• Sonuç bulunamadı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ"

Copied!
4
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

Prof. Dr. Semiyha TUNCEL 1

(2)

Katılımcı yönetim modeli

Katılımcı yönetim geleneksel bürokratik modele bir ilavedir.

İşgörenin (memur, çalışanlar) morali ve iş doyumuna çok özen gösterir. Katılımcı yönetim işgörenlerin güdülenmesi ve bu amaçla bir örgüt kurulmasını vurgular. Örgüt, karar verme süreçlerine

işgörenleri de katarak hem işverenlerin hem de örgütün ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapılandırılmıştır.

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 2

(3)

Alternatif örgüt modeli Sistem 4 örgütü

Bir örgüt içinde geleneksel yönetim yapılarıyla işgören

gruplarından oluşan topluluğun elinde tuttuğu güç arasında

gerginlik oluşur. Bu gerginliği ele almak için bir örgütsel model önerilmiştir. Bu modele Sistem 4 denir.

Bu modelin varsayımı örgütsel örüntüsünün üç temel kavramını içerme derecesine göre örgüt optimal derecede etkin olur:

• örgütsel üyeler arasındaki destekleyici ilişkiler ilkesi

• grupla karar verme

• yüksek performans çalışma normları

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 3

(4)

Örgüt geliştirme

Örgüt geliştirme nin temel amacı okulun kendi sorunlarını

çözebilecek sürekli bir kapasiteyi sağlamasıdır. Örgüt geliştirme okulu çevresini kontrol eder ve bu çevreden gelen gelen girdileri

kontrol etmek için eyleme geçer. Sorun çözen okul kaynaklarını, fikirlerini ve enerjisini bulur, sürdürür ve kullanır. Bir örgüt olarak gereksinimi olan becerilerin bilincindedir ve gerekli olduğu zaman bunları geliştirmek için gerekli olan adımları atar. Dönem dönem amaçlarını gözden geçirir, kapasitesine ve durumlara uyması için onları değiştirir.

Doç. Dr. Semiyha TUNCEL 4

Referanslar

Benzer Belgeler

O halde μ değeri yüksek, λ değeri küçük olan kapalı gözenekli sentetik esaslı modern ısı yalıtım malzemesi kullanılırsa buhar kesici yine gerekli midir.. Bilindiği

Değerlendirmeler sonucu radyolojik olarak kanıtlanmış malign beyin ödemi ve shift gelişen, yüksek herniasyon riski taşıyan ve Glasgow Koma Skalası hızlı bir biçimde

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yapılan açıklamada, açlık grevlerinin sona ermesi için hükümetin gerekli ad ımları atması istendi.. Çağdaş Gazeteciler

maddelerin ve bitmiş ürünlerin kalitesini sağlayacak olan çeşitli standart prosedürlerin (farmakopeler vb. kaynaklar) çok katı bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir...

Aşırı bilgi yükleme göndericinin alıcıya gereğinden fazla bilgi göndermesi anlamına gelmektedir. İletişimde aşırı bilgi yükleme gerçekleştiği zaman, bilginin tamamının

 Doku takibinin amacı, dokuyu desteklemek için yeterince sert bir katı ortama gömmek ve kesitlerin alınması için gerekli sertliği vermektir..  Doku bıçağı

Yüzey integrali bir hacim elemanı içinde kapalı bir yüzey ise, o zaman aˆ n ’nin pozitif yönü daima hacim.. elemanından

Açık endarterektomi uygun şekilde yapıldıktan sonra arteriyotomi klasik olarak direkt internal meme arter (İMA) grefti ya da safen ven parçası veya radial arter parçası