Vårdval Norrbotten Uppföljning jan- aug

Tam metin

(1)

Vårdval Norrbotten

Uppföljning jan- aug 2014

Resultatbilaga

(2)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön Råneå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Antal listade 1/9 2014

(3)

-200 -100 0 100 200 300 400 500

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Förändring av antalet listade 1/9 2014 jämfört med årsskiftet

(4)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Ålderskapiteringskvot aug 2014

(5)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

CNI-kvot aug 2014

(6)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

ACG-kvot aug 2014

(7)

0 10 20 30 40 50 60 70

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Brkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön Råneå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Kontinuitet för mångbesökare, aug. 2014 (65% av läkarbesök hos samma läkare för patienter med tre eller fler

besök under 12 månader),länssnitt 37%

(8)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Telefontillgänglighet jan-aug 2014, länssitt 88,4%

(9)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Tillgänglighet till läkarbesök inom sju dagar, jan-aug 2014, länssnitt 92,8%

(10)

0 20 40 60 80 100 120 140

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Genomförda hälsosamtal 30,40,50 och 60 åringar, jan-aug 2014, totalt 1053 samtal,

8,5% av berörda åldersgrupper har genomfört ett dokumenterathälsosamtal

(11)

0 50 100 150 200 250 300 350

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Förskrivning av FaR jan-aug 2014, totalt 2894

(12)

0 50 100 150 200 250

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Antal FaR uppföljningar jan-aug 2014, totalt 1623

(13)

0 10 20 30 40 50 60

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Brknäs Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Antal tobaksavvänjningar jan-aug 2014, totalt 499

(14)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Hälsosamtal inom MHV (andel inskrivna 2014 som genomfört ett separat hälsosamtal), länssnitt 74%

(15)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Hembesök till nyfödda, jan-aug 2014, länssitt 55%

(16)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Depressionsscreening inom MHV, andel tom aug 2014, länssnitt 49%

(17)

Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar

• Minskning med minst 10% av återinskrivningar april-juli 2014 jämfört med samma period 2013, samt de åtta hälsocentraler med lägst andel återinskrivningar

Dessa hälsocentraler klarade målet:

Adviva

Kalix, Övertorneå Graniten, Malmen

Bergnäset, Björkskatan, Erikslund, Hertsön, Porsön, Råneå Furunäset, Norrfjärden, Öjebyn

(18)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Andel patienter med diagnoser inom psykisk ohälsa som besökt sin hälsocentral, 12 månader rullande, tom aug 2014

länssnitt 12%

(19)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Andel av demenspatienter som haft uppföljningsbesök hos läkare inom 1½ år, länssnitt 52%

(20)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön Råneå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Diagnossättningsgrad, läkarbesök jan-aug 2014, länssnitt 93%

(21)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Adviva Jokkmokk Laponia Pajala Haparanda Grytnäs Kalix Överkalix Övertorneå Graniten Malmen Vittangi Bergnäset Björks Björkskatan Erikslund Gammelstad Hertsö Mjölkudden Porsön neå Sanden Stadsviken Örnäset Arjeplog Arvidsjaur Cederkliniken Furunäset Hortlax Norrfjärden Piteå Älvsbyn Öjebyn

Gällivare Kalix Kiruna Luleå-Boden Piteå

Diagnossättningsgrad besök, övriga vårdgivare, jan-aug 2014, länssitt 67%

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :