• Sonuç bulunamadı

Zaferi Zaferi ' ' nin nin Kutu Kutu ' ' l l - - Amare Amare ..

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zaferi Zaferi ' ' nin nin Kutu Kutu ' ' l l - - Amare Amare .."

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

28-29 Nisan 2016 Mardin

Açılış Tarihi: 28 Nisan 2016, Saat: 10:00

Yer: Rektörlük Binası Vali Kılıçlar Konferans Salonu

T.C. Başbakanlık

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi

/@AtamBaskanlik /Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgi İçin: www.atam.gov.tr

arti5medya.com

. . . .

100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı'nda

Uluslararas ı

Uluslararas Irak Cephesi ı Sempozyumu Sempozyumu

Kutu 'l -Amare

Zaferi ' nin

Kutu 'l -Amare

Zaferi ' nin

Kutu 'l -Amare

Zaferi ' nin

Referanslar

Benzer Belgeler

C ¸ ¨ oz¨ um ˙Ilk fonksiyon ve ikincisinin tersinin bile¸simi aranılan g¨ omme d¨ on¨ u¸s¨ um¨ ud¨ ur.(0, 2π) aralı˘ gının son noktalarında sıfır olan s¨ urekli

Mustafa Kemal Paşa 19 Eylül tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir konuşma yapmış, bu konuşmasında Sakarya Zaferi’ni anlatmış, Türk

Örneğin bahsettiğimiz çarp- ma işlemini yan kanal açısından güvenli hale ge- tirmek için öncelikle, anahtar sayının bit değerine bağlı olarak toplama işlemi

Eğin (Kemaliye)’de ve Malatya da bu çeşit süslemelere şakşak adı verilmektedir. Şakşaklar, hem kapı tokmağı gibi ses duyurmada hem de kapı kanatlarını açıp

Zafer kazanılmış ama savaş kaybedilmişti. Başkent İstanbul’da İngiliz ve Fransız gemileri demirlemiş, Osmanlı topraklarını paylaşıyorlardı. Ama Çanakkale’de ünü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı.. işbirliği

Ahmet AĞIRAKÇA (Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü) Nihat BÜYÜKBAŞ (Atatürk Araştırma Merkezi Başkan

Şeyhlü ileri gelenlerinin (eimme ve muhtârânının) Vilayete sundukları arzuhâlde “Çorbacıoğlu Hacı Osman Ağa’nın vukû‘ bulan teşebbüsâtı üzerine