• Sonuç bulunamadı

Yakın Doğu Üniversitesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yakın Doğu Üniversitesi"

Copied!
28
1
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Yakın Doğu Üniversitesi

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Üniversitede Uzaktan

Eğitim Programları

Mevcuttur.

(11)

Ön-Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

(12)

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersini Uzaktan

Eğitimle Veren Bazı Üniversiteler:

 Marmara Üniversitesi  Okan Üniversitesi

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Bahçeşehir Üniversitesi

 Bitlis Eren Üniversitesi  Mevlana Üniversitesi

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Namık Kemal Üniversitesi

(13)

 2 Yıldan Beridir Denemeler Yapılmaktadır.  3 Dersin Pilot Çalışması Yapılmıştır.

 Uzlaşım/Arabuluculuk, Materyal Geliştirme ve Özel Öğretim Yöntemleri Dersleri Uzaktan

Eğitim Yöntemiyle Verilmiştir.

 Kullanılan Öğrenme Yönetim Sisteminin ismi

(14)

 Ücretsizdir ve Geliştirilebilir

 212 ülkede kullanılmaktadır ve 82 dilde desteği mevcuttur

 Tüm Etkinliklere Sahiptir  Kullanımı Kolaydır

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Referanslar

Benzer Belgeler

Öğretimde sistem yaklaşımı sürecini oluşturan unsurları açıklayabilme.. Sistem yaklaşımı sürecini oluşturan unsurlar arası ilişkiyi

Bu ölçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan farklı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına, bu ortamlara

DERSİN AMAÇLARI Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve

Dalı ile ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veren Öznacar ayrıca Eğitim Konferanslarına katılmakta, dergilerde hakem kurulu üyeliği yapmaktadır.. Ulusal

Nesrin, Sucuoğlu, Esen, “Undergraduate Tourism Students’ Opinions Regarding the Work Conditions in the Tourism Industry”, 3 rd Global Conference on Business, Economics,

Çocuklar için farklı, bebekler için farklı, ilköğretim çağı için farklı… Fakat oyunu sadece çocuklar için düşünmemiz gerekli.

Kontrbas çalarak eşlik ettiği kurum ve kuruluşlardan bazıları şunlardır: Ankara Başkent Oda Müziği Orkestrası, Yunus Quintet, Bavyera Gençlik Orkestrası/KKTC, Müzik

Kanat etrafındaki ısı transferi katsayısı 12 W/m2 C ise ucu yalıtılmış kanat yerine sonsuz uzunlukta kanat kabulu yapılırsa kanattan olan ısı transferinde yüzde hata miktarı

Lise eğitimini 2009 yılında Ceyhan Anadolu Meslek Lisesinde Bilişim Teknolojileri \ Web Tasarım ve Programlama dalında tamamladı. Şu anda Uzaktan Eğitim

Profesyonel proje yönetimi konusunda aldığı eğitimlerle beraber Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Transfer Ofisi kurulması

World Conference On Educational Technology Researches - 2011 Procedia - Social And Behavioral Sciences Volume 28, 2011, Pages 889–895 World Conference On Educational

2010 Eylül ayında Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünü kazandı.. 2014 Eylül ayında başladığı Okul

Cinsiyetlerine göre öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanla ilgili yeterlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, ancak öğretim türüne göre farkların

Veteriner Hekimliği Fakültesi Eğitim –

Dersin Amacı Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretimi alanında kullanılabilecek öğretim yöntemlerini tanıtmak ve bu yöntemleri kullanarak etkili ders tasarlama, uygulama

“Investigation of the historical environment content in Northern Cyprus Secondary School Turkish History Textbooks / Kuzey Kıbrıs’ta Okutulan Ortaöğretim Kıbrıs Türk Tarihi

Buna göre davet yalın bir öğretim değil, dini doğruları kavratma ve dini değerler yönünde tutum ve davranışlar geliştirmek üzere belli tekniklerin

KAZANIM: Parabolün tanımını ( ‘Bir doğrultman ve bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri bir paraboldür.’

Hayvan  ve  insan  davranışlarını,  davranışın  sonucu  belirler.  Davranış  olumlu  sonuç  verirse  (pekiştirilirse),  davranışın  tekrar  ortaya 

Problem çözme, proje ve duruma dayalı öğrenme yöntem ve teknikleri yoluyla ders işlenebilir.. Demokratik

 Yeterli seviyede görülmeyen öğrenme ortamlarının olumsuzluğunu, konu alanı ve alan eğitimine iyi derecede sahip öğretmenlerin, sürdürdükleri öğretimlerinde bu

"Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği uygulma programına

1. Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı, temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmakta iken bunun yerine öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve ihtiyaçları