ICSI-IVF SİKLÜSLERİNDE LUTEAL FAZ DESTEĞİ İÇİN GNRH AGONİST EKLENMESİ İLE ARTAN CANLI DOĞUM ORANLARI: DERLEME VE META-ANALİZ

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ICSI-IVF SİKLÜSLERİNDE LUTEAL FAZ DESTEĞİ İÇİN GNRH AGONİST EKLENMESİ İLE ARTAN CANLI DOĞUM ORANLARI:

DERLEME VE META-ANALİZ

Over stimülasyonu ile luteal fazda, fizyolojik seviyenin üzerinde steroid hormonları ve çok düşük LH düzeyleri izlenmektedir. Luteal faz desteğinde alternatif olarak önerilen GnRH agonist tedavisinin LH salınımını arttırarak korpus luteum fonksiyonunu desteklediği ve endometriumda GnRH reseptörlerini uyardığı öne sürülmektedir. BhCG seviyesini arttırması, GnRH agonistin embriyo üzerinde de direk etkisi olabileceğini göstermektedir.

2012 hastayı içeren 6 randomize kontrollü çalışmanın meta-analizi, luteal fazda GnRH agonist kullanımı ile canlı doğum oranının anlamlı olarak arttığını göstermektedir. Bu tedavi ile klinik gebelik ve çoğul gebelik oranlarında da artış izlenmektedir. GnRH agonist ve antagonist siklüslerinde GnRH analoğu ile luteal faz desteği gebelik oranını arttırmaktadır.

Oosit donasyon modelinde de IVF-ICSI siklüslerinde luteal faza GnRH analog eklenmesi gebelik oranını arttırarak yararlı olmaktadır. Bu modelde sadece E2E2 ve progesteron ile luteal faz desteğine göre E2 ve progesterona ICSI’den 6 gün sonra GnRH agonist eklenmesi ile implantasyon ve canlı doğum oranlarını anlamlı olarak arttırmaktadır.

Luteal fazda GnRH agonist tedavisi nde GnRH agonist embriyo ve/veya endometrium üzerinde direk etkili olabilir.

Fare embriyolarında preimplantasyon döneminde morula ve blastokist evresinde GnRH ve reseptör mRNA’sı izlenmektedir.

GnRH agonist plasentadan ve preimplantasyon döneminde embriyodan hCG sentezi ve salınımında önemli rol oynayabilir. Luteal fazda GnRH agonist desteği uygulanan grupta ICSI’den 15 gün sonra E2E2 ve progesteron seviyeleri ve gebe hastalarda BhCG seviyeleri daha yüksek izlenmektedir.

(2)

Endometriumda eksprese edilen GnRH reseptörleri nedeniyle GnRH agonistin endometriumda direk etkisi de inkar edilemez.

GnRH agonist ile LH salınımı korpus luteum, progesteron salınımı, endometrium ve embriyolar üzerinde hCG tedavisine göre daha biyolojik etkiler gösterir.

Luteal faz desteğinde GnRH agonist kullanımının embriyo üzerindeki etkilerinin güvenilirliği de önemlidir. Gebelik elde edilen siklüslerde yanlışlıkla GnRH agonist kullanımı doğumda görülen anomalileri arttırmamaktadır. Fakat bu siklüslerde 9 çocukta uzun süreli izlemde nörogelişimsel durumla ilgili endişeler bulunmaktadır.

Luteal fazda GnRH agonisti gebelik oranlarını arttırmaktadır, fakat doğan çocuklar için yöntemin güvenilirliği hakkında daha fazla veri gerekmektedir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :