Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Almanya Fax: +49 (0)

Tam metin

(1)

110139

(2)

Çalışma talimatnamesinin aslının çevirisidir

1. Genel bilgiler ... 146

1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler ... 146

1.2 Sembol tanımı ... 146

1.3 Mükellefiyet ve garanti ... 147

1.4 Telif hakkın korunması ... 147

1.5 Uygunluk açıklaması ... 147

2. Emniyet ... 148

2.1 Genel bilgiler ... 148

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri ... 148

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı... 149

3. Nakil, Paketleme ve Depolama ... 150

3.1 Nakil kontrolü ... 150

3.2 Paketleme ... 150

3.3 Depolama ... 150

4. Teknik veriler ... 151

4.1 Cihazın alt takımları ... 151

4.2 Teknik bilgiler ... 152

5. Kurulması ve kullanılması ... 152

5.1 Emniyet bilgileri ... 152

5.2 Kurulması ve bağlanması ... 153

5.3 Kullanımı ... 154

6. Temizliği ve Bakımı ... 157

6.1 Emniyet bilgileri ... 157

6.2 Temizliği ... 157

6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri ... 158

7. Muhtemel arızalar ... 159

8. Arındırma ... 160

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

Kullanma kılavuzu ürünün yakınında hali hazır tutulmalidir!

(3)

1. Genel bilgiler

1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler

Bu kullanma klavuzu kuruluşu, kullanımı ve bakımı ile igili bilgiler vermekte olup çok önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır.

İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir.

Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.

Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir.

1.2 Sembol tanımı

Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır.

UYARI!

Bu sembol yaralanmalara sebebiyet verebilecek tehlikelere işaret eder.

Belirtilen bu bilgilere çalışma güvenliği için muhakkak uyunuz ve bu tür durumlar karşısında özellikle dikkatli davranınız.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Bu sembol elektrikten dolayı tehlike durumlarına dikkat çeker. Emniyet bilgilerinin dikkate alınmaması durumunda yaralanma, hatta hayati tehlike mevcuttur.

DIKKAT!

Bu sembol, dikkate alınmadıkları taktirde arızalara, cihazın hatalı çalışmasına sebep olan yada kapanmasıyla sonuçlanabilecek bilgilere işaret etmektedir.

TALİMAT!

Bu sembol cihazın etkili ve arızasız kullanımına ilişkin bilgi ve tavsiyeleri işaretlemektedir.

(4)

1.3 Mükellefiyet ve garanti

Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur.

Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu.

Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.

Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan

açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.

TALİMAT!

Bu kullanma kılavuzu cihazda yada cihazla yapılacak çalışmalardan, özelliklede çalıştırmaya başlamadan evvel dikkatlice okunmalıdır. Kullanma kılavuzunun dikkate alınmamasından dolayı oluşacak zarar ve arızalardan üretici mükellef değildir.

Kullanma kılavuzu cihazın hemen yakınında ve cihazla yada cihazda çalışma yapacak tüm personelin elinin altında olacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde üründeki teknik değişiklikleri saklı tutarız.

1.4 Telif hakkın korunması

Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur.

TALİMAT!

İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır.

Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.

1.5 Uygunluk açıklaması

Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur.

Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu taktirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz.

(5)

2. Emniyet

Bu bölüm bütün önemli emniyet noktaları ile ilgili genel bakış sunmaktadır.

İlaveten tek tek her bölümde tehlikelerden korunmak için kesin emniyet bilgileri verilmiş ve sembollerle işaretlenmiştir.

Bunun ötesinde cihazda bulunan piktogram, tabela ve yazılar dikkate alınmalıdır ve sürekli okunabilir durumu da muhafaza edilmelidir.

Bütün emniyet bilgilerinin dikkate alınması tehlikelere karşı uygun koruma ve cihazın emniyetli ve arızasız çalışmasını sağlamaktadır.

2.1 Genel bilgiler

Cihaz tekniğin bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir.

Kullanma kılavuzunun içeriğinin öğrenilmesi tehlikelerin yanı sıra hataları önlemek ve bu şekilde cihazı emniyetli ve arızasız kullanmak için bir ön koşuldur.

Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.

Cihaz sadece teknik bakımından mükemmel ve çalıştırılma hususunda emniyetli durumundaysa çalıştırılabilir.

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri

İş emniyetine ilişkin bilgiler cihazın üretildiği zamandaki geçerli olan Avrupa Birliği direktiflerini baz almaktadır.

Cihaz iş yerinde kullanılacak olursa, iş yeri sahibi cihazın tüm çalıştırıldığı zaman içerisinde sözü geçen iş güvenliği önlemlerini çalışma kurallarının güncel durumuna uyarlamak ve yeni kuralları dikkate almakla yükümlüdür. Avrupa Birliği’nin dışında cihazın kullanılacağı yerin iş güvenliği kanunları ve bölgesel kurallar dikkati nazara alınmalıdır.

Bu kullanma kılavuzundaki iş güvenliği talimatlarının yanı sıra cihazın kullanma alanlarına ilişkin genel olarak geçerli olan emniyet ve kaza önleme kurallarından başka geçerli çevre koruma kaideleri de dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır.

(6)

DİKKAT!

o Cihaz, fiziksel, zihinsel ve algılama engelli kişilerin (ve çocukların) yanı sıra yeterli derecede deneyime ve/veya yeterli bilgiye sahip olmayanların kullanımı için tasarlanmamıştır. Önceki cümlede anılan kişiler kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan bir kişinin gözetiminde ve ondan bu cihazın nasıl kullanılacağına yönelik olarak aldıkları talimatla kullanabilirler.

o Çocukların bu cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

o Bu kullanma kılavuzunu iyi saklayınız. Cihaz üçüncü bir kişiye verilecek olursa bu kullanma kılavuzu da beraberinde verilmelidir.

o Bu cihazı kullanacak olan her kişi bu kullanma kılavuzundaki bilgilere uymalı ve emniyet bilgilerini dikkate almalıdır.

o Cihaz sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı

Çalışma emniyeti cihazın sadece kullanış şartlarına uygun kullanımıyla mümkündür.

Tüm tekniksel girişimler, hatta montajı ve bakımı sadece ve sadece kalifiyeli müşteri hizmetleri tarafında yürütülecektir.

Soğutucu sadece uygun gıdai ürünleri soğutmak için dizayn edilmiştir.

Soğutucuyu aşağıda sıralanmış işler için kullanılmamalıdır:

- yanıcı maddeler ve eter, alkol, neft, tutkal gibi sıvıların stoklanması - ispençiyari ürünler ya da konserve kanın stoklanması.

DİKKAT!

Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir.

Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır.

Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece kullanan kişi sorumludur.

(7)

3. Nakil, Paketleme ve Depolama 3.1 Nakil kontrolü

Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına ilişkin kontrol edin. Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız.

Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin. Reklamasyonu başlatın.

Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir.

3.2 Paketleme

Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız.

TALİMAT!

Şayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar

çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz.

Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. Şayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun.

3.3 Depolama

Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.

Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın:

- Açık havada muhafaza etmeyin.

- Kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin.

- Agresif maddelere maruz bırakmayın.

- Güneş ışınlarından koruyun.

- Mekanik sarsılmaları önleyin.

- Uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin.

Gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.

(8)

4. Teknik veriler 4.1 Cihazın alt takımları

Ayar ayakları

Mahfaza

Kilit

Servis panosu

AÇ/KAPA şebeke şalteri

Kapak

Izgara (3)

(9)

4.2 Teknik bilgiler

Adı Soğutucu

Ürün no: 110139

Malzeme: Mahfaza: paslanmaz çelik

Brüt hacmi: 161 litre

Çalışma sıcaklığı: 0 °C ile 10 °C arası

Soğutucu etken/miktarı: R134a / 85 g

İklim sınıfı: N

Gücü: 220-240 V 50 Hz 190 W

Ebadi: eni 600 x derinliği 700 x yüksekliği 868-903 mm

Agirligi: 56,8 kg

Aksesuar: 3 ızgara, ayarlı yükseklikli, eni 510 x derinliği 380 mm Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

5. Kurulması ve kullanılması 5.1 Emniyet bilgileri

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Makine, sadece teknik şartlara uygun olarak tesis edimiş ve emniyet kontağı olan tekli fişlere bağlanabilir.

Fişi prizden güç kablosundan çekerek çıkarmamak gerekir, her zaman fişin başından tutarak çekmek gerekir.

• Kablonun ısı kaynağına ve keskin kenarlara temas etmesine izin vermeyin. Güç kablosu masa veya diğer çalışma yüzeylerinden aşağı sarkmamalıdır. Kimsenin kabloya basmamasına veya takılıp düşmemesine dikkat edin.

• Besleme kablosu bükük, ezilmiş, dolanmış olmamalı, her zaman tamamıyla açılmış olmalıdır.

• Tesis ya da diğer nesneleri besleme kablosu üzerine yerleştirmeyin.

• Bu cihazı, doğru düzgün çalışmadığı, arızalı olduğu yada yere düştüğü taktirde kullanmayınız.

• Kablo halı veya başkaca ısı izolesi olan maddelerin üzerinde döşenmemelidir.

Kablonun üzeri örtülmemeli ve çalışma alanından uzak tutulmalıdır. Cihaz suya batırılmamalıdır.

(10)

• Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır.

Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebep olabilir!

Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız). Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın!

Emniyet bilgilerine uyunuz!

5.2 Kurulması ve bağlanması

DİKKAT!

Tesisin kurulması ve bağlanması sadece kalifiye olan bir işletme tarafından yapılır.

Kurma işi

• Tesisi, ambalajından çıkarın, ambalajı atınız. Tesis üzerindeki folyoyu da atınız.

• Tesis yassı ve emniyetli zemine yerleştirin. Zemin tesisin ağırlığını çekecek güçte olmalıdır.

Tesisi halı gibi yanabilecek zemine asla yerleştirmeyin.

• Kompresörün arızalanmasından kaçınmak için tesisi, kurma ya da nakletme sırasında meyillendirirken açı 45°’ten fazla olmama lıdır.

• Tesisi, açık ateş yerleri, elektrikli sobalar, kömür sobaları ya da günesin vurduğu yerleri olan diğer ısı kaynaklarına yakın olan yerlere kurmayın. Yüksek sıcaklık, tesisin yüzeyini bozabildiği gibi soğutma gücünü de etkiler ve enerji tüketimi artırır.

• Tesisin kurulduğu yerde en uygun ortam sıcaklığı en fazla 32 °C olabilir.

• Tesisi hava nemliliği yüksek olan yerlere yerleştirmeyin. Fazla yüksek orandaki nem tesisin bozulmasına neden olabilir.

• Teisisi uygun hava sirkülâsyonu temin edecek şekilde kurun. Tesis ile arkasındaki duvar arasındaki mesafe hiç olmazsa 15 cm olmalı. Tavana ya da mekânın üst tarafındaki dolaplara olan mesafe de en az 15 cm olmalıdır.

• Tesisin havalandırma deliklerini kapatmayın.

(11)

• Tesisin içinde ve üzerinde delik açmayın, başka nesneler monte etmeyin.

• Tesisin üzerine hiç ağır nesneler koymayın.

• Tesisi ayar ayakları vasıtasıyla kurun. Gerekirse su terazisi kullanın. Tüm ayar ayakları döşemeye değmelidir, çünkü kapaklar ancak bu şekilde gerektiği gibi açılıp kapanır.

• Soğutucu ayrı olarak ya da çalışma masaları arasına ya da Pulman mutfağa yerleştirilebilir.

Enerjiye bağlanma

• Tesis dikey konumda taşınmadıysa şebekeye bağlamadan önce hiç olmazsa 2 saat bekletmek lazım.

• Prizlere ait elektrik devresi hiç olmazsa 16A ile koruma altına alınmış olmalı. Tesis sadece duvar üstü fiş prizine direkt olarak bağlanmalı, çok girişli prizler ya da çok girişli soketlere bağlanmamalıdır.

• Tesis, fişi kolay ulaşılır şekilde kurulmalıdır ki acil durumda tesis kolay bir şekilde elektrikten kesilsin.

5.3 Kullanımı

İlk kullanımdan önce

• Tesisi, ambalajından çıkardıktan sonra temizleyin (yıkayın), elektriğe bağlamadan önce 6.2. nolu “Temizlik” adli bolümde bulunan direktiflere göre tekrar yıkayın.

• Tesisi topraklamalı tekli bir prize bağlayın.

Tesisi, AÇ/KAPA şalterine basmak sureti ile çalıştırın. O zaman şalterin başında bulunan yeşil kontrol lambası yanacaktır.

• Dijital ekranda fabrikaca tespit edilmis ısı degeri belirecektir.

• Soğutucunun ilk kullanımında gıdai ürünleri ya da içecekleri soğutucuya koymadan önce soğutucunun istenen ısıya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek gerektir.

• Gerekirse tesisi kapayabilirsiniz. Kilit soğutucunun ön mahfazasindadir, yeri servis panosunun yanıdır.

(12)

Servis unsurları

Kilit

Isı artırma set butonu

Isı düşürme set butonu

⑩ Dijital ekran

Soru /bellek SET butonu

⑫ Defrost butonu

AÇ/KAPA şebeke şalteri

İstenen ısının set edilmesi

• Isı setting’ine ait en uygun değer fabrikaca ayarlıdır, tesiste yaklaşık 0 °C ila 10 °C çalışma ısı değerlerine tekabül eder.

• Isının ayarı ya da değiştirilmesi için gerekenler:

kısa bir süre ile butonuma basmak, o zaman set edilmiş değer parıldamaya başlar;

gerektiğinde ısı değerini ya da butonları ile artırabilir, düşürebilişiniz de set edilmiş değeri butonu ile teyit edin.

6 saniyeden uzun bir sürede hiç bir butona basmazsanız dijital ekranda soğutucudaki cari ısı değeri belirecek.

⑩ ⑪

⑧ ⑨ ⑫ ⑤

(13)

Defrost

Tesis 24 saat süresi içinde 4 defa otomatikman defrost olur. Kumanda eden saat tesisin ilk devreye alındığında işlemeye başlar.

Otomatik defrostun başka saatlerde olunmasını istiyorsanız butonunu 6 saniyeden uzun bir süre boyunca basmalısınız. Tesis derhal otomatik defrosta başlar, bir sonraki defrost 6 saat geçince başlayacaktır.

Kullanıcıya tavsiyeler

• Tesisin içi set edilmiş ısıya ulaşıldığında soğutucuya gidai maddeleri koyabilirsiniz.

• Gıdai maddeler ve içeceklerin stoklanması için hermetik kaplar kullanın. Bu sayede maddelerin aroması korunacak, soğutucunun içinde kokular karışmayacak.

• Ürünleri soğutucuya koyarken tesisin iç duvarları ile konulan nesneler arasında gerekli mesafenin olmasına dikkat edin. Bu sayede tesisin içinde serbest hava dolaşımı temin edilir.

• Soğutucuda ne kadar çok nesne varsa ve kapak ne kadar uzun süre açık bırakılırsa enerji tüketimi o kadar artar. Soğutucuda fazla miktarda ürün bulundurmayın. Sık sık kapak açmayın, uzun süre açık bırakmayın, bu şekilde işletmenin en uygun şartları temin edilir.

• Soğutucuda nahoş kokuların oluşmaması için ürünlere ait stoklama sürelerine riayet edin.

• Stoklanacak gıdai ürünler ya da içecekleri önce gerekli stoklama ısısına getirin. Sıcak ürünler ya da ideceler koyarsanız tesis kötü çalışır, bu durum daha önce soğutulmuş ürünlere kötü etki yapar. Bu yüzden gıdai ürünleri soğutulmamış mekânlarda bulundurmayın ki bu ürünleri soğutucuya koyduğunuzda soğuk hava kaybı olmasın.

• Ani elektrik kesintisi halinde ya da kesintinin 20 dakikaya varan süresi halinde kapağı açmayın ki ısı düşmesi olmasın.

• Eğer elektrik kesintisi 20 dakikadan fazla sürerse gıdai ürünlerin kritik noktasına ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin. Gidai ürünlerin bozulma noktası +10 °C’dir. Daha önce anlatıldığı gibi kapak mümkün olduğu kadar seyrek açılmalıdır.

• Elekrik kesintisi halinde ya da fişi prizden çektikten sonra hiç olmazsa 5 dakika boyunca tesisi tekrar çalıştırmayın (elektriğe bağlamayın).

(14)

6. Temizliği ve Bakımı 6.1 Emniyet bilgileri

o Temizlemeden evvel tıpkı tamirde başlamadan önceki gibi cihazı prizden çekin (fişi çekin) ve soğumasını bekleyin.

o Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin.

o Kendinizi elektrik çarpmalarına karşın korumak için asla cihazı, kablosunu ve prizi suya yada başkaca sıvı maddelere bandırmayın.

DİKKAT!

Cihaz üzerine doğrudan su püskürtülmemelidir.

Bu yüzden cihazın temizliği için basınçlı su kullanılmamalıdır!

6.2 Temizliği

o Tesisi muntazam bir şekilde temizleyin.

o Tesisi elektrikten kesin (fişini prizden çekin!).

o Soğutucudan gıdai ürünleri çıkarın.

o Soğutucunun içini muntazam bir şekilde gıdai sanayi için öngörülmüş dezenfektan ve yumuşak bir bez ile temizleyin.

o Temiz su ile silin, bu şekilde deterjan artıklarını gidermiş olursunuz, kokunun gıdai ürünlere taşınmasını önlemiş olursunuz.

o Tesisi dıştan yumuşak ve sıcak su ve yumuşak bir deterjan ile nemlendirilmiş bir bez ile silin.

o Tesisi iyice kurulayın. Kurulama ve parlatma için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

o Izgaraları nötr bir temizleme aracı ile silip temiz suda durulayın.

o En sonda ızgaraları tesise koymadan önce ızgaraları iyice kurulayın.

DİKKAT!

Tesisi temizlemek için asla çok sıcak su kullanmayın!

Ovucu temizleme maddesi, içinde alkol ya da baz bulunan madde, tiner, benzin gibi agresif temizleme maddeleri asla kullanmayın. Bu tür maddeler plastikten yapılmış parçaları ve / ya da boya tabakasını bozabilirler.

(15)

Soğutucu uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa tesisi elektrikten kesin (fişini prizden çekin!);

soğutucudan tüm öğünleri alın;

soğutucunun içini ve dışını su ile temizleyin (yukarıda anlatıldığı gibi) soğutucuyu temiz su ile silip iyice kurulayın

kapağı bir süre açık bırakın ki her tarafı kurusun Kondansör temizliği

o Soğutma ünitesinin uzun süre boyunca çalışabilmesi için kondansöru muntazam bir biçimde temizleyin.

TALİMAT!

İçinde kirler bulunan kondansör tesisin çalışmasını olumsuz bir şekilde etkiler, enerji tüketimi artırır!

o Temizlemeden önce tesisi elektrikten kesin (fişi çekin!).

o Tesisin alt tarafında arkada koruma ızgarası başındaki vidaları gevşetin. Izgarayı sökün Kondansör o zaman kolay ulaşılır durumdadır.

o Kondansör üzerindeki tozları fırça ya da elektrikli süpürge ile alın.

o Temizlikten sonra koruma ızgarasını tesise tekrar yerleştirin.

UYARI! Yanma tehlikesi!

Normal kullanımda kondansör yakınında bulunan kompresör yüzeyi çok sıcaktır.

Yanmadan kaçınmak için kompresöre eldivensiz dokunmayın.

6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri

o Besleme kablosunu muhtemel bozulma açısından periyodik olarak kontrol edin.

Besleme kablosu bozukken makineyi asla kullanmayın. Kablo bozukken tehlikeden kaçınmak için kablonun değişimini servis işletmesine ya da kalifiye bir elektrikciye yaptırın.

o Arıza yada bozukluklarda satıcınıza yada müşteri hizmetlerimize danışın. Madde 7’de belirtilmiş hata arama direktiflerine dikkat ediniz.

o Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın.

(16)

7. Muhtemel arızalar

Sorun Nedeni Giderilmesi

Soğutma yok

• Besleme kablosu hatalı bir biçimde bağlanmıştır.

• Akım devresine ait sigorta işledi.

• Besleme kaybı.

• Isı regülatörü bozuk.

• Fişi çekin, ardından tekrar takın.

• Sigortayı kontrol edin, makineyi başka bir prize bağlayınca kontrol edin.

• Elektrik beslemesini kontrol edin.

• Satıcı ile temasa geçin.

Soğutma gücü yetersizdir

• Yakın bir yerde iş kaynakları ya da dolaysız güneş ışınları bulunmakta.

• Tesisin etrafında hava sirkülasyonu iyi değil

• Kapak açıktır ya da açış süresi fazla uzundur.

• Kapak contası bozuk ya da deformedir.

• Tesiste bulundurulan yemekler arasındaki mesafe yeteri kadar değil ya da tesiste fazla nesne bulunmakta.

• Tesiste bulundurulan nesneler fazla sıcaktır.

• Isı değerini settingi yanlıştır.

• Tesis ile ısı kaynağı arasında yeteri kadar mesafe sağlayın.

• Tesisin kurulduğu yerde gerekli mesafenin temini.

• Kapağı kapatın, açınca hemen kapatın.

• Satıcı ile temasa geçin.

• Nesneler arasında yeteri kadar mesafe temin edin. Gereksiz nesneleri giderin.

• Gıdai maddeleri soğutucuya koymadan önce soğutun.

• Isı ayarını düzeltin.

Tesis anormal ya da fazla yüksek sesler çıkarır.

• Soğutucu yassı zemine kurulu değildir.

• Soğutucu duvara ya da diğer nesnelere değiyor.

• Kapak iyi kapanmamıştır.

• Soğutucuyu yassı zemine yerleştirin.

• Tesis ile duvar ya da diger nesneler arasında yeteri kadar mesafe sağlayın.

• Kapağı gerektiği gibi kapatın.

(17)

Yukarıda anlatılan arıza vakaları sadece örnek niteliğindedirler. Bu tür ya da benzeri vakalar halinde makineyi derhal devre dışı edin, kullanımını kesin. Kontrol ve onarım için kalifiye elemanlar ile temasa geçin.

Aşağıda sıralanmış haller bozulma ya da arıza değil:

Kompresör çalışırken elektrik motorunun sesi. Bu sesler kısa bir sure içinde, tesis çalışmaya başladığında yüksektir.

Akan suyun sesi. Bu ses normal çalışmada duyulur. Sebebi sistemde akan soğutucu akışkandır.

8. Arındırma Eski cihazlar

Hizmeti tamamlanmış cihaz ömrünün sonuna geldiğinde ülkesine özgü yönergeye göre yok edilecektir. En iyisi yok etmekte uzmanlaşmış özel bir firma ile bağlantı kurmak yada belediyenizin yok etme birimiyle temasa geçmenizdir.

UYARI!

Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek için eski cihazınızı kullanılmayacak hale getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik

şebekesinden ayırıp elektrik piriz kablosunu da cihazdan sökünüz.

TALİMAT!

Cihazın yok edilmesine ilişkin dikkati nazara almanız gereken ülkenizde ve belediyenizde geçerli olan kurallardır.

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :