• Sonuç bulunamadı

3. ÜNİTE Sürtünme kuvvet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "3. ÜNİTE Sürtünme kuvvet"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

3. ÜNİTE

Sürtünme kuvvet

(2)

Katı cisimlerde sürtünme kuvvetine geçmeden önce pürüzlü ve pürüzsüz yüzeyleri tanımamız gerekir

.

1.PÜRÜZLÜ YÜZEY

Pürüzlü yüzey (madde); temas yüzeyinde girinti ve çıkıntısı fazla olan maddelere pürüzlü madde denir. Örnek olarak toprak, halı gibi maddeler girinti ve çıkıntısı olduğundan pürüzlü madde olarak bilinir

(3)

1.PÜRÜZSÜZ YÜZEY

Pürüzsüz yüzey (madde); temas yüzeyinde girinti ve çıkıntı bulundurmayan maddeler pürüzsüz madde olarak bilinir. Örnek olarak pencere camı, telefon ekranı gibi maddeler temas yüzeyleri girinti ve çıkıntısı olmadığından pürüzsüz madde olarak bilinir

(4)

 

SÜRTÜNME KUVVETİ

Bir birine temas eden yüzeyler arasında gerçekleşen cismin hareketini zorlaştıran etkiye sürtünme kuvvet denir.

Sürtünme kuvveti, cismin hareketine zıt yönde cisim ve yüzey arasında ve cismin yüzeyine ve cismin ağırlığına bağlıdır.

(5)

Farklı yüzeyleri cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetini daha iyi anlamak için aşağıdaki deney düzeneğini inceleyelim.

Bilyelerin farklı yüzeylerde aldıkları yolların farklı olmasının nedeni zeminlerin yüzeyindeki girinti ve çıkıntı miktarlarının farklı

olmasından kaynaklanır. Çakıllı yolun yüzeyindeki girinti ve çıkıntı miktarı halıdan çok halının da yüzeyindeki girinti ve çıkıntı miktarı camdan fazladır. Kısacası yüzeyi pürüzlü olanın bilyeye etki ettiği sürtünme kuvveti çok iken pürüzsüz yüzeyin bilyeye etki ettiği sürtünme kuvveti azdır.

Yüzeyler arasındaki sürtünme kuvveti Çakıllı yol > Halı > Cam'dır. 

(6)

Sürtünme kuvveti sürtünme yüzeyine bağlı olduğu gibi cismin ağırlığına da bağlıdır

.

(7)

Sürtünme kuvvetini artıran veya azaltan olaylar

sürtünme kuvvetni artıran etkilere örnekler

• ayakkabı ve lastiklerin girintili olması

• kışın buzlu yollara tuz veya kum dökülmesi

• karlı yollarda araç lastiklerine zincir takılması

sürtünme kuvvetni azalmasına etki eden örnekler

• kapı menteşelerinin yağlanması

• parmakta sıkışan yüzüğün sabun sürülere çıkarılması

• sürtünmeden dolayı araç motorlarının yağlanması

• patencilerin pateninin altının pürüzsüz yapılması

(8)

Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yanları

Sürtünme kuvvetnin olumlu yanları:

• yürümeyi kolaylaştırır.

• yazı yazmamızı kolaylaştırır ve yazılanları silmemizi sağlar.

• düzenlediğimiz eşyaların yerinde sabit kalmasını sağlar.

• frene basılan aracın durmasını sağlar.

Sürtünme kuvvetnin olumsuz yanları:

• yürüme esnasında ayakkabı tabanının aşınmasına neden olur.

• hareketi zorlaştırır.

• taşıtların hareket hızını yavaşlatır.

• birbirine sürtünen cisimlerin aşınmasına neden olur.

(9)

Referanslar

Benzer Belgeler

Haber İçeriği Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" kapsamında hayata geçirilen, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında,

a) Ek-7’de gösterilen form-5’e uygun işyeri teslim tutanağını, yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte imzalayarak

Ancak, da Vinci kinetik ve statik sür- tünme katsay›s› ayr›m›n› yapmam›fl, on- dan 200 y›l kadar sonra do¤an Frans›z fi- zikçi Amontons statik sürtünme

Deneysel çalışma bölümünde çalışma şekli açıklanan otomatik kumanda sistemiyle yapılan sürtünme kaynaklı birleştirme işlemleri sonunda elde edilen numunelerin

Figure 43: Dahl Curve Experiment, Simulink model of the EMPS with Elasto-Plastic friction model.. Figure 44: “Elasto-Plastic Friction

Örnek olarak pencere camı, telefon ekranı gibi maddeler temas yüzeyleri girinti ve çıkıntısı olmadığından pürüzsüz madde olarak bilinir...

Hava ortamında hareket eden cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine ne isim verilir.. Cisim ile yüzey arasında oluşan

[r]