• Sonuç bulunamadı

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ Kendimizi Tanıtalım

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.SINIF HAYAT BİLGİSİ Kendimizi Tanıtalım"

Copied!
2
20
1
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ Kendimizi Tanıtalım

1.Etkinlik: Aşağıdaki cümlelerde fiziksel özellik olanlara ‘’F’’, kişisel özellik olanlara ‘’K’’ yazalım.

( ) Sevda’nın upuzun ve simsiyah saçları var.

( ) Öğretmenimiz çok merhametli birisidir.

( ) Oyunlarda haksızlık yapılırsa üzülürüm.

( ) Sınıfımızın en uzun boylusu Kerem’dir.

( ) Esra herkese karşı çok saygılıdır.

( ) Satrancı iyi oynamak benim yeteneğim.

( ) Hayvanları sevmeli ve onlara karşı merhametli olmalıyız.

( ) Sinan’ın gözleri mavi ve saçları sarıdır.

( ) Yeşim’in saçları kıvırcıktır.

( ) Arda, basketbol oynamayı çok sever.

2.Etkinlik:Görsele göre Mustafa’nın fiziksel özelliklerini işaretleyelim.

Göz rengi Siyah Kahverengi Yeşil

Mavi

Kilosu Zayıf Normal Şişman

Saç Rengi Siyah

Kahverengi Sarı

Saç şekli Kıvırcık Düz

(2)

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ Kendimizi Tanıtalım

3.Etkinlik:Aşağıdaki sözcükleri uygun boşluğa yazalım.

İnsanların gözle görülebilen özelliklerine ... özellik denir.

Fiziksel ve kişisel özellikler kişiden kişiye ... gösterebilir.

Bireysel farklılıklara karşı ... olmalıyız.

İnsanların gözle görülmeyen özelliklerine ... özellik denir.

... ve yetenekler kişilerin kendi seçimidir.

4.Etkinlik:Aşağıdaki boşlukları kendimize göre dolduralım.

ilgi fiziksel kişisel saygılı farklılık

Göz rengim:

...

Ten rengim:

...

Boyum:

...

Kilom:

...

Saç rengim:

...

Saç şeklim:

...

İlgilerim:

...

...

Yeteneklerim:

...

...

Referanslar

Benzer Belgeler

Kıst amortisman uygulaması yalnızca işletmelerin aktifinde kayıtlı binek otomobillerine münhasır olup binek otomobilleri dışında kalan amortismana tabi diğer kıymetler

Bu tezde evrensel taban varsayımı çerçevesinde Türkçe üzerine sunulan tartışmalar değerlendirilmiş ve bu tartışmalardan kavramsal ve deneysel açıdan güçlü olan

SİMGELER VE KISALTMALAR ... MEZOKRİSTALLER ve KLASİK OLMAYAN KRİSTALLEŞTİRME ... Tek Kristal ve Çoklu Kristal Özellikleri ... Klasik Olmayan Kristalizasyon ... Mezokristaller

 Diğer taraftan basit usulde vergiye tabi ticari kazanç sahibine işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkulünden elde edilen 1.500 TL kira hasılatı tevkifata ve istisnaya

Çalışmamızda doğum sonu kısa mesaj desteği verilen deney grubundaki babalarla ve kontrol grubundaki babaların girişim sonrası kaygı düzeylerinin benzer

Çift camlı pencerelerde iki cam arasındaki boşluk hava yerine argon gibi gazlarla doldu- rulursa ısı kayıpları bir miktar daha azalır.. Isı iletkenliği maddelerin

Genel olarak spora başlama hedefi genel sağlık durumunun geliştirilmesi olan sedanter bireylerin spor yapmaya devam ettikleri hafta sayısı 11,66±5,68 hafta olduğu

hayvansal besinler yörünge besin içerikleri dönme.. Gök cisimlerini ……… ile gözlemleriz. Dünya kendi etrafında dönmeseydi ……… oluşmazdı. ……… yapıcı

Bu sonuçlara dayanarak, protein ikincil yapı tahmini problemi için tabakalı rastgele örneklemeyle veri örneği indirgemenin hiyerarşik kümeleme yaklaşımı ile

Jenkins’e göre araştırma sonucunda ortaya çıkan bu bulgular, insanların tükettikleri vitamin ve mineral takviyeleri hakkında daha bilinçli olmaları

A. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Katı maddelere örnek verilebilirler..  Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım.  Her gün güne başlamadan önce

9000 ~ 18000 geniş lümen aralığı , arena / lowbay optik seçenekleri ile -35°C ~ +75°C çalışma ortam sıcaklığına sahip zorlu üretim koşullarının ideal

Holland’ın kişilik kuramı da bireyin sosyal çevre içinde oluşan kişilik tipleri ile mesleki çevrenin eşleştirilmesine dayanmaktadır.. İşe uyum kuramı

[r]

Bugün için organ nakli daha çok tıbbi endikasyonun gerektirmesi dolayısıyla hastaları iyileştirmek amacına yönelik olarak ölülerden organ ve doku nakli

Önden kazıyıp öne boşaltan yükleyicilerle çalışmada yükleme yapılan taşıtın hareket yeteneğinden yararlanılarak, fazla manevra yapılmaksızın çevrim daha kısa

Ayırıcı özellik, bir insanın belli kişilik özelliklerini ne derecede gösterdiğine göre kişiyi sınıflandıran bir yaklaşımdır.. Ayrıcı özellik yaklaşımı

Sırayla seleksiyondaki ilerleme, her bir özelliğin seleksiyonu için ne kadar zaman harcandığına ve seleksiyon uygulanan özellikler arasındaki genetik korelasyona

Bugün çok şey bir olay yaşadım diye başladım, “komik” diyerek tamam- ladı beni sabırsız kadın, sabretse aklıma gelecek komik olduğu.. Ben dolmuşa bindim tamam mı,

Temel bileşen analizi birbiri ile ilişkili olan birden fazla değişkeni bulunan bir veri kümesinin boyutunu azaltmak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Amaç verinin temel

It measures the difference in blood volume through any organ of the body that induces a change in light power through that organ also known as a vascular locale when the

Aşağıdaki kelimelerden tek heceli olanlara √ işareti

Hikâyelerde kahramanlar bize tanıtılırken onların dış görünüşlerinden ve duygularından hissettiklerinden bahsedilmektedir. Bunlara kahramanların fiziksel ve ruhsal