ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

31  Download (0)

Full text

(1)

DANIŞANIN:

Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti :

Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

Gentest BioAging

®

Sayın Örnek Rapor

“KİŞİYE ÖZEL BİYOENFORMATİK DEĞERLENDİRME RAPORU”

(2)

I. 7

2 9

2. 12

3. 13

4. 14

5. 16

6. 17

7. 18

II. 19

III. 21

1. 21

1.1 22

1.2 26

1.3 29

1.4 31

1.5 32

2. 33

2.1 33

2.2 33

2.3 33

2.4 33

3. 35

3.1 35

IV. 37

1. 37

2. Vital Bulgularınız 38

VÜCUT BİLEŞİMİNİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Durumunuzun Değerlendirilmesi

Tıbbi Öykü Özetiniz Sigara (Tütün) Alışkanlığı Neden Sigara İçiyorsunuz?

SAĞLIK BİLGİ VE BULGULARINIZ Alzheimer Hastalığı

İÇİNDEKİLER

İnflamasyon

Kafein ve Alkol

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Açısından Mevcut Durumunuz Günlük Aktiviteniz ve Egzersiz Yapma Durumunuz

Mineraller

Neden Fiziksel Aktivite ve Egzersiz?

Temel İşlevsel Besinler

Kalp Damar ve Beyin Damar Sağlığı Tip 2 Diyabet ve Obezite

Antioksidasyon, Detoksifikasyon ve Kanserler

Osteoporoz

Beslenme ve Besin Takviyelerinin Değerlendirilmesi Enerji ve Temel Besin Öğeleri

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Durumunuzun Değerlendirilmesi Vitaminler

YAŞAM TARZINIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ Diyabet Komplikasyonları

DNA ANALİZ SONUÇLARI VE GENOTİP DEĞERLENDİRME TABLOSU

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 3

(3)

V. 39

1. 39

2. 41

3. 44

4. 45

5. 46

6. 48

7. 49

8. 51

9. 61

10. 62

11. 63

12. 64

VI. 65

1. 65

2. 68

3. 72

4. 75

5. 76

5.1. 76

5.2. 77

5.3. 78

5.4. 79

VII. 81

1. 81

2. 83

Diğer Biyomarkerlarınız İnflamatuvar Süreçleriniz

Tam Kan Sayımı Trombotik Süreçleriniz

Glisemik Kontrol Mekanizmalarınız Lipid Metabolizmanız

BİYOMARKERLARINIZ

Karaciğer Fonksiyonlarınız

Akciğer Kanseri Riskiniz Böbrek Fonksiyonlarınız

RİSKLERİNİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tip 2 Diyabet Riskiniz

İnme Riskiniz Kalp Krizi Riskiniz Bazı Hormon Düzeyleriniz

Bazı Vitamin ve Mineral Düzeyleriniz Prostatla İlgili Değerlendirmeler Tümör Markerları

Kolon Kanseri Riskiniz Mide Kanseri Riskiniz Osteoporoz Riskiniz

TIBBİ TAKİP PLANINIZ Tıbbi Takip Önerileriniz Tıbbi Takip Çizelgeniz Kanser Gelişimi Riskiniz

Prostat Kanseri Riskiniz

(4)

VIII. 85

1. 85

1.1 85

1.2 86

2. 92

2.1 92

2.2 94

3. 96

3.1 96

3.2 96

IX. 97

1. Yaşlanmanın Geciktirilmesi İçin 97

2. 98

3. Yaşam Kalitesini Yükseltmek İçin 98

Sigarayı Bırakma Süreci

Sigarayı Bırakmaya Karar Verme

Fiziksel Zindeliğin Bileşenlerine Yönelik Öneriler OPTİMUM YAŞAM TARZI PLANINIZ

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Önerileri

Sigara (Tütün) ile İlgili Öneriler

Fiziksel Aktivite ve Egzersizlerinize Yönelik Önerileriniz Değişim Listeleri

Beslenme Planınız

Optimum Vücut Bileşimine Yönelik Program

SONUÇ

Hastalıklardan Korunmak İçin

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 5

(5)

Yatkınlık

Yaşam tarzına cevap

Yatkınlık

Yaşam tarzına cevap

Yatkınlık

Yaşam tarzına cevap

APOA1 Apolipoprotein A-I HDL Yapısı; Kolesterol

Metabolizması G(-75)A YOK GG

APOC3 Apolipoprotein C3

HDL, LDL, VDLD Yapısı;

Trigliserid ve Kolesterol Metabolizması

C3175G YOK CC

APOE Apolipoprotein E Şilomikron Yapısı;

Kolesterol Metabolizması ε2/ε3/ε4 Homozigot

ε3 ε3/ε3 <−−>

LPL Lipoprotein Lipaz Kolesterol Metabolizması C1595G Heterozigot C/G

LIPC Hepatik Lipaz HDL Metabolizması C(-514)T YOK CC

CETP Kolesterol Ester Transfer Proteini

HDL - LDL Kolesterol

Dengesi G279A Heterozigot G/A !

PON1 Paraoksanaz 1 Lipid Oksidasyon

Mekanizmaları Gln192Arg YOK Gln/Gln

NPY Nöropeptid Y Damar Fonksiyonları Leu7Pro YOK Leu/Leu

IL-6 İnterlökin-6 İnflamatuvar Cevap G(-174)C Heterozigot G/C ! !

TNF-α Tümör Nekrozis

Faktör Alfa İnflamatuvar Cevap G(-308)A YOK GG

ITGB3 Platelet Glikoprotein

IIIa (Integrin Beta 3) Platelet Adhezyonu Leu33Pro YOK Leu/Leu

veriyorsa, " Yaşam tarzına cevap" sütununda işareti kullanılmıştır.

1.KALP DAMAR VE BEYİN DAMAR SAĞLIĞI

"Yatkınlık" sütunlarında, genotip özelliği olumsuz bir yatkınlığa işaret ediyorsa , etmiyorsa , nötr bir sonuç anlamına geliyorsa ↔ işareti kullanılmıştır. İlgili değilse Ø işareti kullanılmıştır. Belirli yaşam tarzı koşullarında genetik özelliğin yarattığı yatkınlık azalıyorsa veya spesifik bir yaşam tarzı özelliğine bu genetik yapı olumlu cevap

Gen Gen Adı Analiz Edilen

Polimorfizm

Hipertansiyon Venöz Tromboz

Genotip Allel Yapısı İlgili Sağlık Alanındaki

Fonksiyonu /Rolü

Ateroskleroz ve Aterotromboz

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 9

(6)

Yatkınlık

Yaşam tarzına cevap

Yatkınlık

Yaşam tarzına cevap

Yatkınlık

Yaşam tarzına cevap

F5 Faktör V Koagülasyon

Mekanizmaları G1691A Heterozigot G/A ! ! ! ! ! ! ! !

F2 Faktör II Koagülasyon

Mekanizmaları G20210A YOK GG

PAI-1 Plazminojen aktivatör

inhibitör tip I Fibrinoliz Mekanizmaları 4G /5G Heterozigot 4G/5G !

C677T YOK CC

A1298C Heterozigot A/C ! !

MS_MTRR Methionin Sentaz

Redüktaz B12 Vitamini Metabolizması A66G Heterozigot A/G ! !

G894T Heterozigot G/T ! ! ! !

T(-786)C Heterozigot T/C ! !

AGT Anjiyotensinojen Kan Basıncının

Düzenlenmesi Met235Thr Heterozigot Met/Thr ! !

Genotip Allel Yapısı Gen Gen Adı İlgili Sağlık Alanındaki

Fonksiyonu /Rolü

Analiz Edilen Polimorfizm

Tek Karbon Metabolizmasında Folik Asidin DNA Yapımı, DNA Tamiri ve Metilasyonu için

Kullanımı

Kan Basıncının Düzenlenmesi; Damar

Fonksiyonları MTHFR

Metilen Tetrahidrofolat

Redüktaz

eNOS Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz

V

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 10

(7)

Yatkınlık

Yaşam tarzına cevap

Yatkınlık

Yaşam tarzına cevap

Yatkınlık

Yaşam tarzına cevap

ACE Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim

Kan Basıncının Düzenlenmesi; Damar

Fonksiyonları

Insersiyon/

Delesyon N/A* N/A N/A N/A

GNB3 G Protein Beta 3

Subunit Hücre Sinyal Yolları C825T Heterozigot C/T ! !

ADRB1 Beta-1 Adrenerjik Reseptör

Kan Basıncının

Düzenlenmesi Gly389Arg Homozigot Arg/Arg ! ! !

Gly16Arg YOK Gly/Gly

Gln27Glu Heterozigot Gln/Glu !

ADRB3 Beta-3 Adrenerjik Reseptör

Kan Basıncının

Düzenlenmesi Trp64Arg YOK Trp/Trp

N/A SONUÇ ALINAMAMIŞTIR.

Analiz Edilen Polimorfizm

Hipertansiyon Venöz Tromboz

Genotip Allel Yapısı

Ateroskleroz ve Aterotromboz

Kan Basıncının Düzenlenmesi ADRB2 Beta-2 Adrenerjik

Reseptör

Gen Gen Adı İlgili Sağlık Alanındaki Fonksiyonu /Rolü

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 11

(8)

1.1. Enerji ve Temel Besin Öğeleri

2.956 148 48 20 142 43 224 31

27 < 0 < 5

6 < 0 < 2

42 3,3

Enerji

Protein

Yağ

2 %

Sıvı lt

Sizin için önerilen alt sınır:

g

Lif >25

2,5

>25 3,0 lt

Sıvı

Sizin için önerilen üst sınır:

Sizin alımınız: 2.956 kkal

15%

30%

Sizin alımınız: 3,3 lt Sizin alımınız: % 6 Alkol

12%

Sizin için önerilen alt sınır:

25%

Sizin için önerilen üst sınır:

Sizin için önerilen alt sınır:

Sizin için önerilen üst sınır:

Sizin alımınız: % 31

60%

Alkol yüzdesi (4)

29 55 265

% Karbonhidrat yüzdesi (3)

g Alkol

Karbonhidrat

%

Sizin için önerilen alt sınır:

(1) Tükettiğiniz proteinden aldığınız enerjinin günlük toplam enerji alımınız içindeki oranıdır.

2,5

(3) Tükettiğiniz karbonhidrattan aldığınız enerjinin günlük toplam enerji alımınız içindeki oranıdır.

(2) Tükettiğiniz yağdan aldığınız enerjinin günlük toplam enerji alımınız içindeki oranıdır.

Sizin için önerilen üst sınır:

lt

kkal

g lt Sizin için önerilen:

1.900

g 27

g

% 255

Yağ

Bitkisel protein

Yağ yüzdesi (2)

Protein yüzdesi(1)

g g

g

%

29 g

27

% 51

14 62 14 %

%

%

%

g

% g

% 60%

g

Sizin alımınız: % 43

Karbonhidrat 55%

(4) Tükettiğiniz alkolden aldığınız enerjinin günlük toplam enerji alımınız içindeki oranıdır.

g

g

Sizin alımınız: % 20 59

Enerji kkal

Şu Andaki Alımınız

Optimum Vücut Bileşimine Ulaşma

Programı

Optimum Vücut Bileşimini Koruma

Programı kkal 1.900

g Enerji ve Temel Besin

Öğeleri

g 1.700 kkal

65 g

Toplam protein g

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 22

(9)

mg mg

mg

µg µg

µg µg

µg µg

mg mg

IU IU

IU IU

25

2.000

Sizin alımınız: 64 IU

Sizin için önerilen alt sınır

700

(18) Biotin’in besinlerle alımında üst sınır bulunmamaktadır. Besin takviyeleri ile alımında üst sınır 2.500 µg’dır.

Sizin alımınız: 40,7 IU E Vitamini

(15) Vitamin B2’nin (Riboflavin) besinlerle alımında üst sınır bulunmamaktadır. Besin takviyeleri ile alımında üst sınır 200 mg’dır.

Sizin için önerilen alt sınır Folat/Folik asit

(Vitamin B9) 600

Vitamin B6 (Pridoksin)

Sizin için önerilen üst sınır:

Sizin için önerilen alt sınır

mg Pantotenik asit

(Vitamin B5) (17) 5

20 Sizin için önerilen alt sınır Sizin alımınız: 7,1 mg

Sizin için önerilen üst sınır:

Sizin için önerilen üst sınır:

1.000

(14) Vitamin B1’in (Tiamin) besinlerle alımında üst sınır bulunmamaktadır. Besin takviyeleri ile alımında üst sınır 100 mg’dır.

250

Sizin için önerilen üst sınır:

Vitamin B12

Biotin (18)

Sizin alımınız: 60 µg Sizin alımınız: 11,3 µg

Sizin için önerilen alt sınır

30 20

Sizin için önerilen üst sınır:

2.500 Sizin için önerilen alt sınır

Sizin alımınız: 2,4 mg

2.000

Sizin için önerilen üst sınır:

Sizin alımınız: 528 µg

(16) Vitamin B3’ün (Niasin) besinlerle alımında üst sınır bulunmamaktadır. Besin takviyeleri ile alımında üst sınır 35 mg’dır. Niasin hiperkolesterolemi tedavisinde zaman zaman kullanılabilmektedir. Bu tedavi için dozlam daha farklıdır.

1.600

3.000

Sizin için önerilen alt sınır Sizin için önerilen üst sınır:

D Vitamini 600

285

Sizin alımınız: 197 mg

Sizin için önerilen üst sınır:

C Vitamini

Sizin için önerilen alt sınır

(17) Pantotenik Asit’in (Vitamin B5) besinlerle alımında üst sınır bulunmamaktadır. Besin takviyeleri ile alımında üst sınır 1.000 mg’dır.

(10)

4 3 35 g 20 g 35 -70 g

35 g

porsiyon En az

Sizin alımınız: 28 g g

Sizin alımınız: 0 g

Sizin için önerilen alt sınır:

Soya bitkisinden elde edilen ürünler: tekstüre soya proteini ve bundan yapılan soya eti ve soya kıyması, soya filizi, soya sütü, soya yağı, soya peyniri, soya unu, tofu, soya kepeğidir. Etken madde olarak ele alındığında en az tüketimle en fazla etki yaratan form, soya eti veya kıyması olarak piyasada sunulan tekstüre soya proteinidir. 35 gram soya eti veya kıyması ıslatıldığında yaklaşık 90 gram olur. Bunun içindeki protein miktarı da %16 olup, etle aynıdır.

Soya

g

En az

Sizin alımınız: 1 porsiyon

28 Allisinden zengin besinler

4 g 0 Soya

Sebze Sizin için önerilen alt sınır:porsiyon

En az g

14 1 1

porsiyon İzotiyosiyanatlardan zengin besinler

Temel İşlevsel Besinler 1.4. Temel İşlevsel Besinler

İşlevsel besinler, içerdikleri biyolojik aktif bileşenleri ile sağlıklı beslenmeye katkıda bulunmanın yanı sıra sağlığı geliştirici, hastalık riskini azaltıcı etkileri olan besinlerdir.

Şu Andaki Günlük Alımınız

Alyum sebzeleri arasında şunlar yer alır: yeşil veya kuru soğan, sarımsak, frenk soğanı, arpacık soğanı, pırasa.

En az

porsiyon porsiyon

Sebze tüketimi En az

Meyve tüketimi

Sizin alımınız: 14 g

20 Meyve

Brasika

Sebzeleri 35 g

Sizin için önerilen alt sınır:

Sizin için önerilen alt sınır:

Sizin alımınız: 1 porsiyon

Alyum Sebzeleri

3

Sizin için önerilen alt sınır:

Brasika sebzeleri grubunda şunlar yer alır: Brüksel lahanası, brokoli, beyaz ve kırmızı lahana, karalahana, karnabahar, turp, şalgam, hardal otu, pazı, marul.

porsiyon

Size Özel Günlük Tüketim Önerimiz

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 31

(11)

2.2. Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Açısından Mevcut Durumunuz

DEĞERLENDİRİLMESİ

Aşağıdaki grafikte mevcut fizik aktivite ve egzersiz durumunuz kırmızı ile, Vitagenetik özellikleriniz ışığında olması gereken fizik aktivite ve egzersiz durumunuz ise yeşil renkle gösterilmiştir. Hedefiniz, kırmızı renkli alanın yeşil renkli alandan daha küçük olmasını engellemektir.

Şu anda, herhangi bir egzersiz yapmadığınız, ancak başlamayı düşündüğünüz anlaşılmaktadır (Egzersiz ile her biri en az 30 dakika süren egzersiz seansları kastedilmektedir).

Kişisel bilgi ve değerlendirme formunda vermiş olduğunuz bilgiler değerlendirildiğinde normal günlük aktivitenizin ‘hafif aktif/sedanter’ olduğu görülmektedir.

Günlük olarak ortalama harcadığınız enerji, yaklaşık 2.051 kkal’dir. Bu değer, günlük olarak aldığınız enerjinin (2.956 kkal) altındadır.

Fiziksel aktivite ve egzersiz durumunuz iki farklı açıdan ele alınmıştır.

• Günlük aktiviteniz ve düzenli egzersiz yapma durumunuz

• Fiziksel zindeliğin bileşenleri açısından değerlendirme

2.4. Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Durumunuzun Değerlendirilmesi 2.3. Günlük Aktiviteniz ve Egzersiz Yapma Durumunuz

2. FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ DURUMUNUZUN

2.1. Neden Fiziksel Aktivite ve Egzersiz?

Fiziksel aktivite ve egzersizin dört amacı bulunmaktadır. Birincisi fiziksel zindelik, ikincisi sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi, üçüncüsü ruhsal iyilik hali ve dördüncüsü sosyal iyilik halidir.

Pratikte iç içe geçmiş olan bu amaçlar aslında temel olarak sağlıklı olma haline hizmet eder. Dünya Sağlık Örgütü’ nün tanımına göre, sağlık, sadece hastalık olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir.

Fiziksel zindelik, günlük faaliyetlerimizi ‘canlı’ bir şekilde, aşırı yorgunluk hissetmeden devam ettirebilmeniz anlamına gelir. Bunun için hem iş, hem boş zaman aktivitelerinizi, hem de beklenmeyen acil durumları karşılayacak kadar yeterli enerjiye de sahip olmanız gerekir. Genel sağlığa yaptığı olumlu etkinin yanı sıra, fiziksel aktivitenin insülin direncini azaltıcı, kan basıncını düşürücü, kan lipid ve kolesterol düzeylerini istenen düzeylere getirici etkisi olduğu bilimsel araştırmalarla gösterilmiştir.

0 2 4 6 8 10

Kardiyorespiratuvar zindelik

Kas gücü

Kemik gücü

Dayanıklılık

Esneklik Denge

Vücut bileşimi İnsülin duyarlılığı

Önerilen En Düşük Düzey Mevcut Durum

(12)

••

Diğer:

••

Tanı konmuş diyabet yok.

Dislipidemi

'Son zamanlarda AKŞ 110-120 mg/dL'' çıkıyormuş.

Kız kardeşte tip 2 diyabet, tanı yaşı bilinmiyor.

Bu bölümde geçirmiş olduğunuz ve halen taşıdığınız bazı hastalıklar, sağlık durumunuzla ilgili elde edilen bilgiler ve ailenizde görülen hastalıklar özetlenmiştir.

Diyabet

Koroner kalp hastalığı yok.

Dislipidemi var, tanı yaşı bilinmiyor.

Lipitor (atorvastatin) 20 mg, 1 x 1, üç aydır.

Hipertansiyon

Tanı konmuş hipertansiyon yok.

Ayak kırığı ve derin ven trombozu sonucu akciğer embolisi geçirilmiş, tanı yaşı 54.

Lansor (lansoprazol) 30mg, 1 x 1.

Lustral (sertralin) 50mg, 1 x 1.

Annede ''burun'' ve akciğer ca, 79 yaşında vefat.

Duedonal ülser / gastrit var, tanı yaşı 59.

IV. BÖLÜM

SAĞLIK BİLGİ VE BULGULARINIZ

1. TIBBİ ÖYKÜ ÖZETİNİZ

Osteoporoz / osteopeni yok.

Tanı konmuş kanser yok.

Beyin damar hastalığı yok.

Amcalar ve dedede kalp krizi veya ani ölüm.

Ecopirin (asetil salisilik asit) 150mg, 1x1, üç aydır.

Kalp-damar ve beyin-damar hastalıkları

Baba kalp krizi veya ani ölüm, 64 yaşında.

Osteoporoz

Kanser

"Anormal derecede terleme", çocukluğundan beri varmış.

GentestBioAging®/V.0.0/R.0.0/ÖRNEK RAPOR /XXX/081223 37

(13)

Açlık Kan Şekeri (mg/dL)

≥ 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60

< 60 Bozulmuş açlık kan

glikozu – Prediyabet

BİYOMARKERLARINIZ

1. Glisemik Kontrol Mekanizmalarınız

Besinlerle aldığımız şekerler kan yolu ile hücrelerimize taşınır. Ağırlıklı olarak glikoz şeklinde alınan bu şekerlerin kandaki düzeyi çok sayıda gen, hormon, enzim, sitokin, mesajcı ve taşıyıcı molekülün ve vücudumuzdaki hemen her tür organ, doku ve hücrenin görev aldığı son derece karmaşık bir sistem tarafından düzenlenir. Glisemik kontrol mekanizmaları adı verilen bu sistemde amaç kan glikozunun belirli bir aralıkta tutulmasıdır.

Diyabet

Bu mekanizmaların bir belirteci olarak açlık kan şekeri kullanılır. Haziran 2008 itibariyle açlık kan şekeriniz 112 mg/dL olarak bildirilmiştir. Aşağıda bu sonucun değerlendirmesi yer almaktır.

Normal açlık kan glikozu

Düşük açlık kan glikozu - Hipoglisemi

Sizin sonucunuz Referans

V. BÖLÜM

(14)

Hemoglobin A1c (%)

≥ 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0

< 4,0 Normal

Düşük Yüksek

Hemoglobin A1c (glikolize hemoglobin) değeriniz % 6,2’dir. HbA1c değeri, tetkikten önceki 2-3 aylık dönemdeki ortalama kan şekeri değerinizi (açlık ve tokluk dönemlerinin hepsi birlikte) yaklaşık olarak gösterir. Bu tetkikin sonucu her laboratuvarın bildirdiği kendi normal değerleri ile değerlendirilmelidir.

Laboratuvarların verdiği normal değerlerin yanı sıra genel olarak HbA1c aşağıdaki grafikle değerlendirilebilir. Bu çerçevede sonucunuz normal sınırlar içerisindedir.

Referans Sizin

sonucunuz Çok yüksek

GentestBioAging®/V.0.0/R.0.0/ÖRNEK RAPOR /XXX/081223 40

(15)

≥17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

<5

≥ 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

<10

Karaciğer besin öğelerini (vitaminler, şekerler, yağlar) depolama ve vücuttaki metabolizmalarını düzenleme, toksik maddeleri zararsız hale getirme gibi çok çeşitli fonksiyonlara sahiptir. Karaciğer enzimleri adı verilen ALT ve AST, karaciğerdeki sorunların genellikle ilk habercilerindendir. Haziran 2008 itibariyle ALT 41 IU/L, AST 27 IU/L olarak bildirilmiştir. Bu sonuçlar aşağıdaki grafiklerde değerlendirilmiştir.

Optimumun kısmen üzerinde

Homosistein (μmol/L)

Çok yüksek Yüksek

Referans Optimum

5. Karaciğer Fonksiyonlarınız

Sizin sonucunuz

Belirgin yüksek Optimumun belirgin

şekilde üzerinde

ALT (IU/L)

Kısmen yüksek

Düşük Normal Çok yüksek

Sizin sonucunuz Referans

(16)

≥ 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

<10

Değer

66 -

467 -

0,8

0,1 -

< 0,05

Negatif Pozitif

HBsAg 52,38 IU / ml

Değer Birim Normal değerler Sonucunuz 1,35 0,2

0,1 0,3

Total Biluribin mg/dL

Tetkik

Çok yüksek

Belirgin yüksek

Diğer Karaciğer Fonksiyonları ve Safra Yolları Testleri

ALP, vücutta tüm dokularda, özellikle karaciğerde, safra yollarında, kemikte ve plasentada yüksek konsantrasyonda bulunur. Karaciğer ve safra yolları ile ilgili patolojilerin bir belirteci olarak kullanılır.

LDH (Laktat Dehidrogenaz), vücutta akut ya da kronik doku zedelenmelerinin bir belirtecidir. Başta kalp olmak üzere karaciğer böbrek ve akciğerlerlerde bulunur.

ALP

Bu tetkiklerin sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Normal

40

Total bilirubin ve direkt bilirubin, karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının incelenmesinde kullanılır.

LDH

Düşük

Referans

Hepatit ve karaciğer yetmezliğine yol açan önemli bir virüs olan Hepatit B virüsü yüzey antijeni (HBs Ag) sonucu pozitif olarak belirlenmiştir. Bu sonuç şu anda hepatit B virüsü enfeksiyonu olduğuna işaret etmektedir. Hekiminiz daha detaylı incelemeler önerebilir.

Normal değerler

mg/dL IU/L

Direkt Biluribin

IU/L Birim

129 Kısmen yüksek

AST (IU/L)

618 Tetkik

313 Sizin

sonucunuz

GentestBioAging®/V.0.0/R.0.0/ÖRNEK RAPOR /XXX/081223 47

(17)

≥ 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,3

< 0,3

Tiroid hormonlarından TSH değeriniz 1,05 mIU/L, serbest T3 3,48 pmol/dL, serbest T4 11,82 pmol/dL olarak bildirilmiştir ve değerleriniz laboratuvarın belirlediği normal sınırlar içerisindedir. TSH düzeyiniz aşağıda değerlendirilmiştir.

Referans

8. Bazı Hormon Düzeyleriniz

Tiroid hormonları tiroid bezinden salgılanır ve vücuttaki her organ, doku ve hücreyi etkileyen fonksiyonlara sahiptir. Metabolizmayı ve metabolizma hızını kontrol eder ve enerji üretimi, depolanması ve harcanması üzerinde etkilidir. Tiroid hastalıkları özellikle ülkemizde sık görülmektedir.

Yüksek

Opitimumun üzerinde

Düşük

Endokrin sistem vücut fonksiyonlarının belirli bir koordinasyon ve kontrol altında sürmesini sağlayan ve iletişimi kuran düzenleyici bir sistemdir. Hormonlar vücuttaki bir çok fonksiyonun yerine getirilmesi için hedef hücrelere gerekli mesajları taşıyan kimyasal maddelerdir. Bu özellikleri ile, endokrin sistemin en önemli parçalarından biridir.

Optimum TSH (mIU/L)

Sizin sonucunuz

(18)

≥17 ≥17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7,0 7,0

6,0 6,0

5,0 5,0

4,0 4,0

3,0 3,0

2,5 2,5

2,0 2,0

1,5 1,5

1,0 1,0

0,5 0,5

< 0,5 <0,5 FSH (mIU/mL)

Sizin sonucunuz

FSH hormonu erkeklerde sperm üretimini stimule eden bir üreme hormonudur. Haziran 2008 itibari ile yapılan tetkiklerinizde FSH hormon düzeyiniz 4,76 mlU/mL'dir. LH hormonu ise erkeklerde testosteron üretimini stimule eden bir üreme hormonudur. Haziran 2008 itibari ile yapılan tetkiklerinizde LH düzeyiniz 3,05 mlU/mL'dir. Sonuçlarınız aşağıdaki grafiklerde değerlendirilmiştir.

Yaş grubunuz için referans Optimumun kısmen

üzerinde

Yüksek

Normal

Genç erişkin erkek için

referans

Düşük Düşük

Optimum Optimumun çok

üzerinde Yüksek

GentestBioAging®/V.0.0/R.0.0/ÖRNEK RAPOR /XXX/081223 52

(19)

≥17 ≥17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6,5 6,5

6,0 6,0

5,5 5,5

5,0 5,0

4,5 4,5

4,0 4,0

3,5 3,5

3,0 3,0

2,5 2,5

2,0 2,0

1,5 1,5

1,0 1,0

0,5 0,5

< 0,5 < 0,5 Optimumun çok

üzerinde

Düşük Sizin

sonucunuz Optimum

Optimumun altında Yüksek LH (mIU/mL)

Genç erişkin erkek için

referans Düşük

Optimumun kısmen

üzerinde Normal

Yüksek

Yaş grubunuz için referans

(20)

2.1. Risk Grafiğiniz

Yaşınız, cinsiyetiniz, antropometrik ölçümleriniz, check-up bulgularınız, aile hikayeniz, incelenen genlerdeki genetik yapınız ve özgeçmişinizdeki özellikler göz önünde bulundurduğunda, önümüzdeki 10 senede kalp krizi geçirme riskiniz % 67’dir. Eğer gerekli önlemleri almazsanız önümüzdeki 10 senede kalp krizi riskinizin nasıl bir artış gösterdiği aşağıdaki grafikte görülebilir:

Şu Anki Yaşam Tarzınızda Devam Ederseniz Önümüzdeki 10 Yılda Kalp Krizi Riskiniz: % 67

Kan basıncının artması, vasküler fonksiyonların bozulması ve damarlarda oluşan aterom plakları (aterosklerotik plak, damar sertliği plakları) damarların elastikiyetini kaybetmesine, bozulmasına, damar içindeki boşluğun daralmasına ve daha da ilerlerse damarın büyük oranda daralmasına yada tamamem tıkanmasına sebep olabilir. Bu tıkanma kalbi besleyen koroner damarlarda gerçekleşirse kalp krizine yol açar. Bu damarın beslediği kalp bölgesi ne kadar kansız kalırsa, o kadar hücre ölür ve kalpteki hasar artar.

Kan iyi kolesterol düzeyinin düşük, kötü kolesterol ve trigliserid düzeylerinin yüksek olması, homosistein yüksekliği, kan şekeri yüksekliği gibi faktörler, damar sertliği adı da verilen aterosklerozun gelişmesi ve ilerlemesini sağlayan önemli faktörlerdendir. Ayrıca hipertansiyon da damarlara sürekli zarar veren bir durumdur. Bütün bunların altında genetik faktörlerimizle birlikte sigara, obezite, fiziksel aktivite eksikliği ve yanlış beslenme gibi yaşam tarzı faktörleri yatmaktadır. Bu faktörlerin kontrol altına alınması, kalp krizinin önlenmesinde büyük fayda sağlar.

2. KALP KRİZİ RİSKİNİZ

Riskinizi önemli ölçüde arttıran faktörler arasında obeziteniz, egzersiz yapmıyor olmanız, tütün kullanıyor olmanız, CRP düzeyinizin yüksek olması yer almaktadır. Kan lipid düzeylerinizin normal sınırlar içinde olması ve aspirin kullanıyor olmanız riskinizi azaltmaktadır.

Risk %

Yaş

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 68

(21)

Bu faktörlerin kontrol altında kalmasının sağlığınız açısından ne denli önemli olduğunu gösterebilmek için, farklı bir risk analizi daha yapılmıştır. Kilonuz 10 kg daha fazla (104 kg) olsaydı, LDL kolesterol düzeyiniz şu anki değerinden 30 mg/dL fazla olsaydı (130 mg/dL) ve sistolik kan basıncınız şu anki düzeyinden 20 mmHg, diyastolik kan basıncınız ise 10 mmHg yüksek olsaydı, yani 145 / 85 mmHg olsaydı, ilaçlarınızı, aspirini düzenli kullanmasaydınız, tütün kullanmaya ve egzersiz yapmamaya devam etseydiniz önümüzdeki 10 yılda kalp krizi riskiniz % 86 olacaktır. Eğer bu faktörleri kontrol altında tutulmazsa önümüzdeki 10 senede kalp krizi riskinizin nasıl bir artış gösterdiği aşağıdaki grafikte görülebilir:

Önümüzdeki 10 Yılda Kalp Krizi Riskiniz: % 86 Risk Faktörleriniz Kontrol Altında Tutulmazsa

Risk %

Yaş

(22)

Önümüzdeki Optimum Yaşam Planınızın 10. Haftasında10 Yılda Kalp Krizi Riskiniz: % 64

Optimum yaşam planınız çerçevesinde ilk 10 haftada 84 kg’a düşmeniz hedeflenmektedir. Önerilen beslenme ve uygun egzersiz programına başladığınızda, LDL kolesterol düzeyinizi 95 mg/dL'ye düşürdüğünüzde, 10. hafta hedefine ulaştığınızda 10 yıllık kalp krizi riskiniz % 64’e düşecektir. Bu riskin yıllar içindeki seyrini aşağıdaki grafikte görebilirsiniz.

2.2. Optimum Yaşam Planınız’ı Uyguladığınızda Riskleriniz

Risk %

Yaş

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 70

(23)

Önümüzdeki 10 Yılda Kalp Krizi Riskiniz: % 34

GentestBioAgingPlus® çerçevesinde optimum yaşam planınızı sürdürdüğünüzde 69 kg’a düşmeniz hedeflenmektedir. Önerilen beslenme ve uygun egzersiz programını uygulamaya devam ettiğinizde, LDL kolesterol düzeyinizi 80 mg/dL'ye düşürdüğünüzde ve tütün kullanmayı bıraktığınızda birinci yılın sonunda ise 10 yıllık kalp krizi riskiniz % 34’e düşecektir. Bu riskin yıllar içindeki seyrini aşağıdaki grafikte görebilirsiniz.

GentestBioAgingPlus® ile Birinci Yılın Sonunda

Risk %

Yaş

(24)

Riskinizde değiştirilebilir faktörler büyük rol oynamaktadır. Optimum yaşam ve tıbbi takip planı ile riskiniz ortalamanın çok altına düşecektir.

5.2. Prostat Kanseri Riskiniz

Yüksek

Ortalama

Mevcut risk Referans

Düşük

Optimum Yaşam ve Tıbbi Takip Planı uygulandığında risk

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanserler arasındadır. Aşağıda prostat kanseri riskiniz, sizin yaşınızdaki ortalama bir erkekle karşılaştırılarak ortaya konmuştur. Bu değerlendirmede riskiniz ortalamanın kısmen üzerindedir.

Prostat Kanseri Riskiniz: Ortalamanın Kısmen Üzerindedir

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 77

(25)

Diyabet Riski

Kardiyovasküler ve Serebrovasküler Riskler

Kan lipid düzeylerinizin normal sınırlar içinde olması ve aspirin kullanıyor olmanız riskinizi azaltmaktadır.

Kan basıncı ölçümünde dikkat edilmesi gerekenler

Yapılan risk analizi çerçevesinde risklerinizin etkili bir şekilde yönetimi için tıbbi takip planınızın şunların içermesini öneriyoruz:

Riskinizi önemli ölçüde arttıran faktörler arasında obeziteniz, egzersiz yapmıyor olmanız, tütün kullanıyor olmanız, CRP düzeyinizin yüksek olması yer almaktadır.

Diyabet riskiniz çok yüksek olduğundan hekiminiz bazı ek tetkikler (Oral Glukoz Tolerans Testi -OGTT ve/veya tokluk kan şekeri) isteyebilir. Ayrıca, genel risklerinizi göz önünde bulundurarak oral antidiyabetik başlamayı düşünebilir.

Takip sıklığınız bu tetkiklerin sonucunda hekiminiz tarafından belirlenecektir. Her şekilde, açlık kan şekeri ölçümünüzün 3 ayda birden daha az olmamasını öneririz.

hs-CRP düzeylerinizi düşürmek amacı ile gerekli tıbbi öneriler hekiminiz tarafından veirlecektir. İstenen düşüş sağlanana kadar hekiminiz iki - üç ayda bir yapılacak kan tetkiklerini uygun görebilir.

Genetik ve diğer kişisel özellikler ışığında kan basıncınızı her ay kontrol ettirmenizi öneririz.

Kan basıncını ölçmeden önce şunları yapmamaya dikkat ediniz: Yemek yemeyin, tütün mamülleri kullanmayın, kan basıncını arttırma potansiyeline sahip ilaçlar (örneğin burun açıcı spreyler) kullanmayın ve egzersiz yapmayın (en fazla 30 dakika öncesine kadar yapılabilir).

Ölçüm sırasında en az 5 dakikadır dinleniyor olmanız önemlidir. Tansiyon ölçümü sırasında hareket etmemeli ve konuşmamalısınız. Öfkeli ya da üzgünseniz, ölçümü duygu durumunuzun daha iyi olduğu bir zamana erteleyebilirsiniz.

Genel takibinizde ise kan lipid düzeyleri, hs-CRP, fibrinojen, homosistein tetkiklerini altı ayda bir yaptırmanızı öneriyoruz.

1. Tıbbi Takip Önerileriniz

VII. BÖLÜM

TIBBİ TAKİP PLANINIZ

Genetik yapınız ve diğer faktörler göz önünde bulundurulduğunda artmış bir venöz tromboz yatkınlığı tespit edilmiştir.

Hekiminiz venöz tromboz riskini daha da arttırma potansiyeline sahip olan bazı faktörlere yönelik şu tetkiklerin yapılmasını uygun görebilir: başta Protein C, Protein S ve Antitrombin;

ayrıca gerekli görülürse Antikardiyolipin antikorları ve Lupus antikorları.

(26)

Kanser

Osteoporoz

Diğer

Prostat kanseri için düzenli olarak tarama testi yaptırmanızı öneriyoruz. Bu kapsamda her yıl düzenli yıllık PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi yapılması gerekmektedir. Ayrıca her yıl düzenli prostat muayenesi yaptırmanızı öneriyoruz.

Mide kanseri ile ilgili riskinizi arttıran Helicobacter pylori varlığının konfirme edilmesi gerekir. Bunun için hekiminiz üre nefes testi veya gaytada H. Pylori antijeni incelenmesini gerekli görebilir. Hekiminiz bu bakterinin tespiti halinde eradikasyonunu öngörebilir. Ayrıca, tarama amaçlı endoskopi yapılmasını da gerekli görebilir.

Osteoporoz riskiniz şu anda ortalamanın çok üzerinde olduğundan kemik mineral dansitesi taramasından fayda görebilirsiniz. Bu konuda hekiminiz sizi yönlendirecektir.

Venöz tromboz risk faktörlerinden olan hiperhomosisteineminin önlenmesi açısıdan kan homosistein hedefiniz 8 mg/dL'nin altı olmalıdır.

Kolon kanseri için gaitada gizli kan tetkikini her yıl yaptırmanızı öneriyoruz. Ayrıca, tarama amacıyla 5 yılda bir flexible sigmoidoskopi tetkiki yaptırmaya başlamanızı öneriyoruz. Diğer tarama yöntemleri arasında 5 yılda bir baryumlu kolon grafisi, 10 yılda bir kolonoskopi veya 5 yılda bir tomografik kolonografi (sanal kolonoskopi) de bulunmaktadır.

Akciğer kanseri ile ilgili klinik kullanımda fayda sağladığı ispatlanmış rutin bir tarama testi bulunmamaktadır. Ancak spiral veya helikal düşük doz bilgisayarlı tomografinin özellikle sigara içmekte olan veya eskiden içmiş sağlıklı kişilerde tarama amaçlı kullanılabileceğine dair görüşler bulunmaktadır. Bu tarama yönteminin en büyük dezavantajı daha sonradan kanser olmadığı anlaşılabilecek birçok anormal bulguyu da tespit ediyor olması, yani spesifitesinin düşük olmasıdır. Bu tarama, hekiminizle avantaj ve dezavantajlarını yeterince değerlendirdikten sonra alacağınız kararla yapılabilir.

Kuvvetli bir antioksidan olan beta karoten, doğal besinler yolu ile değil de besin desteği olarak sentetik formunda alındığında akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Bu nedenle sigara içen kişilerin beta karoten içeren besin desteklerini kullanmaması önerilir.

Tromboz açısından bir diğer önemli risk faktörü sigaradır. Sigara kullanımından kaçınmanızı önemle hatırlatırız.

Tromboz riskini daha da arttıran durumların başında uzun süreli immobilizasyon gelmektedir.

Uzun uçak-otobüs yolculukları gibi durumlarda (özellikle 10 saati geçen yolculuklar) dikkatli olunması gereklidir. Bol sıvı tüketimi, sık yürüyüşler bu konuda alabileceğiniz önlemler arasındadır. Uzun yatak istirahatleri (ameliyat sonrasında vb.) hekimlerinizin trombotik komplikasyolar açısından dikkatli olması gerken dönemlerdir.

Düşük doz aspirin kullanımına devam etmeniz uygundur.

HbAg sonucunuz pozitif gelmiş olup bu sonuç şu anda geçirilmekte olan Hepatit B enfeksiyonuna işaret etmektedir. Ancak karaciğer fonksiyon testleriniz normal sınırlardadır. Konuyla ilgili olarak en kısa zamanda iç hastalıkları veya gastroenteroloji uzmanına başvurmanızı önemle öneririz.

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 82

(27)

Optimum Vücut Bileşimi Programı

Bu bölümde, şu andaki vücut ağırlığınız ve yağ kitleniz normal değerlerin biraz üzerinde yer aldığından belirlenen hedef ağırlığınıza (84 kg) ve Optimum Vücut Bileşimi’ne ulaşmanız için öneriler yer almaktadır. Ağırlığınız 84 kg olduğunda (BKİ: 27,8 kg/m²) vücut yağ oranınızın % 37,1 olması hedeflenmiştir.

Bazal

metabolizmanız

OPTİMUM YAŞAM TARZI PLANINIZ

1. BESLENME PLANINIZ

VIII. BÖLÜM

1.1 Optimum Vücut Bileşimine Yönelik Program

Mevcut Durum

Beslenmenizde aldığınız enerjinin protein, yağ ve karbonhidrat dağılımının dengeli olması ve vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılaması son derece önemlidir. Önceki bölümde sunulan besin ihtiyacı tablolarında beslenme programınızda olması gereken enerji, protein, yağ, karbonhidrat miktarları ve diğer besin bileşeni ihtiyaçlarınız ortaya konmuştur. Bu bölümde, günlük hayatınızın akışını çok olumsuz etkilemeden, pratik olarak uygulayabileceğiniz şekilde öneriler sunulmuştur.

Toplam günlük fiziksel aktivite harcamanız

342

kkal 1.709

Toplam günlük kkal enerji harcamanız

* Günde 2-4 kez 15’er dakikalık yürüyüşlerle fiziksel aktivite harcamanızı yaklaşık 200 kkal arttırmış olacağınız tahmin edilmektedir.

Diyetle günlük enerji alımınız

kkal 1.709 kkal

kkal

kkal Günlük fiziksel aktivite harcamanızı

arttırınız.

kkal

Günlük toplam kalori alımınızı önerilen düzeyde tutmaya gayret ediniz.

1.700 kkal 2.251

542

2.956 2.051

DİKKAT

Öneriler Genetik özelliklerinize uygun olarak yeterli ve dengeli beslenmek sağlıklı bir yaşam için

zorunluluk ve sorumluluktur.

94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84

kg

1.700 kkal'lik beslenme programı için beklenen ağırlık kaybı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Haftalar

(28)

Miktar 19 g 28 15 0,4 2,9 3,3 118

7,5 1,4 2,2 30 14,2 2,1 522 7,4 74 249 228 16

462 17,7 12,2

mg Birim

235

Folik asit µg

E vitamini

Hekiminizin önereceği antioksidan suplemanlar

mg mg

B6 vitamini

Önerilen alt sınır g

A Vitamini 900

18 Omega-3 1,7

A Vitamini Kolesterol Toplam Omega 3

B12 Vitamini Biotin

Tekli doymamış yağ asitleri Yağlar

500 Folik asit

Karoten

Pantotenik asit B6 Vitamini

B1 Vitamini (tiamin) B2 Vitamini (riboflavin) Niasin

Çoklu doymamış yağ asitleri

3.112 IU*

g*

mg g g EPA+DHA

Vitamin ve mineraller

mg mg mg mg

IU IU

mg

IU mg 25 1.000

Optimum Vücut Bileşimine Ulaşma Dönemi için, Hastalıklardan Korunma ve Yaşlanma Sürecinizi Geciktirmede Size Özel Besin Desteği Önerileri:

µg 3.000 Potasyum

Kalsiyum C Vitamini

6.000 Çinko

Önerilen üst sınır Fosfor

Magnezyum

mg

mg

mg

B12 vitamini

80

IU g 3,0

460 Potasyum

13

D Vitamini IU 1.000

C vitamini 40 mg 2.000

IU

mg*

mg*

380 E Vitamini

D Vitamini

Besin Destekleri Demir

* Böyle bir beslenme programında (*) işareti ile belirtilen besin bileşenlerinden yeterli düzeyde alamayacağınızdan bu ihtiyacınızı besin destekleri ile tamamlamanız gerekebilir. Besin destekleri konusunda ihtiyaç duyabileceğiniz besin öğeleri aşağıda verilmiştir. Uygun dozlam, size hekiminiz tarafından bildirilecektir.

mg mg*

450 µg

µg*

µg*

1.381 4.248

µg IU*

IU*

mg

µg

mg

2.014 ALA

Doymuş yağ asitleri

g

g

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 87

(29)

Ara

2 orta boy portakal (veya diğer taze ve kuru meyveler), 1/2 paket kepekli bisküvi veya ½ çay bardağı leblebi

Not: Öğünlerinizin düzenli ve azar azar sık sık olmasına dikkat ediniz. Bu şekilde tüketim daha az acıkmanıza ve daha az miktarla doymanıza yardımcı olacaktır.

Öğle yemeği

A. Optimum Vücut Bileşimine Ulaşma Dönemi Menü Örneği (26)

2 dilim peynir (az yağlı)-60 g (haftada 1-2 1 dilim peynir yerine 1 adet yumurta) 1 domates, 4-5 sivri biber (veya diğer çiğ sebzeler) yağsız-söğüş

2 adet ceviz (veya 5 adet zeytin) 2 ince dilim esmer ekmek

Not: Osteoporoz riskiniz nedeniyle kafein tüketiminizi azaltabilmek için; kahve, kolalı içecekler vb yerine su ve bitki çaylarından yararlanmanız önerilmektedir.

Bir günlük beslenmenize örnek oluşturmak üzere ulaşma dönemi menü örneği hazırlanmıştır. Bu, hedeflediğiniz vücut ağırlığı ve Optimum Vücut Bileşimi’ne ulaşıncaya kadar takip edeceğiniz kalorisi sınırlanmış örnektir.

Sabah

60 gram kadar et (dönüşümlü olarak balık, tavuk, kırmızı et, soya eti/kıyması)

Büyük porsiyon yağsız salata (dönüşümlü olarak havuç, kırmızı lahana, domates, soya filizi vb)

1 kase yoğurt (az yağlı) – (veya ayran, cacık, kefir)

2 ince dilim esmer ekmek (veya 4 kaşık bulgur pilavı veya kepekli makarna, 8 kaşık kurubaklagil yemekleri, soya fasulyesi) 1 tatlı kaşığı keten tohumu (salata veya yoğurt içinde tüketebilirsiniz)

Ara

4 adet kuru kayısı (veya diğer kuru ve taze meyveler) 2 adet ceviz (veya 6-8 adet fındık)

1 bardak az yağlı süt (veya yoğurt, ayran, kefir)

Akşam yemeği

Ara

1 kase mercimek çorbası (veya diğer çorbalar veya 1 dilim esmer ekmek) 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği (mevsime uygun tüm sebze türleri) 1 kase az yağlı yoğurt (veya ayran, cacık)

Büyük porsiyon yağsız salata (dönüşümlü olarak havuç, kırmızı lahana, domates, soya filizi vb)

2 ince dilim esmer ekmek (veya 4 kaşık bulgur pilavı veya kepekli makarna, 8 kaşık kurubaklagil yemekleri, soya fasulyesi)

2 küçük boy elma (veya diğer kuru ve taze meyveler),

½ çay bardağı leblebi veya 1/2 paket kepekli bisküvi

(30)

Yüzme Haftada 4 defa √ √

Hızlı Yürüyüş Haftada 3 defa √ √

√ √

√ Haftada 1 defa

Haftada 3 defa Kalistenik

egzersizler

√ √

Tenis

Yelken √ √

2. Egzersiz Programı Seçeneği

Haftada 1 defa

Günlük aktivitenizi arttırmanın yanı sıra düzenli bir egzersiz programı uygulamanız önerilmektedir.

Risk profiliniz de göz önüne alındığında, en kısa zamanda kardiyorespiratuvar sisteme yönelik bir programa başlamanızı öneriyoruz.

Kas gücü Vücut bileşimi

Denge

Önerilen iki egzersiz programından birini tercih edebileceğiniz gibi zevkinize ve şartlarınıza göre dönüşümlü olarak da yapabilirsiniz.

Egzersizlere başlangıç döneminde süre, sıklık ve yoğunluk olarak daha yavaş başlamanız önerilmektedir (ritmik yürüyüş, ritmik yüzme, vb.).

Fiziksel zindelik bileşenlerinin tümünü karşılayabilmek için, 1.Egzersiz Programı’ nı seçerseniz tenis, hızlı yürüyüş ve kalistenik egzersizleri yukarıda belirtilen sürelerle (haftada 1 defa tenis + haftada 3 defa hızlı tempolu yürüyüş + haftada 3 defa kalistenik egzersizler) yapmanız önerilmektedir.

* Egzersiz yoğunluğunuzla ilgili olarak 2.2.3. Egzersiz Programını Uygulamaya Yönelik Öneriler bölümündeki önerileri dikkate alınız.

Ağırlık kaldırma

Egzersizlerinizi hafta içine ve gün içine yaymanız, insülin duyarlılığı açısından bir avantaj oluşturacaktır. İnsülin direnci açısından hedefiniz, haftada en az beş defa 30 dakika süren egzersizler yapmak olmalıdır.

2.2.3. Egzersiz Programını Uygulamaya Yönelik Öneriler

Kemik gücü

Egzersiz türü*

Egzersiz sıklığı (Önerilen en az

düzey)

Eğer 2. Egzersiz Programı’nı seçerseniz yelken, yüzme ve ağırlık kaldırma egzersizlerini yukarıda belirtilen sürelerle (haftada 1 defa yelken + haftada 4 defa hızlı tempolu yüzme + haftada 3 defa ağırlık kaldırma egzersizleri) yapmanız önerilmektedir.

Dayanıklılık

Haftada 3 defa √

1. Egzersiz Programı Seçeneği

Özellikle kardiyorespiratuvar zindeliğe yönelik egzersizlere başlarken haftada üç defa, 20’şer dakikalık düşük yoğunlukta, sizi çok yormayan seanslarla başlamalısınız. 2-3 hafta bu şekilde devam ettikten sonra, kendinizi hazır hissettiğinizde egzersiz sıklığını arttırmalısınız. 2-3 hafta bu şekilde devam ettikten sonra ise egzersiz sürenizi yavaş yavaş uzatarak (iki haftada bir 5-10 dakika ekleyerek) her seansta 40 dakikaya çıkarmalısınız. Bu şekilde öncelikle sıklık, ardından süreyi uzattıktan sonra egzersiz yoğunluğunu yavaş yavaş arttırmalısınız.

Esneklik

Etkili olduğu Fiziksel Zindelik Bileşenleri

Kardiyo- respiratuvar zindelik

Size özel önerilen 2 ayrı egzersiz programı seçeneği aşağıda verilmiştir.

GentestBioaging®/V.0.1/R.0.0/XXX /ÖRNEK RAPOR/XXX/081223 95

(31)

• Demineralizasyon kontrolü

Damarlar dinamik yapılardır ve dokuların kan ihtiyacına göre fonksiyonlarını düzenler, genişler ve daralırlar. Vasküler kontrolün azalması ile bu fonksiyonların bozulması ve damarlarda oluşan damar sertliği plakları damarların elastikiyetini kaybetmesine, bozulmasına, damar içindeki boşluğun daralmasına ve daha da ilerlerse damarın tamamen tıkanmasına sebep olabilir. Damarlardaki çeşitli derecelerdeki harabiyet, yaşlanmaya neden olan faktörler arasındadır.

• Glikasyon kontrolü

Kandaki glukoz formundaki şekerlerin proteinlere bağlanmasına glikasyon adı verilir.

Glikasyonla hasara uğramış proteinlerin vücudumuzda birikimi dokulara ve hücrelere zarar vererek yaşlanmaya neden olmaktadır.

• Metilasyon kontrolü

Metilasyon, ‘metil’ grubu adı verilen tek karbonlu bir molekülün diğer moleküllere bağlanmasıdır. Özellikle DNA’ya bağlanan metil molekülleri genlerin ‘açılması’ ve

‘kapanması’ üzerinde önemli rol oynar. DNA metilasyonunun zamanla azalması yaşlanmaya neden olan süreçler arasındadır.

• Vasküler kontrol

• Detoksifikasyon kontrolü

Vücuda alınan toksinlerin, yani zehirli maddelerin yetersiz detoksifikasyonu (arındırılması) sonucunda dokularda toksin birikimi oluşur. Bu durum hücre ve doku hasarına neden olduğundan yaşlanmaya yol açmaktadır.

Yaşlanmanızın geciktirilmesi için bu plana uymalısınız

GentestBioAging® Optimum Yaşam Planını uygulayarak vücudunuzda yaşlanmaya yol açan şu süreçleri kontrol altına alarak yaşamınıza yıllar katabilirsiniz:

Kemik mineral kütlesinin azalmasına demineralizasyon adı verilir. 30-35 yaşından sonra zamanla kemiklerdeki mineral kütlesinin kaybı yaşlanma süreçleri arasında yer almaktadır.

• İnflamasyon kontrolü

İnflamasyon (yangı) doku ve hücre hasarına yol açarak vücudun yaşlanmasına neden olmaktadır.

• Oksidasyon kontrolü

Hücresel enerji üretim mekanizmalarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan serbest radikaller, hücrelerde DNA’ya, proteinlere ve lipidlere saldırarak onları okside eder, yani paslandırır. Bu şekilde oksidatif hasarın birikimi hücrelerin ve dokuların bozulması ve vücudun yaşlanmasına neden olan faktörler arasındadır.

GentestBioAging® Optimum Yaşam Planını uygulamanız için birçok nedeniniz var:

SONUÇ

IX. BÖLÜM

Figure

Updating...

References

Related subjects :