• Sonuç bulunamadı

Öz Akran Değerlendirmenin Uygulandığı İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Tekniğinin Başarı, Tutum ve Strateji Kullanım Düzeylerine Etkisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Öz Akran Değerlendirmenin Uygulandığı İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Tekniğinin Başarı, Tutum ve Strateji Kullanım Düzeylerine Etkisi"

Copied!
19
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Referanslar

Benzer Belgeler

1994 Teşvikiye Sanat Galerisi Karma Resim Sergisi, İSTANBUL 1995 Teşvikiye Sanat Galerisi Karma Resim

The procurement of new specialized software is not required to implement the decision support system developed and due to the widespread use of the MS Office package,

(2005) tarafından yapılan çalışmada gelişmiş siber saldırılara cevap olarak aktif savunma teknolojilerinin en son aşırı noktasında, saldırganı yok etmek ya da

Bunun için 1993 yılında yayımlanmıĢ olan Başkort Télénéñ Hüźlégé I-II (BTH) adlı sözlüğü, çalıĢmamıza temel baĢvuru kaynağı olarak aldık.

Ayrıca bunlara ilâveten herbirisi ayrı bir araştırma konusu olabilecek çalışmalara, “İlk dönem sûfîlerinin cihada bakış açısı”, “ilk dönem

In addition to his affirmation that both the Age of Magic and the Age of Religion have been eventually replaced with the Age of Science, Morley’s poems reflect how

betonarme çerçevelerde bulunan dolgu duvarlar üzerine hasır çelik uygulanarak sıvanması sonucu elde edilen güçlendirilmiş çerçevelerin deprem