• Sonuç bulunamadı

HALKLA İLİŞKİLER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "HALKLA İLİŞKİLER"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA

KAMUOYU ve HEDEF KİTLE -1

(2)

• Halkla ilişkiler

kavramının anlaşılmasında ve halkla

ilişkiler

çalışmalarının

başarıya

ulaştırılmasında

kamuoyu

önemlidir.

kamuoyu-halkoyu

“bir grup insanın bir sorun karşısında takınmış olduğu

fikir ve tutumdur”

-- grubu meydana getiren bireylerin belli konularda ortak

çıkarlarının ifadesidir.

(3)

• Halkla ilişkiler

çalışmalarında kurumun ve kurumun

yaptığı

faaliyetlerin

desteklenmesinde,

karşılık

bulmasında

kamuoyu önemlidir

, diğer bir değişle ikna

edilmesi gereken bir gruptur.

• Dolayısıyla

kamuoyunun

oluşturulması

süreci

,

tutumların

değiştirilmesi

ve

yeni

tutumların

geliştirilmesi

süreci halkla ilişkileri ilgilendirmektedir.

(4)

Kamuoyu ve Kitlesel İletişim

Kamuoyu oluşturmak, etkileyici iletişim ortamı sağlamayı

amaçlayan reklam ve propaganda gibi halkla ilişkilerin de temel

amaçlarından birisidir.

 Kamuoyunda oluşan kanaatlerin ortaya çıkarılması etkileyici

iletişim açısından önemlidir.

 Bu biçimdeki bir iletişim etkinliği, eksik olan noktalarda yeni

(5)

Baskı Grupları ve Kamuoyu

Kamuoyunun oluşmasında belirleyici rol oynayan kişi ve kuruluşlar ya da örgütler baskı gruplarıdır.

Baskı grupları bağlı oldukları sosyal grubun çıkarlarını savunurlar.

 Toplumun birçok kesimi bir araya gelerek baskı grupları oluşturabilir. İşçiler, işverenler, dinsel gruplar, ideolojik gruplar vb.

 Baskı grupları, kamuoyu üzerinde etkindir ve kamuoyunun belirlenmesinde aktiftir.

(6)

Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler

Hedef kitle, halkla ilişkiler çalışmalarında gerçekleştirilen tüm etkinliklerin yönlendirdiği, bu etkinlikleri sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir.

Hedef Kitle Çeşitleri: Yapılan çalışmanın özelliğine göre çok çeşitli kişi, grup,

kurum vb. olabilir. Genel olarak iç ve dış hedef kitleler olarak iki ayrılan hedef kitleler şöyle sıralanabilir.

Kuruluşta çalışanlar, kuruluşun çevresindeki topluluk, hammadde, ürün ve hizmet sağlayanlar (tedarikçiler), finans kuruluşları, bankalar ve yatırımcılar, dağıtıcılar, müşteriler, tüketiciler ve ürünü kullananlar, siyasiler, basın ve kamuoyu önderleri, ileriye dönük olarak yeni nesil, toplumsal çevre ve potansiyel işgücü.

Referanslar

Benzer Belgeler

• Halkla ilişkiler çalışmalarının, hangi alanlarda yoğunlaştırılacağı ve hangi yöntem ve araçların kullanılacağının bilinmesi , gerçekleştirilecek halkla

(gazeteler, dergiler, broşürler, bültenler, faaliyet raporları, el kitapları, yıllık raporlar, mektuplar, el ilanları, afişler ve pankartlar)..  Gazeteler; her yaştan her

 Onaylanmış halkla ilişkiler programlarına destek olunması,  Yıllık halkla ilişkiler programlarının planlanması-düzenlenmesi,  Yapılması düşünülen halka

Özel sektörde, öncelikle işletmenin daha verimli olmasında, daha üretken olmasında ve işletmenin olumlu imaj elde edilmesinde ve tanıtımında halkla ilişkiler önemli bir

 Halkla ilişkiler uygulamalarında önemli olan “hedef kitleye” nasıl ve ne zaman ulaşılacağı ve hedef kitleye ne iletileceğidir..  Halkla ilişkilerde araştırma,

Her kişi ya da kuruluşun uzak ve yakın çevresiyle ilişkiler kurması ve bu ilişkileri olumlu bir biçimde sürdürmek istemesi doğal olduğu kadar, ekonomik ve sosyal yaşamın da

İş yerinin 24 saat açık olması: İnternet sitesi sayesinde gece yarısı bile ürün satılabilir ya da hizmet sunulabilir.  Bilgilerin çabucak güncellenmesi: İnternet

-- Tanıtmadan, alışveriş yapmaya, iş ve eş bulmaya, haber almaya, resmi işlemleri takip etmeye, güncel bilgi edinmeye ve akademik çalışmaların gerçekleşmesine kadar hatta