• Sonuç bulunamadı

7. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME FİİL ANLAM ÖZELLİKLERİ Mustafa KAFA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "7. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME FİİL ANLAM ÖZELLİKLERİ Mustafa KAFA"

Copied!
2
175
2
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

7. SINIF TÜRKÇE TAM ÖĞRENME

FİİL ANLAM ÖZELLİKLERİ Mustafa KAFA

KONU ANLATIMI ……….:

Fiiller, taşıdıkları anlam özelliklerine göre meydana gelişleri ön planda tutularak üçe ayrılır.

1.KILIŞ (İŞ) FİİLLERİ:

Eylemin gerçekleşmesi için nesneye ihtiyaç duyulan fiillerdir.

* Bu fiiller “Ne? Neyi? Kimi?” sorularına yanıt verir.

* Onu sözcüğü getirilerek okunduğunda anlamlı olur.

Örnek:

Örnekleri tahtaya yazdım. (neyi?-örnekleri/onu) Uzun yıllar annesini aramış. (kimi?-Annesini/onu) Marketten un aldı. (ne? – un / onu)

2. DURUM FİİLLERİ

Eylemin gerçekleşmesi için nesneye ihtiyaç

duyulmayan fiillerdir. İşi yapanın içinde bulunduğu durumu belirtir.

Örnek:

Arkadaşlarla bahçede oturduk.

Otobüs İstanbul’a varmıştır.

3. OLUŞ FİİLLERİ

İşi yapanın kendi isteği olmadan, kendiliğinden meydana gelen, nitelikte değişiklik oluşturan ve zamanla oluşan fiillerdir.

Örnek:

Ayşe’nin saçları çok uzamış.

Son baharda ağaçların yaprakları sararır.

: ………. ALIŞTIRMA

Aşağıdaki cümlelerin fiillerinin anlam özelliğini altlarındaki bölüme yazınız.

Kedi sobanın başında uyuyordu.

[………..]

Anne kuş yavrularını besliyor.

[………..]

Bitki iki üç hafta içerisinde büyüyecek.

[………..]

Çocuk odasında kitap okumuş.

[………..]

Yolcular durakta otobüsü bekliyor.

[………..]

Bahar gelince yapraklar yeşerecek.

[………..]

Hediye gelince çok sevinmiş.

[………..]

Bu sözleriyle arkadaşlarını çok kırdı.

[………..]

Balıklar akvaryumda sessizce yüzüyor.

[………..]

Poşette unutulan domatesler çürümüş.

[………..]

Elindeki çöpleri çöp kutusuna atmalısın.

[………..]

(2)

TÜRKÇE DERSİ

ETKİNLİK ……….. :

Aşağıdaki fiilleri cümle içinde kullanınız ve anlamına göre türünü sonlarına yazınız.

bırak- uyu- sev- yaşlan- büyü- uç-

………..

(………)

………..

(………)

………..

(………)

………..

(………)

………..

(………)

………..

(………)

Aşağıdaki sözcükleri fiil anlam özelliğine göre ilgili alana yazınız.

Paslan- Kork- Yaz- Düşün- Bayatla- Kır- Taşı- Kalk- Bronzlaş- KILIŞ DURUM OLUŞ

……….… ………. ………

……….… ………. ………

……….… ………. ………

: ……….TEST 1. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi durum fiilidir?

A) Güneş karları yavaş yavaş eritti.

B) Kolun pencereye dayamış.

C) Size demli bir çay katayım.

D) Bu hastalık okuldan bulaşmış.

2. Aşağıdakilerin hangisinde kılış fiilleri bir arada verilmiştir?

A) Giymek, bulmak, izlemek B) Kesmek, durmak, coşmak C) Düzelmek, sürmek, binmek D) Uzamak, koparmak, ayrılmak

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin niteliği yanlış verilmiştir?

A)Yolcular koşarak otobüse bindi. (Durum) B) Düşünce dizi morarmıştı. (Oluş)

C) Ayakkabısını giymek için eğildi. (İş) D)Kardeşimi çok özlemiştim. (İş)

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde oluş bildiren bir fiil kullanılmıştır?

A) Konuşmamı bölme lütfen.

B) Hepimiz kurt gibi acıkmıştık.

C) istediğin mesleğe yönelmelisin.

D) Mirasını iki çocuğuna bırakmıştı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iş (kılış) hem de durum fiili kullanılmıştır?

A) Ödevlerimi yaptım ve televizyon izledim.

B) İyice dinlendim artık yeni güne hazırdım.

C) Halıları topladım ve yıkamaya gönderdim.

D) Ekmeğimi onunla bölüştüm ki biraz mutlu olsun.

Referanslar

Benzer Belgeler

MEB 2017 - 2018 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.. Ka za nım Kavrama Te sti

Parçada Anlam - 1 (Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık - Yardımcı Düşünce).. MEB 2017 - 2018 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Aşağıdaki fiillerden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır?. Koşmak Fiillerde Anlam

Aşağıdaki kelimeleri mecaz ve gerçek anlama gelecek şekilde cümle içerisinde kullanınız. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek

1. Yılın 30 gün süren dördüncü ayı. Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük. Allah ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî

Aşağıdaki görsellerle ilgili örtülü anlam içeren birer cümle yazınız. “en” sözcüğünü kullanarak aşağıdaki resimle ilgili örtük anlamlı bir cümle kurunuz.

Önümüzdeki ay tatile çıkmayı düşünüyorum. B) Para, kullanılmadıkça işe yaramaz. C) Para,insanı avlamak için en iyi yemdir. D) Para.her istediğimizi yapan sihirli

Çekinmek / ……….. Ben söylediğin sözlere çok kırıldım. Dostlar kötü günler için vardır. Bu yarışmaya katılmaktansa sınıfta oturmayı yeğlerim. Utancından

Bir günlük zamanda yapma:

Yazarın kendi doğrularına okuyucuyu inandırmak, onu kendi gibi düşündürmek için kullandığı anlatım tekniğine tartışma denir. Amaç kendi düşüncesini

Atalarımızın uzun deneyimlerine dayanan, öğüt verici kalıplaşmış sözlere atasözü denir. * Kalıplaşmış sözcüklerdir, hiçbir kelimesi değiştirilemez. Derdini

Aşağıdaki cümlelerde yapılan yanlışlıkları yazı düzeltme sembollerini kullanarak gösteriniz. Güneşin doğuşu Van gölünde bir başka olur. Çocuklar

Aşağıdaki cümlelerde yer alan kurallı birleşik fiilleri uygun alana yazınız. Güneşli günlerde çok uzakları görebilirsiniz. Elindeki kağıtlar döküleyazdı.

Aşağıdaki zaman (anlam) kayması bulunan fiillerde yazılı kiplerin hangi kip yerine kullanıldıklarını altlarına yazınız. Öğretmenimiz çok ödev veriyor.

A) İş yerindeki huzursuzluğu eve yansıtmam. B) Belgeselde söz edilen geleneklerden bir- çoğu unutulmuş. C) Çetin Tekindor’un oyununu hayranlıkla izledim. D) Bu tarihi

A) Saat ve dakikayı gösteren rakamlar arasında kullanılır. B) Sıra gösteren rakamlardan sonra kullanılır. C) Büyük harfle yapılmış kısaltmalarda harflerin

A) Eminim ki bu senin için çok önemlidir. B) Sanatçının halk gözünde çok büyük bir yeri vardır. C) Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı. D) Okunan

Bazı durumlarda birden çok kelime bir araya gelerek kendi anlamlarından farklı yeni bir anlam oluştururlar. Bu tür söz öbeklerinin anlamını belirlemek için

A) Terliyken soğuk su içme. B) Bu sokağın çeşmelerinden soğuk sular akardı. C) Önerilerimizin soğuk karşılanacağını sanmıyorum. D) Soğuk sütten yoğurt yapılmaz.

Aşağıdaki bilgileri okuyunuz; doğruysa D, yanlışsa Y koyunuz. [ ] Miktar zarfları fiil dışındaki bazı kelimelere de gelebilir. [ ] Zarfları bulmak için

Aşağıdaki cümlelerde yer alan eş anlam, zıt anlamlı kelimeleri bularak altını çizip eşini ve zıddını yazınız. Yaşanan hadiselere bir anlam veremedim.