guttata OLIVIER 1804 GASTROPODA PULMONATA nın Sindirim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Anatomi ve Histolojisi. Assyriella

Sunulan çalışmada, deneysel olarak tavşan tibiasının kortikal ve spongiyoz kemik bölgele- rinde oluşturulan defekt modeli sonrası bölgeye tek başına DEL ve

Toz Kolostrum Katkısının Bıldırcınlarda Besi Performansı Yumurta Verimi Yumurta Kalitesi ve Kuluçka Randımanı Üzerine Etkileri, Yükseköğretim

Üyesi Ayfer Aslan P 2.Hafta 16 Aralık 2021 Perşembe 16:00-17:00 Pratik uygulama Periferik sinir travmalı hastanın değerlendirilmesi Doç.. Murat