• Sonuç bulunamadı

Uzay Oteli ve Uzay Çöpçüleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uzay Oteli ve Uzay Çöpçüleri"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

41

Uzay Oteli ve Uzay Çöpçüleri

Orion Span adlı şirket uzay turistlerine hizmet verecek Au-rora adında bir uzay oteli açmayı planlıyor. 320 km yükseklik-te Dünya atmosferinde kurulan uzay istasyonunda dört kişi on iki günlük uzay tatili yapabilecek. Gecelik ücreti 3.200.000 TL olan uzay otelinden yer ayırtmak için 320.000 TL öde-meniz gerekiyor. 2022’de ilk müşterilerine hizmet verecek olan Aurora’da iki kişiden oluşan mürettebat bulunacak. Öte yandan uzayda tatil yap-mak yerine çöp toplamayı ter-cih edenler de var. Dünya’nın yörüngesinde kullanılmayan uydular, roket artıkları ve çe-şitli teknolojik çöpler bulunu-yor. Bu cisimlerin uydulara çarpma ihtimali önemli bir risk. Bu sorunu çözmek için çöpçü robotlar kullanılabilir. Bu çer-çevede RemoveDEBRIS adında bir robot geliştirildi ve uza-ya gönderildi. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar

tarafından monte edilip ça-lışır hale getirilecek olan ro-bot uzay çöplerinin toplan-ması için ağ ve zıpkın kul-lanacak. Yeterince çöp top-layan robot Dünya’nın at-mosferine doğru yol alırken bu çöplerin yanıp yok olma-sını sağlayacak. RemoveDEBRIS’in çöp toplamak için de-nediği yöntemlerden elde edilen bilgilerle daha etkili çöp-çü robotlar tasarlanarak uzay görevlerine gönderilecek. RemoveDEBRIS’in nasıl çalıştığını anlatan bir video izle-mek için https://youtu.be/7CEH9V9psKY adresini ziyaret edebilir ya da aşağıdaki kare kodu akıllı telefonunuza oku-tabilirsiniz.

_

http://bit.ly/uzay-oteli http://bit.ly/uzay-copcusu

Referanslar

Benzer Belgeler

Sloganlar› "daha küçük, daha çevik ve daha da ucuz" olarak özetlenebilecek bu mühendis- ler, küçük uzay gemilerinin büyük ti- cari uydular›n s›rt›nda

Uluslararası alan- da ülkemiz adına önemli bir adım sayı- lacak olan ve TÜBİTAK tarafından yürütülen bu girişimin, uzayın barışçıl amaçlarla araştırılması

Ayrıca, bilinmeyen dünyanın keşfi konusuna olumlu yaklaşılacak, yaratı- cı teknolojiler ve sistemlerin geliştiril- mesine yönelik çabalar arttırılarak Ja- pon

• Randevunun gerçekleşmesi için ikinci uzay aracının fırlatılma anı çok önemlidir. • Radar donanımı, bilgisayar ve itici roketler ile işlem

Çünkü sesi taşıyacak kadar yeterli hava yoktur...

Dayanımları Çelik için yaklaşık 5 Gpa, Kevlar 3.6 Gpa, değerlerindeyken karbon nanotüpler 130 Gpa lık Yoğunluklara baktığımızda çelik 7900 kg/m3, Kevlar 1440 kg/m3

O güne kadar 38 yýl yaþamýþ, birçok tecrübe, gözlem biriktirmiþ olan Montaigne, þimdi burada kendisinin kim olduðunu ara- maktadýr.. Evde annesi, karýsý,

3) Şekildeki üçgen dik prizmada taban ayrıtları 3 ,5 ve 6 birimdir. Yanal ayrıt uzunluğu 5 birim ise şeklin hacmi kaç birim küptür?. 10. Sınıf Matematik Konu Anlatımı